Estrojenler doç. Dr. E. Pelin kelicenYüklə 445 b.
tarix21.06.2018
ölçüsü445 b.
#50086


ESTROJENLER

 • Doç. Dr. E. Pelin KELİCEN

 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~pkelicen


OVERLER

 • OVERLER

 • Gametojenik ve hormonal aktivite

 • PUBERTEDE, menstrüel siklus (MS) denilen 30-40 yıllık dönemi başlatırlar,

 • MENAPOZDA, ön hipofizden salgılanan gonodotropinlere verilen cevap azalır ve sikluslar son bulur.

PUBERTEDE

 • PUBERTEDE

 • Hipotalamustan GnRH

 • Hipofizden FSH ve LH salıverilmesi sonucu olgunlaşmamış gonadlar uyarılır.

 • Önceleri kısıtlı miktarda ESTROJEN salgılanarak meme gelişimi, yağ dağılımı, uzun kemiklerde epifiz kapanmasına neden olur,

 • Daha sonra endometriyal değişiklikleri ve periyodik kanamaları meydana getirecek miktarda ESTROJEN salgılanır.

 • Her siklusun başında ovaryumda her biri bir ovum içeren belirli miktarda folikül (veziküler folikül), FSH’ın etkisiyle gelişir,

 • 5-6 gün sonra 1 folikül daha hızlı gelişmeye başlar,

 • Bu foliküldeki granülosa hücreleri LH’ın etkisi altında estrojen sentezini arttırır, FSH sentezini baskılar,

 • Ovumu içeren ovaryum folikülü bir sıvıyı çevreleyen teka ve granülosa hücrelerinden oluşur,Siklusun ortalarında granülosa hücreleri PROGESTERON üretmeye başlar,

 • Siklusun ortalarında granülosa hücreleri PROGESTERON üretmeye başlar,

 • LH ve FSH üretimi ani olarak uyarılır ve OVULASYON olur,

 • Folikül yırtılır, ovum uterin tüpün yanındaki abdominal kaviteye salıverilir,

 • Folikülün içi kanla dolar (corpus hemorrhagicum), luteinlenen theca ve granulosa hücreleri gelişerek corpus luteum (CL)’u oluşturur.Döllenme olursa corpus luteum PROGESTERON ve ESTROJEN salgılar,

 • Döllenme olursa corpus luteum PROGESTERON ve ESTROJEN salgılar,

 • Döllenme olmazsa CL dejenere olur, foliküler faz boyunca gelişen ve luteal faz boyunca salgılarla kalınlaşan endometriyum geriler ve dışarı atılır.

DOĞAL ESTROJENLER

 • Estradiol (estradiol-17 beta, E2),

 • Estron (E1),

 • Estriol (E3)

 • MS’un 1. evresinde estrojenler ovaryum folikülünün theca hücrelerinde, ovulasyondan sonra estrojen ve progesteron CL’un granulosa hücrelerinde üretilir.

 • Hamilelik süresince yüksek miktarda estrojen fetoplasental ünitede üretilir.SENTETİK ESTROJENLER

 • Dienestrol

 • Dietilstilbestrol

 • Benzestrol

 • Heksestrol

 • Metestrol

 • Metallenestril

 • KlorotrianisenESTROJENLER FARMAKOKİNETİK

 • Estradiol 2-globülin (SHBG) ve albümine bağlanır.

 • Serbest fraksiyonu fizyolojik olarak aktiftir,

 • Estradiol, KC vd. dokularda estron ve estriol’e dönüşür, safradan itrah edilirler.

 • İlk geçişte eliminasyona uğrar.ESTROJENLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • A- ETKİ MEKANİZMASI

 • Estrojen+SHBP

 • Hücre içi reseptörleri (ER), nükleusta,

 • Reseptör+Hormon kompleksi estrojen cevap elementine (ERE) bağlanır ve DNA aracılığıyla etkisini gösterir.ESTROJENLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • B- GELİŞİM

 • Dişilerde normal gelişim

 • Vajina, uterus, uterin tüpler ve sekonder seks karakteristiklerinin kazanılması,

 • Meme bezi kanallarının ve stromanın gelişimi,

 • Uzun kemiklerde epifiz plaklarının kapanarak uzamanın durdurulması,

 • Aksillar ve pubik bölgelerde kıllanma,

 • Vücutta yağ dağılımının tipik vücut yapısını kazandırması,

 • Belirli bölgelerde cilt pigmentasyonunun gelişmesiESTROJENLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • C- ENDOMETRİYAL ETKİLER

 • Endometriyumun,

 • Uterus kaslarının gelişimi.ESTROJENLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • D- METABOLİK ETKİLERİ

 • Cilt ve kan damarlarının normal gelişimi,

 • PTH’un kemiklerdeki etkisini antagonize ederek kemik rezorpsiyon hızını azaltır ancak kemik oluşumunu stimüle etmez,

 • GI motiliteyi azaltarak intestinal absorpsiyona etki eder,

 • Uterus büyüme ve farklılaşmasına yol açan enzim ve büyüme faktörlerinin stimülasyonu,

 • Tiroksin, estrojen, testosteron, demir, bakır vb.’nin kan dolaşımdaki miktarlarını arttırır,

 • HDL seviyesini arttırır, LDL’yi düşürür, plazma kolesterol seviyesini azaltır.ESTROJENLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • F- DİĞER ETKİLERİ

 • Progesteron reseptör sentezini arttırır,

 • İntravasküler sıvının ekstraselüler aralığa çıkışıyla ödeme sebep olur,

 • Böbreklerde su ve tuz tutulmasına neden olur,

 • Sempatik sinir sistemin düz kas fonksiyonunu kontrolünü düzenler.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • A-PRİMER HİPOGONADİZM

 • Estrojen eksikliğinde yerine koyma tedavisi

 • Estrojen eksikliği overlerin primer gelişim bozukluğuna, kastrasyona ve menapoza bağlı olarak gelişebilir.

 • PH tedavisi 11-13 yaşlarında

  • Sekonder seks karakteristiklerinin gelişimini stimüle etmek,
  • Optimal büyümeye ulaşmak ve
  • Gecikmiş pubertenin yaratacağı psikolojik rahatsızlıklardan korunmak amacıyla yapılır.
  • Başlangıç ufak dozda estrojen (konjuge estrojen ya da etinil estradiol) her ay 1-21 gün,
  • Büyüme tamamlanınca kronik terapi estrojen ve projestin ilavesiyle.


ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-1

 • MENAPOZDA

 • Normal ovaryum fonksiyonlarının sona ermesi,

 • Periyotların kaybolması,

 • Vazomotor semptomlar,

 • Genital atrofi,

 • Kemik kayıplarının hızlanması, kalça, vertebra kırıkları,

 • Lipid değişiklikleri,

 • Kardiyovasküler rahatsızlıklarda artış.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-2

 • Kardiyovasküler hastalık açısından risk grubu, yüksek LDL,düşük HDL’ye sahip kişiler sigarayı bırakmalı, egzersize önem vermeli ve obez ise kilo vermeli.

 • Hormon tedavisinden önce yaş, kardiyovasküler hastalık riski, osteoporöz, meme kanseri ve endometriyal kanser riski açısından dikkatle değerlendirilmelidir.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-3

 • Sıcak basmalarında en düşük doz estrojen yarar sağlayabilir. Meme kanserine karşı tedavi sınırlı periyotlarda yapılır.

 • Histerektomili hastalarda estrojen tedavisi yapılarak sıcak basması, terleme, uykusuzluk ve atrofik vajinit gibi şikayetler giderilebilir.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-4

 • Osteoporözün önlenmesi için konjuge estrojen ve etinil estradiol verilebilir.

 • Hormon tedavisi almayan osteoporözlü hastalara kalsiyum takviyesi ve fiziksel aktivite verilebilir.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-5

 • Osteoporöz riski taşımayan sadece orta derecede atrofik vajinitli hastalar, ilk geçişte eliminasyona uğramayan ve hepatotoksik etkileri azaltılmış topikal preparatlardan yararlanabilirler.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • B- POSTMENOPOZAL HORMON TEDAVİSİ-6

 • Estrojen tedavisinin arttıracağı endometriyal karsinoma riskini önlemek için progesteron ilavesi yapılabilir.

 • Medroksiprogesteron ilavesi endometriyal hiperplaziyi, siklus kanamalarını, vasomotor semptomları, genital atrofiyi, kemik dansitesini ve lipid profilini kontrol altına alır.ESTROJENLER KLİNİK KULLANILIŞLARI

 • C- DİĞER KULLANILIŞLARI

 • Estrojen ve projesteron kombine tedavisi

 • Dismenoreli hastalarda ovulasyonun supresyonu,

 • Overlerden fazla miktarda androjen salgılanmasına bağlı hirsutizm ve amenore’de kullanılır.

 • Tekrarlayan dozlarda etinil estradiol ve konjuge estrojenler endometriyal hiperplaziye bağlı aşırı uterus kanamalarında kullanılır.ESTROJENLER YAN TESİRLERİ

 • Postmenapozal kanamalar,

 • Bulantı,

 • Meme hassasiyeti,

 • Hiperpigmentasyon,

 • Migren ağrıları,

 • Kolestazi,

 • Hipertansiyon,

 • Safra kesesi rahatsızlıkları,

 • Meme kanseri ve endometriyum kanseri riski,ESTROJENLER KONTRENDİKASYONLARI

 • Estrojene bağlı neoplazmalarda (endometriyum ve meme karsinoma CA),

 • Teşhisi konulmamış genital kanamalarda,

 • KC hastalıkları,

 • Tromboembolik hastalık hikayesi bulunanlarda.PROGESTİNLER

 • DOĞAL PROGESTİNLER: PROGESTERON

 • Estrojen, androjen ve adrenokortikal steroidlerin prekürsörü,

 • Ovaryumda, testis ve adrenallerde, hamilelik süresince yüksek oranda plasentada dolaşımdaki kolesterolden sentezlenir.

 • Ovaryumda progesteron primer olarak CL’da üretilirPROGESTİNLER

 • SENTETİK PROGESTİNLER

 • Hidroksiprogesteron

 • Medroksiprogesteron

 • Megestrol

 • Dimetisteron

 • Gestoden

 • Norgestimat

 • DezogestrelPROGESTİNLER

 • FARMAKOKİNETİK

 • Progesteron oral absorbsiyonu iyi,

 • İlk geçişte elimine edilir,

 • KC’de pregnanediol’e ve glukronik asit konjugatlarına çevrilir,

 • İdrarda pregnanediol glukronit olarak atılır.PROGESTİNLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • A- ETKİ MEKANİZMASI

  • Hücre membranını geçerek nükleus ve sitoplazmik bölgeye sahip pregesteron reseptörlerine bağlanırlar. Ligant-reseptör kompleksi cevap elementine bağlanarak gen transkripsiyonunu aktive eder.


PROGESTİNLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • B- PREGESTERONUN ETKİLERİ

 • Protein ve lipid metabolizmasına az, karbonhidrat metabolizmasına belirgin etki,

 • Bazal insülin seviyesini arttırır,

 • KC’de glukojen depolanmasını hızlandırır,

 • Adrenal korteksten aldosteron salgılanmasını arttırır,

 • Vücut sıcaklığını hipotalamustaki sıcaklık-düzenleyici merkezi etkileyerek arttırır,

 • Meme bezlerinde alvelobular gelişimden sorumludur,

 • Endometriyumun olgunlaşması ve sekretuvar değişikliklerine neden olur.PROGESTİNLER KLİNİK KULLANIMLARI

 • A- TEDAVİDE

 • Hormon yerine koyma tedavisi,

 • Hormonal kontrasepsiyon,

 • Uzun süreli ovaryum supresyonu,

  • Medroksiprogesteron asetat (im)
  • Estrojenlerin kontrendike olduğu durumlarda dismenore, endometriosis, hirsutizm, kanamalarda.
  • Progesteron, Medroksiprogesteron


PROGESTİNLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • B- TANIDA

 • Estrojen sekresyonunun testi

 • Amenoreik hastalardaPROGESTİNLER FİZYOLOJİK ETKİLERİ

 • KONTRENDİKASYONLARI

 • Yüksek tansiyonda,

 • HDL seviyesi düşük kişilerdeDİĞER OVARYUM HORMONLARI

 • Normal ovaryum düşük oranda androjen (testosteron, androstenedion ve dehidroepiandrosteron) üretir.

 • İnhibin

 • Aktivin

 • Relaksin

 • Folistatin

 • ProstaglandinlerESTROJEN VE PROGESTERON İNHİBİTÖR VE ANTAGONİSTLERİ-1

 • TAMOKSİFEN

 • Kompetitif parsiyel agonist, ER’ne karşı estradiolle yarışır,

 • Postmenapozal kadınlarda ilerlemiş meme kanseri tedavisinde,

 • YT: Sıcak basması, bulantı, kusma.ESTROJEN VE PROGESTERON İNHİBİTÖR VE ANTAGONİSTLERİ-2

 • KLOMİFEN

 • Klomifen sitrat,

 • Parsiyel agonist,

 • Ovulasyonu indükler.ESTROJEN VE PROGESTERON İNHİBİTÖR VE ANTAGONİSTLERİ-3

 • MİFEPRİSTON (RU 486)

 • Progesteron reseptörlerine (ve glukokortikoid reseptörlerine de) kuvvetle bağlanarak progesteron aktivitesini inhibe eder.

 • Kontrasepsiyonda ve postkoital kontrasepsiyonda kullanılır,

 • Endometriyozis, Cushing sendromu, meme kanseri vd. glukokortikoid ve progesteron reseptörü içeren neoplazmaların tedavisinde kullanılır.

 • Tek oral doz 600 mg mifepriston, 1 mg prostaglandin E1 ve oral misoprostol erken hamileliğe son vermede etkindir.

 • YT: Kusma, diare, ağrı.ESTROJEN VE PROGESTERON İNHİBİTÖR VE ANTAGONİSTLERİ-4

 • DANAZOL

 • Ovaryum fonksiyonlarını baskılamak için kullanılır, gonadal fonksiyonları inhibe eder ve endometriozis tedavisinde kullanılır.

 • Memenin fibrokistik hastalığında, hemofili, Christmas hastalığı ve idiopatik trombositopenik purpurada da kullanılır.

 • YT: Kilo alma, ödem, akne, yağlı cilt, ses kalınlaşması, baş ağrısı,sıcak basması, kas krampları, hepatoselüler hasar.MÜZTAHZAR ÖRNEKLERİHORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT)

 • İki tip oral kontrasepsiyon preparatı:

 • 1- Estrojen ve progesteron kombinasyonu,

 • 2- Estrojen ilavesine gerek görülmeyen devamlı progesteron tedavisi

 • Oral absorbsiyonları, biyoyararlanımları iyi

 • Tek subkütan implant kontraseptif Norgestrel ile ovülasyonun etkin supresyonu,

 • Medroksiprogesteron (im) uzun süreli kontrasepsiyon.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • A- ETKİ MEKANİZMASI

 • Estrojen ve Progestinlerin kombinasyonu, hipofiz fonksiyonlarının selektif inhibisyonuna neden olarak kontraseptif etki meydana getirir.

 • Servikal mukusta, uterus endometriyumunda, motilitede, uterin tüplerin sekresyonunda değişiklik yaparak ovumun implantasyonunu ve döllenme ihtimalini azaltırlar.

HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • B- OVERLERE ETKİLERİ

 • Kronik kullanımı ovaryum fonksiyonlarını ve foliküler gelişimi, CL oluşumunu baskılar.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • C- UTERUSA ETKİLERİ

 • Serviks mukusunu koyulaştırır,

 • Uzun süreli kullanımında servikste hipertrofi ve polip oluşumu görülebilir.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • D- MEME DOKUSUNA ETKİLERİ

 • Meme dokusunda genişleme,

 • Laktasyonun baskılanması.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-1

 • SSS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • Estrojenler eksitabiliteyi arttırır,

 • Progesteron eksitabiliteyi azaltır.

 • Progesteron’un termojenik etkisi vardır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-2

 • 2) ENDOKRİN FONKSİYONA ETKİLERİ

 • Hipofizer gonodotropin salgısının inhibisyonu,

 • Plazma renin ve aldosteron salgısının arttırılması.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-3

 • 3) KAN DOLAŞIMINA ETKİLERİ

 • Oral kontraseptif kullanan kadınlarda TROMBOEMBOLİK olaylarda artış gözlenir.

 • Kan koagülasyonuna etkileri,

 • faktör VII, VIII, IX ve X’da artış, antitrombin III’te azalma yapmalarına bağlıdır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-4

 • 4) KC ÜZERİNE ETKİLERİ

 • Bazı ilaçların kullanılmasıyla kolitiasis riskini arttırırlar.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-5

 • 5) LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLERİ

 • Estrojenler serum trigliserid, serbest ve esterifiye kolesterol miktarını arttırırlar,

 • HDL ve fosfolipidler artar, LDL azalır.

 • Progestinler estrojenin bu etkilerini antagonize eder.

 • Düşük miktarda estrojen ve progestin içeren preparatlar trigliserid ve HDL miktarını azaltırlar.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-6

 • 6) KARBOHİDRAT METABOLİZMASINA ETKİLERİ,

 • GİS’den karbohidrat absorbsiyonunu azaltırlar,

 • Progesteron bazal insülin miktarını arttırır,

 • Karbohidrat sindirimiyle indüklenen insülin miktarı da artar.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-7

 • 7) KV SİSTEME ETKİLERİ

 • KD’de hafif artış, sistolik ve diastolik kan basıncında, kalp hızında artış.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) FARMAKOLOJİK ETKİLER

 • E- ORAL KONTRASEPTİFLERİN DİĞER ETKİLERİ-8

 • 8) CİLT ÜZERİNE ETKİLERİ

 • Oral kontraseptif kullananlarda cilt pigmentasyonunda artış (KLOASMA),

 • Androjen benzeri progestinler sebum üretimini arttırır, akne oluşumu artar,

 • Estrojen içeren oral kontraseptifler sebum üretimini azaltır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) KLİNİK KULLANIMLARI

 • Kontrasepsiyonda

 • (Fenitoin ve bazı antibiyotikleri kullananlarda kontrasepsiyon başarısızlığa uğrar),

 • Endometriyoziste,

 • Dismenorede.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • A- HAFİF YAN TESİRLER

 • Bulantı, ara kanama, ödem (preparattaki estrojen içeriğine bağlı olarak),

 • Bu belirtiler daha düşük miktarda estrojen içeren ya da androjenik etkisi daha kuvvetli progestin preparatlarıyla önlenebilir.

 • 2) Tiroid, adrenal ve hipofizer fonksiyonlarda değişiklik, sedimentasyon artışı,

 • 3) Başağrısı, migren, serebrovasküler hastalık riskinde artış,

 • 4) Menstruasyonun kesilmesi

 • (Hamilelikle karıştırılabilir).HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • B- ORTA DERECE YAN TESİRLER

 • (Tadavinin kesilmesine yol açabilen yan tesirlerdir)

 • Ara kanamalar,

 • Kilo artışı ve akne oluşumu (androjen benzeri progestin preparatlarında daha yaygın),

 • Cilt pigmentasyonunda artış (özellikle koyu ciltlilerde),

 • Hirsutizm,

 • Bakteriüri, vajinal infeksiyonlar,

 • Amenore, galaktore.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • C- CİDDİ YAN TESİRLER-1

 • 1) VENÖZ HASTALIKLAR.

 • a) VENÖZ TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

 • Yüzeysel ve derin venlerde venöz trombozis ve pulmoner embolizm riski artar.

 • Daha çok estrojen alımına bağlıdır,

 • (Venöz kan akımında azalma, ven ve arterlerde endotel fonksiyonlarında azalma, kan trombositlerinin koagülasyon yeteneğinde artış)HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • C- CİDDİ YAN TESİRLER-2

 • 1) VENÖZ HASTALIKLAR.

 • b) MİYOKARD İNFARKTÜSÜ.

 • Obez, preeklamsi, hipertansiyon, hiperlipoproteinemili, diabetli ve sigara içen hastalarda risk artar.

 • Aterogenesis ve koroner arter spazmı riskini de arttırırlar.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • C- CİDDİ YAN TESİRLER-3

 • 1)VENÖZ HASTALIKLAR.

 • c) SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

 • İnme riski 35 yaş üstü kadınlarda artar.

 • Subaraknoid kanamalar, tromboembolik ve hemorajik inme riskini arttırırlar.

 • Sigara riski daha da arttırır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • C- CİDDİ YAN TESİRLER-4

 • 2) GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR.

 • Kolestatik sarılık,

 • Safra kesesi rahatsızlıkları,

 • Kolesistis,

 • Kolanjitis,

 • Hepatik adenoma riskinde artış.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) YAN TESİRLER

 • C- CİDDİ YAN TESİRLER-4

 • 3) DEPRESYON.

 • 4) KANSER

 • Endometriyum ve ovaryum kanseri riskini azaltır, meme kanseri riskini arttırdığı bildirilmiştir.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) KONTRENDİKASYONLARI-1

 • Trombofilebit,

 • Tromboemboli,

 • Serebrovasküler hastalıklar,

 • Meme ve estrojene bağımlı neoplazma şüphesi olanlarda,

 • KC hastalıkları,

 • Astma,

 • Ekzama,

 • Migren,

 • Diabet,

 • Hipertansiyon,

 • Optik nörit,

 • Retrobulbar nörit,

 • Konvülsif hastalıklarHORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT) KONTRENDİKASYONLARI-2

 • Epifiz plağı henüz kapanmamış adolesanlarda,

 • Antibakteriyel ajanlarla beraber kullanımı sakıncalıdır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT)

 • TEK BAŞINA PROGESTİN İLE KONTRASEPSİYON

 • (Özellikle hepatik hastalığı, hipertansiyonu, psikozu, mental geriliği ve tromboembolizmi olanlarda tercih edilebilir.)

 • Oral/cilt implantları

 • Depo medroksiprogesteron asetat (im) her 3 ayda 1,

 • Ovulasyon en az 14 hafta-18 ay baskılanır,

 • Cilt implantı L-NorgestrelHORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT)

 • POSTKOİTAL KONTRASEPTİFLER

 • (“Morning after” kontrasepsiyon)

 • Koitusu takiben tek başına estrojenle ya da projestinlerin kombinasyonuyla yapılır.

 • 72 saat içinde yapılmalıdır.

 • Hormonlar antiemetiklerle beraber verilebilir.

 • Mifepriston (progesteron ve glukokortikoid reseptör antagonisti), prostaglandinlerle kombine kullanılır.HORMONAL KONTRASEPSİYON (ORAL, PARENTERAL, İMPLANT)

 • ORAL KONTRASEPTİFLERİN YARARLI ETKİLERİ

 • Ovaryum kisti,

 • Ovaryum ve endometriyum kanserini ve

 • Bening meme kanseri riskini azaltırlar.

 • Pelvik inflamatuvar hastalık,

 • Ektopik gebelik,

 • Demir eksikliği,

 • Duodenum ülseri,

 • Romatoid artrit,

 • Premenstrual semptomlar,

 • Dismenore,

 • Endometriosis,

 • Akne ve hirsutizm insidensini azaltırlar.OVULASYONU İNDÜKLEYEN AJANLAR

 • KLOMİFEN

 • Klomifen sitrat, parsiyel estrojen agonisti,

 • Gonadotropinlerin ve estrojenlerin sekresyonunu arttırırlar,

 • Amenore ve diğer ovulatuar hastalıkları olan kadınlarda ovulasyonu uyarırlar,

 • Estrojenlerin hipotalamus üzerindeki inhibitör etkiyi baskılayarak gonadotropin üretimini arttırırlar,

 • Kısırlık tedavisinde kullanılır

 • (Bazen menotropinlerle kombine).

 • YT: Bulantı, kusma, depresyon, kilo alma, konstipasyon, allerjik cilt reaksiyonları, %10 çoklu gebelik.MÜZTAHZAR ÖRNEKLERİKaynaklar:

 • Kaynaklar:

  • Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, Hacettepe Taş, 2002.
  • Bertram G. Katzung, Basic&Clinical Pharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə