Ətraf mühitin nəzarət sistemiYüklə 16,93 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü16,93 Kb.
#6585

“Ətraf mühitin nəzarət sistemi” fənnindən imtahan sualları Müəllim: Ağayev Vahid Qrup: 242

 1. Ətraf mühitin nəzarətin əhəmiyyəti və metodologiyası.

 2. Atmosfer və onun quruluşu.

 3. Atmosferin çirklənməsinin nəticələri.

 4. Atmosfer havasının çirklənməsinin mənbəyləri və forması.

 5. Hava hövzəsinin vəziyyətinə nəzarət.

 6. Hava hövzəsinin çirklənməsinin normallaşdırılması.

 7. Azon qatına nəzarət.

 8. Atmosferi çirkləndirən maddələrin əsas mənbəyləri.

 9. Sənaye müəssisələrində atmosferin çirklənməsinə qarşı nəzarət sisteminin təşkili.

 10. Atmosferin kükürd oksidi və azot birləşmələri ilə çirklənməsinə nəzarət.

 11. Milli manitorinq vasitəsilə hava hövzəsinə nəzarət.

 12. Hava hövzəsinin manitorinqi.

 13. Ekoloji nəzarət və atmosferin vəziyyətinin tənzimlənməsi.

 14. Atmosfer havasının mühafizəsinin hüquqi tənzimlənməsi.

 15. Ekoloji normativlərin ətraf mühitə nəzarətin rolu.

 16. Su resurslarının çirkləndirən mənbvəylər və onlara nəzarət.

 17. Su resurslarının keyfiyyət göstəriciləri.

 18. Su ehtiyatlarından istifadəyə nəzarət.

 19. Su resurslarının manitorinqi.

 20. Suyun müxtəlif təsərrüfat sahələrində istifadə edilməsinə nəzarət.

 21. Suyun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi.

 22. Su hövzələrinin çirklənməsinin mənbəylərinə nəzarət.

 23. Su ehtiyatlarından istifadənin idarə olunması.

 24. Su ehtiyatlarından istifadənin hüquqi əsaslarla tənzimlənməsi.

 25. Su ehtiyatlarına istifadənin planlaşdırılmaslna və maliyyələşdirilməsinə nəzarət.

 26. Yer kürəsində su resurslarının paylanması

 27. Suyun təsərrüfat sahələrində istifadəsi

 28. Su hövzələrinin çirklənməsinə və keyfiyyətinə nəzarət

 29. Su resurslarının mühafizəsinin əsas istiqamətləri

 30. Su ehtiyatlarından istifadənin hüquqi və iqtisadi tənzimlənməsi

 31. Torpaq əsas istehsal vasitəsi kimi

 32. Torpağın məhsuldarlığına və istifadə olunmasına nəzarət

 33. Torpaq kadastrı

 34. Torpaqdan səmərəsiz istifadənin nəticələri

 35. Torpaqların çirklənməsinə nəzarət

 36. Meşə resurslarından istifadə olunmasına nəzarət

 37. Meşələrin bərpa olunması problemləri

 38. Meşələrin qorunması və səmərəli istifadə istiqamətləri

 39. Bioloji müxtəlifliyin qorunması və ona nəzarət edilməsi

 40. Qoruqlar, Milli parklar və yasaqlıqlar nəzarət sistemi kimi

 41. Təkrar istehsal prosesində mineral mineral ehtiyatların rolu

 42. Faydalı qazıntıların ümumi səciyyəsi və təsnifatı

 43. Azərbaycanın mineral xammal ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi

 44. Yerin təkinin səmərəli istifadəsi olunması və mühafizəsi

 45. Faydalı qazıntıların iqtisadi qiymətləndirilməsi

 46. Təbiəti mühafizə xərclərinin təhlili

 47. Xarici ekoloji xərclərin milliləşdirilməsi

 48. Təbiəti mühafizə fəaliyyətinə kapital qoyuluşu

 49. Təbiəti mühafizə xərclərinin səmərəliliyi

 50. Ekoloji xərclərin sosial effektivliyi

 51. Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi metodları

 52. Təbiətdən istifadədə inzibati idarəetmə metodu

 53. Təbiətdən istifadədə iqtisadi idarəetmə metodu

 54. Təbiətdən istifadədə istifadə olunan standartlar

 55. Təbiətdən istifadədə təşkilatı strukturları

 56. Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması

 57. Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin planlaşdırılması

 58. Ekoloji-iqtisadi proqnozlaşdırmanın xüsusiyyətləri

 59. Müəssisənin ekoloji menecmentinin nəzarət funksiyaları

 60. Ekoloji menecmentin beynəlxalq standartları

 61. Ekoloji auditin nəzarət funksiyaları

 62. Ekoloji nəzarət və pasportlaşdırma

 63. Ekoloji lisenziyalaşma

 64. Müəssisənin təbiəti mühafizə fəaliyyətinə nəzarət

 65. Ekoloji audit və nəzarət

 66. Çirkləndirici maddələrin son mümkün konsepsiyasına nəzarət

 67. Ekoloji monitorinq və nəzarət

 68. Ekoloji monitorinqin formaları

 69. Təbiətdən istifadədə nəzarət-uçot sistemi

 70. Ətraf mühitin statistikasının funksiyaları

 71. Dövlət ekoloji ekspertizası və nəzarət

 72. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarəti

 73. İstehsalatda ekoloji nəzarət

 74. Bələdiyyə ekoloji nəzarəti

 75. Ekoloji nəzarət və təbiətdən istifadənin stimullaşdırılması


Yüklə 16,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə