Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılovYüklə 11,11 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü11,11 Kb.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.


Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat
Qrup: 22 A
Tələbənin adı:Asif İsmayılov
Sərbəst iş
Mühasibat uçotu haqqında anlayış,onun predmeti və obyektləri. Mühasibat uçotunun metodu və onun ünsürləri
Hər bir elm sahəsi kimi mühasibat uçotunun da predmet və metodu var. Uçota alınan obyektin iqtisadi məzmunu mühasibat uçotunun predmetinin məzmununu müəyyən edir. Təşkilatın əmlakı, öhdəlikləri və maliyyə - təsərrüfatı fəaliyyəti prosesində yerinə yetirildiyi təsərrüfat əməliyyatları mühasibat uçotunun obyekti sayılır. Mühasibat uçotunun obyektləri 3 hissəyə bölünür:

 1. təşkilatın əmlakının tərkib və yerləşməsinə

 2. əmələ gəlmə mənbəyinə

 3. təsərrüfat əməliyyatları və onların təchizat, istehsal və satış prosesindən əldə edilən nəticələrə .

Mühasibat uçotunun predmeti hər bir əmlakın əsas 3 növünü göstərir:

  • əsas vəsaitlər

  • dövriyyə vəsaitləri

  • yayındırılmış vəsaitlər.

Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün təşkilatın pul ifadəsində nəzərdə tutulan əmlaklarının, öhdəliyinin məcmuunu, tərkib və yerləşməsini, təsərrüfat əməliyyatları və fəaliyyətləri nəticəsini əks etdirən əsaslı və məlum informasiyalar mühasibat uçotunun predmeti hesab edilir. Təsərrüfat vəsaitləri və öhdəlikləri kimi təşkilatda yerləşən əmlaklar bu əmlakların təchizat, istehsal, satış prosesində hərəkətinə səbəb olan təsərrüfat əməliyyatları , həmçinin təşkilatın fəaliyyətinin nəticələri mühasibat uçotunun predmeti sayılır.

Təşkilat və idarələrdə aparılan mühasibat uçotunun predmetinin məzmununu dərk edilməsinə, onun metodunun öyrənilməsi və mənimsənilməsi kömək edir.

Metod yunan dilində METHODOS sözündən yaranıb. 1) hər hansı bir halın tədqiq edilməsi, dərk edilməsi üsulunu ; 2) üsul və ya qaydanın qəbulunu ifadə edir. Hər hansı qaydadan istifadənin məcmuu uçotun metodologiyasını formaıaşdırır. Bu metodologiya 2 amillə səciyyələnir:


 1. uçot qarşısında duran məqsəd və vəzifələrlə

 2. qoyulan məqsəd və vəzifələrin həllinə dair imkanın texniki və texnoloji bazar olması ilə.

Burada deyilən məqsəd və vəzifələrin çox hissəsi qanunvericiliklə tənzimlənir.

Təşkilatın maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətini təmin edən və müxtəlif növlü əmlakları var. Bu əmlaklar respublikamızda mövcud olan yeni mülkiyyət formalarından asılı olaraq fərqli mənbələrdən formalaşır: müəssisələrin əmlakının əmələgəlmə mənbəyi hesab edilən təsisçilərin pul vəsaiti və maddi payları, məhsulların, görülən işlərin, göstərilən xidmətlərin və digər aktivlərin, habelə qiymətli kağızların satışından alınan gəlirlər, bank kreditləri və digər kreditlər, kapital qoyuluşu üçün maliyyələşmələr və büdcədən dotasiyalar və s. hesabına əldə edilir. Bu vaxt uçot obyekti kimi əmlaklar öz iqtisadi təyinatına görə 3 hissəyə bölünür: tərkibinə və yerləşməsinə görə; əmələgəlmə mənbəyinə görə( xüsusi və borc öhdəlikləri); təsərrüfat əməliyyatlarında iştirak etməsinə görə qruplaşdırılan əmlaklar.Tərkibinə və yerləşməsinə görə əmlaklar - əsas vəsaitlər, qeyri- maddi aktivlər, uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər, kapital qoyuluşları, maliyyə qoyuluşları, dövriyyə vəsaitləri, pul vəsaitləri, debitor borcları.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə