Fatca məqsədləri üçün hüquqi şəxsin Özünü-Qiymətləndirmə AnketiYüklə 189,74 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü189,74 Kb.
növüQaydalar

FATCA məqsədləri üçün hüquqi şəxsin Özünü-Qiymətləndirmə

Anketi

Entity Self-Certification Form for FATCA purposesDoldurma qaydaları üzrə təlimat
Azərbaycan hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında 09/09/2015 tarixində Beynəlxalq Vergi Qanunvericiliyə əməl etmə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və Xarici hesablar üzrə Vergi Qanunvericiliyinə Əməletmə Aktı (“FATCA”) üzrə məlumatın təqdim edilməsi müddəalarını özündə əks etdirən hökumətlərarası saziş imzalanmışdır (“Azərbaycan İGA”). 20/10/2015-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan İGA Azərbaycan və ABŞ arasında vergi məqsədləri üçün avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsinin əsas müddəalarını müəyyən edir. Bu İGA-ya əsasən Azərbaycan Maliyyə İnstitutlarından hüquqi şəxs hesab sahibinin və/yaxud Nəzarət edən şəxslərin (İGA-da müəyyən olunduğu kimi) Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olub-olmamasını müəyyən etmək tələb edilir. Əgər başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa bu Anketdə istinad olunan anlayışlar Azərbaycan İGA-da və ya müvafiq hallarda ABŞ Xəzinədarlığının müvafiq qaydalarında nəzərdə tutulan mənanı daşıyır. Burada istifadə olunan anlayışlar Hökumətlərarası Sazişlərin mətnindən asılı olaraq fərqli məna daşıya bilər. Belə olduqda FATCA statusunuzu müəyyən etmək üçün ilkin olaraq tətbiq olunacaq Hökumətlərarası Sazişi düzgün müəyyən etmək lazımdır. Belə bir Hökumətlərarası Saziş olmadıqda, yaxud Azərbaycan İGA-dan fərqli sazış tətbiq olunduqda FATCA məqsədləri üçün istifadə olunan Özünü-Qiymətləndirmə Anketindən fərqli hər hansı sənədin təqdim edilməsi zərurətinin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün vergi məsləhətçinizə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik. Eyni zamanda nəzərinizdə saxlayın ki, müəyyən hallarda (əsasən də ABŞ qiymətli kağızlarına investisiya qoyduqda, yaxud ABŞ mənbəyindən gəlir yaradan digər hər hansı bir məhsuldan istifadə etdikdə) US W-8 BEN E formasının təqdim edilməsi zərurəti yarana bilər.
Bununla da Sizdən FATCA statusunuza dair Banka məlumat təqdim etmək məqsədi ilə aşağıda qeyd olunan müvafiq bölmələri doldurmanız rica olunur. Tələb olunduğu təqdirdə Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsləri barədə toplanmış məlumatın Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə təqdim olunması tələb oluna bilər ki, sonuncu öz növbəsində bu məlumatları ABŞ Maliyyə Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli qurumuna təqdim edəcək. Bu cür məlumat mübadiləsi həmçinin, hazırki Anketdə Banka hüquqi şəxs hesab sahibinin FATCA statusunu müəyyən etmək üçün zəruri olan məlumatlar kifayət qədər təqdim edilmədikdə (yaxud tələb olunduğu halda təsdiqləyici sənədlərə əsaslanaraq), yaxud təqdim edilmiş məlumatların yanlış, yaxud natamam hesab edilməsinə dair Bankda əsaslı səbəb olduqda da həyata keçirilə bilər. Hüquqi şəxs İştirak Etməyən Xarici Maliyyə İnstitutu hesab olunarsa, Bank onun barəsində müəyyən məlumatları hesabata daxil etməli və tələb olunduğu təqdirdə 30% dərəcəsi ilə ödəmə mənbəyində vergini tətbiq etməli olacaq.
Əgər bu formanın doldurulması ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, zəhmət olmasa vergi məsləhətçinizə müraciət edin.
Instructions for completion
The Agreement between the Government of Azerbaijan and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and with respect to the United States information reporting provisions commonly as the Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter the “Azeri IGA”) was signed on [09/09/2015]. Approved through the Law on [20/10/2015].
The Azeri IGA defines the framework applicable for the automatic exchange of information for tax purposes between Azerbaijan and the United States. According to this IGA Azeri Financial Institutions need to verify whether entity account holders and/or Controlling persons (as defined in the IGA) of such entity account holders are Specified U.S. Persons. Unless provided otherwise, terms referred to in this form shall have the same meaning as defined in the Azeri IGA or, as the case may be, in relevant US Treasury Regulations. As the meaning ascribed to these terms may however vary depending on whether an Intergovernmental Agreement is applicable, and if so, which applicable Intergovernmental Agreement, we recommend you to check in the first instance whether, and if so, which, Intergovernmental Agreement is applicable for the purpose of assessing your FATCA classification. Should no IGA be applicable, or another IGA than the Azeri IGA be applicable, we recommend to consult your tax adviser in order to determine whether you should provide another type of form than this self-certification form for FATCA purposes. Also note that under certain specific circumstances (notably when investing in US securities or other products generating US source income), it may be necessary to complete a US W-8 BEN E form instead.
You are invited to complete the sections below in order to notify your FATCA status to the Bank, and provide certain other information. In certain cases the Bank is obliged to communicate the data collected on Specified U.S. Persons to the Minister of Taxes of Azerbaijan or its authorized representative, which will in turn communicate this data to the U.S. Secretary of the Treasury or its delegate. Such communication may also occur in cases where insufficient information in provided on this form (or through additional documentary evidence as may be required) allowing the Bank identify the FATCA status of an entity account holder, or where the Bank has reasons to know that information is provided by the entity account holders is incomplete or incorrect. Finally, should an entity qualify as a Non-Participating FFI, the Bank will also be obliged to report certain information, and may be obliged to apply a withholding tax of 30% in certain cases.
If you have any questions about how to complete this form, please contact your tax advisor.
Ümumi məlumat

General Information

Hüquqi şəxsin adı və təşkilati hüquqi forması

Name of the Entity and legal form


Hüquqi ünvanı

Küçə, nömrə, poçt indeksi, şəhər, ölkə

Registered Office address

Street, number, zip code, city, country

Address

CountryHüquqi şəxsin təsis olunduğu tarix və ölkə

Date and country of incorporationDate

CountryPoçt ünvanı (hüquqi ünvandan fərqlidirsə)

Küçə, nömrə, poçt indeksi, şəhər, ölkə

Mailing address (if different from Registered Office address)Street, number, zip code, city, country
Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi

Taxpayer İdentification Number


Vergi rezidentliyi ölkəsi

Tax residency countryCountryHissə 1 – ABŞ Şəxsləri

Part 1 – US Persons

1.1. Hüquqi şəxs ABŞ-da və ya ABŞ federal qanunvericiliyinə və ya ABŞ-ın hər hansı ştatının qanunvericiliyinə əsasən təsis olunmuşdurmu?

Is the entity established in the US or

according the US Federal or any State Law ?

1.2. Hüquqi şəxs - filial və ya nümayəndəlikdirsə, onları təsis etmiş hüquqi şəxs ABŞ-da və ya ABŞ federal qanunvericiliyinə və ya ABŞ-ın hər hansı ştatının qanunvericiliyinə əsasən təsis olunmuşdurmu?

If the entity is a branch or representative, is parent organization established in the United States or according the US Federal or any State Law?
Əgər 1.1 və 1.2 bəndlərində cavab “xeyr”-dirsə, 2-ci Hissəyə keçin

If answer to 1.1 and 1.2 is “No”, please proceed to Part 2

Əgər cavablardan biri Bəli olarsa

If one of the answers is “Yes”

1.3 Hüquqi şəxs Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsidir ?

Is the entity Specified US Person?

1.4. Əgər cavab müsbətdirsə, onun ABŞ VÖEN ni qeyd edin

If “Yes”, please note the US TIN

1.5. Əgər hüquqi şəxs Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olmayan ABŞ şəxsidirsə, zəhmət olmasa, azadolmanın mahiyyətini və/və ya hüquqi şəxs filial və ya şəffaf hüquqi şəxsdirsə, təsisçinin adını qeyd edin


If the entity is US Person that is not Specified US Person, please indicate the reason of exemption or indicate the name of founder if the entity is disregarded or branch


 Bəli/Yes  Bəli/Yes

 Bəli/Yes  Bəli/Yes

 Bəli/Yes  Bəli/YesHissə 2 – FATCA Statusu

Part 2 – FATCA Status

  1. quqi şəxs Maliyyə İnstitutudur?

Is the entity a Financial Institution?


 Bəli/Yes  Bəli/YesƏgər cavab müsbət deyilsə, 2.6-cı bəndə keçin.

If no, please proceed to 2.6Əgər cavab müsbətdirsə, hüquqi şəxs:

If yes, is the entity:
  1. İştirakçı Xarici Maliyyə İnstitutudur Participating Foreign Financial Institution


 Bəli/Yes  Bəli/Yes  1. Model 1 əsasında Hesabat Verən Maliyyə İnstitutudur

Reporting Model 1 Financial Institution


 Bəli/Yes  Bəli/Yes  1. Model 2 əsasında Hesabat Verən Maliyyə İnstitutudur

Reporting Model 2 Financial Institution


 Bəli/Yes  Bəli/Yes  1. Qeydiyyatdan keçmiş Şərti Əməl Edən Maliyyə İnstitutudur

Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution


 Bəli/Yes  Bəli/Yes  1. Yuxarıdakılardan heç biri deyilsə, 2.5-ci bəndə keçin.

If none of the above – please proceed to 2.5.
2.2. Qlobal Aralıq Eyniləşdirmə Nömrəsini (GIIN) qeyd edin.

Please provide the Global Intermediary Identification Number (GIIN) of the entity.


2.3. Əgər GIIN əldə etməmisinizsə, hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçibmi və ya keçməyi planlaşdırırmı?

If the entity did not obtain a GIIN yet, did the entity register for obtaining such GIIN or intends to do so?
 Bəli/Yes  Bəli/Yes

 Bəli/Yes  Bəli/Yes

 Bəli/Yes  Bəli/Yes


(Cavab müsbət verdikdə 90 gün ərzində GIIN təqdim edəcəyinizi təsdiq edirsiniz)

(By ticking yes you commit to provide your GIIN within 90 days)2.4. Əgər cavab müsbətdirsə və hüquqi şəxs Himayə Olunan Maliyyə İnstitutudursa, o zaman Himayə Edən Təşkilatın adı və GIIN-i qeyd edin.

If yes, and the entity is a Sponsored Financial Institution, sponsored by another entity that has registered as a Sponsoring Entity, please provide the Sponsoring Entity’s name and GIIN.

Name of Sponsoring Entity

GIIN of Sponsoring Entity

2.5. Əgər hüquqi şəxs GIIN əldə etməmiş və qeydiyyatdan keçməyi planlaşdırmırsa, bunun səbəbini qeyd edin.

If the entity did not obtain a GIIN and does not intend to do so, please provide the reason for not obtaining a GIIN.


 1. Hüquqi şəxs Şərti Əməl Edən, Sahibi Sənədləşdirilmiş və ya digər formada Hesabat Verməyən Maliyyə İnstitutudurmu? (Hökümətlərarası Sazişin 2 saylı əlavəsinə əsasən Şərti Əməl Edən Maliyyə İnstitutu hesab olunanlar daxil olmaqla)

Is the entity a Certified Deemed Compliant, Owner-Documented or otherwise Non-reporting Foreign Financial Institution (including a Foreign Financial Institution deemed compliant under an Annex II of an IGA)?
Əgər cavab müsbətdirsə bu cür statusun mahiyyətini izah edin.

If yes, please indicate nature of status.
 1. Hüquqi şəxs iştirakçı olmayan maliyyə institutudurmu?

Is the entity a non-participating FFI?

Cavab müsbətdirsə zəhmət olmasa, İştirakçı Olmayan Maliyyə İnstitutu hesab edilməyinizin səbəbini izah edin.

If yes, Please also explain the reasons for qualifying as a non-participating FFI.

R 1. GIIN əldə etməməyiniz üçün digər bir səbəb varsa, izah edin.

Other reason for not obtaining a GIIN – Please explain.

2.6. Əgər hüquqi şəxs Xarici Maliyyə İnstitutu deyilsə, onun FATCA statusunu təsdiqləyin.

If the entity is not a Foreign Financial Institution, please confirm its FATCA status.


2.6.1. İmtiyazlı Benefisiar

Exempt Beneficial Owner


 Bəli/Yes  Bəli/Yes2.6.2. Azad Edilən Xarici Qeyri-Maliyyə Təşkilatı (NFFE)

Excepted Non-Foreign Financial Entity (NFFE)


 Bəli/Yes  Bəli/Yes2.6.3. Aktiv NFFE

Active NFFE


 Bəli/Yes  Bəli/Yes2.6.4. Passiv NFFE

Passive NFFE


 Bəli/Yes  Bəli/Yes 1. Əgər hüquqi şəxs Passiv NFFE-dirsə, Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olan Nəzarətçisi var?

If the entity is a Passive NFFE, does the entity have any Controlling Persons that are Specified U.S. Persons?


 Bəli/Yes  Bəli/Yes 1. Əgər hüquqi şəxs Passiv NFFE-dirsə və bir və ya bir neçə Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olan Nəzarətçisi varsa:

- həmin şəxs(lər)in rekvizitlərini aşağıda 3-cü Hissədə qeyd edin;

- Əlavə 1-də göstərilən formada həmin şəxs(lər)dən razılıq əldə edin.

If the entitiy is a Passive NFFE, that has one or several Controlling Persons that are Specified U.S. Persons, please:

- provide the details of such Controlling Person(s) in Part 3 below;

- obtain a Disclosure Waiver (Appendix 1) of each Controlling Person.


Hissə 3 - Passiv NFFE-nin Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olan Nəzarətçiləri haqqında məlumat

Part 3 – Information on Controlling Persons of Passive NFFE that are Specified U.S. Persons

Zəhmət olmasa, aşağıda Passiv NFFE-nin Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olan Nəzarətçiləri haqqında tələb olunan məlumatları daxil edin.

Please provide below the required information on Passive NFFE Controlling Persons that are Specified U.S. Persons.

Nəzarətçi 1

Controlling person 1

Ad/Name ____________________________________________________

Soyad/Surname ____________________________________________________

Doğum tarixi/DOB ____________________________________________________

ABŞ VÖENi/US TIN ____________________________________________________

Küçə/Street ____________________________________________________

Nömrə/Number ____________________________________________________

ZİP kod/Zip Code ____________________________________________________

Şəhər/City ____________________________________________________

Əyalət /Ştat/Province/State ____________________________________________________

Ölkə/Country ____________________________________________________

Hissə 4 – Məlumatların təsdiqi

Part 4 – Confirmation
Hüquqi şəxsin adından imzalamaq səlahiyyəti olan nümayəndə kimi, mən bəyan edirəm ki, mən bu formada olan bütün məlumatları yoxlamışam və qeyd olunan bütün məlumatların düzgünlüyünü və tamlığını təsdiqləyirəm.
As a representative authorized to sign on behalf of the entity, I declare that the information provided on this form is, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete.

Hüquqi şəxsin adından imzalamaq səlahiyyəti olan nümayəndə kimi, mən, bu formada qeyd olunan məlumatlarda hər hansı bir qeyri-dəqiqilik və ya yanlışlıq olarsa, 30 gün ərzində yeni formanı təqdim edəcəyimi təsdiqləyirəm.
As a representative authorized to sign on behalf of the entity, I agree that I will submit a new form within 30 days as from the moment that any certification or information provided on this form becomes inaccurate or incorrect.
Əgər imzalamaq səlahiyyəti olan nümayəndə birgə səlahiyyətlidirsə, nəzərə alın ki, bu halda, bu forma birgə səlahiyyətli nümayəndələrin hər biri tərəfindən imzalanmalıdır.
If the representative authorized to sign is jointly authorized, please note that in that case this form has to be signed by each jointly authorized representative.
Səlahiyyətli şəxs 1/Authorized representative 1

Ad/Name ____________________________________________________

Soyad/Surname ____________________________________________________

İmza/Signature ____________________________________________________

Tarix: (gg/aa/iiii/)/ Date: (dd/mm/yyyy):: __________________________________

ƏLAVƏ 1

APPENDIX 1

Disclosure Waiver

Passiv NFFE-nin hər bir Müəyyən Olunmuş ABŞ Şəxsi olan Nəzarətçisi tərəfindən doldurulmalıdır

Azərbaycan qanunvericiliyi ilə tələb olunduğu halda, Mən/Biz bununla, Hökümətlərarası Sazişdə təsvir olunan qaydada və Sazişə uyğun olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankında[Müəssisənin adı: ] məxsus olan Maliyyə Hesabları ilə bağlı istənilən məlumatı Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə (və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi) ötürməsindən ötrü Azərbaycan Beynəlxalq Bankına səlahiyyət və razılıq verirəm. Tələb olunduğu halda qeyd olunan məlumatların Vergilər Nazirliyi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən Hökümətlərarası Sazişdə nəzərdə tutulduğu qaydada ABŞ Maliyyə Nazirliyinə və ya onun təmsilçisinə ötürüləcəyi ilə bağlı müvafiq qaydada məlumatlandırıldığımı(zı) təsdiq edirəm(edirik). Bu məlumat həmçinin aşağıdakı şəxsi məlumatları əhatə edir:

 • Ad_________________________________________________________
 • Ünvan______________________________________________________
 • ABŞ VÖENi________________________________________________

To be completed and signed by each Passive NFFE Controlling Person qualifying as Specified U.S. Person

To the extent required under applicable Azeri law, I hereby consent to International Bank of Azerbaijan communicating to the Minister of Finance of Azerbaijan (or his/her authorized representative) any information pertaining to any Financial Account held by
[name of the Entity: ] with International Bank of Azerbaijan that is required to be reported pursuant to the Azeri IGA in the time and manner described in this IGA. I acknowledge that I have been informed that the Minister of Taxes of Azerbaijan or his/her authorized representative will automatically pass the aforementioned information on to the U.S. Secretary of the Treasury or his/her delegate according to the terms of the Azeri IGA and that the same information includes the following personal information:


 • my name___________________________________________________________
 • my address_________________________________________________________
 • my U.S. tax identification number_______________________________________İmza səlahiyyəti olan şəxs/Authorised Signature(s): __________________________________
Ad və Soyad/Surname and forename(s): _________________________________

Tarix: (gg/aa/iiii/)/Date: (dd/mm/yyyy): _________________________________

ƏLAVƏ 2

LÜĞƏT

 1. ABŞ Şəxsi dedikdə ABŞ vətəndaşı, ABŞ rezidenti, ortaqlıq və ya ABŞ-da və ya ABŞ qanunları əsasında təsis olunmuş şirkət və aşağıdakı hallarda trast başa düşülür:

  1. Müvafiq qanunvericilik əsasında ABŞ məhkəməsi trastın idarə olunması ilə bağlı mühüm məsələlərlə əlaqədar qərar vermək səlahiyyətinə malikdirsə; və

  2. Ən azı bir ABŞ şəxsi trastın mühüm qərarlarına və ya vəfat etmiş ABŞ şəxsinin əmlakına nəzrət edirsə.

Hər bir halda ABŞ Şəxsi anlayışı ABŞ Daxili Gəlirlər Məcəlləsinə əsasən müəyyən olunmalıdır.

 1. Müəyyən Olunmuş ABŞ şəxsi dedikdə aşağıdakılardan başqa bütün ABŞ şəxsləri nəzərdə tutulur: (i) qiymətli kağızları müntəzəm olaraq bir və ya daha çox instusional qiymətli kağızlar bazarlarında satılan şirkət; (ii) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 1471 (e) (2) bölməsində müəyyən edilən, eyni genişləndirilmiş əlaqəli şirkətlər qrupunun üzvü olan, (i) bəndində təsvir edilən hər hansı şirkət; (iii) Amerika Birləşmiş Ştatları və ya onun tam mülkiyyətində olan hər hansı agentlik və ya vasitəçi agent; (iv) Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir Ştatı və ya ABŞ Ərazisi, yuxarıda qeyd edilənlərinin hər hansı inzibati ərazi vahidi, və ya yuxarıda qeyd edilənlərin hər hansının və ya bir neçəsinin tam mülkiyyətində olan agentlik və ya vasitəçi agent; (v) Daxili Gəlir Məcəlləsinin 501 (a) bölməsinə əsasən vergidən azad olunan hər hansı təşkilat və ya Daxili Gəlir Məcəlləsinin 7701 (a) (37) bölməsində müəyyən edilmiş fərdi pensiya layihəsi; (vi) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 581 bölməsində müəyyən edilmiş hər hansı bir bank; (vii) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 856 bölməsində müəyyən edilmiş hər hansı daşinmaz əmlak üzrə investisiya fondu; (viii) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 851 bölməsində müəyyən edilmiş hər hansı idarə edilən investisiya şirkəti və ya ABŞ Qiymətli Kağızlar və onların Mübadiləsi üzrə Komissiya tərəfindən 1940-cı il tarixli İnvestisiya Şirkəti Aktına (15 U.S.C. 80a-64) əsasən qeydiyyata alınan hər hansı müəssisə; (ix) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 584 (a) bölməsində müəyyən edilmiş ümumi trast fondu; (x) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 664 (c) bölməsinə əsasən vergidən azad olunan və ya ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 4947 (a) (1) bölməsi ilə müəyyən edilən hər hansı trast; (ix) Amerika Birləşmiş Ştatları və ya hər hansı Ştat qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların, əmtəələrin və ya törəmə maliyyə əqdlərinin (şərti məbləğ müqavilələri, fyuçerslər, forvardlar, və opsionlar daxil olmaqla) dileri; (xii) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 6045 (c) bölməsində müəyyən edilmiş broker; və ya (xiii) ABŞ Daxili Gəlir Məcəlləsinin 403 (b) və ya 457 (g) bölmələrində müəyyən edilmiş layihəyə əsasən vergidən azad olunan trast.

 2. Maliyyə institutu dedikdə Kastodial İnstitut, Depozit İnstitutu, İnvestitisiya Şirkəti və ya Müəyyən Olunmuş Sığorta Şirkəti başa düşülür.

 3. İmtiyazlı benefisiar dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:

  1. Azərbaycan Respublikasının hökuməti. Azərbaycan Respublikası hökumətinin hər hansı siyasi strukturu və ya yuxarıdakıların hər hansı birinin tam mülkiyyətində olan müəssisə və ya təşkilat:

  2. Hər hansı bir beynəlxalq təşkilat və ya həmin təşkilatın tam mülkiyyətində olan müəssisə və ya təşkilat. Bu kateqoriyaya (1) əsasən qeyri-ABŞ hökumətlərindən təşkil olunmuş: (2) Azərbaycan Respublikası ilə qərargah müqaviləsi qüvvədə olan və (3) gəlirləri özəl şəxslərin xeyrinə əldə edilməyən istənilən hökumətlərarası təşkilat (o cümlədən fövqəlmilli təşkilat):

  3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.

  4. Göstərilmiş xidmətlərin əvəzində bir və ya daha çox işəgötürənin hazırki və ya əvvəlki işçilər. (və ya bu ışçılər tərəfındən müəyyən olunmuş şəxslər) olan faydalanan şəxslərin xeyrinə pensiya, əlillık və ya ölüm müavinətlərindən birini və ya bir neçəsini təqdim etmək məqsədilə Azərbaycan Respublıkasında təsıs edılmış fond; və ya

  5. Sadəcə investisiya təşkilatı olduğu üçün Azərbaycan Respublikasımn maliyyə institutu hesab olunan və təşkilatın nizamnamə kapitalındakı payların hər biri birbaşa olaraq imtiyazlı benefısiarlara və təşkilatın borc öhdəliklərindəki payların hər biri isə birbaşa olaraq bank fəaliyyəti həyata keçirən təşkilatlara (investisiya təşkilatına verilmiş borclara münasibətdə) və ya imtiyazlı benefısiarlara məxsus olan təşkilat.

 4. İştirakçı Olmayan Maliyvə İnstitutu ABŞ Xəzinədarlığının müvafiq qaydalarındakı 'iştirakçı olmayan maliyyə institutu" anlayışı ilə eyni məna daşıyır. Bu anlayışa Azərbaycan Respublikası ilə imzalanmış Sazişin 5-ci maddəsinin 2(b) yarımbəndinə və ya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Tərəfdaş Yurisdiksiya arasında imzalanmış sazişin müvafıq müddəasına uyğun olaraq iştirakçı olmayan maliyyə institutları hesab edilən maliyyə institutlarından başqa digər maliyyə institutlarını əhatə etmir.

 5. İştirakçı Maliyyə İnstitutu dedikdə ABŞ Daxili Gəlirlər Xidməti ilə razılığa gələn xarici maliyyə institutu nəzərdə tutulur.

 6. Azərbaycan Respublikasının hesabat verən malivyə institutu Azərbaycan Respublikasımn imtiyazlı benefısiar yaxud əməl edən hesab olunan maliyyə institutu hesab olunmayan istənilən maliyyə institutu nəzərdə tutulur

 7. Tərəfdaş yurisdiksiyanın maliyyə institutu (i) Amerika Birləşmiş Ştatları ilə FATCA-nın həyata keçirilməsini təmin etmək barədə qüvvədə olan sazişi olan yurisdiksiyada təsis edilmiş istənilən maliyyə institutu (lakin tərəfdaş yurisdiksiyadan kənarda yerləşən filialları istisna olmaqla) və (ii) tərəfdaş yurisdiksiyada təsis edilməmiş maliyyə institutlarının tərəfdaş yurisdiksiyada yerləşən istənilən fılialı nəzərdə tutulur.

 8. Aktiv NFFE dedikdə aşağıdakı meyarların hər hansı birinə cavab verən istənilən maliyyə institutu olmayan xarici hüquqi şəxs (bundan sonra - "NFFE") başa düşülür:

  1. NFFE-nin əvvəlki il və ya digər müvafiq hesabat dövrü üzrə ümumi mənfəətinin 50 faizindən azını passiv mənfəət təşkil edir və ya NFFE-nin əvvəlki ildə və ya digər müvafıq hesabat dövründə sahib olduğu aktivlərin 50 faizindən azını passiv mənfəət yaradan və ya yaranmasına səbəb olan aktivlər təşkil edir;

  2. NFFE-nin özünün və ya əlaqəli qurumu olan hüquqi şəxsin qiymətli kağızları müntəzəm olaraq rəsmi qiymətli kağızlar bazarında alınıb-satılır:

  3. NFFE ABŞ ərazilərində təsis edilmişdir və remitentin bütün mülkiyyətçiləri ABŞ ərazilərinin bona fide (həqiqi) rezidentləridir;

  4. NFFE hökumət (qeyri-ABŞ hökuməti), həmin hökumətin siyasi struktur bölməsi (aydın olması üçün qeyd edilməlidir ki. belə strukturlara ştat. əyalət. rayon və ya bələdiyyə daxildir) və ya həmin hökumətin və ya siyasi struktur bölməsinin funksiyalarını həyata keçirən dövlət orqanı, ABŞ ərazilərinin hökuməti, beynəlxalq təşkilat, qeyri-ABŞ mərkəzi bankı və ya yuxarıdakılardan hər hansı birinin tam mülkiyyətində olan hüquqi şəxsdir;

  5. NFFE-nin bütün fəaliyyətlərinin əhəmiyyətli hissəsi maliyyə institutu fəaliyyətindən fərqli olan digər ticarət və ya biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan törəmə müəssisələrin dövriyyəyə buraxılmış səhmlərinin saxlanılmasından (tamamilə və ya qismən) və ya onlara maliyyə xidmətinin göstərilməsindən ibarətdir. Lakin buna istisna olaraq, hüquqi şəxs investisiya fondu (məsələn özəl investisiya fondu, riskli kapital fondu, borc kapitalı hesabına nəzarət paketlərinin alınması fondu, yaxud məqsədi şirkətləri almaq və ya maliyyələşdirmək və sonradan həmin şirkətlərdəki paylardan investisiya üçün kapital aktivləri kimi istifadə etmək olan hər hansı digər investisiya aləti) kimi fəaliyyət göstərdiyi halda (və ya bu fəaliyyətlə məşğul olduğunu iddia etdiyi halda) NFFE statusu əldə etməyəcəkdir;

  6. NFFE hələ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul deyil və ilkin əməliyyat tarixçəsi yoxdur, ilkin təsis edilmə tarixindən sonrakı 24 aylıq müddət bitdikdən sonra bu istisnaya düşmək hüququnun itirilməsi şərtilə, maliyyə institutu fəaliyyətindən fərqli sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün səhmlərə kapital qoyuluşu edir;

  7. NFFE son beş ildə maliyyə institutu olmamışdır və fəaliyyətini maliyyə institutunun fəaliyyətlərindən fərqli fəaliyyət növləri üzrə davam etdirmək və ya bərpa etmək məqsədilə ilə öz aktivlərini satmaq və ya yenidən təşkil olunma prosesindədir;

  8. NFFE əsasən Maliyyə İnstitutu olmayan Əlaqəli Qurumlarla və ya onlar üçün maliyyə və hedc əməliyyatları ilə məşğul olur və əlaqəli qurum olmayan hər hansı quruma maliyyə və ya hedc xidmətləri göstərmir, bu şərtlə ki hər hansı belə Əlaqəli Qurumlar qrupu əsasən Maliyyə İnstitutuna aid edilən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmur;

  9. NFFE ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin qaydalarında verildiyi kimi "istisna təşkil edən NFFE"dir: vəya

  10. NFFE aşağıdakı tələblərin hamısına cavab verir:

   1. O rezidenti olduğu yurisdiksiyada müstəsna olaraq din, xeyriyyə, elmi, incəsənət, mədəni, idman və ya təhsil məqsədləri üçün təsis edilmiş və idarə olunan təşkilatdır: və ya o, rezidenti olduğu yurisdiksiyada təsis edilmiş və idarə olunan peşəkar birlik, sahibkarlar liqası, ticarət palatası, əmək təşkilatı, kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq təşkilatı, şəhər liqası və ya müstəsna olaraq sosial rifahın təşviqi üçün fəaliyyət göstərən təşkilatdır:

   2. O, rezidenti olduğu yurisdiksiyada gəlir vergisindən azaddır;

   3. Onun gəlir və ya aktivlərində mülkiyyət və ya benefısiar maraqları olmayan payçıları və ya üzvləri yoxdur:

   4. NFFE-nin rezidenti olduğu yurisdiksiyanın qüvvədə olan qanunvericiliyi və ya NFFE-nin təsis sənədləri NFFE-nin xeyriyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və ya göstərilən xidmətlər müqabilində ağlabatan həcmdə təzminatın ödənilməsi və ya NFFE-nin əldə etdiyi əmlakın ədalətli bazar qiymətini nəzərdə tutan ödənişin edilməsi halları istisna olmaqla. NFFE-nin hər hansı gəlirlərinin və ya aktivlərinin özəl şəxs və ya xeyriyyə təşkilatı olmayan quruma verilməsi və ya onların xeyrinə istifadə edilməsinə icazə vermir: və ya

   5. NFFE-nin rezidenti olduğu yurisdiksiyanın qüvvədə olan qanunvericiliyi və ya NFFE-nin təsis sənədləri NFFE-nin ləğv edilməsi və ya buraxılması halında onun bütün aktivləri dövlət təşkilatına və ya digər qeyri- kommersiya təşkilatına verilməsinə və ya NFFE-nin rezidenti olduğu dövlətin və ya onun hər hansı inzibati ərazi vahidinin xəzinəsinə keçməsini tələb edir.

 9. Passiv NFFE dedikdə ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin qaydalarına uyğun olaraq (i) aktiv NFFE və ya (ii) ödəmə mənbəyində vergi tutan xarici ortaqlıq və ya ödəmə mənbəyində vergi tutan xarici trast olmayan istənilən NFFE nəzərdə tutulur.

 10. İnvestisiya təşkilatı dedikdə müştəri üçün və ya müştərinin adından aşağıdakı fəaliyyətlərin birini və ya bir neçəsini həyata keçirən təşkilat başa düşülür:

  1. pul bazarı alətlərinin (çeklər. veksellər. depozit sertifikatları, derivativlər və s.); xarici valyutaların: məzənnə. faiz dərəcəsi və indeks alətlərinin: dəyişdirilə bilən qiymətli kağızların: və ya əmtəə üzrə fyuçerslərin ticarəti;

  2. fərdi və kollektiv portfellərin idarə edilməsi; və ya

  3. cəlb edilmiş kapital və ya pul vəsaitlərinin digər şəxslərin adından yatırılması və ya idarə olunması.

 11. Nəzarətçi dedikdə hüquqi şəxs üzərində nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxs başa düşülür. Trastlara münasibətdə Nəzarətçi dedikdə əmlakı idarə edən şəxs, himayəçi, qəyyum (əgər varsa), benefisiarlar və ya benefisiarlar qrupu və trast üzərində müstəsna nəzarəti həyata keçirən hər hansı digər fiziki şəxslər nəzərdə tutulur. Digər hüquqi institutlarda isə bu termin yuxarıda göstərilmiş şəxslərlə eyni və ya oxşar vəziyyətdə olan şəxsləri ifadə edir. “Nəzarətçi” termini Maliyyə Əməliyyatları üzrə İşçi Qrupunun Tövsiyələrinə uyğun şəkildə şərh olunmalıdır.APPENDIX 1

GLOSSARY

 1. The term “U.S. Person” means a U.S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States. This subparagraph 1(ee) shall be interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue Code.

 2. The term “Specified U.S. Person” means a U.S. Person, other than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; (ii) any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (i); (iii) the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof; (iv) any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing; (v) any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in

 3. The term “Financial Institution” means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company.

 4. The term "Exempt Benefıcial Owner" means:

  1. The government of the Republic of Azerbaijan, any political subdivision of the Republic of Azerbaijan or any wholly owned agency or instrumentality of the Republic of Azerbaijan or any one or more of the foregoing;

  2. Any international organization or wholly owııed agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organization) (1) that is comprised primarily of non- U.S. governments; (2) that has in effect a headquarters agreement with the Republic of Azerbaijan; and (3) the income of which does not inure to the benefıt of private persons;

  3. The Central Bank of the Republic of Azerbaijan;

  4. A fund established in the Republic of Azerbaijan to provide retirement, disability. or death benefıts, or any combination thereof, to benefıciaries that are current or former employees (or persons designated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered; or

  5. An Entity that is a Republic of Azerbaijan Financial Institution solely because it is an Investment Entity, provided that each direct holder of an Equity Interest in the Entity is an exempt benefıcial owner and each direct holder of a debt interest in such Entity is either a Depository Institution (with respect to a loan made to such Entity) or an exempt benefıcial owner.

 1. The term “Nonparticipating Financial Institution” means a nonparticipating FFI, as that term is defined in relevant U.S. Treasury Regulations, but does not include a [FATCA Partner] Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution other than a Financial Institution treated as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2(b) of Article 5 of this Agreement or the corresponding provision in an agreement between the United States and a Partner Jurisdiction.

It should be noted that, under the Azeri IGA, should the US Competent Authority have determined that there is significant non-compliance with the obligations under the Azeri IGA with respect to a Reporting Financial Institution the US Competent Authority will notify the Azeri Competent Authority. The Azeri Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law (including applicable penalties) to address the significant non-compliance described in the notice. If, in the case of a Reporting Azeri Financial Institution, such enforcement actions do not resolve the non-compliance within a period of 18 months after notification of significant non-compliance is first provided by the U.S. Competent Authority, the United States will treat the Reporting Azeri Financial Institution as a Non-participating Financial Institution. The IRS will make available a list of all Reporting Azeri Financial Institutions that are treated as Non-participating Financial Institutions. It should also be noted that Non-participating Financial institutions will be subject to certain reporting by Reporting Financial Institutions, and that Non-participating Financial institutions are exposed to possible FATCA withholding of 30% on certain types of US source income.

 1. The term "Participating Foreign Financial Institution" means an FFI that enters into an FFI agreement with the IRS.

 2. The term "Reporting Azerbaijan Financial Institııtion" means any Republic of Azerbaijan Financial Institution that is not an Exempt Benefıcial Owner or Deemed Compliant Foreign Financial Institution.

 3. The term "Partner Jurisdiction Financial Institution" means (i) any Financial Institution established in a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States to facilitate the implementation of FATCA (Partner Jurisdiction) but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside the Partner Jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution not established in the Partner Jurisdiction. if such branch is located in the Partner Jurisdiction.

 4. An “Active NFFE” means any NFFE that meets any of the following criteria:

  1. Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;

  2. The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;

  3. The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;

  4. The NFFE is a government (other than the U.S. government), a political subdivision of such government (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;

  5. Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an entity shall not qualify for NFFE status if the entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle wh ose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

  6. The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;

  7. The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

  8. The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;

  9. The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulations; or

  10. The NFFE meets all of the following requirements:

   1. It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;

   2. It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

   3. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

   4. The applicable laws of the NFFE’s jurisdiction of residence or the NFFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE’s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair marketvalue of property which the NFFE has purchased; and

   5. The applicable laws of the NFFE’s jurisdiction of residence or the NFFE’s formation documents require that, upon the NFFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE’s jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

 5. A “Passive NFFE” means any NFFE that is not (i) an Active NFFE, or (ii) a withholding foreign partnership or withholding foreign trust pursuant to relevant U.S. Treasury Regulations.

 6. The term “Investment Entity” means any Entity that conducts as a business (or is managed by an entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

  1. trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

  2. individual and collective portfolio management; or

  3. otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons.

This definition shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of “financial institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.

 1. The term “Controlling Persons” means the natural persons who exercise control over an Entity. In the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons” shall be interpreted in a manner consistent with the Financial Action Task.: site -> assets -> files -> 1655
1655 -> Акционерный банк газовой промышленности (Закрытое акционерное общество) Москва 2007 утверждена
files -> İdmançının Məkan məlumatı
files -> Enerji səmərəliyi layihələrinin maliyyələşdirilməsi strategiyası
files -> Azərbaycan Hava Yolları
1655 -> «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı» asc-nin
1655 -> Жинайят йолу иля ялдя едилмиш гялирлярин легаллашдырылмасына(йуйулмасына) якс-тясир гюстярмяк мягсяди иля дахили нязарят гайда
1655 -> Акционерный банк газовой промышленности (Закрытое акционерное общество) Москва 2007 утверждена
1655 -> Hüquqi şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə