Felsefenin bir dalı olan varlık felsefesinin biraz daha anlaşılır olabilmesi için bu çalışmayı yapıp, sonuna da öğrenilenlerin pekiştirilmesi için 22 soru yerleştirdimYüklə 445 b.
tarix25.11.2017
ölçüsü445 b.Felsefenin bir dalı olan varlık felsefesinin biraz daha anlaşılır olabilmesi için bu çalışmayı yapıp, sonuna da öğrenilenlerin pekiştirilmesi için 22 soru yerleştirdim.

 • Felsefenin bir dalı olan varlık felsefesinin biraz daha anlaşılır olabilmesi için bu çalışmayı yapıp, sonuna da öğrenilenlerin pekiştirilmesi için 22 soru yerleştirdim.

 • Dikkatli izleyip doğru cevapları bulmanızı istiyorum.

 • Başarılar dilerim.

Varlık felsefesinin ana konusu varlıktır.

 • Varlık felsefesinin ana konusu varlıktır.

 • Varlık; var olan her şeydir.

 • Varlık Felsefesi; varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını sorgulayan felsefe disiplinidir.

İnsan bilincine bağlı olmadan var olanlar. Gerçekte, nesnel olarak var olanlar. Gerçek varlık, gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan; belli bir zaman ve mekânda var olandır. Bunlar duyu organları ile algılanırlar. Masa, sıra, kitap vb…

 • İnsan bilincine bağlı olmadan var olanlar. Gerçekte, nesnel olarak var olanlar. Gerçek varlık, gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan; belli bir zaman ve mekânda var olandır. Bunlar duyu organları ile algılanırlar. Masa, sıra, kitap vb…İnsan bilincine bağlı olarak var olanlar. İdea’da (zihinde, düşünsel) var olanlar. İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır. Duyu organları ile kavranamazlar. Geometrinin şekilleri (üçgen, kare, dikdörtgen,…), sayılar, fikirler vb…

 • İnsan bilincine bağlı olarak var olanlar. İdea’da (zihinde, düşünsel) var olanlar. İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır. Duyu organları ile kavranamazlar. Geometrinin şekilleri (üçgen, kare, dikdörtgen,…), sayılar, fikirler vb…Bilim; incelediği nesne (obje)yi “var olarak” kabul eder. Hiçbir ön yargı taşımaz. Var olanı, inceledikleri konulara göre dallara ayırır. Kimya, maddenin iç yapısının oluşumunu; Fizik, kütleyi, enerjiyi; Biyoloji, canlıların yapısını ve gelişimini; Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ele alır ve inceler. Bilimin varlığa yaklaşımı, var olanı olduğu gibi kabul etmek, araştırmak ve bilimsel yasalara ulaşmaktır.

 • Bilim; incelediği nesne (obje)yi “var olarak” kabul eder. Hiçbir ön yargı taşımaz. Var olanı, inceledikleri konulara göre dallara ayırır. Kimya, maddenin iç yapısının oluşumunu; Fizik, kütleyi, enerjiyi; Biyoloji, canlıların yapısını ve gelişimini; Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ele alır ve inceler. Bilimin varlığa yaklaşımı, var olanı olduğu gibi kabul etmek, araştırmak ve bilimsel yasalara ulaşmaktır.Felsefe varlığı konu alanlarına bölmez. Varlığı bütün olarak ele alır ve onu tartışma konusu yapar.

 • Felsefe varlığı konu alanlarına bölmez. Varlığı bütün olarak ele alır ve onu tartışma konusu yapar.

 • Felsefenin amacı, bize bu evren (varlığın geneli) hakkında daha köklü ve daha birleştirilmiş bilgiler vermektir. Evreni idare eden temel prensipleri bulmaktır. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorusu “varlığın geneli” üzerindedir.Kısacası felsefe; varlığı, bir yönüyle değil, genel olarak ele alır. Varlığın var olup olmadığını sorgular.

 • Kısacası felsefe; varlığı, bir yönüyle değil, genel olarak ele alır. Varlığın var olup olmadığını sorgular.

 • Felsefede varlık, akıl yoluyla, saf düşünce etkinliğiyle yorumlanır.Metafizik sözcüğünü ilk kullanan Aristoteles’tir. Yazmış olduğu kitabının ilk bölümüne “Fizik”, ikinci bölümüne “Metafizik” adını vermiştir. Buradaki anlamıyla metafizik, “Fizik” adlı bölümden sonra gelen bölüm, anlamını taşımaktadır. Aristoteles kitabının bu bölümünde metafizik ve ontolojiyi bir ve aynı anlamda kullanmıştır. Yıllar içerisinde bu iki sözcük farklılaşmıştır.

 • Metafizik sözcüğünü ilk kullanan Aristoteles’tir. Yazmış olduğu kitabının ilk bölümüne “Fizik”, ikinci bölümüne “Metafizik” adını vermiştir. Buradaki anlamıyla metafizik, “Fizik” adlı bölümden sonra gelen bölüm, anlamını taşımaktadır. Aristoteles kitabının bu bölümünde metafizik ve ontolojiyi bir ve aynı anlamda kullanmıştır. Yıllar içerisinde bu iki sözcük farklılaşmıştır.Aristoteles varlığın ilk nedenlerini araştırarak metafiziğin ilkelerini belirlemiştir. Aristoteles, evreni bir bütün olarak kavramaya çalışmış ve bu çabasından da felsefenin bir disiplini olan Metafizik-Ontoloji doğmuştur.

 • Aristoteles varlığın ilk nedenlerini araştırarak metafiziğin ilkelerini belirlemiştir. Aristoteles, evreni bir bütün olarak kavramaya çalışmış ve bu çabasından da felsefenin bir disiplini olan Metafizik-Ontoloji doğmuştur.Metafizik (fizik ötesi) ile ontoloji (varlık felsefesi) konu alanları bakımından benzerlik gösterirler. Ancak metafiziğin kapsamı ontolojiden daha fazladır. Metafiziğin varlığı çok geniş ve kapsamlı olarak ele almasına karşılık, ontoloji, varlığı daha sınırlayıcı bir şekilde ele almıştır.

 • Metafizik (fizik ötesi) ile ontoloji (varlık felsefesi) konu alanları bakımından benzerlik gösterirler. Ancak metafiziğin kapsamı ontolojiden daha fazladır. Metafiziğin varlığı çok geniş ve kapsamlı olarak ele almasına karşılık, ontoloji, varlığı daha sınırlayıcı bir şekilde ele almıştır.Metafiziğin Varlıkla İlgili

 • Metafiziğin Varlıkla İlgili

 • Temel Soruları

 • 1- Ruh nedir?

 • 2- Ruh ölümsüz müdür?

 • 3- Ölüm nedir?

 • 4- Ölüm ötesi yaşam var mıdır?

 • 5- Evrenin bir başı ve sonu var mıdır?

 • 6- Evrenin bir yaratıcısı var mıdır?

 • 7- Evren olmadan önce ne vardı?

 • 8- Evren yok olunca ne olacak? …Tabiat (doğa) filozofları varlığın ana maddesi (arkhe) nedir, sorusuyla ilgilenmişlerdir:

 • Tabiat (doğa) filozofları varlığın ana maddesi (arkhe) nedir, sorusuyla ilgilenmişlerdir:

 • Örneğin; ilk filozof Miletli Thales; varlık arkhesinin su olduğunu söyleyerek ontolojiyle ilgilenen ilk filozof olmuştur.Bir diğer filozof Miletli Anaksimandros ise dünyamızın “apeiron” dan yani belirsizden ortaya çıktığını öne sürmüştür. Bu kadar çeşitli varlık, belli bir tek özden türemiş olamaz. Bu belli belirsiz, her şekli alabilen bir şey olmalıdır.

 • Bir diğer filozof Miletli Anaksimandros ise dünyamızın “apeiron” dan yani belirsizden ortaya çıktığını öne sürmüştür. Bu kadar çeşitli varlık, belli bir tek özden türemiş olamaz. Bu belli belirsiz, her şekli alabilen bir şey olmalıdır.

Varlık nedir,

 • Varlık nedir,

 • sorusunu soran ve felsefi olarak cevap arayan ilk filozof Parmenides’tir.Ancak Ontolojiyi bir felsefe disiplinine dönüştüren Wolf’tur.

 • Ancak Ontolojiyi bir felsefe disiplinine dönüştüren Wolf’tur.

 • Wolf ontolojiyi;

 • Tanrı’nın, ruhun ve dünyanın varlığını kanıtlamak isteyen bir alan olarak belirlemiştir.Metafiziği en sert eleştiren filozoflardan biri Kant’tır. Kant’ın bu görüşlerine ondan sonra gelen materyalist (maddeci) filozoflar da katılmışlardır. Kant’a göre metafizik, bir bilgi değildir, ortaya koyduğu söylenen bilgiler de geçerli bilgiler değildir.

 • Metafiziği en sert eleştiren filozoflardan biri Kant’tır. Kant’ın bu görüşlerine ondan sonra gelen materyalist (maddeci) filozoflar da katılmışlardır. Kant’a göre metafizik, bir bilgi değildir, ortaya koyduğu söylenen bilgiler de geçerli bilgiler değildir.Varlık felsefesinin ilk problemi varlığın var olup olmadığı problemidir.

 • Varlık felsefesinin ilk problemi varlığın var olup olmadığı problemidir.

 • Varlık var mıdır, sorusuna verilen cevaplar iki görüşü ortaya çıkarmıştır:

(Hiççilik):

 • (Hiççilik):

 • Geniş anlamıyla nihilizm, hiçbir değer ve kural tanımayan görüşleri, hiçbir otoriteye boyun eğmemek ilkesini benimseyen anlayışları dile getirir.Nihilizmin ilkçağdaki temsilcileri Gorgias ve Protagoras’tır.

 • Nihilizmin ilkçağdaki temsilcileri Gorgias ve Protagoras’tır.

 • Antik nihilizmin temsilcisi olan bu sofistler, varlığı bir duyum ve algı problemi olarak ele almışlardır.Filozof, hem nesnel gerçekliğin hem de doğru bilginin varlığını reddetmiştir. Bu düşünceye göre iyi-kötü, doğru-yanlış, maddi-manevi gibi niteliklerden söz edilemez. Bir şeyin niteliği yoksa kendi de olmadığından, varlık yoktur.

 • Filozof, hem nesnel gerçekliğin hem de doğru bilginin varlığını reddetmiştir. Bu düşünceye göre iyi-kötü, doğru-yanlış, maddi-manevi gibi niteliklerden söz edilemez. Bir şeyin niteliği yoksa kendi de olmadığından, varlık yoktur.Protogaras’a göre; aynı varlığa ilişkin herkesin duyum ve algısı farklı farklıdır. Bu yüzden de bir tek değil, pek çok varlık anlayışı ortaya çıkmaktadır. Varlık göreceli, kişiden kişiye değişen bir özellik gösterir.

 • Protogaras’a göre; aynı varlığa ilişkin herkesin duyum ve algısı farklı farklıdır. Bu yüzden de bir tek değil, pek çok varlık anlayışı ortaya çıkmaktadır. Varlık göreceli, kişiden kişiye değişen bir özellik gösterir.Nihilizm denilince akla ilk gelen filozoftur. Toplumsal normları ve değerleri topyekûn inkâr eder. Evrende nesnel bir düzen olmadığını, bunun bir yanılsama olduğunu iddia eder. İnsanların çaba ve mücadelesinin boşuna olduğu fikrindedir. İnsanın Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmez.

 • Nihilizm denilince akla ilk gelen filozoftur. Toplumsal normları ve değerleri topyekûn inkâr eder. Evrende nesnel bir düzen olmadığını, bunun bir yanılsama olduğunu iddia eder. İnsanların çaba ve mücadelesinin boşuna olduğu fikrindedir. İnsanın Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmez.Taoizm’in; Çin’de M.Ö. VI. yüzyılda Lao Tse adlı düşünür tarafından kurulduğu kabul edilir.

 • Taoizm’in; Çin’de M.Ö. VI. yüzyılda Lao Tse adlı düşünür tarafından kurulduğu kabul edilir.

 • Bu öğretiye göre Tao evrenin düzenidir, bütün olayların kendisinden çıktığı özdür. Gerçek tüm çeşitliliğine karşın tektir. Olaylar dış görünüşlerden başka bir şey değildir, her şey görecelidir, aldatıcı dünya varlıktan yoksundur.Taoizme göre kişi, Tao’ya uygun hareket ettiği zaman Tao, söz konusu varlığın karakteri ya da erdemi olur.

 • Taoizme göre kişi, Tao’ya uygun hareket ettiği zaman Tao, söz konusu varlığın karakteri ya da erdemi olur.

 • Taoculuğa göre dış dünyadaki nesneler, gerçekte yoktur. • (Gerçekçilik):

 • Süjeden bağımsız bir gerçekliğin bulunduğunu ve bu dünyanın bilgisine ulaşılabileceğini savunan öğretidir.

 • Varlık vardır, anlayışı realizmdir. Realizm varlığın insan bilincinin dışında, insan bilincinden bağımsız olarak var olduğunu savunur. Realizme göre dış dünya bizden bağımsız olarak vardır. Var olan nesnel olandır, duyu organları aracılığıyla algılanabilir olandır.Varlığın var olduğu kabul edilince karşımıza kaçınılmaz bir soru çıkar. Varlığın ne türden bir varlık olduğu sorusudur.

 • Varlığın var olduğu kabul edilince karşımıza kaçınılmaz bir soru çıkar. Varlığın ne türden bir varlık olduğu sorusudur.

 • Realist filozoflar varlık problemini farklı biçimlerde ele almışlardır. Bunun sonucunda 5 farklı öğreti ortaya çıkmıştır.İlkçağ felsefesinde evrenin sürekli bir değişim, akış, oluş halinde olduğunu ileri süren ilk düşünür Efesli Herakleitos’tur. Bu görüşü daha sonra savunan bir diğer filozof da Whitehead olmuştur.

 • İlkçağ felsefesinde evrenin sürekli bir değişim, akış, oluş halinde olduğunu ileri süren ilk düşünür Efesli Herakleitos’tur. Bu görüşü daha sonra savunan bir diğer filozof da Whitehead olmuştur.

Bu değişme rastlantısal bir değişme olmayıp, belli bir mantığa bağlı olarak değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişme mantığı (logos)dır.

 • Bu değişme rastlantısal bir değişme olmayıp, belli bir mantığa bağlı olarak değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişme mantığı (logos)dır.

 • Heraklit, her şeyi hızla değiştiren, ama kendisi hiç değişmeyen ateşi, arkhe (ilk, kök varlık) saymıştır.20. yüzyılın oluş filozofu diye anılan düşünürü A.Whitehead’dır.

 • 20. yüzyılın oluş filozofu diye anılan düşünürü A.Whitehead’dır.

 • Whitehead,dünyada sürekli bir oluş görür: Var olan her şey olmaktadır.

 • Örneğin bir elma önce yeşildir, sonra kızarır ya da sararır.

 • Dünyada yeniye,yenilenmeye doğru bir eğilim vardır. Ama bu oluşun arkasında bir güç bulunur.

 • Ona göre her varlık, var olabilmek için başka bir varlığa muhtaçtır. Evren canlı bir oluştur. Yaratıcı bir Tanrı vardır. Tanrı her şeyi belirler. Tanrı, yaratıcılık ve sürekliliği meydana getirir.Varlığın ilk unsurunun “idea” olduğunu kabul eden görüşe “idealizm” denir. İdealizm; Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının varlığını inkâr eden felsefe öğretisidir.

 • Varlığın ilk unsurunun “idea” olduğunu kabul eden görüşe “idealizm” denir. İdealizm; Var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının varlığını inkâr eden felsefe öğretisidir.

 • İdealizmin temsilcilerinden bazıları şunlardır: Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel .1-) PLATON:

 • 1-) PLATON:

 • İdealar kuramının kurucusudur ve idealizmin de kurucusu sayılır.

 • Platon da varlık sorununun çözümü, idealar ve nesneler dünyasının ayırt edilmesine dayanmaktadır. Ona göre asıl varlıklar, hiç değişmeyen, hiç oluş halinde olmayan, hep aynı kalan varlıklardır. O, bunlara “idea” der. İdealar tüm varlıkların asılları ve örnekleridir.2-) ARİSTOTELES:

 • 2-) ARİSTOTELES:

 • Aristoteles, Platon’un eşyadan ayrı ideaların bulunduğu görüşüne karşı çıkar. Nesnelerden ayrı idealar dünyasının olmadığını savunur. Ona göre gerçek varlık fenomenlerin içinde gelişen “töz”dür.

 • Aristoteles gerçek varlığı oluşturan nedenleri şöyle sıralar.

 • a-) Formel neden b-) Maddi neden c-) Yapıcı neden d-) Erekçi (amaç) neden

 • (Ona göre bu öğelerden en önemlisi formdur. Madde sonra gelir.)

3-) FARABİ

 • 3-) FARABİ

 • Farabi varlık sorununu vacibul-vücut (zorunlu varlık) kavramıyla çözmeye çalışmıştır. Ona göre yokluktan hiçbir iz taşımayan “bir” ve “gerçek” olan tek ve ilk varlık “Tanrı” dır. Tanrı var olmak için başkasına gereksinim duymaz. Tanrı’da öz ve töz birdir. Yarattıklarında ise ayrıdır. Yaratıkların varlıkları vardır ama var oluşları Tanrı’ya bağlıdır. Yani mümkün varlıklardır.4-) HEGEL:

 • 4-) HEGEL:

 • Var olanların temelinde akıl veya tin denilen Geist vardır. Geist; mutlak akıl ya da zihindir. Hegel varlıkları diyalektik yöntemle açıklamaya çalışır. Bu anlamda Platoncu görüşe karşı bir görüş geliştirmiştir. • Varlığın ilk unsurunun “madde” olduğunu kabul eden görüşe “materyalizm” (maddecilik) denir. Materyalizm; evrendeki tek cevherin madde olduğunu, maddenin düşünceden bağımsız olarak var olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini ileri süren öğretidir.

 • Materyalist filozoflardan bazıları şunlardır: Demokritos, Hobbes, Marks.1-) DEMOKRİTOS:

 • 1-) DEMOKRİTOS:

 • Materyalizmi bir sistem haline getiren filozoftur. Atomizmin (Atomculuk) kurucusudur.

 • Demokritos’a göre varlık “atom” lardan meydana gelmiştir. Atomlar sonsuz sayıda ve sonsuz küçüklüktedir.Atomlar boşlukta, değişik hızlarla sürekli hareket halindedir. Birbirleriyle çarpışmaları ve birbirleri üzerindeki basınçları sonucu sınırsız şekiller halinde birleşerek evrendeki şeyleri oluştururlar.2-) THOMAS HOBBES: (1588-1679)

 • 2-) THOMAS HOBBES: (1588-1679)

 • Ona göre evrende töz (cevher) olarak yalnız madde vardır. Dünya mekanik hareket yasaları tarafından yönetilen cisimlerin bütünüdür. İnsan ve hayvan bu bütünün bir parçasıdır. Onların fiziksel ve ruhsal yaşamları da tümüyle mekanik hareket yasalarına bağlıdır. Bu bakımdan dünyada ruh, melek, tanrı diye bir şey yoktur.3-) KARL MARKS: (1818-1883)

 • 3-) KARL MARKS: (1818-1883)

 • Bir Alman Yahudisi olan Marks’ın en önemli eseri Kapital (Sermaye)’dir.

 • Hegel’den etkilenmesine rağmen ona karşıt görüşler geliştirmiştir. Hegel’in düşüncelerdeki değişmeler maddelerdeki değişmeleri yaratır, görüşüne karşı olarak maddelerdeki gelişmelerin düşüncelerdeki değişimleri yarattığı görüşünü savunur. Bu anlamda Hegel’in diyalektik idealizminin yerine diyalektik materyalizm kuramını getirmiştir.Bazı filozoflar varlıkta hem maddesel, hem de tinsel (düşünsel) şeylerin olduğu görüşündedir. Bu düşünce idealizm ile materyalizmi sentezlemeyi denemiştir.

 • Bazı filozoflar varlıkta hem maddesel, hem de tinsel (düşünsel) şeylerin olduğu görüşündedir. Bu düşünce idealizm ile materyalizmi sentezlemeyi denemiştir.

 • Bu filozoflardan en önemlisi Descartes ve Spinoza’dır.1-) DESCARTES (1596-1650)

 • 1-) DESCARTES (1596-1650)

 • Descartes’e göre varlığın özünde iki cevher bulunmaktadır; madde ve ruh. Bu yaklaşım iki cevher saptamasında bulunduğu için düalizm (ikicilik) adını alır. Diğer yaklaşımlar ise varlığın özünü tek cevherle açıkladığından monizm (tekçilik) adını alır.2) Spinoza (1632-1677)

 • 2) Spinoza (1632-1677)

 • Panteist bir filozoftur. Varlığı açıklarken çoklukları birliğe indirgeme çabasındadır. Bu yönüyle monist bir nitelik taşır.

 • Spinoza, var oluşu Tanrı ile açıklar. Diğer bütün varlıklar Tanrı’dan zorunlu bir düzen içinde doğmuşlardır. Ona göre var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan tek varlık Tanrı’dır.

İnsan varlığa değerler yükleyerek yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır. Varlığın özü, değerlerden arındırılmış salt varlığın kendisidir. Buna Husserl “Fenomen” adını vermiştir. Fenomen; insanın varlığa yüklediği bütün değerlerin arındırılmasından sonra arta kalan özüdür.

 • İnsan varlığa değerler yükleyerek yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır. Varlığın özü, değerlerden arındırılmış salt varlığın kendisidir. Buna Husserl “Fenomen” adını vermiştir. Fenomen; insanın varlığa yüklediği bütün değerlerin arındırılmasından sonra arta kalan özüdür.20. yüzyılda Yeni Ontoloji adıyla yeni bir varlık felsefesi ortaya koymuştur.

 • 20. yüzyılda Yeni Ontoloji adıyla yeni bir varlık felsefesi ortaya koymuştur.

 • Ontolojiyi deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle bağdaştırmaya çalışmıştır. Buna göre varlık en son şeydir. Onun arkasında başka bir şey aramamak gerekir.

 • Eleştirel bir ontoloji anlayışı geliştirmeye çalışmıştır. Varlığı bilginin öncesine koyan ve bilgi teorisinin öncel bir ontolojiye dayanması gerektiğini öne süren bir anlayıştır.Pragmatizm (Faydacılık):

 • Pragmatizm (Faydacılık):

 • Fayda sağlayan bilgiyi doğru kabul eden öğretidir.

 • James’e göre, insan yaşamının bir amacı vardır. Bütün öğretiler insan yaşamına bir katkı yaptıkları, insanın amacına yardımcı oldukları zaman doğrudur.

 • Varlık görüşünü bir tür radikal empirizm diye ifade eder.Dewey’e göre düşünce ve bilgi; çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir alettir. Bir düşüncenin doğruluğu; yararlılığına bağlıdır. Yani uygulamada işe yaradıkları ölçüde doğrudur.

 • Dewey’e göre düşünce ve bilgi; çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir alettir. Bir düşüncenin doğruluğu; yararlılığına bağlıdır. Yani uygulamada işe yaradıkları ölçüde doğrudur.Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk):

 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk):

 • Hayatın anlamı ve bireyin değerinin ne olduğunu anlamaya çalışan bir akımdır. Bireyin var oluşunu, özünden önceye alan bu öğretide insanın önce var olduğu daha sonra kendini tanımlayıp bilerek özünü oluşturduğunu dile getirir.

 • En önemli temsilcileri: Kierkegaard, Niçe, Jean Paul Sartre’dır.Kierkegaard, Nietzche ile birlikte varoluşçuluğun kurucularından sayılır. Nietzche, tanrı tanımaz iken Kierkegaard, Hıristiyanlık dinine sıkıca bağlı biridir.

 • Kierkegaard, Nietzche ile birlikte varoluşçuluğun kurucularından sayılır. Nietzche, tanrı tanımaz iken Kierkegaard, Hıristiyanlık dinine sıkıca bağlı biridir.

 • Ona göre toplumda, bireysel varoluşu engelleyen kötülük ve şeytanca bir yan vardır. Fakat insanlar korkuları ve kaygılarından kaçmak için topluma yönelirler. Halbuki toplum insanı yalnızca dıştan sarar.Bir şey ne ise odur. Herhangi bir gizeme sahip değildir. İnsan önceden belirlenmiş bir öze sahip değildir. O; özünü, bilincini kendini gerçekleştirip, varoluşunu şekillendirerek özünü oluşturacaktır.

 • Bir şey ne ise odur. Herhangi bir gizeme sahip değildir. İnsan önceden belirlenmiş bir öze sahip değildir. O; özünü, bilincini kendini gerçekleştirip, varoluşunu şekillendirerek özünü oluşturacaktır.

 • Ona göre, kişi kendi varoluşunu gerçekleştirmek için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

 • Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

 • Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

1) Felsefe varlığı bir yönüyle değil ……………… olarak ele alır.

 • 1) Felsefe varlığı bir yönüyle değil ……………… olarak ele alır.

 • 2) Varlığı, var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe koluna …………….. (varlık bilim) denilir.

 • 3) Aristoteles’in yazılarını düzenleyen öğrencileri, fizikle ilgili yazılardan sonra gelenlere

 • ………………….. adını vermişlerdi.

 • 4) Ontoloji Yunanca bir kavramdır. Bu kavramı felsefede ilk kullanan ………… ’tur.5) Varlık yoktur, diyen görüşe ……. denir.

 • 5) Varlık yoktur, diyen görüşe ……. denir.

 • (Nihilizm)

 • 6) İnsanın Tanrı tarafından yaratılmasını masal olarak nitelendiren filozof ……’dir.

 • (Nietzsche “Niçe”)

 • 7) ……………’ya göre aldatıcı dünya varlıktan yoksundur.

 • (Tao)

 • 8) Varlıkların zihinden bağımsız olduklarını kabul eden görüş …… dir.

 • (Realizm)9) Var olan her şey tek bir gerçeklikten oluşmuştur, diyen görüş.

 • 9) Var olan her şey tek bir gerçeklikten oluşmuştur, diyen görüş.

 • 10) Evrenin yaratılması ve varlıkla ilgili kategorilerin ortaya çıkışında ikiden fazla belirleyici etken vardır, diyen görüş.

 • 11) Ruh ve bedeni varlığın temeline yerleştiren Descartes’in benimsediği anlayışa ne denir?

 • 12) Empedokles toprak, su, ateş ve havayı varlığın temel ögeleri olarak belirtirken hangi akımı benimser?

 • 13) Hangi akım birbirine indirgenemeyen iki varlık ilkesini benimser?14) Marks’ta varlığın tez, antitez ve sentez şeklindeki ilerleyişinin adı.

 • 14) Marks’ta varlığın tez, antitez ve sentez şeklindeki ilerleyişinin adı.

 • 15) Varlığın atomlardan meydana geldiğini söyleyen filozof.

 • 16) Madde ve hareket şeklinde iki varlık kategorisinin olduğunu söyler.

 • 17) Tek gerçekliğin madde olduğunu savunan görüş.18) Platon’a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

 • 18) Platon’a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

 • A) Güzellik

 • B) Cesaret

 • C) İyilik

 • D) Adalet

 • E) İyi insan19) Platon’a göre, asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş halinde bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır.

 • 19) Platon’a göre, asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş halinde bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır.

 • Platon, tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?

 • A) İyi

 • B) Akıl

 • C) İdea

 • D) Madde

 • E) Fenomen20) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

 • A) Gerçek var olan nedir?

 • B) Varlığın ana maddesi (Arkhe’si) nedir?

 • C) Varlık birlik midir, çokluk mudur?

 • D) Vahiy mümkün müdür?

 • E) Evrende nasıl bir düzen vardır?21) “Varlık var mıdır, yok mudur? Bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, varlık var diyorsam bu varlık, benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.” diyen kişinin görüşü, varlık felsefesi ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?

 • 21) “Varlık var mıdır, yok mudur? Bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, varlık var diyorsam bu varlık, benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.” diyen kişinin görüşü, varlık felsefesi ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?

 • A) Kuşkuculuk

 • B) Pragmatizm

 • C) Empirizm

 • D) Sezgicilik

 • E) Fenomenoloji22) Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

 • 22) Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

 • A) Demokritos

 • B) Platon

 • C) Hegel

 • D) Farabi

 • E) Gorgias

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə