Fen biLGİSİ – 7 testYüklə 86,26 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü86,26 Kb.
#9386Fen Bilgisi 7.Sınıflar
  1. Bu testte toplam 60 soru vardır.

  2. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

  3. Cevaplarınızı cevap kağıdına dikkatlice işaretleyiniz.

  4. Sayfalar üzerindeki boşlukları müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

5. Cevaplama süresi 75 dakikadır.


1.Aşağıdakilerden hangisi hormon salgılayan iç

salgı bezi değildir?
A ) Hipofiz B ) Böbrek
C ) Troit D ) Pankreas


2. İnsilün hormonu kanda hangi maddenin

dengesini ayarlar?
A ) Su B ) Kalsiyum
C ) Vitamin D ) Şeker

3. Guatr hastalığı hangi bezin hormonunun

yeterince salgılanmaması ile ortaya çıkar?
A ) Tiroit B ) Pankreas
C ) Epifiz D ) İnsilü


4.Pazarda çocuğunu kaybeden bir annenin

vücudunda hangi hormonun salgıları artar?
A ) Tiroksin B ) İnsilün
C ) Adrenalin D ) Kasitonin


5. Hangi hormon eksikliğinde şeker hastalığı

görülür?
A ) Tiroit B ) İnsilün
C ) Tiroksin D ) Hipofiz
6.Endokrin sisteminin bezlerinden kana karışan

madde aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Miyelin B ) Hormon
C ) Mukos D ) Antikor

7.Aşağıdaki olaylardan hangisi adrenalin

salgısını artırmaz?
A ) Sınav kazanmak

B ) Para çaldırmak

C ) Merdiven çıkmak

D ) Çocuğunu kaybetmek

8. Büyüme hormonu hangi bez tarafından

salgılanır?
A ) Hipofiz B ) Tiroit
C ) Böbrek üstü D ) Pankreas
9. İnsülin hormonunu hangi organ salgılar?
A ) Troit B ) Böbrek
C ) Pankreas D ) Karaciğer


10Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi

edilemez?
A ) Miyop B ) Astigmat
C ) Renk körlüğü D ) Katarakt

11.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı

aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kulak zarı B ) Salyangoz
C ) Yarım daire kanalları D ) Dalız


12. Uzağı göremeyen göz kusuru hangisidir?
A ) Şaşılık B ) Miyop
C ) Hipermetrop D ) Astikmatizm
13. Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır?
I.Kıl kökü

II. Yağ bezleri

III. Ter bezleri
A ) Yalnız I B ) I – II
C ) II – III D ) I – II – III

14. Aşağıdakilerden hangisi burnun görevi

değildir?
A ) Yemeğin kokusunu almak

B ) Alınan havayı temizlemek

C ) Koku algılamak

D ) Basınç değişmelerini algılamak


15.Deriye renk veren hücreler,derinin

hangi tabakasında yer alır?
A ) Malpiği tabakası

B ) Alt deri

C ) Yağ tabakası

D ) Korun tabakası


16.Aşağıdakilerden hangisi görme

olayında en büyük rolü oynar?

A ) Sarı benek B ) Göz bebeği
C ) Göz merceği D ) İris


17.Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangilerinde

algılama kimyasal özellik gösterir?
A ) Burun-Deri B ) Burun-Kulak
C ) Burun-Dil D ) Göz-Kulak

18.Deriye renk veren ve canlı olan tabaka

aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Dokunma cisimcikleri
B ) Ter bezi
C ) Kıl kökü
D ) Malpighi tabakası
19. Aşağıdakilerden hangisi hem işitme hem

denge organıdır?

A ) Burun B ) Beyin
C ) Kulak D ) Göz


20.Kandaki ve idrardaki glikoz seviyesinin

yükselmesi sonucu hangi hastalık ortaya

çıkar?
A ) Guatr B ) Şeker hastalığı
C ) Devlik D ) Ahmaklık


21.Dil üstündeki tomurcuklar ne işe yarar?
A ) Konuşma ve yutma

B ) Besini yumuşatma

C ) Besinin tadını alma

D ) Tükrük salgılama

22. Refleks olaylarını yöneten bölge aşağıdaki-

ler den hangisidir?

A ) Beyin B ) Beyincik
C ) Omurilik D ) Omurilik soğanı


23. Sinir hücresine ne ad verilir?
A ) Akson B ) Nöron
C ) Dendrit D ) Miyelin

24.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi

organlarından değildir?
A ) Beyin B ) Omurilik
C ) Akson D ) Beyincik

25.Solunum,kalp atışı,boşaltım gibi olaylar sinir

Sisteminin hangi organı tarafından kontrol edilir?
A ) Beyin B ) Omurilik
C ) Beyincik D ) Omurilik soğanı


26.Aşağıdaki hastalık mikroplarından hangisi

beyin dokusuna yerleşir?
A ) Sarılık B ) Cüzzam
C ) Kuduz D ) Difteri

27.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri

vücut dengesinin sağlanmasında etkilidir?
I. Beyincik

II. Omurilik soğanı

III. Yarım daire kanalları
A ) Yalnız I B ) I – II
C ) I –III D ) I – II – III

28.Aşağıdakilerden hangisi beynin

görevlerindendir?
A ) Dengemizi sağlar.

B ) Reflekslerimizi yönetir.

C ) Beş duyunun merkezidir.

D ) Solunum,dolaşım sistemimizi yönetir.

29.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile

ilgili hastalık değildir?

A ) Menenjit B ) Kuduz
C ) Sara D ) Sarılık

30..Sinirlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A ) Uyartıyı taşıyan sinirlere duyu sinirleri

denir.

B ) Sinir hücreleri birbirine temas eder.
C ) Uyartının belirli bir şiddette olması gerekir.
D ) Uyartı sinir hücresinde kimyasal ve

elektriksel değişmelere sebep olur.

31.Duyu organlarımızdan alınan mesajlar sinir

sisteminin hangi kısmına iletilir?
A ) Omurilik soğanı B ) Beyincik
C ) Beyin D ) Omurilik


  1. Beyninin sağ yarım küresi çıkarılan bir insan

hangi davranışı gerçekleştiremez?
A ) Solunum yapmak
B ) Boşaltım yapmak
C ) Dengede durmak
D ) Koku almak  1. Aşağıda verilen eşlemelerden hangisi

yanlıştır?
A ) Beyincik = Kas faaliyeti
B ) Beyin = Konuşma
C ) Omurilik soğanı = Solunum
D ) Beyin = Kalp atışı


34..Beyinciği zarar gören bir kişide aşağıdaki

olaylardan hangi görev tam yapılamaz?
A ) Öğrenme B ) Beş duyu
C ) Denge D ) Refleks


35. I. Bilgi saklamak

II. Vücudun dengesini sağlam

III. Duyu organlarını idare etme
Yukarıdakilerden hangileri sadece beynin

görevidir?
A ) Yalnız I B ) I – II
C ) I – III D ) I – II – III

36 I. Yutma

II. Boşaltım

III. Denge

IV. Refleks

Yukarıdaki olaylardan hangileri omurilik

soğanı tarafından düzenlenir?

A ) I ve II B ) I ve III
C ) II ve III D ) III ve IV

37.İştah,vücut sıcaklığını,kan basıncını

düzenleme gibi görevleri beynin hangi bölümü

yapar?
A ) Talamus B ) Hipotalamus
C ) Beyin kabuğu D ) Orta beyin


38.Yarım daire kanalından çıkan sinir,

aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Duyu siniri B ) Akson
C ) Görme siniri D ) Dendrit


39.Bir insanın kanında taşıdığı antikorlar

yardımıyla belli bir mikroba karşı

gösterdiği dirence ne ad verilir?


A ) Toksin B ) Antijen
C ) Bağışıklık Antitoksin

40. I. Dilin ucu - Tatlı

II. Orta kenarlar – Tuzlu

III. Arka – Ekşi

IV. Arka kenarlar – Acı

Yukarıdaki eşlemelerden hangileri

doğrudur?
A ) I – III B ) I – II
C ) I – II – III D ) I – II – III –IV

41.Aşağıdakilerden hangisi kandan elde edilir?
A ) Aşı B ) Serum
C ) Glikoz D ) İnsülin

42. Hasta bir çocuğun kanında aşağıdakilerden

hangisi artar?
A ) Alyuvar D ) Akyuvar
C ) Hemoglobin D ) İnsülin

43.Akyuvarların mikropları sindirmesine

ne ad verilir?
A ) Antitoksin B ) Lenfosit
C ) Simbiyoz D ) Fagositoz


  1. Aşı ile vücuda ne verilmektedir?


A ) Kimyasal madde.

B ) Mikrobu öldürecek maddeler.

C ) Vücudu kuvvetlendirecek vitaminler.

D ) Aktivitesini kaybetmiş mikroplar.


45.Aşağıdakilerden hangileri bağışıklık

kazandırır?
I. Aşı .

II. Serum.

III. Antibiyotik kullanma.

IV. Bazı hastalıkları geçirme.
A ) I – III B ) I – II –IV

C ) I – II – III D ) I – II – III – IV

46.Aşağıdakilerden hangisi vücudu mikroplara

karşı korur?
A ) Kan pulcukları B ) Hemoglobin

C ) Alyuvarlar D ) Akyuvarlar


47.Mikroplar vücudumuza en çok hangi yollarla

girer?

A ) Besin ve hava yolu ile

B ) Deri ve burun yolu ile

C ) Kulak ve göz yolu ile

D ) Su ve deri yolu ile


48.Böceklerdeki solunum organı aşağıdakilerden

hangisidir?
A ) Trake B ) Solungaç
C ) Deri solunumu D ) Akciğer


49..Aşı ve serumla ilgili olarak aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Serum sağlıklı insana,aşı hasta insana

uygulanır.

B ) Serum hastalık anında kullanılır.
C ) Serum tedavi edicidir,aşı hastalığa karşı

vücudu korumadır.
D ) Aşıda toksin,serumda antikor bulunur.

50.Domuz etinden insanlara geçen parazit

hangisidir?
A ) Kıl kurdu B ) Trişin

C ) Bağırsak solucanı D ) Tenya

51.Sıtma mikrobunu aşağıdakilerden hangi canlı

taşır?
A ) Karasinek B ) Arı
C ) Çekirge D ) Sivrisinek


52.Aşağıdakilerden hangisi üretici canlı

değildir?
A ) Ağaçlar B ) Sebzeler
C ) Hayvanlar D ) Otlar


53.Bitkilerin yaprakları ile aynı görevi yapan

organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Burun B ) Gırtlak
C ) Akciğer D ) Bronş

54. Aşağıdaki canlılardan hangisi besin üretir?
A ) Çekirge B ) Çim

C ) Mantar D ) Geyik

55.Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar

grubundandır?

A ) Midye B ) Yengeç


C ) İstakoz D ) Akrep

56.Aşağıdaki canlılardan hangisi heterotroftur?
A ) Mantarlar B ) Çim
C ) Gül D ) Su yosunu


57. Aşağıdakilerden hangisi beyni en çok

dinlendirir?
A ) Uyku B ) Koşmak

C ) Spor D ) Kitap okuma

58.Göz kusurlarından hangisi, silindirik

mercekle düzeltilir?
A ) Hipermetrop B ) Miyop

C ) Astigmatizim D ) Şaşılık


59.Kulağımızın hangi kısmı, oval pencere yolu

ile gelen ses dalgalarını salyangoza iletir?
A ) Yarım daire kanalları B ) Üzengi

C) Östaki borusu D ) Dalız

60. Işığın az veya çok olduğu durumlarda

gözde değişiklik oluşturan yapı,
A ) İris B ) Mercek
C ) Saydam tabaka D ) Ağ tabakaYüklə 86,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə