Filozofická fakulta Masarykovy univerzityYüklə 0,62 Mb.
səhifə1/19
tarix08.10.2017
ölçüsü0,62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

______________________________________________________


Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2007/2008

Tereza Tejklová


posluchačka 4. ročníku muzeologie
FALERISTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman

Konzultant práce: Richard Klim

______________________________________________________

Brno 2008

Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou bakalářskou práci


s názvem Faleristika ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové vypracovala sama, pouze
s použitím literatury a pramenů v práci uvedených.
V Brně dne 7. července 2008………………………………………………………………………………

Ráda bych poděkovala pracovníkům Muzea východních Čech v Hradci Králové za jejich ochotu a pomoc při psaní mé práce, jmenovitě Mgr. Vojtěchu Brádlemu, kurátorovi numismatických sbírek a panu Janu Jaklovi, vedoucímu historického oddělení.

Dále chci poděkovat panu Richardu Klimovi, mému konzultantovi.

V neposlední řadě děkuji i mým rodičům za korektury, rady a podporu.OBSAH:

I. ÚVOD 6

II. VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ 8

III. HISTORIE MVČ V HRADCI KRÁLOVÉ 10

IV. HISTORIE FALERISTICKÉ SBÍRKY 11

V. ŘÁDY 15

5.1 Královský uherský řád sv. Štěpána apoštolského krále 16

5.2 Rakouský císařský řád Františka Josefa 18

5.3 Rakouský císařský řád Leopoldův 23

5.4 Rakouský císařský řád Železné koruny 26

5.5 Vojenský řád Marie Terezie 32

VI. VYZNAMENÁNÍ 36

6.1 Armádní kříž z let 1813/1814, tzv. Dělový kříž 37

6.2 Bronzová pamětní medaile na válku prusko-dánskou z roku 1864 38

6.3 Čestná a záslužná medaile císaře Josefa II. 39

6.4 Čestná medaile za mnoholeté členství v domobraneckých sborech 41

Medaile I. třídy za 40 let služby: 42

Medaile II. třídy za 25 let služby: 42

6.5 Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost hasičskou a záchranářskou 43

6.6 Čestná medaile za 40leté věrné služby 44

6.6 Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž 45

6.8 Jubilejní dvorní medaile 51

6.9 Jubilejní kříž z roku 1908 52

6.10 Jubilejní pamětní medaile 54

6.11 Karlův armádní kříž 57

6.12 Mariánský kříž 59

6.13 Medaile na paměť založení Vídeňské invalidovny 60

6.14 Medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory z roku 1866 61

6.15 Medaile Tyrolské výzvy z r. 1797 61

6.16 Medaile za zranění 62

6.17 Medaile za statečnost 64

6.17.1 Josef II. 64

6.17.2 František II. (I.) 65

6.17.3 Ferdinand I. 66

6.17.4 František Josef I. 67

6.17.5 Karel I. 70

6.18 Pamětní Bosensko-Hercegovská medaile 78

6.19 Pamětní kříž z let 1912/1913, zv. Mobilizační kříž 79

6.20 Pamětní medaile na mořskou plavbu z let 1892 – 1893 80

6.21 Rakouský zlatý, stříbrný a železný záslužný kříž 1848/1914 81

6.22 Stříbrná pamětní medaile pro obránce Tyrol z roku 1848 85

6.23 Stříbrná pamětní medaile pro tyrolské zemské obránce z r. 1866 86

6.24 Válečná medaile 1873 87

6.25 Válečný kříž za civilní zásluhy 88

6.26 Vojenská záslužná medaile Signum laudis 90

6.27 Vojenský služební odznak 97

6.28 Vojenský záslužný kříž 102

6.29 Záslužná medaile dolnorakouské mobilizační výzvy z roku 1797 106

6.30 Záslužný kříž pro vojenské duchovní 107

VII. OSTATNÍ 109

7.1 Ostatní neoficiální a nezařazené medaile 109

Medaile k 40. výročí panování Františka Josefa I. 109

Medaile ostrostřeleckého spolku v Hradci Králové z r. 1810 110

Medaile za hospodářské zásluhy 110

Pamětní medaile Custozza-Lissa 111

Pamětní medaile k 250. jubileu 54. pěšího pluku 112

Pamětní medaile na císařské manévry r. 1900 v Jasle 112

Pamětní medaile na námořní manévry r. 1902 u Pulji 112

Pamětní medaile na válečný rok 1866 113

Pamětní upomínková medaile na bitvu u Hradce Králové 3. 7. 1866 114

Upomínková medaile na svěcení praporu spolku „Poslední čest“ – Růžodol II., 5. 8. 1900 114

Válečná pamětní medaile 1914 – 1915 114

7.2 Vojenské služební a výkonnostní odznaky 115

Čestný výkonnostní odznak pro střelce rakouského jezdectva 115

Rakouský odznak 2. hulánského pluku 116

Rakouský odznak 7. pluku zeměbraneckých dragounů 116

Rakouský odznak 12. dragounského pluku 116

Rakouský vojenský odznak pro dělostřelecké vozataje 117

Rakouský odznak pro příslušníky námořních sil 117

Rakouský vojenský odznak pro střelce ze strojních pušek 117

Rakouský vojenský výkonnostní odznak pro ošetřovatele koní 118

Rakouský vojenský výkonnostní odznak pro pionýry (sapéry) 118

Rakouský vojenský výkonnostní odznak pro spolehlivého odhadce vzdálenosti 118

Rakouský vojenský výkonnostní odznak pro telegrafisty 119

Vojenský služební odznak z r. 1914 119

Výkonnostní vojenský odznak pro dělostřelce – mířiče 120

Vyznamenání po r. 1918 120

Tyrolská pamětní medaile 1914 - 1918 120

Pamětní medaile na světovou válku 1914 – 1918 121

Zlatá medaile „Za zásluhy“ 122

VIII. ZÁVĚR 123

RESUMÉ 124

Odkazy a poznámky 125

Použité prameny a literatura 131

Přílohy 135
I. ÚVOD

Téma této práce, tedy vyznamenání ve sbírkách muzea východních Čech (dále jen MVČ) v Hradci Králové, jsem si zvolila proto, že sbírka dosud nebyla nikde publikována, a také pro svůj soukromý zájem o faleristiku.

Vzhledem k rozsáhlosti faleristického fondu, tj. 1605 položek, jsem se rozhodla zpracovat pouze vyznamenání Rakouska, Rakouska–Uherska a Rakouské republiky.

Této problematice jsem se rozhodla věnovat především proto, že v dnešní době stoupá zájem o „poddunajskou“ monarchii a věci spojené s její historii.

Mě samotnou rakouská historie velmi zajímá již od základní školy. Sbírám rakouské známky, kolky a vyznamenání.

Při psaní této práce mi velmi pomohla evidence druhého stupně, kterou celkem pečlivě vytvořil předchozí kurátor faleristického fondu, pan Jiří Šramar.

Na evidenčních kartách byla celkem správně určena skoro všechna vyznamenání, kromě položky Fa-1361, 417/75, kterou můj konzultant pan Richard Klim určil jako Medaili za 6 měsíců služby v korejské válce. Další problém se vyskytl u rakouského Záslužného kříže, který se dělí na zlatý, stříbrný a železný záslužný kříž s korunou a bez koruny, a statuty není pevně stanovena jeho velikost. Jiří Šramar toto vyznamenání dělil na třídy, při bližším zkoumání jsme s dnešním kurátorem sbírky Mgr. Vojtěchem Brádlem nezjistili dle jakého klíče. Ve starších publikacích bývá uváděno pomocné členění do první a druhé třídy. Pan Šramar však u vyznamenání určil třídu třetí i čtvrtou.

S největší pravděpodobností pokládal kříž menších rozměrů za nižší třídu. Velikost vyznamenání se však může pohybovat od 24 - 36 mm. S panem Šramarem jsem se kvůli těmto nejasnostem v evidenci chtěla spojit, bohužel jsem však zjistila, že jeho zdravotní stav mu již nedovoluje komunikovat s okolím.

Za cíl své práce považuji vytvořit přehledný katalog vyznamenání rakouské provenience nacházejících se ve sbírkách MVČ v Hradci Králové.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə