Formelsamling Finansiell styrningYüklə 9,72 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü9,72 Kb.

Formelsamling – Finansiell styrning
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder

Resultat ifrån arbetande kapital = RT x E


Kassalikviditet = (OT - lager)/K.S

Balanslikviditet = OT/K.S


Eget kapital = Totala tillgångar – Totala skulder

Totalt kapital = Eget kapital + Skulder

Soliditet = Eget kapital/Totalt kapital

Synlig soliditet = (Eget kapital + Skatt x Obeskattade reserver)/Totalt kapital(Synlig soliditet bör användas när obeskattade reserver finns med)
Skuldsättningsgrad = Totala skulder/Eget kapital

Låneränta = Finansiella kostnader/Räntebärande skulder


Kapitalersättning = EBIT + finansiella intäkter

Kapitalersättning = EBT + finansiella kostnader

Kapitalersättning = Omsättning x Vinstmarginal
Räntetäckningsgrad = Kapitalersättning/Finansiella kostnader

Räntetäckningsgrad = (RT x T)/(RS x S)


Gearing = (Finansiella skulder – Likvida medel)/Eget kapital
Effektivitet:

  • Kapitalomsättningshastighet = Omsättning/totala tillgångar

  • Genomsnittlig kundkredit = Andel kreditfsg x antal kreditdagar

  • Lageromsättningshastghet = OMS/Genomsnittslager


Vinstmarginal:

Vinstmarginal = Kapitalersättning/Omsättning

Bruttomarginal = Bruttovinst/omsättning

Rörelsemarginal = EBIT/omsättning

Nettovinstmarginal = EBT/Omsättning = (RE x E)/(KOH x Tot.kap)
Du-Pont modellen

RT = Kapitalersättning/Totalt kapital

RT = VM x KOH

WACC (Weighted average cost of capital): RT = RE x (E/T) + RS x (S/T)


RS = Finansiella kostnader/Totala skulder

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar – icke räntebärande skulder

Riskbuffert =(Rt - Rs)

RSyss = Kapitalersättning/Sysselsatt kapital


Kapitalstrukturformeln:

RE = Rt + (Rt – RS) x S/E

RE = EBT/E.K

RE = (Årets resultat + Bokslutsdisposition + skatt)/Eget kapital


Kapitalbindning:

Verksamhetscykel = KuFo + Lager  (i dagar)

Kassaflödescykel = Verksamhetscykel – lev.skulder  (i dagar)

KSV = Försäljning – Bruttovinst

KuFo = 365/(Försäljning/KuFo)

Lager = 365/(KSV/Lager)

Lev.Skulder = 365/(KSV/Levskuld)
Kassaflöden:

ITM = EBIT + Avskrivningar + Finansiella intäkter + Finansiella kostnader + Skatt + erhållen utdelning

Förändring i RöK = Varulager + KuFo + Övriga Fordringar + Leverantörsskulder + Övriga kortfristiga skulder

Nettoinvesteringar = UB – IB + Avskrivningar

Investeringssamheten = Finansiella flöden som eget kapital, utdelning, amortering, nyemission, nya banklån osv.

Självfinansierinsgrad = ITM/Nettoinvesteringar


Kalkylränta = ((RE*E)+(Rs*S))/T

Paybacktiden = grundinvestering/inbetalningsöverskott


NPV = Σ (CFt/((1 + r)t) – grundinvestering

Nuvärdessumma(kapitalvärde) = - G + a * r (tab c) + R * r (tab b)

Nuvärde av a = a x r(tab C)

Nuvärde av R = R x r(tab B)

Nettonuvärdeskvoten = Nuvärdet/G
Årskostnad = Avskrivning + ränta

Årskostnad = Amortering + ränta

Över-/underskott (Annuitet) = - G + Σ av nuvärdet av a - nuvärdet av R

Annuitet = Kapitalvärde x r(Tab D)

Annuitet = Annuitetsfaktor x Lånebelopp

Räntekostnad = Bankränta x Lånebelopp

Amortering = Annuitet – räntekostnad
Internräntemetod = - G + a x r (Tab C) + R x r(Tab B) = 0

(Används när det inte finns något restvärde)
CAPM = Kostnad för eget kapital = Riskfri ränta + Beta * (Riskpremien)

CAPM: rE = rf + βi*(rm – rf)


DCF = P = Σ ((CFt/(1+r)t)

WACC = (1-Tc) x rE x (E/(S + E))+ rs x (S/(S + E))

Företagsvärde = Restvärde = uthålligt kassaföde/( WACC – g) = FCFF/(WACC – g)
EV = T = E + Finansiella skulder

EV = Enterprise value = AT + RöKT + RökS à Allt som har med försäljning och inköp att göraFinansiella skulder = Fin. Skuld – LM – Fin. AT

P/E = (b x (1 + g))/(re – g)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə