Forslag til strukturYüklə 17,93 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü17,93 Kb.
#14274

UTVIKLINGSPLAN

FOR


FLAKTVEIT SKOLE

1. august 2010 - 30. juli 2014Flaktveit skole legger tilpasset opplæring til grunn for all læring.1

Skolens verdigrunnlag 1. Statlige og kommunale føringer

 • Flaktveit skole forplikter seg til å følge føringene gitt av utdanningsdirektoratet og fagavdeling for skole og barnehage i Bergen kommune, og skal ha et spesielt fokus på Bergen kommune sine satsingsområder; Lesing, matematikk, naturfag og IKT
 1. Utdanning for bærekraftig utvikling

 • Flaktveit skole har som mål å gi elevene forståelse for viktigheten av å ta vare på mennesker, miljø og natur som omgir oss

 • Elevene på Flaktveit skole skal være i jevnlig fysisk aktivitet for å få bedre læringsutbytte. 1. Fagplaner

 • Flaktveit skole har utarbeidet lokalt tilpassede fagplaner med grunnlag i K-06. Disse er forpliktende for skolens pedagogiske personale


d) Sammenhenger mellom fag og læring – fagplan og metodikk

  • Flaktveit skole skal gi alle elever god teoretisk, praktisk og estetisk erfaring og bygge på hver elev sine forutsetninger.

  • Flaktveit skole mener det er en menneskerett å kunne lære å lese og skrive

  • God klasseledelse er en forutsetning for et godt læringsmiljø.

e) Trivsel

 • God trivsel er en forutsetning for god læring og Flaktveit skole skal ha nulltoleranse for mobbing og arbeide for et godt læringsmiljø for alle.

Plan mot mobbing, trivselsundersøkelsen og "Det er mitt valg" er viktige

redskap på dette området. • Flaktveit skole bygger sosial læring på "Det er mitt valg" og alle våre lærere skal være skolerte i dette programmet.

 • Flaktveit skole skal i elevenes læring ta i bruk både visuelle, auditive, kinestetiske og taktile læringsstrategier.

 • Flaktveit skole bruker "Det er mitt valg" til sosial trening for alle elever.2

Arbeid med elevkompetanse


Flaktveit skole bygger læring på Well's lærings-syklus, der det å skaffe seg innsikt i noe er å bearbeide informasjon ved å planlegge og gjennomføre praktiske oppgaver. Slik dannes ny erfaring som kan omsettes til læring på et høyere nivå og / eller deles med andre.


 1. Grunnleggende lese- og skriveopplæring / språkstimulering

 • Skolen skal i nært samarbeid med barnehagene legge grunnlaget for en god skolestart. I språkstimulering og sosial utvikling betyr dette å dra nytte av barnehagenes kunnskap om det enkelte barn.

 • Flaktveit skole skal for lese- og skriveopplæringen ha en metodisk plan for 1.-2. trinn som ligger fast og en plan som viser tydelige metodiske sammenhenger for 1.-7. trinn

 • Gjennom å ha et spesielt fokus på den grunnleggende opplæringen og gi tilpasset opplæring skal alle elever få mulighet til å bli funksjonelle lesere og lære å uttrykke seg godt muntlig og skriftlig.

 • Flaktveit skole skal utarbeide en begrepsutviklingsplan som bygges opp fra høyfrekvente ord til fremmedord, samt styrke begrepslæringen i realfagene.

 1. Andre grunnleggende ferdigheter

  • Skolen skal gi elevene god tastaturopplæring og -trening

  • Vi skal utvikle bruken av digitale ferdigheter / verktøy i alle fag og gi elevene brukskompetanse for god, etisk og fornuftig bruk av digitale verktøy.

  • Flaktveit skole skal gjøre grep som styrker pedagogenes kompetanse og elevenes læring i matematikk.

  • Utvikling av estetisk sans er viktig for "det hele mennesket". Flaktveit skole skal vektlegge kunnskap om, opplevelse av og ferdigheter innen kunst og estetikk.

 2. Vurdering av og for læring

  • Skolen skal forbedre strukturer for kartlegging og evaluere kartleggingsverktøy hvert år, slik at vi bruker kartleggingen til å styrke læring / tilpasset opplæring.

  • Flaktveit skole skal fremme intern metodeutvikling som gjør det lettere å gjennomføre tilpasset opplæring som en direkte konsekvens av kartleggingen.

  • Alle elever skal jevnlig få muntlig og skriftlig vurdering og lære å vurdere eget arbeid og egne ferdigheter gjennom samtale.

  • Flaktveit skole skal videreutvikle eksisterende struktur for spesialpedagogisk arbeid

 3. Fysisk aktivitet

  • Alle trinn skal legge til rette for fysisk aktivitet integrert i naturlige læringssituasjoner, og Flaktveit skole skal følge opp føringer om utvidet satsing på fysisk aktivitet.

 4. Utdanning for bærekraftig utvikling

  • Flaktveit skole skal gjennom undervisning og gode læringssituasjoner skape forståelse for globale utfordringer og fremheve at elevene også er verdensborgere.

  • Skolen skal jobbe for å redusere energi- og papirforbruk.

3

Utvikling av organisasjonen

 1. Struktur og kommunikasjon

 • Flaktveit skole skal utvikle den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem.

  • Som et ledd i å skape forutsigbare arbeidsforhold, skal vi jobbe for gode fysiske rammestrukturer og orden på alle fellesarealer

 1. Kompetanseheving i personalet

 • Flaktveit skole skal ha et overordnet fokus på klasseledelse og gi alle pedagoger større innsikt og støtte i arbeidet for et bedre læringsmiljø.

 • Flaktveit skole skal sørge for god kompetanse innen matematikk og lese- og skriveopplæring.

 • Flaktveit skoles personale skal gjennom perioden innhente teoretisk og metodisk kompetanse innenfor tilpasset opplæring.

 • Flaktveit skole skal gjøre seg nytte av kompetanse om kartlegging gjennom ansatte som deltar på studier / kurs

 • Flakteit skole skal jobbe med læring i et systemisk perspektiv: Det skal være klare sammenhenger mellom sakkyndig vurdering, IOP og praktisk hverdag

 • Det skal legges til rette for spredning av kompetanse til hele personalet.

 • Flaktveit skole skal videreutvikle pedagogenes digitale ferdigheter og hvert trinn må kunne ha brukskunnskap om de programmer som iht til IKT-planen skal benyttes på trinnet.

 1. Vurdering og oppfølging av egen undervisning

 • Klasseledelse skal være et tema som med jevne mellomrom tas opp på trinnmøter.

 • Det skal legges til rette for at alle pedagoger ved Flaktveit skole skal vurdere egen undervisning ut fra mål i lokale fagplaner.

 1. Internasjonalt arbeid

 • Flaktveit skole skal i perioden gjennomføre et prosjekt med erfaringsutveksling

 • Vi skal videreutvikle samarbeidet med SOS barnebyer

4

Fysisk miljø

 1. Bedring av elevenes arbeidsplasser

  • Flaktveit skole skal arbeide for et godt fysisk arbeidsmiljø for elevene, som både fremmer læring og gir muligheter for god klasseledelse.

 2. Utbedring av plass for læring

 • Flaktveit skole skal arbeide for å kunne utnytte mest mulig av skolens innendørs og utendørs areal til læring.

 1. Utbedring av personalets arbeidsplasser

 • Flaktveit skole skal jobbe for bedre arbeidsmiljø for lærerne og ha som mål å kunne bygge ut egne arbeidsrom og møterom, og dermed frigjøre eksisterende arbeidsrom til undervisningsrom

Utviklingsplan for Flaktveit skole skal evalueres hvert år i forbindelse med tilvirking av tiltaksplan for skoleåret.

Versjon 5, Flaktveit, juni 2010.

Yüklə 17,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə