GiZLİ T. C. Bağlar kaymakanliği ilköğretim Okul Müdürlüğü Sayı : KonuYüklə 149,56 Kb.
tarix14.04.2018
ölçüsü149,56 Kb.
#38413

ZLİ

T.C.


BAĞLAR KAYMAKANLIĞI

……………….. İlköğretim Okul Müdürlüğü


Sayı :

Konu: Sabotaj Planı
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne)

DİYARBAKIR
Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü …………….. İlköğretim Okuluna ait 4’er nüsha halinde hazırlanan Sabotajlara Karşı Koruma Planı onaylanmak üzere ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

………………….


İlçe Milli Eğitim Müdürü

Eki: Sabotaj planı (4 adet, yarım kapaklı dosya)

…/01/2009 Memur :

…/01/2009 Okul Müdürü :ZLİ

ZLİ
SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

Müessesenin Adı ve Yeri : ……………………. İlköğretim Okulu

../D.BAKIRMüessesenin Bağlı Olduğu Kurum

ve Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlığı

Planın Yapılış Tarihi : …./…./2009
1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a) Müessesenin Üretim Cinsi ve Kapasitesi : Eğitim Öğretim Hizmeti vermektedir.

(……………… Öğrenci)b) Yerleşim Durumu : Kroki eklenmiştir.

c) Personel Miktarı : Kadın: Erkek: Toplam

Öğretmen : .

Memur : .

Hizmetli : .

Toplam : .
2- KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ  1. Koruma ve Güvenlik Amirinin

Adı ve Soyadı : Osman ERMAN

b) Görevi : Okul Müdürü
c) Fiziki Koruma Grubu :
ADI VE SOYADI GÖREVİ :
1- ………………. Gündüz görevlisi

2- ………………. Gece Bekçisi

3- ………………… Gece Bekçisi

Mesai saatlerinde günün nöbetçi müdür yardımcısı ve Öğretmeni tarafından okulumuz korunuyor. Mesai dışında ve geceleri ise yukarıda ismi yazılı personeller tarafından dönüşümlü olarak nöbet tutulmaktadır. Personel eksikliği nedeniyle Nöbet tutulmadığı durumlarda konuyla ilgili mıntıka karakoluna yazıyla bilgi verilecektir. (GECE NÖBETİ TUTULAN OKULLAR İÇİN)

Mesai saatlerinde günün nöbetçi müdür yardımcısı ve Öğretmeni tarafından okulumuz korunuyor. Mesai dışında ve geceleri ise personel yetersizliğinden DOLAYI nöbet tutulmamaktadır. Konuyla ilgili mıntıka karakoluna yazıyla bilgi verilecektir. (GECE NÖBET TUTULMAYAN OKULAR İÇİN)

ZLİ

-1-

d) Teknik Koruma Grubu :

ADI VE SOYADI GÖREVİ :

1- …………. Müdür Yrd.
Okulumuzda teknik eleman olmadığından teknik koruma grubu oluşturulmamıştır. Okulumuzda meydana gelen elektrik, su ve kazan dairesi ile ilgili arızılar yukarıda adı yazılı müdür yardımcısı tarafından tespit edildiğinde, okulun imkanları dahiline dışardan hizmet satın alma yoluyla giderilmeye çalışılacaktır. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
3.ALINAN KORUMA TEDBİRLERİ

a) Hazırlık Bakımından :

(1) Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu

yerlerde alınan tedbirler : Okul binasının Kazan Dairesi, İdarecilerin odası, evrakların bulunduğu arşiv, Laboratuar odası ayrıca alt katların pencereleri demir korkulukları çekilmiştir. Okulumuz gece bekçileri, gündüz Nöbetçi öğretmen ve öğrenciler tarafından korunuyor. Sabotaja elverişli yerlere yangından koruma tedbirlerinin alındığı, odalar sürekli kilit altında tutulduğu. Görevli personel sabotajlara karşı uyanık olmaları açısından uyarılmış olup, şüphe uyandıran herhangi bir durum karşısında derhal ilgili yerlere bilgi vereceklerdir.

(2) Girilmesi yasak yerlere yasağı bildirilen

levhaların ilk bakışta görülebilir bir biçimde

asılıp asılmadığı, bu gibi yerlerin dış ve iç

kapı, merdiven ve pencerelerinde anan

tedbirlerin nasıl kontrol edildiği : Okulumuzda girilmesi yasak olan yerlerin kapıları sürekli olarak kapalı tutulmaktadır. Girilmesi yasak olan yerlere bu yasağı bildiren, ilk bakışta görülebilir RİLMEZ levhalar asıldığı, bu yerleri ilgililerinin kontrollünde olduğu, ayrıca Hizmet Binasının girişi Nöbetçilerin kontrolü altındadır.

(3) Müessese ve tesiste özellikle hassas

yerlerde çalışan personelin özel ve genel

durumunun sürekli şekilde nasıl kontrol

edildiği :Okulumuzda çalışan personelin okul idaresince durumları devamlı bir şekilde kontrol altında tutulmaktadır.

ZLİ

-2-

(4)Durumları kuşku verici kimseler varsa

bunlar hakkında alınan tedbirle ve güvenlik

örgütleriyle yapılan temaslar : Okulumuzda kuşku verici kimseler

mevcut değildir. Okulumuza zaman

zaman veliler gelip gittiği. Bu konuda kuşku verici bir durumun meydan meydana gelmesi halinde güvenlik birimleriyle işbirliği yapılacaktır.

(5)Personelin kontrolü için alınmış daha

başka ve özel tedbirler varsa neler olduğu

(Yeminli gözcü teşkilatının bulunup bulunmadığı) :

Personelin kontrolü, giriş ve çıkışlarda

Giriş Kartı uygulaması günü Nöbetçi Müdür Yardımcıları tarafından yapılmaktadır. Yabancı personel mevcut değildir.

(7) Sağlanması güç ve geç olacak yedek

malzeme depolarıyla diğer depoların

ihtiyaç yerleri yakınında konulup

konulmadıkları ve bu depoların nasıl

korundukları : Herhangi bir yedek malzeme deposu

mevcut değildir.(8) Özel tedbir ve sınırlamalar alınması

gereken müesseselerde ve zamanlarda

müessese personeline işyerleri için

fotoğraflı giriş kartları verilip verilmediği : Personellerimize fotoğraflı daimi giriş kartları düzenlenmiş olup giriş ve çıkışlarda, bina içerisinde bu kartlar personel tarafından sol yakalarına takılı olarak bulundurulur.

(9) Komşu binalardan ve bu binaların

damlarından yada herhangi bir yerinden

Müesseseye girmek mümkün ise bu gibi

yerlerin nasıl Korunduğu : Okul binamız bağımsız bina olarak

teşkil edilmiş olup damlardan giriş mümkün değildir.


(10) Müessese ve tesisin özelliklerine göre

alınmış diğer tedbirlerin neler olduğu : Mesai bitiminde idaremizce okulun

cam ve kapıları kontrol edilerek devamlı kapalı tutulmaktadır.
ZLİ
-3-


b) Teknik Bakımdan :
1. Sabotajlara elverişli hassas yerlerde

teknik bakımdan alınan zorunlu tedbirler : Sabotajlara müsait yerlerin kapı ve pencereleri demirden yaptırılmıştır. Buralardan girilmesi mümkün değildir. Kalorifer tesisatı, elektrik ve sıhhi tesisatlarının fenni şartlara uygun olarak işler halde tutulduğu. Hizmet binasında sabotajlara karşı elverişli hassas yerlerde gerekli tedbirler

alınmıştır.2. Teknik koruma gurubunun kaç kişiden

oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı işlere

ait bilgiler : Teknik eleman olmadığından teknik Koruma grubu oluşturulmamıştır.

3-Müessesede meydana gelebilecek

herhangi bir teknik arızanın en kısa

zamanda giderilmesi için alınan tedbirler : Meydana arızanın okulun imkanlarıyla

giderilmeye çalışılacaktır. Büyük ve onarılması güç arızalarda ilgili yerlerden yardım istenecektir


4-Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler : Okulumuzda patlayıcı madde

olmadığından başka bir tedbire gerek görülmemiştir.5- Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı

alınan tedbirler : Okulumuzda Yangınlara karşı alınan

önlemler "Yangın Önleme ve Yangın Söndürme" Talimatına göre gerekli teçhizat hazırlanarak binanın görünür yerlerinde muhafaza edilmektedir. personel bu konuda bilgilendirilmiş ve görevlendirilmiştir.


6. Yangınlara karşı alınan tedbirler : Yangına karşı Binaların Yangından

Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin hükümlerine göre yangın ekipleri kurulmuş olup, yangın söndürme malzeme ve cihazları her an hazır ve işler halde tutulmaktadır.ZLİ
-4-
7- Elektro - Manyetik, Nükleer, Biyolojik,

Kimyasal ve Buna Benzer Etkilere Karşı

Alınan Tedbirler : Okulumuzda sığınak olarak özel

ayrılmış yerimiz mevcuttur/değildir. Gerektiğinde sığınak olarak kullanmaya elverişli yerler kullanıma hazır vaziyette bulundurulacaktır. Tüm personele yetecek büyüklüktedir.


8- Müessese ve tesisin Özelliklerine göre

alınması gereken diğer tertip ve tedbirler : Okul binasının elektrik ve su tesisatı

yetkililer tarafından kontrol edilmiştir. Özellik arz eden bir durum yoktur. Zamanla icap eden tedbir ve tertipler geciktirilmeden alınacaktır.


C) Koruma Bakımından :

1-Koruma personelinin kaç kişiden oluştuğu

ve görevlendirildikleri yerler : Yeteri kadar personel mevcut

olmadığından koruma personeli

görevlendirilememiştir.

2- Koruma personeli ile ilgili güvenlik

araştırmasının yapılıp yapılmadığı : Koruma personel olmadığından

güvenlik soruşturmaları yapılmamıştır.3-Nöbet ve devriye hizmetlerinin 24 Saat

süreklilik esaslarına göre ne şekilde

tertiplendiği : Okulumuzda gece nöbeti tutuluyor/

tutulmamaktadır. Bu konuyla ilgili mıntıka karakoluna yazıyla bilgi verilmiştir.4-Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol

edildikleri :Gece nöbet tutulmadığından herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Gündüz nöbetçi öğrencileri Okul İdaresince kontrol edilmektedir.

5-Koruma Personelinin bir saldırıyı

karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı

ve nerede nasıl eğitim gördüğü : Koruma personelimiz mevcuttur/ yoktur. Ancak okulumuzda gündüz bir polis memuru görev yapmaktadır.

ZLİ

-5-

6- Müessesenin genel giriş kapılarının

sayısı ve bu kapılarda alınan tedbirler : Okul binamızın 1 adet giriş kapısı,

mevcut olup yerleri krokide gösterilmiştir. Bu kapıların kontrolü gündüz nöbetçi öğrencileri tarafından kontrol edilmektedir. Mesai dışında kapılar kapalı tutulmaktadır.7-Memurların , İdari, Teknik ve Diğer

Personelin giriş ve çıkışlarına ayrılan

Kapılarda alınacak tedbirler,aramaların

hangi yerlerde ve nasıl yapılacağı :Olağanüstü bir durum olmadıkça okul

Personeli için arama yapılmasına gerek görülmemektedir. Girişte uygulanan işlem görevli personele de

uygulanacaktır.

8- Müessese ve tesisin etrafında tel örgü,

parmaklık veya duvar gibi engellerden

hangilerinin bulunduğu ve yükseklikleri : Okulumuzun etrafı ihata duvarı,duvar

üzerine demir parmaklıkla çevrilmiş

olup, krokide gösterilmiştir.

9- Müessese ve tesisin etrafında özellikle

önemli olan yerlerde iç- dış aydınlatmanın

yeterli derecede yapılıp yapılmadığı : Okulumuzun iç ve dış aydınlatması

şehir elektriğinden faydalanmakta ve genelde yeterlidir. Şehrin elektriği kesildiğinde Jeneratörümüz mevcut değildir. Aydınlatmaların yerleri krokide gösterilmiştir.10-Tesisin önemi kapladığı alanın genişliği

ve bulunduğu yerin topoğrafik yapı

dikkate alınarak çevresinde nöbetçi kulesi

veya kulübelerin yapılıp yapılmadığı,gerekli

muhabere irtibatının bulunup bulunmadığı : Okulumuzda herhangi bir nöbetçi

Kulübesi yoktur. İmkanlar ölçüsünde

diğer tedbirler de alınmaya

çalışılmaktadır11-Bir tehlike anında kullanılmak üzere

ikaz–alarm sisteminin kurulup kurulmadığı: Okulumuzda herhangi İkaz-Alarm

sistemi kurulmuştur/ kurulmamıştır.D) Ziyaretçiler Bakımından :

1. Ziyaretçilerin hangi günlerde hangi

kapılardan girecekleri, nerede ziyarette

bulanabilecekleri hüviyetlerinin ve ziyaret

sebeplerinin kaydedileceği bir defterin

bulunup bulunmadığı, defterin bitiminden

itibaren 2 yıl süreyle saklnıp saklanmadığı

ve ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında

tutulduğu :

ZLİ

-6-
Ziyaretçiler okulun ana giriş kapısından

kabul edilir. Ziyaretçilere kiminle görüşmek istedikleri deftere kayıt edildikten sonra ziyaretçi kartı kendilerine verildikten sonra nöbetçi öğrenciler tarafından kontrolü bir şekilde görüşmek istediği personele görüştürülür. Ziyaretçi defterleri iki yıl süreyle saklanacaktır.2- Özel Misafirhane ve Lojmanları Olan

Müessese - Tesislere Gelecek Ziyaretçiler

veya Misafirlerin Nasıl Tespit ve Muhafaza

Edildiği :Okulun bahçesinde lojman ve misafirhane mevcut değildir.

e) Araçlar Bakımından :
1- Müessese ve tesise girecek veya çıkacak

her türlü araç, gereç ve eşyanın özellikle

parlayıcı,patlayıcı,yıkıcı,yanıcı maddelerin

yükleme ve boşaltılmasında alınan emniyet

tedbirlerin neler olduğu : Okulumuza herhangi bir maddenin

(yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı)

yükleme ve boşaltılması yapılmamaktadır. Okula gelecek eşya ve araçlar nöbetçiler tarafından kontrol edilmektedir.

2-Sabotaj Olayından sonra Fiziki ve Teknik

Koruma Guruplarının Yapacağı İşler : En kısa zamanda sabotajı etkisiz

hale getirerek onarım işlerini yürütmek.f- Diğer Tedbirler :
1-Bütün Koruma ve Kurtarma Tedbirlerinin

Denemeler Yapılmak Suretiyle Daima İşler

Halde Tutulup Tutulmadığı : Zaman zaman denemeler yapılarak

ekipleri işler halde tutulmaktadır.

Gerekli hallerde personelin eğitimi için

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma

Uzmanlığından yardım istenecektir.
ZLİ

-7-

Daire amirinin emirleri doğrultusunda sabotaj Olayı sonrasında gerekli koruma görevi aldıktan sonra yaralı varsa hastanelere taşımaları sağlanacak. Meydana gelen arızalar imkanlar ölçüsünde gerekli onarımları yaparak durumu normale çevirmek için gerekli önlemler almaya çalışacaklar.


4) SABOTAJ HABERİNİN DUYURULMASI :

a) İhbarlı Sabotaj ve Saldırı Halinde :

1- Çalışma Saatleri İçinde : Okulumuza olası ihbarlı Sabotaj ve

Saldırı Nöbetçi öğretmen veya bina

Koruma amirine bildirilecek ve emniyet

Kuvvetlerinden yardım istenecektir. Acil durumlar da personel de emniyetten yardım isteyebilir.


2- Çalışma Saatleri Dışında Yapılabilecek Sabotaj, Nöbetçi

Memuruna ve Bina Koruma Amirine bildirilecek ve Emniyet Kuvvetlerinden yardım istenecektir.b) İhbarsız Sabotaj ve Saldırı Halinde :
1- Çalışma Saatleri İçinde :

2- Çalışma Saatleri Dışında :

Sabotajı gören veya duyan personel en yakın amirine veya koruma amirine, koruma amire de emniyet ve kolluk kuvvetlerine durumu bildirecektir. Ani bir sabotaj veya saldırı durumunda görevli personel karşı koymaya çalışırken nöbetçi memuru da hem amirine, hem koruma amirine, hem de emniyet ve kolluk kuvvetlerine durumu bildirecektir.


5- İŞBİRLİĞİ, KORDİNASYON VE KONTROL:
1- Bu Planın Müessesenin İçinde Genel

Kolluğu İlgilendiren Hususlarıyla Bunların

Dışında Takip- Gözetmeyi Gerektiren Haller

İçin Mahalli Kolluk Kuvvetleri İle Ne Şekilde

Temas ve İşbirliği Yapılacağı :
ZLİ

-8-
Okul ve kurumlardaki güvenlik personeli ile diğer personel arasında iyi bir iş birliği ve koordinasyon sağlanmıştır. Bu hususta tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur. Bu iş birliği ve koordinasyon komşu müesseseler ve kolluk kuvvetleri ile de sağlanmaya çalışılmaktadır. Bütün bu görev ve hizmetler kurum amirince sürekli olarak sorumluluk içende denetim ve kontrolü yapılmaktadır


2-Personelin Fotoğraf, El Yazıları

ve İmza Örneklerinin Personel Birimlerinde

Muhafaza Edilip Edilmediği :Personelin özlük dosyalarında fotoğraf

El yazıları ve İmza Örnekleri Personel birimlerinde Muhafaza edilmektedir.

………………………..

Okul Müdürü
MÜHÜR-İMZA
6- EKLER :

Ek-1: Protokol,

Ek-2 : Okul Krokisi ve katların yerleşim planı,

Ek-3 : Personelin Listesi ( adres ve telefonları)


P R O T O K O L

……………………………… Müdürlüğü ile ……………. Okulu Müdürlüğü arasında ;


Personel, Tesis, Araç, Gereç, Malzeme ve Dokümanın barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü Sabotaja Karşı Koruma konusunda alınması gereken tedbirlerde karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma yapılacağına dair iş bu Protokol taraflar arasında imza altına alınmıştır. .../…/2009
…………….. …………………

Okul Müdürü Okul Müdürü
Not:

- Ekler iliştirdikten sonra planın kaç sahifeden ibaret olduğunu yazınız.
- Planlar basit ve anlaşılır bir şekilde çizilsin, imar planından fotokopini eklemeyiniz.
4’er suret hazırlanarak takımlar halinde yarım kapaklı dosyalara takılarak gönderiniz.

İş bu koruma planı ….. sahifeden ibaret olup, 88/13543 sayılı

sabotajlara karşı koruma yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre

hazırlanmıştır.OKUL MÜDÜRÜ

MÜHÜR -İMZA

* Hazırlanan Koruma Planı İl Komisyonuna sunulur.

* Komisyonca uygun görülen plan Valiliğin onayı ile yürürlüğe konulur.

* Planın bir örneği kendisinde muhafaza edilmek üzere birer örneği İl Jandarma Alay Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir.SABOTAJ PLAN HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Koruma Planları ilde 4 nüsha ayrı ayrı dosyalanacak şekilde hazırlanır,
Planlar yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncelleştirilir.kuruluşta değişiklik olması veya yeni ilave tedbirler alınması halinde bu süre beklenmeksizin plan güncelleştirilir veya yeniden hazırlanarak Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hazırlanan planın her sayfası ( GİZLİ ) damgası vurularak yetkili Amir tarafından her sayfa tek tek imzalanacak ve mühürlenecektir.İmza ve Mühür kesinlikle fotokopi olmayacaktır.
Koruma Planı örneğinde sorulan bütün sorulara olumlu yada olumsuz cevap verilecektir.


  1. Planı hazırlanan yerin kroki ve planlarında

a) Yerleşim Yeri planı yapılacaktır.

b) Müessese ve tesise giriş çıkış yerleri belirtilecektir

c) Müessese tesis tarafındaki duvar, tel örgü ve parmaklıklar ve ebatları gösterilecektir.

d) Aydınlatmalar belirtilir

e) Nöbetçi Kulübeleri ve güzergahları belirtilecektir.

f) Müessese ve tesiste ki diğer önemli yerler planda belirtilecektir.g) Kroki ve planlarda ayrı ayrı “GİZLİ” damgası vurularak mühürlenecktir.


  1. Planla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Ekinciler Müdüriyet Binasında bulunan Hassas


Yüklə 149,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə