Gülniyar Məmmədova İsmayılov Həşim İsmayıl oğluYüklə 152,22 Kb.
tarix15.07.2018
ölçüsü152,22 Kb.


Gülniyar Məmmədova

c:\documents and settings\user\мои документы\28.jpg

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu

( Biblioqrafik göstərici )

Zaqatala – 2015

Zaqatala rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu

/ Biblioqrafik göstərici /

Zaqatala – 2015

Tərtibçi müəllif : Gülniyar Məmmədova

Redaktor : Yasəmən Məmmədova

Kompüter yığımı: Günəş Qafarova

Göstərici Rayonumuzun tanınmış ziyalısı, tədqiqatçı, pedaqoq, pedaqoji elmlər namizədi xalq təhsili əlaçısı, Azərbaycan jurnalistlər Birliyinin üzvü,”Qızıl qələm” və”Akademik Mehdi Mehdizadə “ mükafatı laureatı Həşim İsmayılovun yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Burada Həşim İsmayılovun çıxışları, elmi məqalələri, dövrü mətbuatda nəşr olunmuş müxtəlif yazıları, kitabları haqqında məlumatlar toplanmışdır.Tərtibçidən

Hörmətli alimimiz, yaradıcı və tədqiqatçı müəllim, pedaqoji elmlər namizədi, xalq təhsili əlaçısı, yazıçı – publisist, akademik M. Mehdizadə adına pedaqoji mükafata layiq görülmüş Həşim İsmayıl oğlu İsmayılov haqqında tərtib olunmuş bu biblioqrafiya onun yaradıcılığını əks etdirən ilk göstəricidir. Belə bir göstəricinin çap olunmasının bir neçə səbəbi var. Birinci daim keçirdiyimiz tədbirlərdə, onun əsərlərinə dəfələrlə müraciət olunması, onun yaradıcılığını dəyərləndirməyimizdir. İkinci Həşim müəllimin araşdırmasının bizim diyarşünaslığımızın bu günü və gələcəyi üçün qiymətli olmasıdır.Rayonumuz, ictimaiyyətimiz üçün onun zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığı bu günümüz və gələcəyimiz üçün əvəzolunmazdır.

Həşim müəllim öz dövrünün müəyyən mənada tarixini yazıb. Bəli onun yazıları konkret bir dövrün insanlarını tarixə çevirib. Bu tarixə çevrilmiş insanlar indi və indidən sonra yaddaşlara həkk olunacaqlar.

Həşim müəllimin kitabları nəşr olunduqca bir – birinin ardınca onun kitablarının təqdimat mərasimi keçirilmiş və dövrü mətbuat səhifələrində onun kitabları haqqında ürək sözləri və keçirilmiş təqdimatlar haqqında materiallar dərc olunmuşdur.
-3-

Bundan əlavə göstəricidə müxtəlif insanların Həşim müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətini ifadə edən ürək sözləri də qeyd olunmuşdur.

Burada müəllifin kitabları, elmi məqalələri, haqqında dərc olunan yazılar, Zaqatala qəzetində çap olunmuş məqalələri və s. kimi materiallar toplanmışdır.

Göstəricidə olan materialları toplayaraq sistemləşdirilmiş şəkildə bizə təqdim etdiyinə və bizim işimizi yüngülləşdirdiyinə görə Həşim müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk.

Onuda nəzərinizə çatdırım ki, vəsaitdə məlumatlar dərc olununma tarixinə görə xranoloji ardıcıllıqla verilmişdir.

Hörmətli oxuculardan xahiş edirik göstəriçi haqqında rəy və təkliflərini bizə bildirsinlər.

Ünvan :AZ- 0062, Zaqatala şəhəri 28 May küçəsi 71. Mərkəzi Kitabxana E–mail:Zaqatala mail @. ru

Əvvəlcədən sizə minnətdarlığımızı bildiririk.


Müəllif.

-4-


Ön söz

Həşim müəllimin yaradıcılığı ilə mən çoxdan tanışam. Dəfələrlə vurğulamışam, onun yaradıcılıq fəaliyyəti biz kitabxanaçılar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.Metodiki vəsaitlərin tərtibində onun kitablarından, məqalələrindən çox faydalanmışıq.

Həşim müəllim eyni zamanda bir şəxsiyyət kimi də təqdirəlayiq insandır. Gözəl nitq qabiliyyəti və zəngin məlumat bazası vardır.Mən düşünürəm bu biblioqrafik göstərici bunu sübut edəcəkdir.Özündən sonra da inanırıq ki, onun bu zəhməti xalqımız tərəfindən mütləq dəyərləndiriləcəkdir.

Həşim müəllim hələ orta məktəb illərindən yerli mətbuat orqanlarında çıxış etməyə başlamışdır. Onun yaradıcılığı bir neçə sahə üzrə qruplaşdırılıb: kitabları, elmi məqalələri, ölkə mətbuatında çap olunmuş yazıları, Zaqatala qəzetində çap olunmuş məqalələri, Həşim İsmayılov haqqında yazılmış yazılar, çıxışları və iştirak etdiyi tədbirlər və s.
-5-

Kitabları

Həşim müəllimin 14 kitabı çapdan çıxıb. Bu kitablar rayonun ayrı-ayrı sahələrinə, rayonda yaşayıb-yaratmış aşıqların yaradıcılığına, Zaqatalada anadan olmuş, ölkəmizin və xarici dövlətlərin ictimai

həyatının müxtəlif sahələrində çalışmış və ad – san

qazanmış şəxsiyyətlərin həyatına həsr olunmuşdur. Kitabın 2-ci bölməsi “Elmi məqalələr” adlanır. Bu

bölmədən oxucuya aydın olur ki, alimimizin yazıları 1984 – cü ildən çap olunmağa başlamışdır.Onun ilk elmi məqaləsi “Əmək və politexnik təlim“ jurnalında çap olunmuş “Məktəblilərin əmək tərbiyəsi“mövzusuna həsr olunmuşdur.

Müəllif rayonda yaşayıb - yaratmış aşıqların yaradıcılığının tədqiqinə beş məqalə həsr etmişdir.Şagirdlərin təlim –tərbiyəsi mövzusunda yeddi məqalə yazmış və müxtəlif jurnal və məcmuələrdə çap etmişdir. Digər məqalələr isə müxtəlif mövzulara həsr olunmuşdur.

Digər bir bölmə çap olunmuş mətbuat orqanlarına görə qruplaşdırılaraq “Zaqatala” qəzetində çap olunmuş məqalələr adlanır. Buradan göründüyü kimi müəllif yaradıcılığının ilk illərindən mətbuat orqanları ilə əməkdaşlıq etməyə başlamış və onun bu əməkdaşlığı bu gün də davam edir.

-6-


H.İsmayılov öz üzərində bu gün də çalışır.H.ismayılov 11 kitabın müəllifidir.

1.”Zaqatala maarifi”.Bakı,1995

2.”Zaqatala qartalı”,Bakı,1996.

3.”Zaqatala”Bakı,1997.

4.”Zaqatala”,”Azərbaycan (Kiril,latın əlifbaları) rus dilində ,Bakı,1999

5.”Zaqatala maarifi , Bakı ,2000

6. “ Varxıyanlı Aşıq Məhəmməd – Zaqatala ustad” ( folklorçu Qurban Şabanovla birlikdə) , Bakı,2000.

7.” Zaqatala yazarları”, Bakı,2001.

8. “Zaqatala inciləri”,Bakı,2001

9. “ Zaqatala idmanı”,Bakı,2002

10.” Zaqatala aşıqları”,( folklorçu Qurban Şabanovla birlikdə) Bakı,2004

11. “ Zaqatala ədəbiyyatı”. Bakı, 2001

12. “ Zaqatala “, XI kitab,Qadınlar Bakı, 2007.

13. “ Zaqatala –Görkəmli şəxsiyyətlər “.I hissə-2009.Bakı. Agrıdağ nəşriyyatı.

14. “ Zaqatala görkəmli şəxsiyyətlər”. II hissə .2011. Bakı. Agrıdağ nəşriyyatı.

15.” Zaqatala görkəmli şəxsiyyətlər”. III hissə. 2015. Bakı. Agrıdağ nəşriyyatı.


-7 –


Elmi məqalələri

1.İsmayılov H. “ Məktəblilərin Əmək tərbiyəsi “ Əmək və politexnik təlim.// Bakı . -1984. -№ 4

2.“ Şkolo i proizvodstvo “ SSRİ. Təhsil Nazirliyinin aylıq elmi metodik jurnalı.// Kolxoznaya simena // 1986 . -№6

3. 1.İsmayılov.H. “ Məktəblə baza müəssisəsinin əlaqəsinə dair ”: “Əmək və politexnik təlim” .// Bakı. – 1986.- №1 . 2.” Ana ürəyi» - //Azərbaycan qadını .-1990 .-№ 9 – 10

4.İsmayılov H. “ Həzrəti Peyğəmbərin kəlamlarında tərbiyə məsələləri.//AMEA Folklor İnstitututu Elmi Axtarışlar toplusu. – № XXII.- 2006.

5.İsmayılovH. “ Aşıq Dibrovun yaradıcılığında tərbiyə məsələləri” ,- Elmi axtarışlar.//Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi- 2004. – XI toplu .- 6.İsmayılov.H.“ İlk maarifçilərimiz .// AMİ “Elmi əsərlər” bületeni. - 2004 .- №3

6.İsmayılov H. “ Aşıq yaradıcılığında əxlaqi motivlər“//Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqatlar.-2009.-XV .toplu . -№ XV

7.H. İsmayılov “ Məktəblilərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi”.“Müasir mərhələdə pedaqogika

elminin inkişaf perspektivləri ” Respublika elmi –praktik
-8-

konfransı. – 2004.- № XI. -26-27 noyabr.2004.Bakı. BDU.

8.İsmayılov H. “Həzrəti Peyğəmbərin kəlamlarında tərbiyə məsələləri” BDU. İlahiyyət fakultəsinin “ Elmi məcmuəsi.-2009.-11 aprel

9.İsmayılov H. “Məktəblilərə Varxiyanlı Aşıq Məhəmmədin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi.Metodik tövsiyyə.//Bakı .-2005 .

10. İsmayılov H. “Aşıq Məhəmməd yaradıcılında tərbiyəvi fikirlər,Azərbaycan Pedoqoji Universitetinin Pedaqoji tədqiqatlar Elmi məqalələr məcmuəsi ”Bakı.-2005.- № 1 (23 ) –.- səh 127- 130

11.İsmayılov H.“Novruz mərasimlərində tərbiyə məsələləri” AMEA Folklor İnstitutu. //Elmi axtarışlar toplusu . – 2006.- № XXIX

12. İsmayılov H.”Qori seminariyasının məzunu AMEA Folklor İnstitutu.Elmi axtarışlar toplusu. – 2010.- № vı

13.H. İsmayılov H. “ Haqsızlığın qurbanı olan aşığın qəriblik duyğuları “ Folklor və etnoqrafiya.//Beynəlxalq elmi jurnalı.-2014.-№3 – 4.-. səh 64-69

14.H.İsmayılov.”Dərsdə müasir təlim metodlarından səmərəli istifadə təcrübəsindən Respublika pedaqoji mühazirələri”.- 18.05.2003.
-9-

Ölkə və xarici mətbuatda çap olunmuş yazıları

1.“ Doğma iş “ . //Azərbaycan müəllimi . – 1984.-26.oktyabr.

2.“Elmi praktik konfrans. //Azərbaycan müəllimi 08 noyabr.-1985.

3. “Qarşılıqlı əlaqə fayda verir. //Azərbaycan müəllimi - 09oktyabr.-1985.

4.“Dostluq möhkəmlənir”.//Azərbaycan müəllimi .-12 fevral.-1986

5. “ABŞ- ı III minilliyə aparan prezidentə məktub”.//Xalq qəzeti.- 28fevral.-1997

6. “Realist nəslin banisi kimdir yaxud Fizuli haqqında nəyi bilmirik” .//Azərbaycan gəncləri .-19noyabr.-1994.

7. “ Günahsız bağlandı qollarlm mənim “.//Zaman qəzeti 4 - 5 iyun.-2002.

8..“Təhsil işçilərinə yeni tövhələr”. //Azərbaycan qəzeti. – 24may. - 2003.

9.“12 yaşlı məktəbli,altı alman desantını necə ram etdi” .//Zaman qəzeti .– 7 – 9 may.- 2005

10. “ Haqsızlığın qurbanı olan aşığın qəriblik

duyğuları. //525 –ci qəzet .- 24yanvar.-2007.

-10-

11.”Mənim anam ”.// Tələbə press . – 14aprel.12. “ Unudulmaz görüş “ .//Elimiz günümüz – iyul №7. -2010

13.”Kırımdan başlanan yol”.//Paralel qəzeti.-24-26 yanvar.2015.

14.”Generalın sorağı ilə”.//Zaman qəzeti.-13 fevral. 2015

15.” Hollandiyanın milli qəhrəmani bizim Medo”. //Zaman qəzeti.-14 May.-2015.-11-

Qırmızı bayraq”– “Zaqatala”qəzetində çap olunmuş məqalələri


1. İsmayılov H. “ Milyonlardan biri “.// Qırmızı bayraq.- 12 aprel.- 1975.

2. İsmayılov H. “Əmək bahadırı “.// Qırmızı bayraq .- 3 iyul.- 1975.

3. İsmayılov H. “ Tədbirlər planı əsasında. // Qırmızı bayraq .-22 oktyabr .- 1981.

4. İsmayılov H.“ Maraqlı müzakirə“.//Qırmızı bayraq.-5 dekabr.- 1981 .

5.İsmayılovH.“ Məktəblilərin əmək tərbiyəsi “.//Qırmızı bayraq .- 12 iyul.- 1983.

6. Ismayılov H. “ Şagirdlər kömək edirlər “.// Qırmızı bayraq .-1 oktyabr.1983.

7. İsmayılov H.“ “Onlar indi başqalaşıblar “..//Qırmızı bayraq .-7 oktyabr .-1983.

8. İsmayılov H “ Yarış qələbələrə aparır “.//Qırmızı bayraq .-20 oktyabr.- 1983.

9..İsmayılov H. “ Əzəldən qardaşdır ellərimiz “.//Qırmızı bayraq.- 7 noyabr.- 1985.

10. İsmayılov H “ Ümidim boşa çıxdı “ ( şeir) .//Qırmızı bayraq - 28 aprel.- 1984.


-12-

11. İsmayılov H. “Məktəblərdə son zənglər “.//Qırmızı bayraq .-28 may.- 1984.

12.İsmayılov H. “Şagirdlərdə əməyə yaradıcı münasibətin tərbiyə edilməsi. //Qırmızı bayraq .- 12 iyun.- 1984

13.İsmayılovH. “Məktəb dərsə hazırdır. //Qırmızı bayraq .- 28 avqust .-1984

14. İsmayılovH. “Veteranların nailiyyəti “.//Qırmızı bayraq .-22 sentyabr.- 1984.

15.İsmayılovH. “ Maqov məktəbindən xəbərlər“.//Qırmızı bayraq .-20 oktyabr .-1984.

16.İsmayılovH.“ Elmi – proktikkonfrans “.//Qırmızı bayraq .-27 noyabr .-1984.

17. İsmayılov H. “Dost gəlişi bayram olar “.//Qırmızı bayraq .25 may.- 1985.

18. İsmayılov H. “ Sakit imtahan gedir” .// Qırmızı bayraq . -8 iyun .-1985.

19. İsmayılov H. “ Kolxoza köməyimiz” .//Qırmızı bayraq. -1 oktyabr .-1985.

20.İsmayılov H. “ Kollektivimizin qabaqcılları “// Qırmızı bayraq . 5 oktyabr.- 1985.

21. İsmayılov H. “ Təhsil və təcrübə “.//Qırmızı bayraq .-28 noyabr. -1985 .

22. H. İsmayılov “Məktəb və baza müəssisəsi “.// Qırmızı bayraq.- 26 mart.- 1985
-13-

23.İsmayılov H. “Demə Səməd Vurğun gəldi

gedərdi “ . //Qırmızı bayraq .- 8 mart .-1986.

24. İsmayılov H. “Festivaldan təltiflərlə “ .//Qırmızı bayraq. -10 aprel.- 1986.

25. İsmayılov H. “Kosmonavtika gününə həsr edildi” 17 aprel .-1986.

26. İsmayılov H. “ 904 № hesab “.// Qırmızı bayraq .-3 iyul .-1986.

27.İsmayılov H. “Yeni dərs: Ailə həyatının etika və psixologiyası”. //Qırmızı bayraq. -6sentybr.- 1986.

28. İsmayılov H.“Vurğun keçib bu yerlərdən”.//Qırmızı bayraq.- 25 sentyabr.-1986

29. İsmayılov H. “ Abunə yazılışı bir başa çatdırılmışdır“ .//Qırmızı bayraq .- 2 oktyabr .-1986.

30. İsmayılov H. “Zəhmətin sevinci”.//Qırmızı bayraq.-1 noyabr .-1986.

31.İsmayılov H. “Baxışın qalibləri”.//Qırmızı bayraq.- 18 noyabr.- 1986.

32. İsmayılov H. “Böyük ədib”.//Qırmızı bayraq.-20 dekabr .-1986.

33.İsmayılov H. “Kütləvilik olanda”.//Qırmızı bayraq.-16 dekabr .-1986.

34.İsmayılov H. “Məktəblilər hədiyyə almışlar”.//Qırmızı bayraq.- 26 fevral .-1987.

-14-

35.İsmayılov H. “Məktəb xəbərləri”.//Qırmızı bayraq. -24 mart .-1987.36. İsmayılov H. “Birincilik başa çatır”.//Qırmızı bayraq.- 4 aprel .-1987.

37.İsmayılov H. “Tərbiyəyə kompleks yanaşdıqda”.//Qırmızı bayraq.-16 may .-1987.

38. İsmayılov H. “Səylə, həvəslə” .//Qırmızı bayraq.-16 iyun .-1987.

39. İsmayılov H. “Müəllim sevinci”.//Qırmızı bayraq.-18 iyun.- 1984.

40.H İsmayılov “Lələyevlər ailəsi” “Qırmızı bayraq” 29 sentyabr .-1987

41. İsmayılov H. “Rayon seminarı”.//Qırmızı bayraq.-31 oktyabr .-1987.

42. İsmayılov H. “Vladimir müəlim”.//Qırmızı bayraq.-17 noyabr .-1987.

43.İsmayılov H. “İdmanı sevdirir”.//Qırmızı bayraq.-14 noyabr .-1987.

44.İsmayılov H. “Uğurlar arzulayırıq”.//Qırmızı bayraq.-5mart.- 1988.

45.İsmayılov H. “Nə tez keçdi bu illər,”(Rəcəb müəllim) //Qırmızı bayraq.- 27 oktyabr.- 1987.

46. İsmayılov H. “Vətən mənə oğul desə” .// Qırmızı bayraq.-”11 aprel.- 1989.

47.NəsibovaZ. Bukitabı oxuyun –“Zaqatala şəhidləri “..//Zaqatala .-13 sentyabr .-1995.

-15-

48.Fərəcullayev F.Zaqatala – gözəl diyar “..//Xalq qəzeti .26 dekabr .-1997.49.Tapdıq G. Yeni kitab- “ Zaqatala inciləri.“.// Zaman qəzeti.- 1 – 2 Noyabr .- 2001.

50.Hüseynova İ.“Zaqatala aşıqları “ kitabının təqdimat mərasimi keçirildi.// Zaqatala” – 7 may.- 2005.

51.“Onu hər yerdə tanıyırlar“(S.Qazıyeva haqqında konvert).// Qırmızı bayraq,- // Zaqatala qəzeti məqalələrim.6 mart 2004.

52. İsmayılov H.“Ana ürəyi” .//Qırmızı bayraq. - 11 yanvar -1990.

53.İsmayılov H.“Təşəkkür məktubu” .//Qırmızı bayraq.- 21 aprel .-1990.

54. İsmayılov H. “Briqadir” .//Qırmızı bayraq.- 11 dekabr.-1990.

55. İsmayılov H.“Dostluq səfəri. // Zaqatala 25 yanvar.1991.

56.İsmayılov H.“Səfyə nənə” “Zaqatala” 5 fevral.-1991

57.İsmayılov H.“Dostların görüşü” .//Zaqatala.-26aprel.- 1991.

58.İsmayılov H. “Dostluğumuz möhkəmlənir” //.Zaqatala. -20 oktyabr.- 1991.

59. İsmayılov H. “Gəl baharım” ( mənsur şeir) .//Zaqatala. -14 mart .-1992.
-16-

60.İsmayılov H. “Bayram hədiyyəsi” (Qarabağa yardım) .//Zaqatala.- 25 Mart.- 1992.

61/.İsmayılov H. “Başqa bir həyatdır müəllim ömrü” .//Zaqatala.- 26 avqust .-1992 (İmran müəllim).

62.İsmayılov H.“Səbrinizə qurban olum”.//Zaqatala.-30 yanvar.- 1993.

63.İsmayılov H. “Füzuli Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir və yaxud ədəbiyyatımızın ağ ləkələri”. //Zaqatala. -13.oktyabr. -1994.

64.İsmayılov H. “Bayramınız mübarək” .//Zaqatala. 30 noyabr .-2011.

65..İsmayılov H. “Biz onunla fəxr edirik”.// Zaqatala.- 17 aprel .-2012.

66. İsmayılov H. “12 yaşlı qəhrəman”.//Zaqatala.-19 aprel .-2005.

67.İsmayılov H. “Bakatinə meydan oxuyan həmyerlimiz” //.Zaqatala.-19 yanvar .-2013

68.İsmayılov H. “Azərbaycan dilçilik elminin görkəmli nümayəndəsi ” Əhməd Mahmudov - 100 .//Zaqatala.-14 fevral .2013.

69.İsmayılov H. “Ulu öndərin mükafatlandırdığı alim həmyerlimiz” .//Zaqatala.- 10 may.- 2013.

70. İsmayılov H. “Unutsaq unudularıq” .//Zaqatala. -17 may -2013.

71/.İsmayılov H. “Vəsilə xanlmın vəfası”.//Zaqatala.-27 iyun.- 2013.

-17-


72. İsmayılov H. “Usta neftçımız”.//Zaqatala.-23 sentyabr. -2013.

73.İsmayılov H.“Tarixi -mədəni irsimizin təbliği”.//Zaqatala. -9 noyabr.- 2013.

74.İsmayılov H. “Azərbaycana səfərini Zaqatala şəhərindən başlamış Avropalı ilk səyyah qadın Karla Serenanın ermənilər haqqında söylədikləri”.//Zaqatala. -16 dekabr.- 2013.

75.İsmayılov H. “Əgər yaşasaydı ” .//Zaqatala”.- 4aprel.- 2014.

76.İsmayılov H. “Generalın sorağı ilə”.//Zaqatala.-18 avqust.- 2014.

77.İsmayılov H. “İlk maarifçilərimiz - Məhəmməd bəy Muradov”. //Zaqatala. -18 sentyabr .-2014.

78.İsmayılov H. “Elmimizə qiymətli hədiyyə”.//Zaqatala.-29 oktyabr.- 2014.

79.İsmayılov H. “Mühazirələr başa çatdı”.//Zaqatala.-14 iyun -2003 .

80.İsmayılov H. “Sabahımıza böyük qayğının nümunəsi”. //Zaqatala.- 20 fevral – 2004.

81.İsmayılov H.“Elm xadimlərimiz: Akademik Cavanşir Atayev” .//Zaqatala. -26 oktyabr.- 2004.

-30-

82.İsmayılov H.“Elm xadimlərimiz: professorMəsud Əfəndiyev” .//Zaqatala.-11 dekabr .-2004.

-18-


83.İsmayılov H.“Əməkdar artist Fərhad Qandahov”. //Zaqatala.-14 fevral .-2005.

96. İsmayılov H. “Zaqatala qadınlarının töhvəsi”. //Zaqatala.-7 mart .-2005.

84. İsmayılov H. “Fəxrimiz ziyalılar”.//Zaqatala.- 22 aprel .-2005.

85.İsmayılov H. “Azərbaycanın dilbər guşəsi”( Zaqatala rayonu – 75 .//Zaqatala.- 30 noyabr.- 2005.

86.İsmayılov H.“Şərəfli ömür”( N. Molcanov neftçi) //Zaqatala. -11 fevral.- 2006.

87.İsmayılov H.“Zaqatalada Vurğunla bağlı xatirələr” .//Zaqatala.- 24 fevral.- 2006.

88.İsmayılov H. “Adın şərəflidir, sənin ey qadın” “Zaqatala” 7 mart 2006

89.İsmayılov H. “Aslan bəy Qardaşov ” .//Zaqatala. -30 may.- 2006.

90.İsmayılov H. “İstədim ki, sözüm qalsın dünyada ” //Zaqatala.-20 iyul.- 2006.

91. İsmayılov H. “Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamlarında tərbiyə məsələləri” .//Zaqatala .-01.07 oktyabr .-2006.

92.İsmayılov H.“Şəhərimizin neçə yaşı var”.//Zaqatala .-23 dekabr .-2006.

93.İsmayılov H. “Həmyerlimiz Avropa şurasında komitə -sədridir. (Möminət Ömərova).//Zaqatala .18 – 26 iyul-2007

-19-

94.İsmayılov H. “Gərgin əməyin nəticəsi”.//Zaqatala. -23 dekabr .-2007.95. İsmayılov H. “Unudulmaz görüş”.//Zaqatala..-25 yanvar.- 2008.

96.İsmayılov H.“ Zaqatala qadınları müharibə illərində ”. //Zaqatala.-8 mart .-2010.

97.İsmayılov H “Qori seminariyasının məzunu”.//Zaqatala.-31 may.- 2011

98.İsmayılov H.“Mübarizin Mübarizlik zirvəsi”..//Zaqatala.-14 iyun.- 2011

99. İsmayılov H. “Şərəfli ömür yolu”.//Zaqatala.-19 noyabr. -2011

100.İsmayılov H.” Maraqlı müzakirə”.//Zaqatala.-21 fevral .1981.

101.İsmayılov H.”Babamı xatırlayarkən”.//Zaqatala.-21 fevral.

102.İsmayılov H.” Novruz saflığa və gözəlliyə çağıran bayramdır.//Zaqatala.- 19 mart 2015.

103.İsmayılov H.“1936 –cı ilin Zaqatala zəlzələsi”.//Zaqatala .- 5 iyun.2015

104.İsmayılov H.”Cüdo üzrə Türkiyə çempionu olmuş həmyerlimiz “.//Zaqatala.- 13iyu -31-


-20-

Çıxışları, iştirak etdiyi tədbirlər

1. Mehdiyeva E. Qurultay nümayəndəsi məktəblilər arasında .//Qırmızı bayraq./ - 28 May.- 1981.

2. Abdullayev H. - RXTŞ- nın metod kabinetinin müdiri. “Xalq müəllimi” ./Məqalədə qabaqcıl müəllim kimi Həşim müəllimin adı çəkilib. // Qırmızı bayraq. - 2 oktyabr.- 1982.

3.Osmanova Ə. – “Pedaqoji mühazirələr yekunlaşdırıldı”. . /Məqalədə H.İsmayılovun “Şagirdlərdə əmək fəallığının tərbiyə edilməsi“ mövzusundakı mühazirəsi yüksək qiymətləndirilmişdir/.//Qırmızı bayraq.- 1 dekabr. - 1983.

4.Respublika Pedaqoji Cəmiyyəti və Zaqatala Rayon Xalq Maarif şöbəsinin birgə təşkil etdiyi “/ Məktəb islahatının tələbləri baxımından müasir dərsə verilən tələblər” mövzusunda zona elmi- praktik konfransında , məruzəsi.//Zaqatala qəzeti .1985.- 27 oktyabr

5. Məmmədov Q. “Vurğunu da salar yada”. /Rayon mədəniyyət evində Səməd Vurğunun 80 illiyinə həsr olunmuş ədəbi – bədii gecədə çıxışı/.// Qırmızı bayraq. - 25 oktyabr .- 1986 .

6.Abdullayev H.:”Dərsin səmərəliliyinin artırılması
-21-

yolları“ məqaləsində göstərilir ki, “ İctimai- faydalı və

məhsuldar əməyin məktəb və baza müəssisəsi şəraitində təşkili formaları” mövzusundakı məruzəsi Respublika turuna məsləhət görülüb./Abdullayev.H. //Qırmızı bayraq. 1986.- 4 dekabr -

7.“ Xalq şairinə ehtiram“.. /S. Vurğunun 80 illiyi ilə əlaqədar tədbirə həsr olunub. İlyas Tapdıq, Vidadi Babanlı iştirak edib “Baza müəssisəsi şəraitində təşkil formaları” mövzusunda çıxışı.Rayon mədəniyyət evi./ . // Zaqatala qəzeti . - 21 oktyabr. - 1986 .

8. Bulayev Ə. ”Hüquq axşamı“ Maqov məktəbində təşkil edilmiş hüquq axşamında çıxışı:/Ə.Bulayev // Qırmızı bayraq. 1987. - 27 Aprel . -

9.Əliyeva.F.“Elmi praktik konfrans”./ /. Konfransda “ Ədəbiyyat dərslərində peşəyönümü tərbiyəsi “ mövzusunda çıxışı./ƏliyevaF//Qırmızı bayraq.1988.- 16 aprel

10. “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinin 10 illiyi“ mövzusunda RXTŞ xətti ilə baş tutan konfransda “Dərsliklərin qorunması sahəsində qabaqcıl iş təcrübəsi”mövzusunda

çıxışı.//Qırmızı bayraq. -1988.- 9 Aprel

11.“Yenidənqurmanın fəal iştirakçısı” mətbuat günü münasibətilə çıxan redaksiya məqaləsində rayon qəzetinin qabaqcıl ştatdankənar müxbiri kimi adı qeyd
-22-

olunub. //Qırmızı bayraq . -1988.- 5 May

12.“Ştatdankənar müxbirlərin seminarında.çıxışı

redaksiya məqaləsi..//Qırmızı bayraq. -1989.-16 Mart -

13.Abdullayev H. : Elmi praktik konfrans“.

Konfransda “Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin əmək tərbiyəsi peşəyönümü işinin təşkili təcrübəsindən“ mövzusunda çıxışı./Abdullayev.H//Qırmızı bayraq.-22 may.-1990.

14.Maliyev E. :“Bir yaz günü”:Sumaylı məktəbində,H.İsmayılovun rəhbərliyi ilə. Mingeçevir şəhər 11 nömrəli məktəblə birgə keçirilən dostluq görüşünə həsr olunub./Maliyev E. .//Qırmızı bayraq . –1992.-Aprel.

15.Vüqarlı E. “Qalx ayaga Azərbaycan“ devizi və Rayon Gənclər Təşkilatı, RXTŞ və Mədəniyyət şöbələrinin iştirakı və rayon məktəbləri arasında mahnı və şeir müsabiqəsiində çıxışı./Vüqarlı.E .// Qırmızı bayraq . – 1993.-28 May.

16.“Zaqatala RXTŞ –da M.Fizulinin 500 illiyinə həsr olunmuş“ Ümumtəhsil məktəblərində M. Fizuli yaradıcılığının tədrisi problemləri”mövzusunda konfransda “Fizuli yaradıcılığının tarixi – ictimai və ədəbi əsasları “ mövzusunda məruzəsi.//Qırmızı bayraq .- 1994.-10 İyun .

17. Türkiyənin Trabzon şəhərində “ Türk kültürünü, Milli Egitim Sistemini tanıtma” mövzusunda

-23-

seminarda iştirakı .-1997.- 14-25 iyul.məqaləsi (redaksiya). Tədbir 5 apreldə keçirilib.

18. 20 Yanvar faciəsinin 8 illiyi ilə əlaqədar rayon tədbirində çıxış. 20 yanvar 1998.

19. 31 Mart Soyqırımı ilə əlaqədar rayon tədbirində çıxış. 1998.

20.”Zaqatala qəzetinin 8 mininci” sayının təqdimatı ilə əlaqədar tədbirdə çıxışı.//Zaqatala qəzeti.-2011.- 12 dekabr .

21.Həmzəyeva V. AMİ – nin Zaqatala filialında keçirilən Azərbaycanın xalq yazıçısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,akademik M. İbrahimovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konfransda məruzə ilə çıxışı./Həmzəyeva.V//Azərbaycan müəllimi . -2011.- 16 dekabr.

22. “ Şimal Qərbi Azərbaycan tarixi keçmişi müasir reallıqlar” mövzusunda AMEA – nın Zaqatala, Balakən,Qax rayon İcra Hakimiyyətləri ilə birgə keçirdikləri elmi praktik konfransda çıxış.-2002.-22 iyun

23. AMİ Zaqatala filialının 26 – iyun - Azərbaycan

Respublikası Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə “ N “ saylı hərbi hissənin komandanlığı və şəxsi heyəti ilə keçirilən görüşdə çıxışı. -28 iyun .2006 -10-

24.AMİ Zaqatala filialında “ 18 Oktyabr –

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 15 –


-24-

ci ildönümünə həsr olunmuş elmi praktik konfransda Müstəqilliyimiz daimidir, dönməzdir”mövzusunda çıxışı.

25. Zaqatala Rayon İcra hakimiyyəti və AMİ

Zaqatala filialının birgə təşkil etdiyi 12 Noyabr Konstitutusiya və 17 NoyabrMilli Dirşəliş günlərinə həsr edilmiş elmi – praktik konfransda “ Milli Dirçəliş günü – Azərbaycan xalqının milli özünüdərkinin və özünə qayıdışının təvəllüd günüdür mövzusunda məruzə edib.AMİ Zaqatala filialı./17 oktyabr./ -2006.-noyabr .

26. AMİ Zaqatala filialında 15 İyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə keçirilən konfransda, “Tarixi qayıdış və xalqın qurtuluşu “ mövzusunda məruzə.-2007.-14 iyun.

27. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan “ mövzusunda Zaqatala RİH- nin keçirdiyi konfransda çıxış.-2008.- 6 may.

28.“1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili” gününə həsr olunmuş Zaqatala İcra Hakimiyyətinin keçirdiyi elmi- praktik konfransda (“ Dil böyük bir aləmdir ”), “ Heydər Əliyev və ana dili “mövzusunda məruzə. -31 İyun.- 2008.

29. 2008 – ci ilin yekunlarına dair Zaqatala rayon İcra

Hakimiyyəti başçısının hesabat yığıncağında çıxış.-2009.- 12 fevral 30. Zaqatala RİH- nin “ Azadlıq uğrunda mübarizənin 20 Yanvar zirvəsi” mövzusunda

-25-


elmi- praktik konfransında “ 20 yanvar hadisələrinin

beynəlxalq əks – sədası “ mövzusunda çıxışı. -2010.- 19 yanvar.

31. Zaqatala RİH – nin Sevil Qaziyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Xatirə gecəsi ”ndə çıxış. -8 aprel.- 2010.

32. AMİ Zaqatala filialının Azərbaycanın xalq yazıçısı , tanınmış ictimai – xadim , Akademik Mirzə Əjdər oğlu ibrahimovun 100 illiyinə həsr olunmuş ” Filaloji elminin kamil tədqiqatçısı”.2011.- noyabr .

33. Zaqatala RİH – nin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 94 illiyinə həsr olunmuş “ Xalq Cumhuriyyətinin tariximizdəki rolu əvəzsizdir ” mövzusundakı konfransda “ Tarixi birincilik və çağdaş liderlik mövzusunda çıxış . -2012.-28 may.

34.“Qafqaz Universiteti”,“Türk xalqlarının Uşaq ədəbiyyatı” beynəlxalq konqresi, “Uşaq Ədəbiyyatı əsərlərinin təhlili”( X. Hasilovanın yaradıcılığı əsasında.).2012.-11-13 oktyabr

35. AMİ Zaqatala filialı 20 Yanvar Ümumxalq

hüzn gününə həsr olunmuş elmı-nəzəri konfransda çıxış. “20 Yanvar Azərbaycan xalqının tarixindi dönüş nöqtəsidir”.//Zaqatala .-18yanvar.-2013

36. AMİ-da keçirilmiş “H.Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili”elmi praktik konfransda “İnsan amilinə H. Əliyev yanaşmaları” .//Bakı.- 2013.- 27 aprel-

-26-


37. Sərhəd Qoşunlarının Zaqatalada yerləşən N saylı hərbi hissəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə “ Heydər Əliyev və ordu quruculuğu “ mövzusunda məruzə.2013. -06 may-.

38.Zaqatala şəhəri, rayon Mədəniyyət evində. Zaqatala şəhərinin 2013 – cü ildə Azərbaycanın folklor paytaxtı” elan olunmasına həsr edilmiş “Azərbaycan folkloru, milli sərvətimizdir ” mövzusunda dəyirmi masada “ Zaqatala folklor nümunələrinin tətbiqi və təbliği”məruzəsi .-2013.-20 iyun.

39. AMİ – də Respublika konfransı “ Tarixi – mədəni irsin tədqiqi, tədrisi,təbliği, mühafizəsi və diyarşünaslıq işinin təşkilində təhsil müəssisələrinin rolu” mövzusunda, Respublika konfransında məruzə edib. -“Aşıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsi- aşıq Məhəmməd”mövzusunda məruzə edib.. //Bakı.- 26 oktyabr.- 2013.

40. Professor müəllim heyəti tərəfindən 2013 – cü ildə yerinə yetirilmiş elmi - tədqiqat və elmi – metodik işlərin yekunlarına həsr olunmuş Elmi–proktik

konfransda “ Məhəmməd Peyğəmbərin ( S.Ə. S.) kəlamlarında tərbiyə məsələləri” mövzusunda məruzə Zaqatala şəhəri.- 2013.-noyabr .Məruzə I yerə laiq görülüb.

41.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə

-27-

həsr olunmuş “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı”mövzusunda elmi praktik konfransda “Müstəqil-Azərbaycan H.Əliyevin şah əsəridir”mövzusunda məruzəsi. – 2013.-12-dekabr42.8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə AMİ Zaqatala filialında 6 mart 2014-cü ild tarixində keçirilən “Dünyanı gözəllik xilas edəcək” mövzusunda keçirilən təntənəli yığıncaqda “Azərbaycan qadını” mövzusunda məruzəsi. 6 Mart . –2014.

43.Sərhəd qoşunlarının Zaqatalada yerləşən “N” saylı hissəsində 20 Ynvara həsr olunmuş xatirə tədbirində məruzəsi. – 17 yanvar.-2014

44.“Zaqatala” qəzetinin ilk sayının çıxmasının 90 illiyinə həsr olunmuş yığıncaqda çıxış. Elmira Mehdiqızı sözün, fikrin bayramı məqaləsində bu haqda yazıb.30.xll.2013.

45. AMİ Zaqtala filialında keçirilən “31 Mart – tarixin qanlı salnamısi” mövzusunda elmi-praktik

konfransda “Əsrin əvvəllərində soyqırım” mövzusunda məruzə. - 31 mart.- 2014

46. AMİ Zaqtala filialında keçirilən”İslam

dünyasının müqəddəs günü-Qurban bayramı”

mövzusunda elmi-praktik konfransda “İslam dünyasının müqəddəs günü-Qurban bayramı ”mövzusunda məruzə.

2014.-3 oktyabr.
-28-

47.AMİ Zaqatala filialında İ.Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş elmi-praktik konfransda çıxışı .2014.-14 oktyabr

48.AMİ Zaqatala filialında keçirilən “12 noyabr Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş elmi-praktik konfransda “Mənim qanunum” mövzusunda məruzə 2014.-12 noyabr

49.AMİ Zaqatala filialında keçirilən “17 noyabr Milli Dirçəliş Ğünü”nə həsr olunmuş elmi-praktik konfrasda “ İstiqlalın əzablı yolları” mövzusunda məruzə 2014.--17 noyabr

50. Zaqatala rayon MKS-də mənim yaradıcılığıma həsr olunmuş “Elmin saçdığı işıq” adlı yaradıcılıq gecəmdə iştirak və çıxış etmişəm. Zaqatala rayon Mərkəzi kitabxanası.2014.- 17 noyabr

51.AMİ Zaqatala filialında keçirilən “AMİ Zaqatala filialının professor-müəllim heyəti tərəfindən 2014- cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat və elmi metodik işlərin yekunları”na həsr olunmuş elmi-praktik konfras-da “Pedaqogika və psixologiya bölməsinin sədri olub2014.-.27 noyabr


-29-

Haqqında çıxan məqalələr, H. İsmayılovla aparılan müsahibələr
1. Məmməd Ş.“ Sevinc “.//Qırmızı bayraq . -13 Yanvar-1979

2. İsmayılov H.“Ştatdan kənar müxbirlərimiz – ”redaksiya məqaləsi.//Qırmızı bayraq.- 5 may – 1991.

3.Nəsibova Z.“ Tamaşaçı gözü ilə”.//Zaqatala . – 27 Aprel -1994.

4.Nəsibova Z, Əzizov N. “ Həşim müəllim”.//Zaqatala .- 17 İyun – 1994.

5. “Təbrik edirik – Akademik M. Mehdizadə adına mükafatın laureatları. //Azərbaycan müəllimi . – 5 oktyabr- 1998.

6. Vasalova H.“ Demokratiya qəzeti“.//İşıqlı yollarla. 30 may – 7 iyun – 2002.

7 . Rəsul G.“ Zaqatalanı dünyaya tanıdan insan”.//Zaman. -fevral - 2013

8. Talalı Ə. “Tikmədim özüm qalam, Tikirəm “ izim qala “.//İnkişaf .- 01 may .-2007.

9. Mehdiyeva E.“ Həm təəcüb , həm də heyrət. // Zaqatala -12 iyun .-2012

10. “ Şəhidlər “. Biblioqrafiya.Biblioqrafiyada səh.29,30,338 – 339,367,391 Zaqatala şəhidləri haqqında


-30--

yazdığım “Zaqatala şəhidləri” və “Zaqatala qartalı” kitablarının adları,şəhidlərin siyahısı və mənim adım çəkilir..Kitab 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyinə həsr olunub.// Bakı.-2010

11. Mehdiyeva E.” Redaksiyada səmimi söhbət” .//Zaqatala.-15 iyun .- 2013.

12. “ Folklorumuz milli sərvətimizdir” redaksiya məqaləsi. Mədəniyyət evində keçirilən “Azərbaycan Folkloru milli sərvətimizdir “ adli “ Dəyirmi masa “da . Zaqatala folklor nümunələrinin tədqiqi və təbliği mövzusunda çıxışı.//Zaqatala .– 27 iyun. -2013.

13.Abdulov R. ” Folklorumuz zəngin mənəvi sərvətimizdir, ona sahib çıxmalıyıq”.Müsahibə.// Zaman. – 19 Noyabr - 2013

14.Guman edirəm ki, problemimi çözə biləcək iş adamları peyda olacaqlar.// Zaman qəzeti. – 4 iyun .2015.

H. İsmayılovla müsahibəni qəzetin əməkdaşı Q. Məhəbbətoğlu aparıb.

15.Folklorumuz zəngin mənəvi sərvətimizdir, ona sahib çıxmalıyıq”.//Zaman qəzeti.-19 noyabr.2013-31

Mündəricat

  1. Tərtibçidən...........................................................3

  2. Ön söz...................................................................5

  3. Kitabları...............................................................6

  4. Çıxışları, iştirak etdiyi tədbirlər........................7

  5. Elmi məqalələri....................................................16

  6. Ölkə və xarici mətbuatda çap olunmuş yazıları.................................................................18

  7. Haqqında çıxan məqalələr, H. İsmayılovla aparılanmüsahibələr...........................................20

  8. Qırmızı bayraq”– “Zaqatala”qəzetində çap olunmuşməqalələri..............................................22

32

GülniyarMəmmədova

Həşim İsmayıl oğlu İsmayılov

/ Biblioqrafik göstərici /

Tərtibçi müəllif : Gülniyar Məmmədova

Redaktor: Yasəmən Məmmədova

Kompüter yığımı: Günəş Qafarova

Ünvan :AZ- 0062, Zaqatala şəhəri 28 May küçəsi 71. Mərkəzi Kitabxana E–mail:Zaqatala mail @. ru


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə