Hansı səbəbdən uşaqlarda bədən səthi soyuq hava şəraitində tez soyuyur,isti havada isə tez qızır? A maddələrYüklə 160,76 Kb.

tarix02.06.2018
ölçüsü160,76 Kb.
növüQaydalar


1

Hansı səbəbdən uşaqlarda bədən səthi soyuq hava şəraitində 

tez soyuyur,isti havada isə tez qızır?  A)maddələr 

mübadiləsinin intensivliyindən  B)dərinin rəngindən C)bədən 

çəkisindən D)cinsdən (oğlan,qız)  E)yaşadığı şəraitlə əlaqədar  

2

Su vasitəsilə bədənin möhkəmləndirilməsində əsas qaydalara hansı variant aid edilməz?  A)suyun temperaturunun tədricən 

artırılması  B) suyun temperaturunun tədricən azaldılması 

C)əməliyyat vaxtının tədricən artırılması D)zəif qıcıqlandırıcı 

təsirdən güclü təsirə keçid E) fərdiliyinin nəzərə alınması

3

Hava vannalarına göstəriş kimi hansı variant götürülə bilər? A) vaxt seçiminin 9-11 arası olması  B)hava temperaturunun çox 

aşağı olması C)dumanlı hava D)küləyin sürətinin 8m/san 

olması E) küləyin sürətinin 5 m/san olması

4

Uşaq orqanizminin sağlamlığına təsir edən sosial amillərə hansı variantı aid etmək olar?  A)ailənin gəliri,yaşayış 

səviyyəsi B)keçirilmiş infeksion xəstəlik  C)zülal defistinin 

olması  D)soyuq,isti iqlim təsiri E) vitamin defistinin olması  

5

Somatometriya metodu ilə hansı xüsusiyyəti təyin etmək olmaz?A)ağciyərlərin həyat tutumunun dairsəni  B)döş 

qəfəsinin dairəsini C)bədən kütləsini D)bədən uzunluğunu 

E)bədənin ayrı-ayrı hissələrinin diametrini

6

Aşağıdakılardan hansı döş qəfəsinin fizioloji formalarına aid deyil? A)çəkməçi B)silindrik C)yastılaşdırılmış D)konusvari 

E)heç biri7

Plantoqrafiya metodu nə üçün tətbiq edilir?   A) döş qəfəsinin 

diametrini ölçmək üçün  B)skaliozun dərəcəsini təyin etmək 

üçün C)pəncə formasını müəyyən etmək üçün D)bədən 

əzələsini ölçmək üçün E)heç biri 

8

Broxikefal avropoid antropoloji tip üçün hansı xüsusiyyət əsas götürülə bilər? A)burnun düz olması B)sifətin genişliyi C)sıx 

tük örtüyü D)tünd dəri örtüyü E) sifətin dar olması

9

Uyğunluğu müəyyən edin. 1.spirometr 2.dinamometr 3.somotoskopiya a)piy qatının qalınlığı b)ağciyərin həyat 

tutumu c)əl əzələlərinin gücü  A)1-c,2-b,3-a B)1-a,2-b,3-c C)1-

C,2-a,3-b D) 1-a,2-c,3-b E)1-b,2-c,3-a

10

Hansı fikir doğrudur? A)qamət- sərbəst duran adamın zahiri görünüş formasıdır B)Silindrikforma patoloji döş qəfəsinə 

aiddir. C)bədənin uzunluq ölçülərini axşam saatlarda 

ölçməkdaha məqsədə uyğundur   D)yastılaşmış formada 

bel,boyun əyriliklərinin hər ikisidir  E)döş qəfəsinin yastı 

formasında epiqastral bucaq kütdür.

11

Bel əyriliyinin artması,boyun əyriliyinin azalması onurğa sütununun hansı patologiyası üçün xarakterikdir? A)qozbelvari 

B)skalioz C)əyriboyunluluq D)lordoz E) kifotik
12

Fəallıq,hal-əhval (FHƏ) testi neçə yaşından aparılır?  A)5  

B)12 C)10  D)14  E)16

13

Uşaqların  tibbi müayinəsinin aparılmasında aşağıdakılardan hansı düzgündür? A)1 yaşa qədər hər ay B)1 yaşdan 7 yaşa 

qədər ildə bir dəfə C)1 yaşa qədər 3 aydan bir D)7 yaşdan 

yuxarı 6 aydan bir E)1 yaşdan 7 yaşa qədər hər ay 

14

Bunlardan hansı uşaq və yeniyetmələrin sağlamlıq vəziyyətini xarakterizə edən tibbi statistik göstəricilərə aid deyil? 

A)ümumi xəstələnmə B) yoluxucu xəstəliklər C) müvəqqəti 

əmək qabiliyyətini itirmək D)hospitalizə olunma E)şiş 

xəstəlikləri

15

Hansı gün rejimində müxtəlif fəaliyyət növlərinə  aid deyil?  A)yuxu B)qida qəbulu C)açıq havada gəzmək D)yorulma 

E)dərs miqdarı 

16

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur? A)çərşənbə,cümə 

B)çərşənbə axşamı,çərşənbə C)bazar ertəsi,çərşənbə axşamı 

D)çərşənbə axşamı,cümə axşamı E) çərşənbə,cümə axşamı

17

Həftənin hansı günləri uşaqlarda iş qabiliyyəti daha az olur? A)cümə B) çərşənbə axşamı C)çərşənbə D) bazar ertəsi 

E)cümə axşamı

18

6 yaşlı uşaq üçün Isinifdə dərsin davamı neçə dəqiqədən çox olmamalıdır? A)30 B) 25 C)45 D)35 E)40

19

Böyümədə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur? A) manqan B)kalsium C)kalium D)selen 

E)natrium 

20

Termik işləmə zamanı ən çox parçalanmaya məruz qalan vitamin hansıdır? A)C B)E  C)K D) PP E)Fol turşusu

21

Uşaq orqanizmində daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur? A)süd məhsulalrında  B)yarmada 

C)balıqda D)tərəvəzdə E0kartofda 

22

D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır? A)siyənəy balığı B)bitki yağı C)yumurta D) süd E)tərəvəz

23

Beta- karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır? A)ərik B)cəfəri C)xurma D)kök E)it burnu 

24

A vitamini daha çox hansı ərzaqda olur? A)malın qaraciyəri   B) treska balığı C)kərə yağı D) quş əti E)toyuq yumurtası

25

Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır? A)qaraqarağat B)gavalı C)qarpız D)ərik E)şaftalı 

26

Yağda həll olan vitamin hansılardır? A)C B)E C)PP D)Bioflavoidlər E)Fol turşusu


27

Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin planlaşdırılması hansı 

prinsiplərə əsasən təşkil olunur? 1)Uşaq qruplarının binada və 

həyətdə bir-birindən təcrid edilməsi 2)Uşaqların hərəki 

fəaliyyəti üçün şərait yaradılması 3)Əlverişli istilik-hava tejimi 

yaradılması 4)Məktəbəqədər müəssisələrdə otaqların təbii 

işıqlanmasının təşkili 5)Uşaqların hərəki fəaliyyəti üçün 

şəraitin yaradılmaması  A)1,2,3,5  B)2,3,4,5  C)1,3,5 D)1,2,3,4  

E) 1,3,4,5 

28

Məktəbəqədər uşaq müəssisələri üçün mübüllər əlifbanın baş hərfləri işarə olunmuş neçə qrupda buraxılır. A)3 B)4 C)5 D)6 

E)8


29

Hansi əmək fəaliyyətinin yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində 

yerinə yetirilir? 1)dalğıc 2)körpü tikintisində işləyənlər 

3)tuneldə işləyənlər 4)yeraltkesson işləri 5)təyyarəcilər 

A)1,3,4,5 B)1,2,3,4  C)2,3,4,5 D)1,2,3,5 E)1,2,3,5

30

Hər 10 m dərinliyə endikdə təzyiq neçə atmosfer yüksəlir? A)1 B)2 C)3 D)4 E) 5

31

Suda həll olan vitaminlər hansılardır? A) E B)D C)K D)C E)A32

Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır? 

A)balıq B)şirələr C) ət D)meyvələr E)narın üyüdülmüş undan 

çörək,tərəvəzlər 

33

Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuducuda saxlanılmalıdır? A)kərə yağı,kəsmik B)bitki yağı C)meyvə 

D)yumurta E)tərəvəz

34

Meyvə və tərəvəzlə uşaq orqanizmini hansı vitaminlə təmin edirlər? A)K B)D C)B12 D)E E)C

35

Yod defisit hallarında,profilaktika məqsədilə çox vaxt hansı ərzaq yodlaşdırılır? A)qənd B)duz C)bütün ərzaqlar D)manna 

yarması E)şəkər tozu 

36

Adı çəkilən maddələrdən hansı qida əlavəsidir? A)yağlar B)maddələr C)kanservantlar D)karbohidratlar E)vitaminlər 

37

Omeqa-3 yağı hansı ərzaqa daxil olur? A)qaraciyərə B)balıq yağına C)bitki yağına D)yumurtaya E)pendirə

38

Şgirdlərin optimal işqabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində ən yüngülləşdirilmiş gün hansıdır? A)cümə 

axşamı B)çərşənbə C)bazar ertəsi D)cümə E)çərşənbə axşamı

39

Dərialtı piy qatını hansı alətlə ölçmək olar? A)dinamomtr B)sürüşkən pərgar C)aerometr D)spiromtr E)skaliozmetr 

40

Aşağıdakılardan hansı fiziki inkişaf göstəricilərinə aid deyil? A) boy B)bədən kütləsi C) döşqəfəsi dairəsi D)baş dairəsi 

E)bel dairəsi 

41

Ştefka-Ostroxski üsulu ilə neçə konstruksiya tipi ayırd edilir? A)2 B)4  C)6  D)8 E)10


42

Zəif,incə,skelet,aşağıdakı ətrafların üstün inkişafı,olan döş 

qəfəsi,epiqostrolbucaq iti zəif inkişaf etmiş qarın,əzələlər,zəif 

inkişaf etmiş dərialtı piy təbəqəsi az olan şiyinlər olan çanaq 

hansı tipə uyğun gəlir? A)astenoid B)əzələ-ferakal C)əzələ tip 

D)digestix E)afbnoid-frakal  

43

Huepiya nədir? A)uzaqdan görmə B)yaxından görmə C) D) E)içəri çəpgözlülük 

44

Qızlarda yeniyetmə yaş dövrü ...? A)12-14 B)12-15 C)15-16 D)16-17 E)17-18

45

....əməklə məşğul olan zaman neçə kkal enerji sərf olunur? A)50-90kkal B)30-40kkal C)150-200kkal D)100-150kkal E)10-

20

465 yaşında uşağın söz ehtiyatı necədir? A)1000 B)1500 C)2000 

D)2500 E)3000

47

İstiliyin verilməsi neçə yolla hazırlanır? A)2 B)3 C)4 D)5 E)648

Komputerin ekranı məktəblinin gözündən neçə sm aralı 

olmalıdır? A)30-40sm B)65-75sm C)20-30sm D)55-6sm 

E)80sm


49

Fərdi kompyuter kabinetində elektrostatik sahənin gərginliyi nə 

qədər olmalıdır? A)20kV/m-dən yuxarı B)10kv/m-dən aşağı 

C)30kv/m-dən yuxarı D)40kv/m-dən yuxarı E)50kv/m-dən 

aşağı 

50

Kompyuter otaqlarında təbii işıqlanma neçə lk olmalıdır? A)200lk B)400lk C)600lk D)800lk E)1000lk 

51

Lyuşern rəng seçimi testində neçə rəngli kartondan istifadə edilir? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

52

Neçə sağlamlıq qrupu ayırd edilir? A)3 B)4 C)5 D)6 E)753

Dekanpensasiya stadiyasında olan,xroniki ağır 

xəstələr,funksional imkanları xeyli azalmış olan uşaqlar hansı 

sağlamlıq qrupuna aid edilir?  A)I  B)III C)IV D)II E)V

54

Məktəbəqədər müəssisələrdə bədən tərbiyəsi məşğələləri neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

55

4 yaşında uşağın söz ehtiyatı nə qədərdir?  A)1000 B)1500 C)2000 D)2500  E)3000 

56

Antropometriya neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)657

6 yaşında uşağın söz ehtiyatı neçə sözdür?  A)1000 B)2500 

C)3500 D)4000 E)4500

58

Yeməklə kifayət qədər askorbin turşusu olduqda sidiklə saatda neçə mq C vitamini xaric olur? A)0,1  B)0,7-1 C)0,3-0,5 D)1 

mq E)2 mq 
59

Həyatın 1-ci ilində yeni doğulmuşların bədən uzunluğu neçə 

faiz artır? A)27% B)37% C)47% D)57% E)17%

60

Yeni doğulma dövrü...? A)1-10 gün B)10-20 gün C)1-5 gün D)1 ay E)15 gün 

61

Orta ümumtəhsil məktəblərdə "informatika və elektron hesablama texnikasının əsasları"nı fənninin öyrənilməsinə 9-cu  

siniflərə həftədə neçə saat vaxt ayrılır? A)1 saat B)2 saat C)3 

saat D)4 saat E)5 saat 

62

Gün rejimi neçə istiqamətdə öyrənilir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)663

Gövdənin həmahəng inkişafı hansı konstitusiya tipində olur? 

A)astenoid B)əzələ C)torakal D)digestiv E)əzələ-digestiv

64

Hava vannaları üçün ən münasib vaxt? A)7-9 B)9-11 C)11-12 D)Günorta saatları E)axşam saatları

65

Birinci hava vannalarından istifadə etdikdə neçə dərəcə temperaturdan başlanılmalıdır ?  A)18-20  B) 16-18 C)20-22 

D)22-24 E) 24-26

66

1 bioloji doza neçə kaloriyə bərabərdir? A)1 kal   B)2 kal   C)3 kal  D)4 kal  E)5 kal

67

Uşaqlarda bədənin möhkəmlənmə effektivliyini təmin edilməsində aşağıdakı sınaqlardan hansı düzgün deyil? 

A)soyuğa qarşı damar reaksiyasının təyini B) dəri səthinin 

temperaturunun təyini C)bədənin orta asılı temperaturunun 

təyini D)bədən temperaturunun təyini E)termoassimetriyanın 

təyini 

68

İnsanın həyat dövrü neçə mərhələyə bölünür? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

69

Kern-İraseq göstəricisi neçə tapşırıqdan ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 

70

Məktəbəqədər yaş dövrü? A)2-3 yaş B)3-7 yaş C) 4-6 yaş D)7-8 yaş E)8-9 yaş

71

Erkən məktəbəqədər yaş dövrü? A)1 ilə qədər B)2 ilə qədər C)3ilə qədər D)4 ilə qədər E)5 ilə qədər 

72

Dolixokran tip... ? A)geniş sifət,burnu əyri,seyrək tük örtüyü B)dar sifətli,burun düz,tük örtüyü sıx,tünd piqmentli  C) geniş 

sifət,burnu düz,tünd piqmentli D)dar sifət,burnu düz,tük örtüyü 

seyrək tünd piqmentli E)dar sifət,burnu əyri,tünd piqment

73

Torakal tip.....?  A)döş qəfəsi uzununa ,kiçik qarın,əzələ tonusu aşağı B)döş qəfəsi uzununa ,kiçik qarın,əzələ tonusu 

yuxarı C)döş qəfəsi eninə,böyük qarın ,əzələ tonusu yuxarı 

D)döş qəfəsi uzununa,böyük qarın,əzələ tonusu  aşağı,E) döş 

qəfəsi eninə,kiçik qarın əzələ tonusu  aşağı 
74

Məktəbəqdər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərini 

həftənin ən yüksək iş qabiliyyəti olan günlərinə salaraq hansı 

tezliklə keçirilməsi  məsləhət görülür? A)həftədə 4dəfə 

B)həftədə 3 dəfə C)həftədə 2 dəfə D) həftədə 5 dəfə E)həftədə 

1 dəfə


75

Braxikefal tip? A)dar sifət,sıx tük örtüyü ,açıq piqmentli B)dar 

sifət ,sıx tük örtüyü,tünd piqmentli C)geniş sifət,sıx tük 

örtüyü,tünd piqmentli D)geniş sifət,sıx tük örtüyü,açıq 

piqmentli E)geniş sifət,zəif tük örtüyü,açıq piqmentli 

76

Yetişkənlik neçə yaşında başa çatır? A)14-15 B)15-16 C)16-17 D)20-21 E)22-23

77

Uşaqların məktəbə hazırlıq dərəcəsi hansı meyarlara əsasən təyin edilir? A)tibbi və psixofizioloji B)bioloji və tibbi 

C)bioloji və psixoloji D)bioloji E)bunlardan heç biri 

78

Skeli göstəriciləri hansı formula ilə hesablanır? A) (ayaqüstəboy/oturaqboy +1)100% B)(ayaqüstəboy/oturaqboy -

1)100% C)(ayaqüstəboy-1/oturaqboy )100%  D)(ayaqüstəboy-

1/oturaqboy )100%  E)(ayaqüstəboy/oturaqboy )100%

79

Aşağıdakılardan hansı sağlamlıq vəziyyətinin  göstəricilərinə aid deyil? A)müayinə  zamanı xroniki xəstəlikləri olub-

olmaması B)fiziki və sinir ruhi inkişafının yetkinləşmə  

səviyyəsi və onun harmonikliyi C)orqanizmin əsas 

sistemlərinin fəalliyətnini funksional  vəziyyəti D)müayinə 

zamanı kəskin xəstəliklərin olub-olmaması E)qeyri-əlverişli 

xarici mühit amillərinə,xüsusi patoloji agentlərə  qarşı 

orqanizmin müqavimət dərəcəsi 

80

1-ci hava vannalarının davametmə müddəti...? A) 1 dəq B)3 dəq C)6 dəq D) 9 dəq E)12 dəq 

81

Kiçik yaşlı uşaqların gün rejimində yuxu neçə saat olur?A) 10-12 saat B) 12-12,5 saat C) 14 saat D)14-14,5 saat E)16 saat 

82

Psixi xəstəlikləri subkanpensasiya mərhələsində olan uyğunlaşma mexanizmləri pozulmuş,əqli inkişafı geri 

qalmış,psixopatiyalar hesabına disharmonik,emosional 

vəziyyəti aşağı olan uşaqlar daxildir.Hansı psixi sağlamlıq 

qrupuna aid edilir? A) I qrup B) II qrup C) III qrup D) IV qrup 

E)V qrup

83

Emosional vəziyyətin diaqnostikası üçün istifadə olunur? A)Lyuşern rəng seçimi testi B) Kettel sorğusu C) Korrektur 

sınağı D)Ayzenk sorğusu E)Liçko sorğusu 

84

Neçə sağlamlıq qrupu müəyyən edilir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)685

Bu qrupa xroniki xəstəliyi olan,anadan gəlmə konpensasiya 

stadiyasında patologiyası olan,xroniki xəstəliyi az-az 

kəskinləşən ,ümumi vəziyyətində kəskin pozğunluğu olmayan 

uşaqlar daxildir.Hansı sağlamlıq qrupuna aid edilir? A)I B)II 

C) III D) IV E)V
86

İntensiv göstərici ...? A)prosesin intensivliyini əks etdirməklə 

hər bir xəstəliyin uşaq əhalisi arasında yayılma tezliyini 

göstərir B)xəstələnmənin strukturunu göstərməklə bir 

xəstəliyin ümumi xəstəliklər arasında xüsusi kütləsini müəyyən 

edir C)uşaq və yeniyetmələrin sağlamlıq vəziyyətini 

xarakterizə edir D)dərin tibbi müayinə məlumatlarına əsasən 

xəstəlikləri öyrənir E)xroniki xəstəlikləri olan uşaqları 

dispanser müşahidəsinə götürür.   

87

Kiçik yaşlı qrup uşaqlar üçün gündüz yuxusu neçə saat təşkil edir? A) 30 dəq B) 1 saat C) 2 saat D) 2,5 saat E) 3 saat 

88

Yasli dövrü..? A)1-3 yaş B) 3-4 yaş C)4-5 yaş D) 5-6 yaş E)6-7 yaş 

89

Kiçik yaş qrupu ....?A)1-3 yaş B) 3-4 yaş C)4-5 yaş D) 5-6 yaş E)6-7 yaş 

90

Orta yaş qrupu...?A)1-3 yaş B) 3-4 yaş C)4-5 yaş D) 5-6 yaş E)6-7 yaş 

91

Böyük yaş qrupu..?A)1-3 yaş B) 3-4 yaş C)4-5 yaş D) 5-6 yaş E)6-7 yaş 

92

Hazırlıq yaş qrupu...?A)1-3 yaş B) 3-4 yaş C)4-5 yaş D) 5-6 yaş E)6-7 yaş 

93

Aşağıdakılardan hansı bədənin möhkəmləndirmə şərtlərinə aid deyil?A)tətbiq olunan möhkəmləndirici təsirin ardıcıllığı 

B)qıcıqlandırıcının tədricən artırılması C)orqanizmin optimal 

istilyinin tənzimi D)müsbət emosional tonusun saxlanması 

E0qıcıqlandırıcının tədricən azaldılması

94

Döş qəfəsinin yastılaşmış formasında hansı dəyişiklik olur?A)epiqastral bucaq iti olur B)epiqastral bucaq küt olur 

C)epiqastral bucaq düz bucaq təşkil edir D)döş qəfəsinin 

yuxarı və aşağı diametrləri eyni olur E)döş qəfəsinin aşağı 

diametri yuxarı diametrindən böyük olur

95

Pəncənin forması hansı düsturla hesablanır?A)X=a/a+bx100% B)X=a/a-b x100% C)X=a+b/ax100% D)X=a-b/ax100% 

E)X=b/a+bx 100%

96

Aşağıdakılardan hansı astenoid tipin xüsusiyyətlərinə aid deyil?A)zəif incə skelet B)dar döş qəfəsi C)dar çiyin 

D)uzunayaqlılıq E)piy qatının kafi olması

97

Antropometriya neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)698

Fiziometriya ilə nəyi təyin edirlər?1.bədənin uzunluq ölçülərini 

2.döş qəfəsinin dairəsini 3.bədən kütləsini 4.agciyərlərin həyat 

tutumunu 5.əl və bədən əzələlərinin gücü 6.əzələlərin inkişaf 

dərəcəsini A)1,2,3 B)2,4,6 C)4,5,6 D)1,3,5 E)4,5

99

Silindrik formalı döş qəfəsinin xüsusiyyətləri?A)epiqastral bucaq itidir B)döş qəfəsinin aşağı diametri yuxarıdan böyükdür 

C)epiqastral bucaq kütdür D)döş qəfəsinin yuxarı diametri 

aşağıdan böyükdür E)döş qəfəsinin aşağı və yuxarı diametri 

eyni olub.epiqastral bucaq düz bucaq təşkil edir 

100

Piy qatının qalınlığı hansı üsulla təyin edilir ?A)somatometriya B)fiziometriya üsulu C)plantoqrafiya üsulu D)dinamometriya 

ilə E)somatoskopiya ilə
101

Normal onurğa sütununa yandan baxdıqda boyun və bel əyriliy 

neçə sm-dir?A)boyun 2-3 sm,bel 3-4 B)boyun 3-4,bel  2-3sm 

C)boyun 3-4,bel 4-5sm D)boyun 4-5,bel 5-6sm E)boyun 5-

6,bel4-5 sm

102


Psixi sağlamlığın gigiyenik qiymətləndirilməsində hansı 

üsuldan istifadə olunur?1.Kettel sorğusu 2.Lyuşerin rəng 

seçimi testi 3.Qrombax üsulu 4.Rodjero üsulu 5.Vinoqradski 

üsulu A)1,2 B)2,3 C)3,4 D)4,5 E)1,5 

103

Uşaq orqanizminde istiliyin verilməsi neçənci ayında formalaşır?A)1-ci ayında B)2-ci ayında C)3-cü ayında D)5-ci 

ayında E)7-ci ayında

104

Su əməliyyatları zamanı yaş dəsmalla silmək üçün lazım olan suya nə əlavə oluna bilər?A)1 xörək qaşığığ suya 40%li spirt 

və ya 1stəkan suya 1 çay qaşığı duz B)1 xörək qaşığı suya 

70%li spirt və ya 1stəkan suya 2çay qaşığı duz C)1stəkan suya 

40%li spirt,1 xörək qaşığı suya suya 1 sçay qaşığı duz D)1 

stəkan suya 70%li spirt,1xörək qaşığı suya 2 çay qaşığı duz 

E)2 stəkan suya 10%li spirt

105

Bədənin möhkəmləndirilməsinin təşkili və aparılmasında hansı şərt aid deyil?A)tətbiq olunan möhkəmləndirici təsirin 

ardıcıllığı B)qıcıqlandırıcı təsirin tədricən artıtılması 

C)bədənin sağlamlıq vəziyyətini nəzərə alaraq 

möhkəmləndirici tədbirin ümumiliyi D)orqanizmin optimal 

istilik tənziminin təmini E)müsbət emosional tonusun 

saxlanması

106

Skaliozu ölçmək üçün nədən istifadə olunur?A)Barometrlə B)Plantoqrafiya üsulu ilə C)spirometrlə D)dinamometrlə 

E)skaliozmetrlə

107

Psixikanın və MSS-nin funksionla vəziyyətinin inteqral göstəricisini təyin etmək üçün nədən istifadə 

olunur?A)Lyuşerin rən seçimi testi B)Korrektur cədvəli 

C)Kettel sorğusu D)Fəallıq hal əhval testi E)Patoloji sinir testi

108


Su əməliyyatları zamanı qıcıqlandırıcının intensivliyi necə 

seçilməlidir?A)güclüdən zəifə doğru B)zəifdən güclüyə doğru 

C)hər zaman eyni intensivlikdə D)güclü,zəif,güclü 

E)zəf,güclü,zəif

109

Plantoqrafiya üsulunda əsas məqsəd nədir?A)bu-çanaq oynağının vəziyyətini bilmək B)döş qəfəsinin formasını 

öyrənmək C)pəncənin formasını öyrənmək D)baldır 

sümüyünün formasını öyrənmək E)əmgək bitişməsini 

normallığını öyrənmək

110

Sərbəst duran adamın zahiri görünüş forması necə adlanır?A)antropometrik quruluş B)Somatometrik quruluş 

C)qamət D)konstusional tip E)somatometrik quruluş

111

Emosional vəziyyətin diaqnostikası üçün istifadə olunan test növü hansıdır?A)Fenq Şui seçim testi B)Ayur Veda testi 

C)Kettel sorğusu D)Lyuşerin rəng seçimi testi E)Da Vinçinin 

psixoloji rəng seçimi testi112

8-18 yaşlı uşaqlar arasında aparılan sual şəklində (doğru və 

yalnış cavabı olmayan)verilən test növü hansıdır?A)Fenq Şui 

seçim testi B)Ayur Veda testi C)Kettel sorğusu D)Lyuşerin 

rəng seçimi testi E)Da Vinçinin psixoloji rəng seçimi testi

113


Səməd Vurğun küçəsində 200 uşaq arasında aparılan statistik 

sorğuda 25 uşağın xəstə olduğu aşkarlanmışdır.Bu küçədə 

xəstəlik tezliyinin riyazi ifadəsi variantlardan hansında doğru 

göstərilmişdir ?A)175/25x100 B)200/175x100 C)25/200x100 

D)225/200x100 E)25/175x100 

114


Uyğunluğu müəyyən edin?oyanm- tormozlanma ,hipotermiya-

hipertermiya,günvurma-donvurma,akselerasiya-? 

A)termorequlyasiya B)retardasiyaC)sinxronizasiya 

D)kartoqrafiya E)kondensasiya 

115

soyuq qıcıq qoyulmuş nahiyyədə dəri-damar reaksiyasının gücünün və sürətinin göstəricisi necə adlanır?A)refleks 

B)simpleks C)labillik D)oyanıqlıq E)tormozlanma 

116

Hava vannalrının qəbulu zamanı dəridə qaz dəsrisi yaranması nəyi götərir?A)yüksək effektivlik intensivliyini 

B)temperaturun aşağı olmasını C)temperaturun yuxarı 

olmasını D)proseduranın dayandırmağın lazımliyinı 

E)temperaturun yuxarı olmasını

117

Uşaq sağlamlığının formalaşmasında iştirak edən faktorlardan səhv olanı seçin ?A)valideynlərin yaşının çox olması B)sosial 

amillər C)doğuşun ağırlaşmaları D)Qidalanma E)epidemioloji 

faktor 

118


Nə üçün displeylə çox işlədikdə ekzema xəstliyi əmələ gəlir? 

A)kompyuter işləyən yerdə mənfi yüklü ionların sayı artdığı 

üçün B)kompyuterlə işləyən yerdə müsbət yüklü ionların sayı 

artır C)kompyuterlə işləyən yerdə mənfi yüklü ionların sayı 

azaldığından D)müsbət yüklü ionların sayı azaldığından 

E)kompyuter işləyən yerdə ionların hamısının konsentrasiyası 

pozulduğundan 

119


Onurğa əyriliklərindən olan qozbelvari formaya hansı hissənin 

əyriliyi aiddir?A)boyun B)bel C)döş D)oma E)döş və belin 

kombinə olunmuş əyriliyi

120


Normada onurğada neçə əyrilik var?A)2 B)3 C)4 D)5 

E)onurğada əyrilik olmur

121

Döş qəfəsinin hansı formada olması patologiyadır? A)Fizioloji B)silindrikC)yastılaşmış D)konusşəkilli E)Çəkməçi döşü

122


Dekompensasiya stadiyasında olan xroniki ağır xəstə olub 

funksional vziyyətləri xeyli azalmış uşaqlar hansı qrupa 

daxildirlər ? A)I B)II C)III D)IV E) V

123


Rodjeronun sağlamlıq və xəstəliyin səviyyələri haqqında 

verdiyi təkliflər ?1.optimal sağlamlıq 2.yüngül xəstəlik 3.çox 

ağır xəstəlik 4.təzahür olunmayan xəstəlik5.təzahür olunan 

xəstəlik və ya azar A)1,2,3 B)2,4 C)1,3,4 D)1,3,5 E)2,3,5

124

Sosial funksiyalar dedikdə nə nəzərdə tutulur? A)məişət şəraiti  B)ailə şəraiti C)ətraf mühit və tərbiyə şəraiti D)həyat və tərbiyə 

şəraiti E)hamısı
125

Aşağıdakılardan hansı tip yəni,braxikefal tipin əlamətlərinə 

aiddir:1zəif tük örtüyü 2.güclü inkişaf etmiş tük örtüyü 3 tünd 

piqmentliu 4.aşıq piqmentli 5.dar sifətli 6. geniş sifətli A)2,3,5 

B)2,3,6 C)1,4,6 D)2,4,5 E)2,4,6 

126


Kompyuterlə işləyən zaman otağın temperaturu nə qədər 

olmalıdır? A)30-32 dərəcə B)10-20dərəcə C)17-21 dərəcə 

D)15-18 E)27-29 

127


Bədən temperaturunun daimiliyi hansı tənzimlənmə prosesləri 

ilə həyata keçirilir 1.bioloji 2.kimyəvi 3.reduksion 4.fiziki 

A)1,3 B)1,4 C)2,4 D)3,4 E)2,3 

128


uşaqlarad dəri səthinin böyüklərə görə çox olmasının nə kimi 

əhəmiyyəti var?A)istilyin xaricə verilməsini azaldır B)istiliyin 

xaricə verilməsinə heç bir təsir göstərmir C)şüalanmanı azaldır 

D0istiliyin xaricə verməsini artırır E)heç biri

129

Hava vannalarından sitifadə edərkən əvvəlcə neçə dərəcə temperaturdan başlanmalıdır?A)20-22 dərəcə B)40 C)30 D)10 

E)30-34 


130

Müxtəlif növ fəaliyyətlərin icrası zamanı orqanizmndə 

maddələr və enerji mübadiləsi  hansı qruplara bölünür? 1.çox 

kalorili mexaniki effekt yaradan zehni işlər 2.orta kalorili 

mexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər 3.az kalorili və 

azmexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər-zehni işlər 4.orta və çox 

kalorili mexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər -fiziki işlər A)1,2 

B)1,3 C)3,4 D)2,4 E)1,4 

131

Aşağıdakılardan hansı VE və GE qrup stol və stullara aid düzgün cavabdır ? A) qırmızı və sarı B)mavıi və yaşıl C)ağ və 

qara D)mavi və qırmızı E)sarı və yaşıl 

132

Fərdi kompyuter kabinetlərində hər nəfərə neçə kvadrat metr sahə hesablanır? A)5m 2 B)10m2 C)20m 2 D)15 m2 E)12m2 

133


İşıqlı ekrandan mətnin oxunması zamanı orqanizmdə nə kimi 

dəyişikliklər olur? A)temperatur qalxır B)təzyiq düşür C) 

yaddaşda pozğunluq yaranır D) görmə qabiliyyətində 

akomodasiyanın ,göz hərəkət aparatı gərginləşir E)heç biri

134

I tip dolixokran tipin əlamətlərinə hansılar aiddir? 1.açıq piqmentli 2. tünd piqmetnli 3. dar sifətli 4. geniş sifətli 5.güclü 

tük örtüyü 6.zəif tük örtüyü A)1,4,6 B)2,4,6 C)1,3,5 D)2,3,6 

E)2,3,5

135


Ştevko Ostrovski tərəfindən verilən təsnifata görə konstitusiya 

tiplərinin neçə qrupu var? A)2 B)6 C)4 D)10 E) 8

136

Müayinə olunanların sağlamlığı qəbul edilmiş qayda üzrə 5 sağlamlıq qrupuna əsasən qiymətləndirilir. Aşağıdakılardan 

hansı IV qrup uşaqlara aiddir? A)xroniki xəstəlikləri olmayan 

,nadir hallarda xəstələnən ,fiziki və psixi inkişafı normal olan 

uşaqlar B)xroniki xəstəlikləri olan ,anadan gəlmə qüsürlu 

inkişafa malik subkanpensasiya vəziyyətində olub,ümumi 

vəziyyətində pozğunluğu olan uşaqlar C)dekompensasiya 

stadiyasında olan,xroniki ağır xəstə olub.funksional vəziyyəti 

137


Aşağıdakılardan hansı hava vannalarının orqanizmə təsirinə 

aiddir?A)əhval ruhiyənin pisləşməsi B)yuxu pozğunluğuC)iş 

qabiliyyətinin aşağı düşməsi D)yuxu müddətinin uzanması 

E)emosional gərginliyin olması
138

Orqanizmin möhkəmlənmə dərəcəsini təyin etmək üçün hansı 

sınaqlardan istifadə olunur ? A)soyuğa qarşı damar 

reaksiyasının təyini B)yad cisimlərə qarşı orqanizmin 

müqavimətliliyin təyini C)psixi və fiziki yetkinləşmə 

səviyyəsinin təyini D)patoloji agentlərə qarşı orqanizmin 

reaksiyasının təyini E)heç biri

139


Dayaq-hərəkət aparatının vəziyyətini hansı göstəricilərə əsasən 

təyin edirlər?A)boyun uzun və ya kiçik olması B)çiyinlərin zəif 

və ya ensiz dar olması C) ağciyərlərin həyat tutumu D)çəkinin 

az olması E)heç biri

140

Sağlamlıq qruplarının dekompensasiya mərhələsində hansı patoloji dəyişikliklər olur?A)uyğunlaşma mexanizmləri sıradan 

çıxmış uşaqlar B)uyğunlaşma mexanizmləri pozulmuş uşaqlar 

C)ictimai uyğunlaşmanı cüzi miqdarda gərginləşdirən 

situasiyalı uşaqlar D)psixi inkişafı yaşlarına uyğun olan uşaqlar 

E)əqli inkişafı yüksək inkişaf edən uşaqlar

141


Yaş qrupları üzrə aşağıdakı tibbi müayinələrdən hansı 

doğrudur?A)1 yaşa qədər uşaqlar hər həftə B)1-7 yaş 6aydan 

bir C)7 yaşdan yuxarı ildə 2 dəfə D)2 yaşa qədər uşaqlar hər 

həftə E)5-7 yaş uşaqlar 3 aydan bir 

142

Aşağıdakılardan hansı sağlamlıq vəziyyətinin  göstəricilərinə aid deyil? A)müayinə  zamanı xroniki xəstəlikləri olub-

olmaması B)fiziki və psixi inkişafının yetkinləşmə səviyyəsi və 

bərabərliyi  C)orqanizmin əsas sistemlərinin fəalliyətnini 

funksional vəziyyəti D)qeyri əlverişli xarici mühit amillərinə 

qarşı orqanizmin müqaviməti E)il ərzində kəskin xəstəliklərin 

sayı


143

Su əməliyyatları zamanı hansı qıcıqlandırıcılardan istifadə 

olunmur?A) bədəni yaş dəsmalla silmək B)bədənə su axıtmaq 

C)duş qəbulu D)bədəni sirkə ilə silmək E)ayağı isti soyuq suya 

salmaq 

144


Azərbaycanlıların fiziki tipinin formalaşmasında iştirak edən 

braxikefal tipə məxsus əlamətlər hansılardır?A)sıx tük 

örtüyü,tünd rəngliu dəri B)dar sifət,sıx tük örtüyü C)geniş sifət 

.açıq piqmentlilikD)geniş sifət ,sıx tük örtüyü E)dar sifət ,açıq 

piqmentlilik 

145


Bədənin möhkəmləndirilməsinin aparılması üçün əsas şərt 

hansıdır?A)uşağın sağlamlığı B)uşağın yaşı C)uşağın çəkisi 

D)uşağın fərdi xüsusiyyətləri E)uşağın antropometrik 

göstəriciləri

146

Qrombax uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığını qiymətləndirmək üçün neçə meyardan istifadə etməyi təklif 

edir?A)5 B)4 C)3 D)2 E)6

147

Hansı somatometriyaya aid deyil?A)əzələlərin inkişaf dərəcəsi B)döş qəfəsi dairəsi C)başın dairəsi D)bədənin kütləsi E)oturaq 

vəziyyətdə gövdə uzunluğu 

148

Aşağıdakılardan hansı somatoskopiya üsuluna aid deyil?A)dayaq -hərəkət aparatının vəziyyəti B)cinsi yetişkənlik 

dərəcəsi C)ayaqların forması D)qamətin forması E)əllərin 

əzələ gücü149

Aşağıdakılardan hansı somatoskopiya üsuluna aid 

deyil?A)fəqərə sütununun forması B)döş qəfəsinin forması 

C)qamətin forması D)dayaq-hərəkətinin vəziyyəti E)döş 

qəfəsinin dairəsi

150


Aşağıdakılardan hansı fiziometriya üsuluna aiddir?A)döş 

qəfəsinin forması B)döş qəfəsinin dairəsi C)ağciyərlərin həyat 

tutumu D)əzələlərin inkişaf dərəcəsi E)bədən kütləsi 

151


Aşağıdakılardan hansı fiziometriya üsuluna aiddir?A)əllərin 

əzələ gücü B)döş qəfəsi dairəsi C)döş qəfəsinin forması 

D)əzələlərin inkişaf dərəcəsi E)boyun uzunluğu

152


Ağciyərlərin həyat tutumu nə ilə ölçülür?A)dinamometr 

B)spirometr C)spidometr D)aerometr E)sürüşkən pərgar

153

Bədən əzələlərinin gücü nə ilə ölçülür?A)dinamometr B)spirometr C)spidometr D)aerometr E)sürüşkən pərgar

154


Normada onurğa sütununa yandan baxdıqda hansı əyriliklər 

görünür?A)boyun,döş B)boyun,bel C)doş,bel D)döş,oma 

E)boyun,oma 

155


Skaliozun neçe forması müəyyən edilir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

156


Aşağıdakılardan hansı qamətin formasına aid deyil? A)kifotik 

B)lordotik C)yastılaşmış D)qozbelvari E)silindrik 

157

Onurğa sütununun yana əyilməsini müəyyən etmək üçün Billi-Kirxqofer skaliozmetri neçenci boyun fəqərəsindən bərkidilir? 

A)V B)VI C)VII D)VIII E)IX 

158

Onurğa sütununun yana əyilməsi əzələlərin gərginliyi zamanı yox olmur,lakin onurğa sütununun və döş qəfəsinin çox güclü 

deformasiyası baş vermir.Neçənci dərəcəli əyilməyə aiddir? 

A)I B)II C)III D)IV E)V

159


Göstərilənlərdən hansı ordozun formasına aid deyil? A)bel 

əyriliyi artır B)boyun əyriliyi azalır C)qarın irəli çıxır D)boyun 

dərinliyinin əyriliyi azalır E)boyun dərinliyinin əyriliyi artır

160


Göstərilənlərdən hansı qozbelvari formaya aiddir? A)bel 

əyriliyi artır B)boyun əyriliyi zalır C)qarın irəli çıxır D)bel 

düzləşmiş olur E)bel əyriliyi azalır

161


Göstərilənlərdən hansı kifotik qamətə aiddir?A)bel əyriliyi 

artır B)boyun əyriliyi zalır C)qarın irəli çıxır D)bel düzləşmiş 

olur E)bel əyriliyi azalır

162


Döş qəfəsinin silindrik formasında epiqastral bucaq neçə 

dərəcə olur? A)45 dərəcə B)90 dərəcə C)120 dərəcə D)20 

dərəcə E)30 dərəcə

163


Plantoqrafiya üsulu .....?A)ayaq izinin alınması B)əl izinin 

alınması C)barmaqların izinin alınması D)qarnın izinin 

alinması E)üzün izinin alınması 

164


Plantoqrafiya üsulunda yastılaşmış pəncə boğazcıq 

perpendikulyarın uzunluğunun neçə faizini əhatə edir? A) 30-

40 % qədəri B) 50 % qədər C) 50-60 % qədər D) 60%-dən 

yuxarı E) 70% -dən yuxarı 

165

Yastı pəncə plaontaqrafiya üsulunda boğazcıq perpendikulyarın uzunluğunun neçə faizini əhatə edir? A) 30-

40 % qədəri B) 50 % qədər C) 50-60 % qədər D) 60%-dən 

yuxarı E) 70% -dən yuxarı 166

Əzələlərin inkişafı kürəklərin inkişafına və qarının formasına 

görə neçə balla qiymətləndirilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

167


Aşağıdakılardan hansı dərialtı piy qatının ölçülməsində 

yalnışdır? A) qar;n nahiyəsinin yan divarında göbəklə bir 

səviyyədə ( ondan 2.3sm sağ tərəfdə) B) döş qəfəsində süd 

vəzindən 2-3 sm aşağı C) kürəkaltı nahiyədə D) bel 

nahiyyəsində E) qarın nahiyyəsinin yan divarında göbəklə bir 

səviyyədə (ondan 2.3sm sol tərəfdə)

168

Aşağıdakılardan hansı ikincili cinsi əlamətlərə aid edilmir?A)Qoltuqaltı nahiyədə tüklənmə B)Qızlarda süd 

vəzilərinin inkişaf dərəcəsi C)aybaşı tsikli D)oğlanlarda üzün 

tüklənməsi E)boyun uzanması

169


Aşağıdakılardan hansılar ikincili cinsi əalmətlərə aid 

deyil?A)oğlanlarda hlqumun çıxması B)üzün tüklənməsi 

C)dişlərin çıxması D)səsin dəyişilməsi E)qasıq nahiyəsində 

tüklənmə 

170

Cinsi yetişkənliyin neçə dərəcəsi aid edilir?A)2 B)3C)4 D)5 E)6

171


Qasıq və qoltuqaltı nahiyədə tək-tək və qısa tüklərin olması 

,döş giləsi bir qədər qalxmış.Cinsi yetişkənliyin neçənci 

dərəcəsinə aiddir?A)1 B)1-2 C)2 D)2-3 E)4

172


Variasion statistik işləmə üsulu nə üçün aparılır?A)fiziki 

inkişaf standartlarını müəyyən etmək üçün B)morfoloji 

funksional vəziyyəti müəyyən etmək üçün C)uşaqların 

sağlamlıq vəziyyətini öyrənmək üçün D)daxili orqanların 

quruluşunu öyrənmək üçün E)immun qabiliyəti öyrənmək üçün

173


Variasion statistik üsulun əsas parametrlərinə aid deyil? A)orta 

sılı arifmetik kəmiyyət B)orta kvadratik fərqlənmə C)orta asılı 

arifmetik kəmiyyətin səhvi D)variasiya əmsalı E)fərqlənmə 

əmsalı


174

Reqressiya cədvəli...?A)fiziki inkişaf göstəricisi B)konstitusiya 

göstəricisi C)psixi sağlamlıq göstəricisi D)ümumi sağlamlıq 

göstəricisi E)morfoloji dəyişiklik göstəricisi

175

Aşağıdakılardan hansı fizioloji göstəricilərə aid deyil?A)boy ölçüsü B)boyun illik artımı C)daimi dişlərin çıxması 

D)barmaqların sayı E)ikincili cinsi əlamətlərin dərəcəsi

176

Metrik indekslər üsulu ilə nə müəyyən edilir?A)konstitusiya tipləri B)bədənin əzələ gücü C)psixi sağlamlıq D)emosional 

vəziyyət E)fiziki inkişaf

177

Torakal tip daha çox hansı yaşlarda müşahidə olunur?A)11 yaş B)10-16 yaş C)20-26 yaş D)15-20 yaş E)1-6 yaş

178


Torakal tip daha az hansı yaşlarda müşahidə olunur?A)11 yaş 

B)10-16 yaş C)20-26 yaş D)15-20 yaş E)1-6 yaş

179

əzələ tipi daha çox hansı yaşlarda müşahidə olunur?A)5 B)10 C)15 D)2-5 E)5-10

180


Aşağıdakı üsullardan hansı emosional vəziyyəti təyin 

edir?A)Fəallıq hal-əhval,Kettel B)Lyüşerin rəng seçimi,Kettel 

C)Ayzenk,Kettel D)Fəallıq hal-əhval,Lyüşerin rəng seçimi 

testi E)Kettel,Liçko
181

Aşağıdakılardan hansı şərtsiz reflekslərə aid deyil?A)sorma 

B)görmə C)tutma D)axtarma E)Moro refleksi

182


1 yaşa qədər olan uşaqların psixi inkişafı nəyə əsasən 

qiymətləndirilir?A)eşitmə-görmə reaksiyasına 

görə,motorikaya,nitqin inkişafına B)eşitmə-görmə 

reksiyasına,özünəxidmət vərdişlərinin inkişafına C)intellekt 

səviyəsinə,nitqin inkişafına ,motorikaya D)intellek 

səviyyəsinə,nitqin inkişafına,eşitmə-görmə reaksiyasına 

E)eşitmə-görmə reaksiyasına,özünəxidmət vərdişlərinin 

183


2-3 yaşlı uşaqlarda psixi inkişaf meyarları 

hansılardır?A)eşitmə-görmə,özünəxidmət vərdişlərinin inkişafı 

B)eşitmə-görmə,motorikanın inkişafı C)sensor funksiyaların 

inkişafı,özünəxidmət vərdişlərinin inkişafı D)eşitmə-görmə 

,düzgün söz tələffüzü E)oyun fəaliyyətlərinin 

formalaşması,düzgün söz tələffüzü

184

Uşaqlarda söz ehtiyatı 1500 sözdən ibarət,mürəkkəb cümlələrdən və sual cümlələrindən geniş istifadə edir,rollu 

oyunların fəal mənimsənilməsi baş verir.Hansı yaş qrupuna 

daxildir?A)2-3 yaş B)1 yaş C)4 yaş D)5 yaş E)6 yaş

185


Söz ehtiyatı 3500 söz,bütün sözləri düzgün tələffüz edir,şəkilə 

baxaraq keçmiş,indiki və gələcək hadisələri əhatə edərək 

hekayə tərtib edə bilir.Hansı yaş qrupuna müvafiqdir?A)1yaş 

B)2-3yaş C)4 yaş D)5yaş E)6yaş

186

Aşağıda göstərilən hansı üsul ilə psixi inkişafı qiymətləndirmək mümkündür?A)Kettel sorğusu B)metrik 

indekslər üsulu C)hesablama üsulu D)müşahidə üsulu 

E)Korrektur sınağı 

187


Fəallıq hal-əhval testi neçə cüt sözdən ibarətdir?A)10cüt 

B)20cüt C)30cüt D)40cüt E)50cüt

188

Fəallıq hal-əhval testini qiymətləndirdikdə ən yaxşı əhval,fəallıq.özünü hiss etmə(3 bal)hansı rəqəmlə əvəz 

edilir?A)3 B)4 C)5 D)6 E)7

189

Fəallıq hal-əhval testini qiymətləndirdikdə ən pis əhval,fəallıq.özünü hiss etmə(3 bal)hansı rəqəmlə əvəz 

edilir?A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

190

Göstərilənlərdən hansı uşaq əhalisi xəstəliklərinin öyrənilməsi üsulunda istifadə olunmur?A)cari həkim müşahidəsi və ya 

qeydiyyat məlumatlarına əsasən uşaq xəstəliklərinin 

öyrənilməsi B)dərin tibbi müayinə məlumatlarına əsasən 

xəstəliklərin öyrənilməsi C)uşaq xəstəliklərinin dərindən 

öyrənilməsi D)xəstəlik keçirmiş şəxslərin qeydinə əsasən 

xəstəliyin öyrənilməsi E)xəstəliyin yayılma tezliyinə əsasən 

xəstəliyin öyrənilməsi

191


Aşağıdakılardan hansı uşaqların məktəbə hazırlıq dərəcəsinin 

psixo-fizioloji meyarlarına aiddir?A)Kern-İraseq testinin 

yerinə yetirilməsi,nitq səlistliyinin keyfiyyət göstəricisi 

B)bioloji inkişaf səviyəsi,nitq səlistliyinin keyfiyyət göstəricisi 

C)ötən ildə keçirdiyi kəskin xəstəliklər,nitq səlistliyinin 

keyfiyyət göstəricisi D)ötən ildə keçirdiyi kəskin 

xəstəliklər,bioloji inkişaf səviyəsiE)müayinə zamanı sağlamlıq 

vəziyyəti,Kern-İrasek tstinin yerinə yetirilməsi
192

Aşağıdakılardan hansı uşaqların məktəbə hazırlıq dərəcəsinin 

tibbi meyarlarına aiddir?A)Kern-İraseq testinin yerinə 

yetirilməsi,nitq səlistliyinin keyfiyyət göstəricisi B)bioloji 

inkişaf səviyəsi,nitq səlistliyinin keyfiyyət göstəricisi C)ötən 

ildə keçirdiyi kəskin xəstəliklər,nitq səlistliyinin keyfiyyət 

göstəricisi D)ötən ildə keçirdiyi kəskin xəstəliklər,bioloji 

inkişaf səviyəsiE)müayinə zamanı sağlamlıq vəziyyəti,Kern-

İrasek tstinin yerinə yetirilməsi

193


Kern-İraseq göstəricisi neçə tapşırıqdan ibarətdir? A)2 B)3 C)4 

D) 5 E)6 

194

Hansı qamətin formasına aid deyil?A)qozbelvari B)yastılaşmış C)silindrik D)lordotik E)kifotik

195


Uşağın normal psixi inkişafını qiymətləndirdikdə hansı yaş 

qrupuna müvafiq gəlir?A)1yaş B)2-3 yaş C)4yaş D)5yaş 

E)7yaş

196


Uşaqlarda boyun və döş əyrilikləri hansı yaşda formalaşır?A)5 

B)6 C)7 D)8 E)9

197

Uşaq əhalisinin sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi zamanı aşağıdakılardan hansı əsas meyarlara aid edilmir?A)Xroniki 

xəstəliklərin olması B)kəskin xəstəliklərin olması 

C)orqanizmin rezistentlik dərəcəsi D)orqanizm sistemlərinin 

funksional vəziyyəti E)fiziki və sinir-psixi inkişafın səviyyəsi 

198

Göstərilənlərdən hansı fiziki inkişafın əsasını təşkil edən prinsiplərə aid edilmir?A)komplekslik B)tədricilik 

C)müntəzəmlik D)fərdlilik E)sürətlilik

199

Uşaqlarda kimyəvi yolla istiliyin tənzimi nə zaman formalaşır?A)1-ci ayında B)1 yaşında C)2 yaşında 

D)5aylığında E)3 yaşında 

200

İstiliyin əmələ gəlməsi və verilməsində hansılar iştirak edir?1.damarlar 2.tər vəziləri 3.tənəffüs mərkəzi 4.maddələr 

mübadiləsi mərkəzləri A)1,2,3,4 B)1,3,4 C)1,4 D)1,2 E)1,2,3

201

Dərialtı piy qatını hansı alətlə ölçmək olar? A)dinamomtr B)sürüşkən pərgar C)aerometr D)spiromtr E)skaliozmetr 

202


Aşağıdakılardan hansı fiziki inkişaf göstəricilərinə aid deyil? 

A) boy B)bədən kütləsi C) döşqəfəsi dairəsi D)baş dairəsi 

E)bel dairəsi 

203


Ştefka-Ostroxski üsulu ilə neçə konstruksiya tipi ayırd edilir? 

A)2 B)4  C)6  D)8 E)10

204

Zəif,incə,skelet,aşağıdakı ətrafların üstün inkişafı,olan döş qəfəsi,epiqostrolbucaq iti zəif inkişaf etmiş qarın,əzələlər,zəif 

inkişaf etmiş dərialtı piy təbəqəsi az olan şiyinlər olan çanaq 

hansı tipə uyğun gəlir? A)astenoid B)əzələ-ferakal C)əzələ tip 

D)digestix E)afbnoid-frakal  

205

Həyatın 1-ci ilində yeni doğulmuşların bədən uzunluğu neçə faiz artır? A)27% B)37% C)47% D)57% E)17%

206


Yeni doğulma dövrü...? A)1-10 gün B)10-20 gün C)1-5 gün 

D)1 ay E)15 gün 
207

Orta ümumtəhsil məktəblərdə "informatika və elektron 

hesablama texnikasının əsasları"nı fənninin öyrənilməsinə 9-cu  

siniflərə həftədə neçə saat vaxt ayrılır? A)1 saat B)2 saat C)3 

saat D)4 saat E)5 saat 

208


Gün rejimi neçə istiqamətdə öyrənilir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

209


Uyğunluğu müəyyən edin?oyanm- tormozlanma ,hipotermiya-

hipertermiya,günvurma-donvurma,akselerasiya-? 

A)termorequlyasiya B)retardasiyaC)sinxronizasiya 

D)kartoqrafiya E)kondensasiya 

210

soyuq qıcıq qoyulmuş nahiyyədə dəri-damar reaksiyasının gücünün və sürətinin göstəricisi necə adlanır?A)refleks 

B)simpleks C)labillik D)oyanıqlıq E)tormozlanma 

211

Hava vannalrının qəbulu zamanı dəridə qaz dəsrisi yaranması nəyi götərir?A)yüksək effektivlik intensivliyini 

B)temperaturun aşağı olmasını C)temperaturun yuxarı 

olmasını D)proseduranın dayandırmağın lazımliyinı 

E)temperaturun yuxarı olmasını

212

Uşaq sağlamlığının formalaşmasında iştirak edən faktorlardan səhv olanı seçin ?A)valideynlərin yaşının çox olması B)sosial 

amillər C)doğuşun ağırlaşmaları D)Qidalanma E)epidemioloji 

faktor 

213


Kern-İraseq göstəricisi neçə tapşırıqdan ibarətdir? A)2 B)3 C)4 

D) 5 E)6 

214

Hansı qamətin formasına aid deyil?A)qozbelvari B)yastılaşmış C)silindrik D)lordotik E)kifotik

215


Uşağın normal psixi inkişafını qiymətləndirdikdə hansı yaş 

qrupuna müvafiq gəlir?A)1yaş B)2-3 yaş C)4yaş D)5yaş 

E)7yaş

216


Uşaqlarda boyun və döş əyrilikləri hansı yaşda formalaşır?A)5 

B)6 C)7 D)8 E)9

217

.Aşağıdakı variantlardan hansı Ştefko-Ostrovski üsulu ilə ayırd edilən konstitusiya tipinə aid deyil ?

A)Astenoid tip 

B)Braxikefol tip

C)Torokol tip

D) Əzələ tipi 

E) Digestiv tip 

218

Aşağıdakı fikirlərdən hansı TOROKOL tipə aid deyil ? A)Döş qəfəsinin uzununa inkişafı 

B)Ağciyərin həyat tutumunun yüksk olması 

C)Kiçik qarının olması

D)Epiqastral bucaq  düzdür 

E)Əzələlərin tonusu yüksəkdir 219

Digestiv tip üçün xarakterik deyil ? 

1.Güclü piy yığımına malik olma 2.Epiqastral bucaq düzdür 

3.Dar döş qəfəsi 

4.Önə çıxmış girdə qarın 

A)1.2


B)1.3

C)2.3


D)Yalnız 3 

E)Yalnız 4

220

Psixi sağlamlıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün neçə sağlamlıq qrupundan istifadə edilir ?

A)1    B)2    C)3    D)4    E)5

221

Hava vannalarından sitifadə edərkən əvvəlcə neçə dərəcə temperaturdan başlanmalıdır?A)20-22 dərəcə B)40 C)30 D)10 

E)30-34 


222

Müxtəlif növ fəaliyyətlərin icrası zamanı orqanizmndə 

maddələr və enerji mübadiləsi  hansı qruplara bölünür? 1.çox 

kalorili mexaniki effekt yaradan zehni işlər 2.orta kalorili 

mexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər 3.az kalorili və 

azmexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər-zehni işlər 4.orta və çox 

kalorili mexaniki effekt yaradan fəaliyyətlər -fiziki işlər A)1,2 

B)1,3 C)3,4 D)2,4 E)1,4 

223

Aşağıdakılardan hansı VE və GE qrup stol və stullara aid düzgün cavabdır ? A) qırmızı və sarı B)mavıi və yaşıl C)ağ və 

qara D)mavi və qırmızı E)sarı və yaşıl 

224

Fərdi kompyuter kabinetlərində hər nəfərə neçə kvadrat metr sahə hesablanır? A)5m 2 B)10m2 C)20m 2 D)15 m2 E)12m2 

225


İşıqlı ekrandan mətnin oxunması zamanı orqanizmdə nə kimi 

dəyişikliklər olur? A)temperatur qalxır B)təzyiq düşür C) 

yaddaşda pozğunluq yaranır D) görmə qabiliyyətində 

akomodasiyanın ,göz hərəkət aparatı gərginləşir E)heç biri

226

Psixi sağlamlıq səviyyəsini qiymətləndirməsin hansı qrupunda,psixi xəstəlikləri subkompensə mərhələsində olan 

uşaqlar daxildir ?

A)1    B)2    C)3    D)4    E)5

227


Uşaq və yeniyetmələrin psixi inkişafının ,əqli iş qabiliyyətinin 

və emosional vəziyyətinin hormonikliyinin müayinə üsullarəna 

aiddir?

1.Kettel sorğusu  2.FHƏ testi 3.Düzünə erqonometriya 4.Düzunə olmayan erqonometriya 

A)1.2


B)1.3

C)2.3


D)Yalnız 3 

E)Yalnız 4
228

Psixi sahənin əsas funksional göstəricilərindən olan -emosional 

vəziyətin diaqnostikası üçün istifadə edilən üsul .

A)Lüşerin rəng sınağı

B)Kattel sorğusu

C)Meçnikovun fəallığ testi

D)Pavlov qaydası

E)FHƏ-testi

229

1 yaşa qədər uşaqların tibbi müayinəsi hansı qayda üzrə   aparılır ?

A) Hər ay

B) 6 aydan bir

C) İldə 1 dəfə

D) İldə 2 dəfə

E) İldə 4 dəfə

230

4 yaşında uşağın söz ehtiyatı nə qədər olmalıdır ?A)1000

B)1500


C)2000

D)2500


E)3500

231


Aşağıdakılardan hansı ikincili cinsi əlamətlərə aid 

edilmir?A)Qoltuqaltı nahiyədə tüklənmə B)Qızlarda süd 

vəzilərinin inkişaf dərəcəsi C)aybaşı tsikli D)oğlanlarda üzün 

tüklənməsi E)boyun uzanması

232

Aşağıdakılardan hansılar ikincili cinsi əalmətlərə aid deyil?A)oğlanlarda hlqumun çıxması B)üzün tüklənməsi 

C)dişlərin çıxması D)səsin dəyişilməsi E)qasıq nahiyəsində 

tüklənmə 

233


Cinsi yetişkənliyin neçə dərəcəsi aid edilir?A)2 B)3C)4 D)5 

E)6


234

Qasıq və qoltuqaltı nahiyədə tək-tək və qısa tüklərin olması 

,döş giləsi bir qədər qalxmış.Cinsi yetişkənliyin neçənci 

dərəcəsinə aiddir?A)1 B)1-2 C)2 D)2-3 E)4

235

Variasion statistik işləmə üsulu nə üçün aparılır?A)fiziki inkişaf standartlarını müəyyən etmək üçün B)morfoloji 

funksional vəziyyəti müəyyən etmək üçün C)uşaqların 

sağlamlıq vəziyyətini öyrənmək üçün D)daxili orqanların 

quruluşunu öyrənmək üçün E)immun qabiliyəti öyrənmək üçün

236

Hansı yaş qrupunda olan uşaqların söz ehtiyatı 3500 sözdür ?A) 1 yaşa qədər

B) 2-3 yaşlı

C) 4 yaşlı

D) 5 yaşlı

E) 6 yaşlı237

Hansı yaş qrupunda olan uşaqlarda şəkilə baxaraq bir neçə 

cümlədən ibarət hekayə qura blər ?

A) 1 yaşa qədər

B) 2-3 yaşlı

C) 4 yaşlı

D) 5 yaşlı

E) 6 yaşlı

238

Aşağdakılardan hansı Veksler testinin Verbal qrupunu təşkil edən subtestlərə aiddir ?

1.Məlumatlılıq

2.Şifirlənmə

3.Koss kubları

4.Riyazi

A) 1,2          B) 1,3         C) 1,4          D) yalnız3                           

E) yalnız 4

239


Morfoloji-funksional vəziyyət neçə ballığ  sistemlə 

qiymətləndirilir ?

A)1               B)2           C)3        D)4         E)5

240


Braxikefal tip? A)dar sifət,sıx tük örtüyü ,açıq piqmentli B)dar 

sifət ,sıx tük örtüyü,tünd piqmentli C)geniş sifət,sıx tük 

örtüyü,tünd piqmentli D)geniş sifət,sıx tük örtüyü,açıq 

piqmentli E)geniş sifət,zəif tük örtüyü,açıq piqmentli 

241

Yetişkənlik neçə yaşında başa çatır? A)14-15 B)15-16 C)16-17 D)20-21 E)22-23

242


Uşaqların məktəbə hazırlıq dərəcəsi hansı meyarlara əsasən 

təyin edilir? A)tibbi və psixofizioloji B)bioloji və tibbi 

C)bioloji və psixoloji D)bioloji E)bunlardan heç biri 

243


Skeli göstəriciləri hansı formula ilə hesablanır? A) 

(ayaqüstəboy/oturaqboy +1)100% B)(ayaqüstəboy/oturaqboy -

1)100% C)(ayaqüstəboy-1/oturaqboy )100%  D)(ayaqüstəboy-

1/oturaqboy )100%  E)(ayaqüstəboy/oturaqboy )100%

244

Aşağıdakılardan hansı sağlamlıq vəziyyətinin  göstəricilərinə aid deyil? A)müayinə  zamanı xroniki xəstəlikləri olub-

olmaması B)fiziki və sinir ruhi inkişafının yetkinləşmə  

səviyyəsi və onun harmonikliyi C)orqanizmin əsas 

sistemlərinin fəalliyətnini funksional  vəziyyəti D)müayinə 

zamanı kəskin xəstəliklərin olub-olmaması E)qeyri-əlverişli 

xarici mühit amillərinə,xüsusi patoloji agentlərə  qarşı 

orqanizmin müqavimət dərəcəsi 

245


1-ci hava vannalarının davametmə müddəti...? A) 1 dəq B)3 

dəq C)6 dəq D) 9 dəq E)12 dəq 

246

Kiçik yaşlı uşaqların gün rejimində yuxu neçə saat olur?A) 10-12 saat B) 12-12,5 saat C) 14 saat D)14-14,5 saat E)16 saat 


247

Psixi xəstəlikləri subkanpensasiya mərhələsində olan 

uyğunlaşma mexanizmləri pozulmuş,əqli inkişafı geri 

qalmış,psixopatiyalar hesabına disharmonik,emosional 

vəziyyəti aşağı olan uşaqlar daxildir.Hansı psixi sağlamlıq 

qrupuna aid edilir? A) I qrup B) II qrup C) III qrup D) IV qrup 

E)V qrup

248


Emosional vəziyyətin diaqnostikası üçün istifadə olunur? 

A)Lyuşern rəng seçimi testi B) Kettel sorğusu C) Korrektur 

sınağı D)Ayzenk sorğusu E)Liçko sorğusu 

249


Neçə sağlamlıq qrupu müəyyən edilir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

250


Aşağdakılardan hansı Veksler testinin Qeyri-Verbal qrupunu 

təşkil edən subtestlərə aiddir ?

1.Məlumatlılıq

2.Sözlü


3.Labirintlər

4.Ardıcıl şəkillərA) 1,2          B) 1,3         C) 1,4          D) 2,3                           E) 

3,4Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə