HazirlayanlarYüklə 93,86 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü93,86 Kb.
#1532

c:\users\tcakirgil\documents\1-iş dökümanları\tcdd\tcddbanner.jpgc:\users\tcakirgil\documents\1-iş dökümanları\tcdd\tcddbanner.jpg
2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD

2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

NENEK VE TÜRKOBASINDA BULUNAN OTOMATİK TREN TEST CİHAZLARI İÇİN FİBER VE ELEKTRİK KABLOSU ÇEKİM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

(MART 2016)


HAZIRLAYANLAR
 

ONAY

  Sayfa Sayısı

14

Tarih

07.03.2016 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 4

1.KONU ve GENEL AÇIKLAMALAR 4

1.1AMAÇ 5

1.2KAPSAM 5

1.3GENEL AÇIKLAMALAR 5

2.İŞ KALEMLERİ VE ÖZET ANLATIMLAR 6

2.1Kablo Kanalı Kazısı 6

2.2HDPE Boru 6

16.1Kablo İşleri 7

16.1.1Elektrik Kablo İşleri 7

16.1.2Fiberoptik Kablo İşleri 8

16.2Pano 13

16.3Topraklama 13

16.4Abonelik İşlemleri 13

17.SORUMLULUK VE GÖREVLER 13

17.1Yüklenicinin Sorumlulukları 13

17.2TCDD’nin Sorumlulukları 14

17.3Kabul İşlemleri 14

17.4Hakediş Ödemesi 14

17.5İşin Teslim Süresi 14

18.GARANTİ 14

19.DİĞER HUSUSLAR 14 1. KONU ve GENEL AÇIKLAMALAR
  1. AMAÇ


Bu şartnamede TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Nenek ve Türkobasında Bulunan Otomatik Tren Test Cihazları için Fiber ve Elektrik Kablosu Çekim işinde uyulması gerekli koşulları, yüklenicinin görev ve sorumluluklarının anlatılması amaçlanmıştır.
  1. KAPSAM


Ankara Polatlı Türkobası İstasyonunda 1 adet Kayaş İstasyonunun doğusu Km:21+400’de Nenek köyü civarında 1 adet olarak kurulacak Otomatik Tren Test Cihazlarının elektrik ihtiyaçları için elektrik kablosu çekim işi için;

Türkobası İstasyonunda Km:527+800’de;

- Yaklaşık 25 metresi YHT ray altı yatay sondaj olmak üzere toplam 150 mt toprak kanal kazılması,

- Kanala 150 mt 110 mm^2 çaplı HDPE boru döşenmesi,

- Döşenen boruya 150 mt 4x10 mm^2 NYY kablo ile fiber kablo çekilmesi ve bağlantılarının yapılması,Nenek Köyü Km:21+400’de;

-Başkent EDAŞ’a 5 kW’lık A.G elektrik aboneliği başvurusu için dosyanın hazırlanması,

-Başvurunun yapılarak takip edilmesi,

-Bağlantı izni alındıktan sonra 1000 metre toprak kablo kanalı kazılması,

-Kablo kanalına 90 mm^2lık HDPE boru döşenmesi,

-Döşenen boru içine 3x50+25 NNY kablo ile fiber kablo döşenmesi ve bağlantılarının yapılması,İşlerini ,kapsar.
İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılık olduğu durumda idarenin yorumu esas alınacaktır.

  1. GENEL AÇIKLAMALAR


   1. Yüklenici işi yer tesliminden itibaren 60 gün içerisinde teslim edecektir.

   2. Refakatçi personel olmadan çalışma yapılmayacaktır.

   3. Yüklenici firma ihaleden önce kazı yapılacak yeri görebilir ve gerekli hesaplamaları yapabilir. Bu ölçümleri yapmak yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İhale değerlendirilirken tüm Yüklenici Firmaların bu işlemi yaptıkları varsayılacaktır.

   4. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İDARE firmalardan yazılı veya sözlü olarak ek açıklama ve bilgiler isteyebilir. Firmalar istenen açıklama ve bilgileri sağlamak zorundadırlar.

   5. Bu şartname içerisinde tarif edilmemiş ürün, altyapı, kablo ve benzeri gibi ürünler sistemlerin sağlıklı çalışması açısından olması gereken teknik özelliklere sahip olacak şekilde seçilmelidir. TSE ve benzeri standartları karşılamalıdır.


 1. İŞ KALEMLERİ VE ÖZET ANLATIMLAR

  1. Kablo Kanalı Kazısı


   1. Türkobası İstasyonunda elektrik ve fiber için YHT Teknik Binasının BEDAŞ OG Trafosu panosu ile OTMİ cihazının kurulumunun yapılacağı noktaya yerleştirilecek panoarasında 40 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde toprak kablo kanalı kazısı ile yapılacaktır. Kanal kazısı sahanın imkan veren kısmında makine ile yapılabilecektir.Toplam el ile veya makine ile kazılacak bu alan 150 mt civarındadır.

   2. Kazının yaklaşık 25 mtlik kısmı YHT hattı içinde olduğu için ray altı kazısı yatay sondaj olarak yapılacaktır. Ray altı kazısı köstebek ile yapılabilir. Ray altı geçişi yapılacak noktalarda kazılar yapıldıktan sonra boru döşenecek ve üzeri balastla kapatılacaktır. Kanalı kapatacak balasta toprak karıştırılmayacaktır. Ray altı geçişleri traversin alt hizasından en az 120 cm derinlikte olacaktır.

   3. Nenek Köyü civarında Elektrik Aboneliği yapıldıktan sonra fiber ve elektrik için yaklaşık 1300 metre toprak kablo kanalı kazısı yapılacaktır.Kanal kazısı makine ile kazı yapmak için uygundur.80 cm derinliğinde 40 cm genişliğinde kazılacak kanala 110 ‘luk HDPE boru döşenecektir.

   4. Borular döşendikten sonra en az 40 cm toprak ile kapatılacak bu derinlikte kablo kanalı boyunca İKAZ BANDI serilecek ve kanalın kalan kısmı da toprak ile kapatılacaktır.


  1. HDPE Boru


 1. HDPE boru iç çapı min.32,6 mm, et kalınlığı min.3.7 mm(Basınç dayanımı Mpa≥10) olacaktır.

 2. 7HDPE borular ; PE 100 malzemesinden imal edilerek manşon ile birleştirmeli olacaktır.

 3. Yüksek yoğunluklu polietilen borular TS 418 veya muadili yabancı standartlara uygun olacak ve bu standartta belirtilen ölçü ve muayeneleri sağlayacaktır. Yapılacak muayenelerde HDPE malzemesi için BS 3412,BS 2782,823 A ,ASTM 1603 , 1693 test metotları , bitmiş ürünler için de DIN 16961 , TS 3238 , BS 3412 , 2782 , ASTM 1603, 1693 test metotlarına göre test edilecektir.
 1. Boruların ve birleştirme manşonlarının iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz olacak, borularda keskin kenar, çapak ve bunun gibi kusurlar olmayacaktır.
 1. HDPE borular için kullanılacak hammadde mavi(RAL 5017) PE 100 olacak, kullanılmış PE tekrar kullanılmayacaktır.
 1. Birleştirme manşonunun malzemesi ve rengi boru ile aynı olacaktır. 1. Boru tıkacının malzemesi LDPE olacaktır. Menhollerde sonlandırılan boruların ağzı tıkaçlarla kapatılacaktır. Bu tıkaçlar boru içerisine suyun sızmasını önleyecek şekilde olacaktır.
 1. HDPE borular kangala veya makaraya sarılarak ve taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmak suretiyle sevk edilecek, boruların yekpare uzunluğu 500 m’den kısa olmayacaktır.
 1. HDPE borular dış çapının 4 katına eşit bir yarıçapla bükülmesi durumunda bükülen yerde çatlama veya kırılma olmayacaktır.
 1. İmalatı tamamlanan boru üzerinde özelliğini bozacak şekilde çatlak, delik veya yabancı madde bulunmayacaktır. Boru içi ve dışı çok düzgün bir yüzeye sahip olacaktır.
 1. HDPE boru ısıya ve ultraviole ışınlarına karşı dayanıklı olacaktır.
 1. HDPE borunun alt ucu 000’ dan başlayıp her metrede bir metraj rakamı basılacaktır.
 1. Kullanılacak borunun kesiti aşağıda gösterilmiştir.

 1. Şekil 1


  1. Kablo İşleri

   1. Elektrik Kablo İşleri


    1. Türkobası İstasyonunda 150 metre 4x10 mm^2 NYY kablo kullanılacaktır.

    2. Nenek köyünde ise 1000 metre 3x50+25 mm^2 NYY kablo kullanılacaktır.

    3. Mümkün olduğu kadar tek parça kablo kullanılacaktır.

    4. Teknik olarak tek parça kablo bulunamaması durumunda TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak ek yapılabilecektir.

    5. Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır.

    6. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

    7. Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.

    8. Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine, kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda kontrolluğun onayı alınacaktır.

    9. NYY tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her iletken PVC izole malzemesi kullanılarak izole edilecek ve PVC dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış kılıf arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır.
   2. Fiberoptik Kablo İşleri
    1. 24 damarlı F/O kablo temini

İdarenin teknik şartnamede belirttiği özelliklerde yüzelli (150) mt 24 core f/o kablo TCDD tarafından temin edilecekir.

16.1.2.2 24 damarlı yeraltı fiber optik kablo döşeme işi

İhale kapsamında alınacak 24 damarlı yeraltı fiber optik kablo ,YHT Türkobasıteknik binasından (527+800 km) mevcut boru içinden yaklaşık yüzelli (150) mt

kadar çekilecektir.    1. 24 damarlı fiber optik kablo için 1x1 HDPE boru imal ve döşeme

Teknik şartnamesinde özellikleri belirtilen HDPE boru, açılan toprak kanallar

içerisine fiber optik kablo döşeme şartnamesinde belirtildiği şekilde döşenecektir.

Yaklaşık yüzelli (150) m. miktardadır.


    1. 24 damarlı fiber optik kablonun terminasyonu ve montajı

Fiber optik kablo teknik şartnamede belirtilen noktalarda terminasyonu yapılacaktır.

Fiber optik kablo terminasyonu patch panel, pig tail, patch coard ve U-link parçalarını

kapsar.Yaklaşık miktarı 2 adettir.


    1. Fiber optik sonlandırma dolabı

Konvansiyonel hatta bulunan sinyal röle evine teknik şartnamesine göre 1 adet fiber

optik sonlandırma dolabı imal ve montajı yapılacaktır. Yaklaşık miktarı 1 adettir.
    1. Fiber optik kablonun topraklanması

Fiber optik kablo ek noktalarında ve terminasyon noktalarında teknik şartnamesinde

belirtildiği şekilde topraklanması yapılacaktır. Yaklaşık miktarı 2 adettir.
    1. Fiberoptik – Ethernet Mediconverter

Teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip 2 adet mediaconverter “Dinamik Test Cihazı” na internet erişimi sağlamak için kullanılacaktır. Mediaconverter in fiber ucu YHT teknik binasından alınacak Ethernet kısmı f/o kablonun bitiş kısmında bulunacak.


    1. KABLO DÖŞEME İŞLERİ
     1. Sincan/Türkobası YHT Teknik Bina km: 527+800 den 150 mt öteye(150 mt Boru ve Kablo Çekimi)

YHT TB 527+800’den yaklaşık yüzelli (150) metre Türkobası istasyonu “Dinamik Test Cihazı” na 24 lük fiber kablo ve 1*1 HDPE boru , elektrik hattı için kazılan yerden çekilecektir.    1. KABLO DÖŞEME İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTLAR
     1. Elektrik Beslemesi İçin Açılan Toprak Kanal     1. Toprak kanalda serilen kum tabakasının üzerine ve sac kanal içerisine 24 damarlı fiber optik kablo için 1x1 HDPE boru döşenecektir.1x1 HDPE borunun teknik özellikleri madde 7. de belirtilmiştir.
     1. Kanal içerisine döşenen HDPE boru içerisinden fiber optik kablo menholeden menhole üfleyerek veya yüzdürülerek çekilecektir.
     1. Boru içerisinden kablo çekimi esnasında kabloda bükülme, zorlama olmayacaktır. Kablonun boru içerisinde ilerlememesi durumunda bu noktada boru açılıp tıkanıklık giderilecek ve HDPE boruya uygun ek manşonu ile ek yapılacaktır.
     1. Kablo çekim işlemi tamamlandıktan sonra fiber optik kabloda gerekli testler yapılarak kontrolu yapılacak, kabloda sorun olmadığı tespit edilmesi sonrası kanalların kapatılma işlemine başlanılacaktır.    1. FİBER OPTİK KABLONUN TERMİNASYONU
     1. 24 damarlı fiber optik kablo Konvansiyonel hatta; Sincan/Türkobası YHT teknik binası ile Sincan Türkobası “Dinamik Test Cihazı” arasında(yaklaşık 150 mt.) sonlandırma dolapları içerisinde sonlandırılacaktır.

     2. Fiber optik kablonun terminasyonu içerisinde; fiber optik sonlandırma dolabı, patch panel, pig tail, u link, patch coard bulunmaktadır.


Fiber optik dağıtım /sonlandırma dolabı özellikleri aşağıdaki şekilde

olacaktır.


    1. U Rack Kabinet/ Sonlandırma Dolabı
     1. Rack kabinet 600x450 ebatında olacaktır.

     2. Rack kabinet içerisinde 6’lı sigortalı grup priz, 2’li termostat kontrollü fan, tekerlekli ayak grubu bulunacaktır.

     3. Rack kabinetler içeresinde fiber kablo aktarmaları için kablo tutucu bilezikler bulunacaktır.

     4. Fiber optik dağıtım/sonlandırma panolarının etiketlemesi yapılacak ve tüm teknik binalarda aynı renk kodu kullanılacaktır.

     5. Fiber optik kablo içinde bulunan tüm core ’lar sonlandırılacak ve patchcoardlar ile tüm core’ların devamlılıkları sağlanacaktır.

     6. Sonlandırma “fusion splice” yöntemi ile yapılacaktır.

     7. Fuzyon Splice oluşacak kayıp değeri maximum 0.05 dB olacaktır.

     8. 24 core kapasitesine uygun “Fusion splice tray” kullanılacaktır.

     9. Fiber kablo damarlarının her iki tarafındaki sonlandırma panellerinde sıralama aynı olacaktır. Bir uçta sırasıyla sonlanan damar, karşı tarafta da aynı sıralamada sonlanacaktır. Sonlandırma kutusunun içinde fiber damarlarında 50 cm pay bırakıldıktan sonra pig-tail sonlandırma işlemi yapılacaktır. Bu bırakılan pay, sonlandırma kutusunun içinde uygun plastik yollar, bilezikler içerisinden geçirilerek sarılacaktır. Fusion splice ile pigtail kabloları fiber damarlarına birleştirmeden önce firma, fiber damarlarını kendi plastik yolları içine dolayacak, fusion-splice noktalarını koruyan ek kasetin yerini tespit edecek ve fiber damarlarını buna göre kesecek, sonrasında her bir damarı pig-tail kabloyla birleştirecektir.

    1. 1U 19” LC sm 24 Fiberli Dublex Komple Patch Panel

     1. Patch paneller 24 fiber kapasiteli olacak ve tüm fiberler sonlanacak şekilde adaptör ve pig tail bulunacaktır. Patch panel içerisinde en az 2 kaset bulunacaktır.

     2. Patch panel 19 inç rack kabinete monte edilecektir.

     3. Dağıtım panosunda sonlandırılan fiber optik kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular bulunacaktır.

     4. Patch panel içerisinde bulunacak Pig tailler en az 1 metre uzunluğunda ve LC tipinde SM olacak, aşağıdaki tabloda verilen özellikleri sağlayacaktır.

Özellikleri

Birimi

Sagladıgı Deger

Geçis Kaybı (Insertion Loss)

dB

< 1

Çalısma Sıcaklıgı

C

-20 /+60
     1. Pig tailler; Gevsek (Loose) tüp içinde bulunan single mode (9/125 μm) fiberde kullanılmaya uygun olacaktır.Fiberin konnektöre geçişinden sonra fiberin konnektörden çıkmasını engelleyecek yapısı bulunacak, bu sistemin fibere olumsuz etkisi olmayacaktır.

     2. Teklif edilen U-Linkin (Fiber Optik Bağlayıcı) iki ucu da; LC/LC olacaktır.

     3. Patch coard kablolarının konnektörleri ile U-link adaptörlerin ara yüzleri arasında mekaniksel uyumluluğun sağlanması için, teklif edilen U-link adaptörlerin boyutları ve toleransları aşağıda verilen standartlara uygun olmalıdır.Mekanik Özellikler

Sağlanan Standartlar


SC Tipi U-Link

IEC 61754-4-X Standardı
     1. U-Link adaptörlerin fiber yatakları Zirconia Seramik olacaktır.

     2. Tüm U-link adaptörlerinin uçlarında, içeriye toz girmesini önlemek amacıyla, bas-tak tipi plastik kapaklar olacaktır.

     3. U-link adaptörlerde, gözle görülebilen deformasyon, yırtılma, kesik, kırık, çatlak ve yüzeye yapışmış partiküller ile çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek kusurlar bulunmayacaktır.

    1. Patch Cord

     1. Fiber optik dağıtım kutuları arasındaki bağlantı orijinal ve fabrikasyon fiber dağıtı kabloları (patch cord) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanılacak bağlantı kablosu tipi LC-LC olacaktır. Miktarı 100 adettir. Ayrıca 50 adette LC-FC patch coard verilecektir. Patch coardların uzunluğu en az 5 metre olacaktır.

     2. Teklif edilen patch cord’ların fiber elyafları Tek Modlu (Single Mode) olmalı, ITU-T G.652D (Rev.7,6/2005) (9/125/250μm.) fiber standardına uygun olarak üretilmelidir.Bununla birlikte, teknik özellikleri IEC 60793-2-50 B1.3 standardında tanımlanan optik fiberlerin teknik özelliklerini karşılamalıdır.

     3. Teklif edilen Optik Ara Bağlantı Kablosu üzerindeki dış kılıf yanıcı olmayacak,kablonun aleve dayanıklılık özelliği IEC 60332-3-25 veya UL-94 V0 standartlarına göre test edilecektir.

     4. Fiber elyaf üzerine sıkı tüp çekilmiş olacak ve sıkı tüp fiber boyunca homojen kalınlıkta olacaktır.

     5. Fiber üzerindeki sıkı tüp, sıyırıcılarla tek çekişte kolayca sıyrılacak ve sıyrılma sonunda fiber üzerinde temizlenemeyecek tortu kalmayacaktır.

     6. ıkı tüpün üzerine yeterli miktarda “Aramid iplik” sarılmış olacak, dış kılıf PVC ve RAL 1021 renk kodunda olacaktır.

     7. Patch cord’ların dıs çapı ise en fazla 1,8 mm. olacaktır.

     8. Optik Ara Bağlantı Kablosunun iki ucu da konnektörlü ve konnektörlerin sonlandırma yüzeylerinin geometrisi açısız (PC: Phsycal Contact) bir yüzeye sahip olacaktır.

     9. Optik Ara Bağlantı Kablolarının konnektörleri ile U-link adaptörlerin arayüzleri arasında mekaniksel uyumluluğun sağlanması için, teklif edilen patch cord’larının uçlarında bulunan konnektörlerin boyutları ve toleransları Tablo-4‘de verilen standartlara uygun olmalıdır.

Tablo 4

Mekanik Özellikler

Saglanan Standartlar


LC Tipi Konnektör

IEC 61754-20-X Standardı

     1. Tüm patch cord’ların konnektörlerinin fiber elyafları çevreleyen ferrul malzemesi Zirconia Seramik olacaktır.

     2. Konnektör ile kablo bağlantısının yapıldığı plastik kısım fiberin bükülme sırasında kırılmasını önlemek amacıyla içi dolu olacaktır.

     3. Patch coardlarda, gözle görülebilen deformasyon, yırtılma, kesik, kırık, çatlak ve yüzeye yapışmış partiküller ile çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek kusurlar bulunmayacaktır.

     4. Patch coard’ların konnektör uçlarının çizilmesini ve kirlenmesini önlemek amacıyla,Tüm patch cord konnektör uçlarında bir ucu kabloya sabitlenmiş plastik kapaklar olacaktır.

    1. FİBER / ETHERNET MEDİA CONVERTER

     1. Data transfer oranı: 100 Mbps veya daha iyi

     2. Bir adet 10/100Base-TX RJ-45 Port, maksimum mesafe 100 m / 300 ft

     3. Otomatik MDI/MDI-X desteği ve otomatik uzlaşmalı RJ-45 port

     4. Bir adet 100Base-FX Tekli-mod fiber SC dupleks port

     5. Fiber mesafe desteği: 3 km’ye kadar / 18.6 mi (9/125 µm kablo) veya daha iyi

     6. Cihazın durumunu kolaylıkla görüntülemeye yarayan durum LED’leri bulunmalıdır.

     7. Link Arıza Sinyali (LFS)

     8. Uzaktan ve yerel ağ destek testi

     9. DIP çoklu konfigürasyon için opsiyon switchleri

     10. Harici güç adaptörü

Standartlar

IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet)

IEEE 802.3u (Twisted Pair / Fiber Optik Fast Ethernet)

Genel

Medya Desteği:

- 100Base-TX Cat3 veya daha üstü UTP/STP RJ-45, EIA/TIA 568

- 100Base-FX Tekli-mod 9/125 µm fiberKonektörler:

- Bir adet RJ-45 port, 100Base-TX

- Bir adet Fiber SC dupleks port, 100Base-FX

Mesafeler:

Min. 3 km / 18.6 mi (9/125 µm Fiber kablo)

Min. 100 m / 300 ft (RJ-45 kablo)

Dalga boyu: 1310 nm

Min. TX Power (güç): -15 dBm

Maks. TX Power (güç): -8 dBm

RX hassasiyeti: -34 dBm

Min. Power (güç) bütçesi: 19 dB

Maks. Power (güç) bütçesi: 26 dB

Onay Belgeleri: CE İşaretliPower (güç)

Harici güç adaptörü, 12 V DC, 0.5 AÇevresel Özellikler

Metal muhafaza

Ebatlar: 133(Uzunluk) x 86(Genişlik) x 29(Yükseklik) mm (5.23 x 3.4 x 1.1 in.) her

ebat için +/- %25

Çalışma sıcaklığı: 0° to 50°C

Çalıştırma Nem Oranı: 10% to 80% RH, YoğunlaşmayanDepolama (saklama) sıcaklığı: -20° to 70°C (-4° to 158°F)


    1. FİBER OPTİK KABLONUN TOPRAKLANMASI

     1. Döşenecek olan fiber optik kablo, her sonlandırma noktasında ve terminasyon noktalarında topraklanacaktır

     2. Yapılacak topraklama sistemi 25 kV 50 Hz tek faz AC katener sisteminden ve katenerde oluşabilecek arıza, kısa devre durumlarından etkilenmeyecek şekilde müşterek olarak dizayn edilecektir. Sinyal röle evlerinde ve teknik binalarda mevcut topraklama baraları kullanılabilecektir.

     3. Topraklama 25 mm2 kesitinde örgülü yassı bakır toprak iletkeni ile yapılacaktır.

     4. Topraklama noktasına çakılacak tij veya gömülecek levha, toprak iletkeni vasıtasıyla fiber optik kablonun zırhına irtibatlandırılacaktır.

     5. Topraklama dirençleri en kötü şartlarda (Kuru hava, kayalık arazi ) münferit olarak 10  dan fazla olmayacaktır.
  1. Pano


   1. Kabloların sonlandırıldığı noktada sac panolar konulacaktır.

   2. Panolar en az 2 mm et kalınlığına sahip saçtan imal edilecektir

   3. Daldırma boyalı olarak imal edilecektir.

   4. Pano boyutları 30 cm genişliğinde,40 cm yüksekliğinde ve 20 cm derinliğinde olacaktır.

   5. Pano ayaklı olacak ve ayakları beton ile sabitlenecektir.

   6. Yağmur ve kardan etkilenmemesi için şapkalı olacaktır.

   7. Pano içerisine 1 adet 3x65 A Termik şalter ve 1 adet 32 A grup otomat konulacaktır.

   8. Kapısı kilitli bir mekanizmaya sahip olacaktır.Anahtarları iş bitiminde TCDD’ye teslim edilecektir.

   9. Toplamda 2 adet pano yapılacaktır.
  2. Topraklama


   1. Kablonun sonlandırıldığı yerde bulunan panolara topraklama yapılacaktır.

   2. Topraklama galvanizli bakır topraklama elektrodu kullanılarak yapılacaktır.

   3. Kullanılacak topraklama elektrotları en az 2 metre uzunluğunda olacaktır.

   4. Topraklama elektrodu ile pano arasına 1x16 mm^2 topraklama kablosu çekilecektir.

   5. Topraklama işleminden sonra topraklama değeri meger vasıtasıyla ölçülecek onaylı rapor olarak kuruma sunulacaktır.
  3. Abonelik İşlemleri


   1. Nenek Km:21+400 de yapılacak çalışma için TCDD adına Enerjisa Başkent EDAŞ nezdinde abonelik başvurusu yapılacaktır.

   2. Başvuru için gerekli olan başvuru dosyası ve proje yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve onaylatılacaktır.

   3. Başvuru neticesinde ortaya çıkacak olan Elektrik Abonelik Harcı TCDD tarafından karşılanacaktır.

   4. TCDD başvuru harcı dışındaki hiçbir masraftan sorumlu değildir.
 1. SORUMLULUK VE GÖREVLER

  1. Yüklenicinin Sorumlulukları


   1. Söz konusu işlerde çalıştırılacak personelin her türlü emniyetini yüklenici firma sağlayacaktır. Meydana gelebilecek kazalardan ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zarardan yüklenici sorumlu olacaktır.

   2. Yüklenici, sözleşme öncesi çalıştıracağı elemanlar için Kurumca verilecek olan “Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında Üçüncü Şahıslar tarafından Yapılacak, Yol Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 2701 Numaralı Genel Emir” eğitimlerine katılmalı ve alacağı sertifikaları da ibraz edecektir.

   3. 2701 numaralı Emire göre alınacak olan eğitim ve sertifika masrafları yükleniciye ait olacaktır.

   4. Yüklenici çalıştırdığı personele ait listeyi, sigorta tescil belgelerini, bir adet fotoğraf ve nüfuz cüzdanı suretini TCDD’ ye verecektir. Kimlikleri bildirilmeyen personelin hizmeti kabul edilmeyecektir.

   5. Montaj, kurulum ve gerçekleştirme esnasında meydana gelen her türlü hasar yüklenicinin sorumluluğu içindedir. İdare; belirgin bir estetik kaybı var ise ortam estetik açıdan montaj öncesi duruma gelene kadar gerekli düzenlemelerin yapılmasını yükleniciden isteyecektir.  1. TCDD’nin Sorumlulukları


İdare olarak TCDD’nin çalışma sırasında refakatçi bulundurması dışında bir

sorumluluğu yoktur. İşin gerek yapılmasında gerek tamamlanmasında yüklenicihiçbir malzeme talep edemeyecektir.

  1. Kabul İşlemleri

   1. Projenin toplam süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 gündür. Teslim edilen sistemin muayene ve kabul işlemleri TCDD tarafından kurulacak en az 3 kişilik TCDD heyeti tarafından yapılacaktır.

   2. Fiber optik kablonun ölçümü için gerekli ölçü aletleri yüklenici tarafından temin edilerek kabul heyetinin kullanımına verilecektir.  1. Hakediş Ödemesi


   1. Teklifler BİRİM FİYAT olarak verilecektir.

   2. İşin bitiminden sonra Kabul Komisyonu yüklenici işin kabulünü yaptıktan sonra hakkediş hazırlanacaktır.  1. İşin Teslim Süresi


İşin teslim süresi yer tesliminden itibaren 60 gündür.


 1. GARANTİ
   1. İhale konusu tüm ürünler en az 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Firma bütün malzemeler ve işçilik için her türlü, tasarım, hatalı malzeme ve kötü işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garanti verecektir.

   2. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

   3. Garanti süresi içinde meydana gelecek arızalar için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanacak, karşılanmaması durumunda TCDD’nin arıza ve hasarın giderilmesi için yapacağı harcamalar yükleniciden alınacaktır.
 1. DİĞER HUSUSLAR


  1. Bu şartname 15 sayfadan ibarettir.

  2. Yüklenici projenin başında yer tesliminden önce TCDD ile birlikte hat üzerinde genel bir sürvey yapacaktır. Projenin uygulanması esnasında kablo döşeme işinden önce mutlak suretle ayrıntılı sürvey yaparak nokta nokta kablonun geçeceği yerler tespit edilerek yapılacak işler belirlenecektir. Yapılacak bu sürveyler TCDD personeli ile birlikte yapılacaktır.

  3. Kablo döşeme işleri esnasında bu şartname de belirtilmeyen şartların ortaya çıkması halinde bu hususlar, TCDD yetkilisi ve yüklenici ile birlikte düzenlenecek protokollere göre yerine getirilecektir.

  4. Yüklenici kablo tesisatını, bu teknik şartname ve sözleşme hükümlerine uygun, tam ve noksansız olarak TCDD'ye teslim edecektir.

  5. Kablo döşemeleri esnasında çalışan sistemlere ait kablolarda hiçbir arızaya sebebiyet verilmeyecektir. Şantiye çalışmaları sebebiyle kabloların hasarlanması veya kabloların açığa çıkması ve çalınması nedeniyle oluşan her türlü zarar ve ziyan yükleniciye ait olacaktır.

  6. İş bitiminde bina içinde demontaj ve montaj işinden kaynaklı inşaat işleri giderilecektir.TCDD yetkilisinin yapılmasını uygun gördüğü yerler alçı sıva ile kapatılacaktır.

  7. İş teknik şartname ve keşif listesi doğrultusunda yapılacak olup, işin tamamı ile ilgili burada belirtilmeyen malzeme ve işçilik yüklenici tarafından karşılanacaktır. İş tamamlanarak kullanmaya hazır bir şekilde teslim edilecektir.

  8. İş için kullanılacak her türlü malzeme TSE Onaylı , uygun standart ve normlarda olacaktır. Malzeme numunesi TCDD ye onaylatıldıktan sonra kullanılacaktır.

  9. Çalışmaların mesai saatleri içerisinde yapılmasına dikkat edilecek, tren trafiğinden dolayı önceden bilgi vermek kaydıyla mesai saatleri dışında da çalışma yapılabilecektir.

  10. TCDD kontrol teşkilatı elemanlarının kontrolluk hizmetini yerine getirebilmesi için Yüklenici ulaşım ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca kontrol teşkilatının günlük iaşe ihtiyaçlarını da yüklenici karşılayacaktır.
  1. İşin yürütülmesi sırasında bu şartnamede bahsedilmemiş konular için ,TEDAŞ yönetmelikleri,EKAT yönetmeliği ile 2701 sayılı TCDD Genel Emri ve iş güvenliği kanunu geçerlidir.

EK:Birim Fiyat Teklif CetveliYüklə 93,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə