Hemşİrelik böLÜMÜ’NÜn ders iÇERİkleri I. Yariyil hemşireliğe Giriş (kodu: 101)Yüklə 37,71 Kb.
tarix26.03.2018
ölçüsü37,71 Kb.
#33430

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ’NÜN DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

Hemşireliğe Giriş (KODU: 101)

Dersin sunumu, meslek kavramları ve profesyonel olma, insan olma, sağlık ve hastalık kavramları, hemşirelik kavramı.Beslenmeye Giriş (KODU:103)

Beslenme ve sağlık, besin öğeleri; karbonhidratlar, lipitler, proteinler, su ve mineraller, vitaminler, diğer içecekler, nükleik asitler, enerji metabolizması, hormonlar ve metabolizma, besin gurupları, yiyeceklerin işlenerek saklanması, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, bebeklerin ve çocukların beslenmesi, yaşlıların beslenmesi, işçilerin beslenmesi, sporcuların beslenmesi.Anatomi (KODU:105)

Anatomiye giriş, terminoloji, lokomotor sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, solunum sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem ve duyu organları.Biyokimya (KODU:107)

Biyokimyaya giriş, hastadan biyolojik test örneklerinin alınması, su ve pH, karbonhidratlar, amino asitler ve proteinler, enzimler, enzim kinetiği, lipid biyokimyası, biyolojik membranlar, membranlarda transport mekanizmaları, nükleik asitler, vitamin ve mineraller hormon biyokimyasıFizyoloji (KODU:109)

Hücre ve organeller, hücre zarında transport olayları, biyolojik potansiyeller, nöromüsküler bağlantı, iskelet kası fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisine giriş, sinaps ve transmitterler, duyu fizyolojisi, motor kontrol, endokrin sistem fizyolojisine giriş, hipofiz, hipotalamus ve troid hormonları, paratroid hormonları, adrenal bez ve gonad hormonları, menstural siklus ve cinsel fonksiyonlar, pankreas, diabetes mellitus ve karbonhidrat metebolizmasına etkili hormonlar, kan fizyolojisine giriş, eritrositler, lökositler ve bağışıklık, trombositler ve hemostaz, kalp ve dolaşım fizyolojisine giriş, kalp siklusu, kalbin özel ileti sistemi, kan dolaşımının dinamikleri, kan basıncı ve hipertansiyon, solunum fizyolojisine giriş, solunum membranı, gaz diffüzyon olayları va kanda gazların taşınması, solunum mekaniği ve solunum fonksiyon testleri, boşaltım fizyolojisine giriş, nefronlar ve idrar oluşumu ve GFR, renin-anjiotensin sistemi, klirens, asit-baz dengesi ve miksiyon, sindirim fizyolojisine giriş, sindirim sistemindeki hareketleri, kimyasal sindirim ve absorbsiyon, defekasyon, konstipasyon, karaciğer absorbtif ve posttabsortif, dönemdeki fonksiyonları, özel duyu organları fizyolojisi.Türk Dili I (KODU:111)

Dil, anlatım, Paragraf bilgisi, yazılı anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, anlatım cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi.II. YARIYIL

Hemşirelik Esasları (KODU:102)

Hemşireliğe giriş, sağlık bakım sistemi, sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri, hastayla iletişim kurma, sağlıklı hastane ortamı, hasta kabulü ve taburcu edilmesi, hemşirelik süreci, enfeksiyon kontrolü, haraket gereksinimi ve vücut mekaniği,kişisel hijyen ve hasta bakımı, yaşam belirtileri, ilaç uygulamaları, sıcak ve soğuk uygulamalar, sıvı elektrolit ve asit baz dengesi, ameliyat öncesi ve sonrası hastanın hazırlığı ve bakımı, solunum sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, üriner sistem uygulamaları, boşaltım sistemi uygulamaları, özel uygulamalar, termal dönemdeki hastanın bakımı.Mikrobiyoloji-Parazitoloji (KODU:104)

Kapsam ve sınıflandırma, mikropla, mikrobiyolojide kullanılan diğer araç-gereç ve cihazlar, bakterilerin yapı ve fizyolojileri, bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler, mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, boyaların ve boyama sistemlerinin tanıtılması, çevre mikrobiyolojisi, normal floralar, örnek alma teknikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, immünoloji giriş ve antijen, immun sistemi yapısı, immunglobulinler (antikorlar), immun cevap, infeksiyonlara karşı bağışıklık, aşılar ve serumlar, hastane enfeksiyonları, mikrobiyolojik tanı yöntemleri.Psikoloji (KODU:106)

Davranış bilimlerine giriş, davranışın biyolojik temelleri, güdüleme, engellenme ve çatışma, algı, bilinç ve dikkat, bellek, duygulanım ve heyecan, zeka, öğrenme, dil ile kavramlar ve problem çözme, kişilik ve kişilik kuramları, sağlık personeli ve hasta ilişkisi, normal dışı davranışlar, savunma düzenekleri, yaşam boyu gelişimHemşirelikte Kişilerarası ilişkiler (KODU:108)

Hemşirelik ve hemşirelerin kişilerarası ilişkiler açısından tanımları ve özellikleri, kişilerarası ilişkilerin boyutları, kişilerarası ilişkilerde iletişim, kişilerarası ilişkilerde yötem ve teknikler, iletişimde engeller, ilişkide güçlük yaratan hasta davranışları karşısında iletişim, bazı özel durumlarda iletişim, değişik durumlardaki hastalarla iletişim, hastane ortamında hemşire ve ekip üyeleri arasındaki ilişkiler.Türk Dili (KODU:110)

Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının hazırlanması, böyle yazıların özetlenmesi ve kaleme alınması, bir iş yerinin tanıtılması, bir düşünce veya görüşü ileri sürmek, bir yazının temasının anlatımı ve eleştirilmesi., bilgi derlemek , sözlü ve yazılı anlatım türleri (açık oturum,tartışma,panel,sempozyum,forum), özellikleri ve hazırlanışı, imla, noktalama, yazım kuralları ve bunların resmi yazılardaki özellikleri, cümle ve cümle çeşitleri, yapı, anlam, yüklemine göre öğelerin dizilişi, cümle çeşitleriIII YARIYIL

İç Hastalıkları Hemşireliği (KODU:201)

İç hastalıkları hemşireliği dersine giriş, sıvı-elektrolit dengesi, asit-baz dengesi, ağrı ve ağrılı hastanın hemşirelik bakımı, yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı, yatağa bağımlı hastanın bakımı, neoplastik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem, iskemik kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp yetmezlikleri ve hemşirelik bakımı, periferik damar hastalıkları ve hemşirelik bakımı, şok ve şoklu hasta bakımı, hipertansiyon ve hemşirelik bakımı, gastrointestinal sistem ve hemşirelik bakımı, karaciğer, pankreas ve safra kesesi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, nörolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, lökomotor sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, bağışıklık sistemi, allerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı.Farmakoloji (KODU:203)

İlaçlara genel bakış, otonom sinir sistemi ilaçları, santral sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemine etkili ilaçlar, sindirim sistemi ilaçları, endokrin sisteme etkili ilaçlar, antibiyotikler, antiseptikler, antiparaziter ilaçlar, kanser ve tedavisi, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı.Patoloji (KODU:205)

Patolojinin tanımı, patolojinin dalları, patoloji laboratuarına gelen materyaller, sitoloji ve doku takip işlemleri, hücre zedelenmesi, ölümü ve hücre adaptasyonları, akut ve kronik iltihap epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, hemodinamik bozukluklar, tromboz ve şok, immün sistem bozuklukları, genetik hastalıklar, neoplazi, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve safra kesesi hastalıkları, pankreas hastalıkları, kadın genital ve meme hastalıkları.Yabancı Dil (KODU:207)

The use of be (present)-Meeting people-The use of have got/has got-Describing people-The use of can and have to-Teeling the time- The present simple- The use of would like----Talking about daily life-The use of there is/there are-The use of be in the simple past tense-Regular and irregular verbs and their uses in the past tense-Giving dates- Present continuous tense-Nonprogressive verbs-Talking about health-Be going to- Some phrasal verbs- Talking about experiences-The present perfect tense-Future-will-Past Continuous tense-Talking about people and places-Possibilities-Talking about activities.IV. YARIYIL

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (KODU:202)

Cerrahi hemşireliğine giriş, hemşirelik süreci, asepsi-antisepsi, perioperatif hemşirelik yaklaşımları oparatif hemşirelik yaklaşımları postoperatif hemşirelik yaklaşımları, yara iyileşmesi ve hemşirelik yaklaşımları, pansumanlar ve sargılar, eldiven ve gömlek giyme uygulama, cerrahi enfeksiyonlar ve hemşirelik yaklaşımları, sıvı-elktrolit dengesi ve hemşirelik yaklaşımları, yanıklar ve hemşirelik yaklaşımları, kanamalar ve hemşirelik yaklaşımları, hipovolemik şok ve hemşirelik yaklaşımları, meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı, özefagus hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, ağrı ve hemşirelik yaklaşımları, mide hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, duodenum ve incebarsağın cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, kolonun cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları. akut batın ve apendiks hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, fıtık ve hemşirelik yaklaşımları, rektum hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, karaciğerin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, safra kesesinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, solunum sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, dalak, pankreas, hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, sinir sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, kardiyovasküler sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, kas ve iskelet sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, üriner sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, kulak burun boğaz cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, gözün cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, endokrin sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, transplantasyon ve hemşirelik yaklaşımlarıBulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği (KODU:204)

Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama, hastane enfeksiyonları, solunun yolu ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, parazit enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı, deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, aıds , viral hepatitler ve hemşirelik bakımı, menenjitler ve hemşirelik bakımı.Hemşirelikte Öğretim (KODU:206)

Eğitimle ilgili temel kavramlar, bilim olarak eğitim, toplumsal kurum olarak eğitim, toplumsal süreçler ve eğitim, felsefe ve eğitim, insan ve eğitim, öğrenme kuramları, eğitim programları, öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, öğretme strateji, yöntem ve teknikler, Türk eğitim sistemine genel bakış, hemşirelik uygulamaları ve eğitim, sağlık eğitimi, sürekli eğitim, hizmet içi eğitim, ölçme ve değerlendirmeSağlık Sosyolojisi (KODU:208)

Bilim ve toplum bilim, birey ve toplum, toplumsal yapı, kentleşme, değişme, toplumsal davranış ve kültür, toplumsal bir kurum olarak aile, beden sağlığı ve toplumbilim, ruh sağlığı ve toplumbilim.Yabancı Dil (KODU:210)

Simple past tense, countable and uncountable nouns, some /any/ a few / a little, comparatives and superlatives, present continuous, possessive pronouns, going to future tense , adverbs and adjectives , present perfect tense.V. YARIYIL

Doğum -Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (KODU:301)

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğine giriş, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi, gebelikte beslenme, doğum öncesi bakım, riskli gebelikler, fetal sağlığın değerlendirilmesi, doğum eylemi,doğum eyleminde hemşirelik, doğum eyleminde riskli durumlar, yeni doğan fizyolojisi ve bakımı,özel bakım gerektiren yeni doğan, doğum sonu dönem,doğum sonu döneme uyum ve değerlendirme, laktasyon doğum sonu dönemde riskli durumlar, aile planlaması, kadın hayatının devreleri, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi kanserleri, jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri.İstatistik (KODU:303)

Bilim ve bilimsel yöntem, istatistik, değişkenlerin tanımı, sağlık bilimlerinde verilerin toplanması, verilerin sınıflandırılması, tablo ve grafikle gösterilmesi, belirtici istatistikler, olasılık, olasılık kuralları, olasılıkların hesaplanması, frekans dağılımları ve bazı önemli teorik dağılımlar, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, klinik ve laboratuar testlerinin geçerlilik ve güvenirliği, varsayımların test edilmesi, parametrik önemlilik testleri, parametrik olmayan hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizleri, sağ kalım çözümlemesi, klinik deneylerin planlanması ve yorumlanması, çok değişkenli analizlere giriş, örnek soru çözümleri.Epidemiyoloji (KODU:305)

Epidemiyolojiye giriş, epidemiyolojide kullanılan göstergeler ve temel istatistik yaklaşımları, epidemiyolojide veri kaynakları, epidemiyolojik ölçütler (sağlık ölçütleri), epidemiyolojik araştırmaların planlanması, anket yöntemi ve özellikler, enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, hastane enfeksiyonları epidemiyolojisi, salgınların epidemiyolojisi.Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım (KODU:307)

İlkyardım dersine giriş, ilkyardımın tarihçesi, amacı, önemi, ilkyardımın temel ilkeleri hedefleri, nitelikleri, kanamalarda ilk yardım, şokta ilkyardım, komalarda ilkyardım, kalp-akciğer canlandırılması ve uygulaması, solunum durmasında ilkyardım, yanıklar ve ilk yardım, çevresel aciller, soğuğa bağlı acil durumlar ilkyardım, sıcağa bağlı acil durumlar ve ilkyardım, boğulmalar ve ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, kafa-omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilkyardım, ısırma ve sokmalarda ilkyardım, afetlerde hemşirenin rolü, deprem ve ilk yardım, sivil savunma ve nükleer harpler.Bilgisayar Kullanımı (KODU:309)

Bilgisayara giriş, bilgisayar sisteminin yapısı ve genel özellikleri, klavye, cpu, bellek, yazıcılar, disk ve disket özellikleri, ekran, terminal , modem teknik özellikleri, bilgisayar kullanım kuralları.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (KODU:311)

İnkılap ve benzeri kavramlar. Atatürk’ün inkılap anlayışı. Duraklama–gerileme dönemlerinde Osmanlı Devletinde yapılan ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devletinin durumu, Trablusgarb-Balkan Savaşları, I. Dünya savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros ateşkes anlaşmasının uygulamaya konması, işgaller, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları.VI. YARIYIL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (KODU:302)

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş, çocuk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, çocuk sağlık durumunu tanımlama, çocukluk çağlarında beslenme, çocuklarda beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı, çocukların bakımında hemşirelik süreci, normal yeni doğanın tanılaması, normal yeni doğan sistem incelemesi ve hemşirelik bakımı, riskli yeni doğanın tanımı, özellikleri, değerlendirilmesi, yeni doğanda sık karşılaşılan sorunlar, hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda aşı uygulamaları, toplumumuzda korunmaya muhtaç çocuklar, çocuklarda solunum sistemi konjenital anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp hastalıklarının konjenital anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, gastrointestinal sistem konjental anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, genito-üriner sistem konjenital anomalileri, böbrek ve idrar yolları hastalıkları ve hemşirelik bakımı, endokrin ve metabolik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen hematolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda deri ile ilgili hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda merkezi sinir sistemi konjenital anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda kas iskelet sistemine ilişkin konjenital anomaliler, hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda büyüme-gelişme bozuklukları ve hemşirelik bakımı.Araştırma Yöntemleri (KODU:304)

Terminoloji ve tanımlar, bilimsel yöntem, araştırma yöntemleri, epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma, araştırmada örnekleme, araştırmada veri toplama, bilgisayarlı araştırma değerlendirmesi, analitik epidemiyolojide sebep-sonuç ölçütler, relatif risk, çapraz oran, etkene atfedilen ölçütler, araştırma verilerini değerlendirme.Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi (KODU:306)

Deontolojinin tanımı ve tarihçesi etiğin tanımı ve etik kavramları, ahlak kavramı ve hemşirelik ahlakı, hemşirelikte etik seçimler, hemşirelik etiği, hemşireliğin Türkiye’deki tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, sağlığa disiplinler arası ekip yaklaşımı, sağlık bakım sisteminde hemşirenin rol ve sorumlulukları, yasa ve yasa ile ilgili kavramlar, meslek ve tanımı, hasta hakları ve hemşirelik hakları, üretim fonksiyonu ile ilgili tıbbi uygulamalar, gen teknolojisinin tıbbi etik açısından önemi, organ aktarmaları ve deontolojideki yeri, acısız ölüm ve deontolojideki yeri, hibrenasyon ve deontolojideki yeri, tıbbi denemelerin tıbbi deontolojideki yeri, ilaç alışkanlıklarının tıbbi deontolojideki yeri, hemodiyaliz tedavisi ve deontolojideki yeri.Bilgisayar Uygulamaları (KODU:308)

Bilgisayar Uygulamaları dersinde öğrencilere Windows’un temel kavramları, Word, doküman açma, kaydetme, boyama, adres, mektup birleştirme, Excel’in genel tanımı bir veri tabanı oluşturmak, özet tablo yaratmak, grafik yapmak ve biçimlendirmek, senaryo yaratmak ve düzenleme konularında bilgiler verilmektedir.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (KODU:310)

Siyasal, toplumsal, hukuk, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine karşı ayaklanmalar, Atatürk döneminin iç ve dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Türkiye ve dünyadaki yankıları, Atatürk ilkeleri, dünya savaşı, çok partili sisteme geçiş, 1960 ve 1982 anayasalarıVII. YARIYIL

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (KODU:401)

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine giriş. Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı hemşiresinin rolü, Ruhsal bozukluğu olan bireyler ve hemşirelik yaklaşımları, çeşitli gruplarda ruh sağlığı psikiyatri hemşireliği, psikiyatri dışı ortamlarda psikososyal hemşirelik uygulamaları, koruyucu ruh sağlığının tanımı ve önemi, psikiyatride yasal yönler, hasta hakları ve etik.Hemşirelikte Yönetim (KODU:403)

Yönetim bilimi ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetimin esasları, etkin liderlik sağlık bakım sistemi ve ulusal sağlık politikası, sağlık meslekleri, sağlık ekibi ve rol yapıları, sağlık kurumlarında primer ve destek hizmetleri, bir bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu, yönetime yardımcı teknikler, personel yönetimi, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, sağlık eğitimini yönetimi, sağlık/hemşirelik ile ilgili yasal ve etik düzenlemeler.Diyet (KODU:405)

Genel beslenme, beslenme nedir, yeterli ve dengeli beslenme, besin maddeleri, beslenmede sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörler, besin hırsızları, çocuklarda beslenme, Okul çağı çocuklarında beslenme, Adölesan beslenmesi, Yaşlılıkta beslenme, Malnitrüsyon ve beslenme, Metabolik hastalıklarda beslenme, Hipertansiyonda beslenme Kardiyovasküler hastalıklarda beslenme, Üroloji sistemi hastalıklarında beslenme, Sindirim sistemi (ülser, spastik kolon, gastrit, şişkinlik gaz) hastalıklarında beslenme, Ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, Konstipasyonda ve diyarede beslenme, Kanserli hastalarda beslenme, AİDS’ te beslenmeDiyaliz Hemşireliği (KODU:407)

Diyaliz uygulanan birey ve ailesinin gereksinimlerini belirleyerek, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırır.VIII. YARIYIL

Halk Sağlığı Hemşireliği (KODU:402)

Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, toplumu tanıma, hekimliğin ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, temel sağlık hizmetleri, halk sağlığı hemşireliği, sağlı ocaklarında tutulan kayıt ve istatistikler, omaha halk sağlığı hemşireliği bakım süreci, ev ziyaretleri, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, işçi sağlığı, nüfus ve sağlık, aile sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, okul sağlığı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği, erken tanı, toplum beslenmesi, kronik hastalıklar, toplum ruh sağlığı, yaşlılık, sosyal hizmetlerYoğun Bakım Hemşireliği (KODU:404)

Yoğun bakıma ilişkin temel kavramlar, genel prensipler, araç ve gereçler, yoğun bakım hemşiresinin görev, rol ve sorumlulukları, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda gelişebilecek komplikasyonlar ve gerekli önlemler, koma ve mental durum değişikliği sebepleri ve bilinci kapalı hasta bakımı, şoktaki hastanın YBÜ’deki bakımı, mekanik ventilatördeki hastanın bakımıAmeliyathane Hemşireliği (KODU:406)

Ameliyathanenin yeri ve fiziki durumu, ameliyathane hemşireliğinde etik sorunlar, ameliyathane çevre güvenliği, enf. kontrolü, ameliyathanede kullanılan alet bakımı, alet dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, premedikasyon, ameliyat sonrası bakım, ameliyathane araçları.
Yüklə 37,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə