Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayonYüklə 334,18 Kb.
səhifə1/3
tarix01.07.2018
ölçüsü334,18 Kb.
  1   2   3


Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon

Mərkəzi Kitabxanası
Yeni kitablar
Annatasiyalı məlumat bülleteni

(II rüb)Qubadlı - 2016

Kitabxana - Biblioqrafiya Təsnifatı2. Təbiət Elmləri

3. Texnika. Texnika Elmləri

5. Səhiyyə. Tibb elmləri

60. İctimai elmlər

63. Tarix. Tarix elmləri

65. İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri

67. Hüquq. Hüquq elmləri

78. Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq

81. Dilçilik

82. Folklor. Folklorşünaslıq

83. Ədəbiyyatşünaslıq

84. Bədii ədəbiyyat

85. İncəsənət. Sənətşünaslı

86. Din mistika. Azad düşüncə

87. Fəlsəfə

88. Psixologiya

91. Biblioqrafik vəsaitlərHəsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon

Mərkəzi Kitabxanası

Tərtibçi :Əzizə Alıyeva

Redaktor : Müşkünaz Muradova


Yeni kitablar : аnnotasiyalı məlumat bülleteni. /tərt. Əzizə Alıyeva; red. M. Muradova; Qubadlı rayon Mərkəzi kitabxanası.- Qubadl, 2016.- 31s.


Tərtib olunan annatasiyalı məlumat bülletenində 2016-ci ilin II-ci rübündə Qubadlı Mərkəzi kitabxanasının fonduna daxil olan ənənəvi və Elektron kataloqa (EK) salınmış yeni kitabların anatasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir. Azərbaycan rus və ingilis dilində olan kitablar Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə və müəllif işarəsinə uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır.

26.Təbiət elmləri
26.34(5Aze) Orucov, Valeh Əliağa oğlu.

O 58 Ümumi, neft və neft-mədən geologiyası : dərslik / V. Ə.

Orucov ; red. O. Rza. - Yenidən işlənilmiş və əlavələr

edilmiş II nəşri. - Bakı : ŞƏMS, 2014. - 520 s. : rəngli foto,

il., cədvəl ; 20,5 sm . - Biblioqr.: s. 510-512. – 500 nüs. -

15.00 AZN

Аннотация: Kitabda ümumi geologiya, neft və qaz geologiyası, neft və

qaz yataqlarının geologiyası, çöl geologiyası, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı, neft-mədən geologiyası, eləcə də yeraltı neft-qaz ehtiyatlarının hesablanmasına dair əsas məlumatlar işıqlandırılmışdır.3.Texnika. Texniki elmlər
39.1(5Aze) Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu

M 51 Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası / M. F. Məmmədov ;

elmi red. L. A. Məmmədova ; məsl. X. Hümmətov ; bur.

məsul M. Cəfərov ; red. Ə. Sadıqov.

I cild : Məcmuələr toplusu. - Bakı : Çaşıoğlu, 2015. - 228 s.

: portr., pəngli foto ; 30,5 sm. – 500 nüs . - 18.00 AZN


Аннотация: "Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası" kitabı ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında nəqliyyat sahəsində görülən işlərdən , qazanılan uğurlardan və açılışlardan bəhs edir. Kitab Azərbaycanın modernləşmiş yol-nəqliyyat kompleksinə ən layiqli bir töhvədir.

54.Tibb, səhiyyə
54.5(5Aze)-8 Heyət, Cavad .

H 47 Kamillik zirvəsi / C. Heyət ; red. Ə. Ağalarov ; elmi red. V.

Sultanlı. - Bakı : Vətənoğlu, 2014. - 376 s., [8] s. : portr.,

rəngli foto ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 356-371. - 15.00 AZN

Аннотация: Kitabda akademik, dünya şöhrətli cərrah, İranda açıq ürək cərrahiyyəsinin pioneri, görkəmli içtimai xadim, ədəbiyyatşünas, türkoloq, publisist Cavad Heyətin bir sıra araşdırmaları, məktubları, haqqında yazılan məqalələr və şeirlər toplanmışdır.

60.İctimai-siyasi elmlər
60.(0) Əsgərov, Şahlar Qaçay oğlu.

Ə 92 Kamilləşən düşüncə / Ş. Q. Əsgərov ; red. Ə. Cabbarlı ; ön

sözün müəl. E. N. Məmmədov. - Bakı : "E.L." NPŞ MMC,

2013. - 232 s. ; 21 sm. - 500 nüs. - ISBN 978-9952-8218-5-

7 :10.00 AZN


Аннотация: Kitabda bir sıra sosial-iqtisadi hadisələrin mahiyyətinə və inkişafına yeni meyar vasitəsilə baxılmışdır. Meyar olaraq, uğurun onun qıtlığına olan nisbəti götürülmüşdür. Bu meyarın köməyilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilər cədvəl şəklində yox, ilk dəfə olaraq qrafik şəklində təqdim edilmişdir. Bu metodologiya həm planetin, həm də istənilən dövlətin inkişafının dinamikasını izləməyə, ona nəzarət etməyə imkan verir.
63.Tarix. tarix elmləri
63.4 Hüseynov, Məmmədəli.

H 98 Uzaq daş dövrü / M. Hüseynov ; red. Ə. Əsədzadə ;

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Azərbaycan Milli Kitabxanası . - Bakı : Renessans-A,

2015. - 74 s. : şək. ; 20 sm. - 500 nüs. - ISBN 978-9952-

2106-1-3 : 2.40 AZN
Аннотация: Kitabda Azərbaycan torpağının insandan əvvəlki təbiət tarixindən, daş dövrünün meydana gəlməsi və onun müxtəlif inkişaf mərhələlərindən bəhs olunur.

63.3(5Aze) Qaraoğlu, Fazil

Q 24 Ermənilər və həqiqətlər : rəsmi sənədlərlə / F. Qaraoğlu.

VI cild / red.: N. Mehdiyeva, Z. İ. Nəbibəyli, R. İ.

Allahverdiyev. - Bakı : Elm, 2013. - 860 s. : foto ; 21 sm.

- 500 nüs. - ISBN 978-9952-8118-0-3. - ISBN 978-

9952-8118-1-0 : 10.00 AZNАннотация: Zəngin arxiv sənədləri əsasında tərtib olunan bu kitab erməni məsələsinə dair tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir. Bu kitabda verilən rəsmi sənədlər Azərbaycan dilində ilk dəfə çap olunur.

63.3(5Aze)5-8 Mirzə Kazım bəy / tərt. İ. Umudlu ; red. N. Cabbarlı. -

M 67 Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 432 s. ; 19,5 sm. - ISBN

900-0000-060-01-7 : 10.00 AZNСодержание:
Muridizm və Şamil

Bab və bailər

Uyğurlar
Аннотация: Azərbaycan şərqşünası, tarixçisi, filoloqu, Rusiya Elmlər Akademiyasının ilk azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazım bəyin əsərləri ilk dəfədir ki, oxuculara ana dilində təqdim olunur. Kitabda uyğurların tarixini, bu adın etimologiyasını açan "Uyğurlar", çox böyük dini hərəkat olan babiliyin tarixindən və hərəkatın banisi olan Babın kimliyindən bəhs edən "Bab və babilik", həmçinin böyük tarixi şəxsiyyət kimi tanınan Şeyx Şamil haqda əhəmiyyətli faktları özündə ehtiva edən "Müridizm və Şamil" məqalələri toplanıb.
63.3(7)6 Ernesto, Çe Gevara

E 75 Boliviya gündəliyi / Ç. G. Ernesto ; tərc. R. Ramizoğlu ;

red. N. Güldəstə. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi,

2015. - 336 s. : portr. ; 20 sm. - (Tərcümə Mərkəzinin

Kitabları). – 500 nüs. - ISBN 978-9952-503-09-8 : 10.00

AZN

Аннотация: Ernesto Çe Gevara (bütöv adı Ernesto Rafael Gevara de la Serna)...Bütün şüurlu həyatını işıqlı ideallar uğrunda mübarizəyə həsr etmiş inqilabçı, Kuba azadlıq inqilabının simvolu, XX əsrin əfsanəsi Çe Gevaranın keçdiyi məşəqqətli, amma əsl qəhrəmana yaraşan ömür yolu bu saçları çiyninə tökülmüş, başı beretli adamı milyonların sevimlisinə çevirdi. "Boliviya gündəliyi" Çe Gevaranın yarımçıq qalmış ömrünün son on bir ayından -qəhrəman inqilabçının və onun silahdaşlarının Boliviyanın azadlığı uğrunda apardıqları ölüm-dirim mübarizəsindən bəhs edir.

63.3(5Гру=Aze) İbrahimov, Eldəniz Rza oğlu.

İ 18 Gürcüstan - Azərbaycan elləri = Azerbaijanian regions in

Georgia = Азербайджанские регионы в Грузии / E. R.

İbrahimov ; ingilis dilinə tərc. L. Abbasova ; rus dilinə

tərc. N. Xəlilova ; red. N. Bənnayeva. - Bakı : Şərq-Qərb,

2014. - 312 s. : rəngli il., rəngli foto ; 23,7 sm. - 1000

nüs. - ISBN 978-9952-489-91-0 : 46.65 AZN


Аннотация: Kitabda gürcüstanlı soydaşlarımızın milli dövlətimizin və mədəniyyətimizin təşəkkül tapmasında rolu, habelə bu gün Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemləri işıqlandırılır. Nəzərə çatdırılan mühüm məsələlərdən biri Borçalıda yaşayan azərbaycanlıların Gürcüstanın tarixində də mühüm rol oynaması, digəri isə oradakı Azərbaycan icmasının unikal xüsusiyyətə malik olmasıdır.
63.3(5Aze)64 Müslümqızı, Səriyyə.

M 96 Dünya susmasın gərək : sənədli xronika / S. Müslümqızı :

red. İ. Bədirxanlı ; ing. dilinə tərc.: N. Abbasova, A.

Ağabəyli. - Bakı : Yazıçı, 2015. - 84 s., [12] s. : foto ; 20,

sm. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 8.00 AZN


Аннотация: Səriyyə Müslümqızı çağdaş ədəbiyyatımızın tanınmış simalarından biridir. Onun Xocalı faciəsi fonunda yazdığı bu əsər Qarabağ boyda bir ağrısı olan vətənpərvər yazıçı ürəyinin qanı ilə yoğrulmuşdur.
Rus ədəbiyyatı
63.3(5Азе)3 Алиев, Кемал Гасан оглы.

А 50 Античная Кавказская Албания / К. Г. Алиев ; отв. ред. В.

Бахманлы ; ред. А. Асадзаде ; Министерство Культуры и

Туризма Азербайджанской Республики, Национальная

Библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова. - Баку :

Ренессанс-А, 2015. - 308 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 269-

304. - 5000 экз. - ISBN 978-9952-21063-7 : 7.60 AZNАннотация: В книге дан глубокий анализ работ по истории древней страны, подробно показаны источники, написанные античными авторами, и синхронные им археологические материалы. Привлечены этнографические и топонимические данные. Широкой панорамой представлены проблемы территории и населения, хозяйства и торговых связей, социального устройства, религии и военного дела албанов.

63.3(24)5 Бутков, Петр Григорьевич

Б 93 Матерiалы для новой исторiи Кавказа, съ 1722 по 1803

годъ / П. Г. Бутков ; ред. А. Асадзаде ; Министерство

Культуры и Туризма Азербайджанской Республики,

Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф.

Ахундова. - Репр. воспроизведение изд. 1869 г.

Ч. 1. - Баку : Ренессанс-А, 2015. - 572 с. ; 21 см. - 500 экз.

- ISBN 978-9952-21064-4 : 7.42 AZN

63.3(24)5 Бутков, Петр Григорьевич

Б 93 Матерiалы для новой исторiи Кавказа, съ 1722 по 1803

годъ / П. Г. Бутков ; ред. А. Асадзаде ; Министерство

Культуры и Туризма Азербайджанской Республики,

Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф.

Ахундова. - Репр. воспроизведение изд. 1869 г.

Ч. 2. - Баку : Ренессанс-А, 2015. - 328 с. ; 21 см. – 500

nüs. – ISBN 978-9952-21064-4 : 14.00 AZN

63.3(24)5 Бутков, Петр Григорьевич

Б 93 Матерiалы для новой исторiи Кавказа, съ 1722 по 1803

годъ / П. Г. Бутков ; ред. А. Асадзаде ; Министерство

Культуры и Туризма Азербайджанской Республики,

Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф.

Ахундова. - Репр. воспроизведение изд. 1869 г.

Ч. 3. - Баку : Ренессанс-А, 2015. - 318 с. ; 21 см. - 500 экз. -ISBN 978-9952-21064-4 : 7.42 AZN

63.3(24)5 Бутков, Петр Григорьевич

Б 93 Матерiалы для новой исторiи Кавказа, съ 1722 по 1803

годъ / П. Г. Бутков ; ред. А. Асадзаде ; Министерство

Культуры и Туризма Азербайджанской Республики,

Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф.

Ахундова. - Репр. воспроизведение изд. 1869 г.

Ч. 4 : Хронологический алфавитный указатель. - Баку :

Ренессанс-А, 2015. - 662 с. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-

9952-21064-4 : 7.42 AZN

63.3(5Азе)64 Чаладзе, Татьяна Евгеньевна.

Ч 1 Карабахская отечественная : они умирали честно / Т. Е.

Чаладзе ; ред. Дж. Аббасова. - Баку : Азербайджан,

2014. - 414 с. : 24 вкл. л. ; 22 см. - Библиогр.: с. 412. -

1000 экз. - 16.00 AZN


Аннотация: Документальная повесть "Карабахская Отечественная: они умирали честно" написана на основе автобиографических событий из жизни автора, дневниковых записей, впечатлений, личных рукописей.

63.4(5Азе) Щеблыкин, И. П.

Щ 37 Памятники Азербайджанского зодчества эпохи Низами :

материалы / И. П. Щеблыкин ; отв. за выпуск В. Бахманлы

; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской

Республики, Национальная Библиотека Азербайджана

имени М. Ф. Ахундова. - Баку : "Ренессанс-А", 2015. - 158

с. : ил. ; 20 см. - rus dilində. - 500 экз. – ISBN978995221064

-4 : 2.40 AZ
Аннотация: Работа И. П. Щеблыкина "Памятники азербайджанского зодчества эпохи Низами" (материалы) является кратким описанием основных архитектурных памятников Азербайджана XI-XIV веков. Этому описанию предпослано введение, дающее беглый обзор архитектуры Азербайджана предшествующих эпох.
65.İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər
65.304.13(5Aze) Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında / tərc.:

A 99 C. Agayev, Ş. Ələsgərov ; red.: B. Abbasov, A.

Eyvazov. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015. -

288 s. : il., foto ; 20 sm. - (Tərcümə Mərkəzinin kitabları).

-500. - nüs ISBN 978-9952-503-06-7 : 12.00 AZN


Аннотация: "Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında" adlı topluya son illərdə Qərb mətbuatında Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı dərc olunmuş məgalə və analitik yazılar daxil edilmişdir. Bu yazılarda Azərbaycanın neft və qaz strategiyasından, Xəzərin enerji resurslarının Avropa bazarlarına çatdırılmasında enerji kəmərlərinin rolundan bəhs edilir.


65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red.

heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A.

M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.I cild : ABCÇD. - Bakı : Letterpress, 2013. - 612 s. :

portr., rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 2000. nüs - ISBN

978-9952-452-39-6 : 76.00 AZN

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox

termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti:

Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M.

Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.II cild. : EƏFGHXİ. - Bakı : Letterpress, 2013. - 632 s. :

portr., rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000 nüs. - ISBN

978-9952-452-40-2 (cildli) : 76.00 AZN
Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.

65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] : ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red. heyəti:

Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A.

M. Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.III cild : İJKQLM. - Bakı : Letterpress, 2013. - 608 s. :

rəngli foto, cədvəl, il. ; 30 sm. - 1000 nüs. - ISBN 978-

9952-452-41-9 (cildli) : 76.00 AZN
Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.

65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red.

heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M.

Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.IV cild : MNOÖPRS. - Bakı : Letterpress, 2013. - 592 s. :

cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000 nüs. - ISBN

978-9952-452-44-0 (cildli) : 76.00 AZN
Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və

onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red.

heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M.

Məhərrəmov E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.V cild : SŞTUÜVYZ. - Bakı : Letterpress, 2013. - 632 s. :

cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000 nüs. - ISBN

978- 9952-452-47-1 (cildli) : 76.00 AZN
Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.

65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red.

heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M.

Məhərrəmov, E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.VI cild : ABCÇDEƏFGHXİJ. - Bakı : Letterpress, 2015. -

716 s. : cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000 nüs. -ISBN 978-9952-34-796-8 (cildli) : 46.00 AZN

Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.

65я2 Böyük iqtisadi ensiklopediya / Z. Ə. Səmədzadə [et

B 83 al.] ; ideya müəl., baş red. Z. Ə. Səmədzadə ; red.

heyəti: Ə. Abbasov [et al.] ; red.: M. X. Meybullayev, A. M.

Məhərrəmov E. M. Hacızadə ; Azərbaycan

İqtisadçılar İttifaqı.VII cild : KQLMNOÖPRSŞTUÜVYZ. - Bakı : Letterpress,

2015. - 720 s. : cədvəl, rəngli foto, rəngli il. ; 30 sm. - 1000

nüs. - ISBN 978-9952-452-64-8 (cildli) : 46.00 AZN
Аннотация: "Böyük iqtisadi ensiklopediya" iqtisadiyyatın mahiyyətini, xarakterini, inkişaf meyillərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən edən və onun əsas ideyaları, konsepsiyaları, modelləri, anlayışları və kateqoriyalarının mahiyyətini açıqlayan fundamental nəşrdir. 7000-dən çox termin-məqaləni əhatə edən "Böyük iqtisadi ensiklopediya" MDB məkanında milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir.


67.Hüquq. Hüquq elmləri
67.401 Baxşıyeva, Nərmin Ənvər qızı.

B 18 İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə inzibati məhkəmə icraatı :

mahiyyəti və predmeti: monoqrafiya / Т. Ə. Baxşıyeva ;

elmi red. H. S. Qurbanov. - Bakı : ORXAN NPM, 2014. –

224 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 197-218. - 200 nüs. - 8.00

AZN
Аннотация: Monoqrafiyada hüquqi dövlətdə inzibati məhkəmə icraatının mahiyyəti, onun xüsusiyyətləri, inzibati prosesdə yeri və rolu, eləcə də inzibati məhkəmə icraatının predmeti kimi inzibati mübahisə anlayışı, onun strukturu və növləri tədqiq edilir.

67.412.2(5Aze) Hacıyev, Orxan.

S 77 Soyqrım cinayətinin beynəlxalq cinayət kimi inkişafı :

1915-ci il həqiqətləri = Genoside as an International Crim

: realities of the events of 1915 = Геноцид как

международное преступление : правда о событиях

1915 года / O. Hacıyev. - Bakı : "E.L." Nəşriyyat və

Poliqrafiya şirkəti, 2013. - 90 s. : foto ; 18,5 sm. -

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. - 7.00 AZN

78.Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq

78.0(5Aze) Sadıqov, Tahir Köçəri oğlu.

S 16 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası :

elmi, metodiki və təcrübi fəaliyyətin təhlili / T. K. Sadıqov ;

elmi red. A. A. Xələfov ; red. P. F. Kazımi. - Bakı : Apostroff,

2015. - 272 s. : rəngli foto ; 21,7 sm. - 750 nüs. - ISBN 978-

9952-404-49-7 : 20.00 AZN


78.30 Stepanov, Vadim.

S-85 Kitabxana proseslərində internetdən istifadə / V. Stepanov ;

elmi məsl. L. Məmmədova ; elmi red.: X. Məmmədov, K.

Alyarova ; bur. məsul S. İsmayılova ; Azərbaycan

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-

Qərb, 2015. - 272 s. ; 21,5 sm. – 500 nüs. - ISBN 978-

9952-505-96-2 : 55.58 AZN81.Dilçilik
81.2Серб-4 Српско-Азербејчански речник : 7000 речи = Serbcə- C75 azərbaycanca lüğət : 7000 söz / Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə

Mərkəzi ; tərt. A. Qarayeva ; red.: Y. Mixayloviç, K. M.

Abdullayev. - Bakı : Aspoliqraf, 2015. - 208 s. ; 17 sm. -

(Tərcümə Mərkəzinin kitabları). -500 nüs. - ISBN 978-

9952-8263-8-8 : 4.00 AZN81.2Az-2 Rzayev, Fikrət Həsən oğlu.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə