HipnosedatiF İLAÇlar doç. Dr. E. Pelin kelicenYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#720


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Doç. Dr. E. Pelin KELİCEN

 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~pkelicen
HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • SSS’ni doza bağımlı ve yaygın deprese ederler

 • Sedatif etki yapan dozun altında uyuşukluk

 • Küçük dozlarda SEDATİF (Sakinleştirici)

 • Büyük dozlarda HİPNOTİK (uyutucu)

 • Aşırı dozda GENEL ANESTEZİ ve KOMA

 • ANKSİYOLİTİK

 • ANTİKONVÜLSAN

 • SANTRAL KAS GEVŞETİCİ etki

   • BENZODİAZEPİNLER (BDZ)
   • BARBİTÜRATLAR (BRBT)


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Etki Mekanizmaları

  • Hedef nöronun sitoplazma membranındaki GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksi üzerindeki selektif bağlanma yerlerini aktive ederek SSS’nin en yaygın inhibitör nöromediyatörü GABA’nın klorür kanalını açıcı etkisini kolaylaştırır.
   • Bu olayı, bağlanma yerlerini aktive ettikten sonra, allosterik bir etki ile GABA’nın kendi bağlanma yerine bağlanmasını arttırmak suretiyle yaparlar.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • GABA Reseptörü-Klorür Kanalı Kompleksi-1

  • Bu kompleks içinde BDZ reseptörü de bulunur
  • GABAA-BDZ Reseptörü-Cl- Kanalı Kompleksi
  • 5 altbirimli (pentamerik) kompleks molekülü


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • GABA Reseptörü-Klorür Kanalı Kompleksi-2

 • GABAA- BDZ Reseptörü- Cl- Kanalı Kompleksi

  • BDZ Reseptör tipleri BDZ1 ve BDZ2 (BZ1 ve BZ2)
  • BDZ1 Anksiyolitik etkiye aracılık eder
  • Endojen ligantı bilinmemektedir
  • BDZ selektif agonist X Flumazenil selektif
  • antagonist
  • BDZ2 Beynin dışında da bulunurlar


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • GABA Reseptörü-Klorür Kanalı Kompleksi-3

 • GABAA- BDZ Reseptörü- Cl- Kanalı Kompleksi

 • GABAA bağlanma yeri

 • MUSİMOL agonist X BİKUKULİN selektif antagonistHİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • GABA Reseptörü-Klorür Kanalı Kompleksi-4

 • BRBT bağlanma yeri (reseptörü)

 • BRBT agonist X PİKROTOKSİNİN antagonist

 • (Konvülsif)

 • (Etil alkol ve steroid bağlanma yerleri de var)HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Hipnosedatif İlaçların ortak farmakokinetik özellikleri

  • Lipofiliktirler, ağız yolundan kullanılırlar,
  • Mide-barsak kanalından fazla ve çabuk absorbe edilirler,
  • Vücutta yaygın olarak dağılırlar,
  • Kan-beyin engelini çabuk geçerler,
  • Beyinde eliminasyonları ve etkilerinin sona ermesi, redüstribüsyon’a dayanır,
  • Çoğu KC’de metabolize edilir (Fenobarbital hariç),
  • Bütün hipnosedatifler arasında çapraz tolerans vardır,
  • Mutad dozlarında analjezi yapmazlar.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Hipnosedatif ilaçların farkları-1

  • BDZ’lerin SSS ile ilişkili
  • doz-cevap eğrisi yatık
  • (terapötik indeksi yüksektir),
  • BRBT’ların diktir (terapötik indeksi düşüktür).
HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Hipnosedatif ilaçların farkları-2

  • BDZ’in etki gösterebilmeleri için ortamda mutlaka GABA bulunmalıdır.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Hipnosedatif ilaçların farkları-3

  • Fenobarbital ve türevleri
  • Klonazepam
  • Belirgin sedasyon ve depresyon yapmayan dozlarda ANTİKONVÜLSAN etki yaparlar ve EPİLEPSİ nöbetlerini önlemek için kronik kullanılırlar.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-1

 • Terapötik indeksleri yüksektir,

 • Daha güvenlidir,

 • Belirgin anksiyolitik etki yaparlar,

 • Enzim indüksiyonu yapmazlar,

 • Kullanış yerlerindeki farkları farmakokinetik özelliklerindeki farktan ileri gelirHİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-2HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-3

  • 1- Uzun Etki Süreli BDZ
   • DİAZEPAM Anksiyolitik
   • KLORDİAZEPOKSİD Anksiyolitik
   • KLORAZEPAT Anksiyolitik
   • PRAZEPAM Anksiyolitik
   • HALAZEPAM Anksiyolitik
   • MEDAZEPAM Anksiyolitik
   • FLURAZEPAM Hipnotik
   • KUAZEPAM Hipnotik


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-4

  • 2- Orta Etki Süreli BDZ
   • OKSAZEPAM Anksiyolitik
   • ALPRAZOLAM Anksiyolitik
   • LORAZEPAM Hipnotik
   • TEMAZEPAM Hipnotik
   • NİTRAZEPAM Hipnotik
   • FLUNİTRAZEPAM Hipnotik


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-5

  • 2- Kısa Etki Süreli BDZ
   • MİDAZOLAM Hipnotik veya Preanestezik Medikasyon
   • Genel anestezi indüksiyonu
   • TRİAZOLAM Hipnotik veya Preanestezik Medikasyon
   • Etkilerinin kısa sürmesi REDİSTRİBÜSYON’a ve eliminasyon yarılanma ömürlerinin KISA oluşuna bağlıdır.
   • Kısa ve orta etkililerin fiziksel bağımlılık yapma potansiyeli ve amnezi yapma riski daha fazladır.
   • Uzun etkililerin tam etkilerinin ortaya çıkması ve ilaç kesilince etkilerinin kaybolması geç olur.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-6

 • DİAZEPAM.

   • ANKSİYOLİKTİK BDZ’in en fazla kullanılan tipik üyesi
   • Konvülsif akut durumların tedavisi için (ağızdan)
   • Endoskopi vb. kısa süreli cerrahi girişimlerde hastayı sakinleştirmek için (iv),
   • Amnezi yapmak için (iv),
    • Yan Tesirleri
    • Uyuşukluk, sarhoşluğa benzer durum, bellek zayıflaması, amnezi, görme bulanıklığı, baş ağrısı, konstipasyon, hipotansiyon.
    • Sürekli ve yüksek dozda uzun süre alanlarda tolerans ve fiziksel bağımlılık
    • İlaç birden kesilirse anksiyete, tremor, uyku bozukluğu, huzursuzluk vb. YOKSUNLUK SENDROMU


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-7

 • KULLANILIŞLARI

  • Anksiyolitik
  • Sedatif
  • Hipnotik
  • Genel anestezi indüksiyonu ve hastayı cerrahi girişime elverişli duruma getirme (Midazolam) /preanestezik medikasyon
  • Antiepileptik (Diazepam, Klonazepam)
  • Santral kas gevşetici (Diazepam, Klordiazepoksid)


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-8

 • YAN TESİRLERİ

  • SSS DEPRESYONU’na bağlı uyuşukluk, uyuklama, konfüzyon, amnezi, dezoriyantasyon, ataksi,
  • Nadiren ‘paradoksik eksitasyon’
  • Alkolle birlikte fazla doz; ÖLÜM,
  • Hipnotik olarak alındıklarında, ARTIK-ETKİ
  • (ertesi güne sarkan etki veya ‘asıntı’)
  • İlaç kesildiğinde ortaya çıkan REBOUND UYKUSUZLUK


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BENZODİAZEPİNLER-9

 • ANTAGONİST

  • FLUMAZENİL
  • Tek selektif (kompetitif) antagonist,
  • Aşırı dozda BDZ alanlarda iv, 10 mg,
  • Depresyonu geçirir; zehirlenmeyi tedavi eder,
  • BDZ bağımlılarında yoksunluk sendromuna neden olur,
  • Zayıf ters agonist etkisi var.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Diğer Anksiyolitikler

  • BUSPİRON Limbik sistem yapılarında 5-HT1A tipi otoreseptörleri aktive ederek raphe-limbik seratonerjik sistemi inhibe ederek anksiyolitik etki (sedasyon, amnezi, tolerans, bağımlılık yapmaz, alkolle etkileşmez),
  • ZOPİKLON Anksiyolitik
  • ZOLPİDEM Hipnotik
  • Etki mekanizmaları BDZ’e benzer.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BARBİTÜRATLAR-1

 • Farmakokinetik özellikleri BDZ’lere benzer,

 • KC’de metabolize edilir (Fenobarbital hariç),

 • Yan tesirleri BDZ’e benzer, onlar gibi keyif arttırıcı etkileri nedeniyle süistimal edilirler,

 • BDZ’den farklı olarak ;

 • KC sitokrom p450 enzimlerinin bazılarını indüklerler,

 • Hipnotik, anksiyolitik/sedatif olarak kullanılan BRBT farklı ilaçlar değildir. Hepsi SEDATİF olarak kullanılan dozların üstünde gece yatarken, tek doz verildiğinde HİPNOTİK olarak kullanılabilirler,

 • Solunum merkezini ve kardiyovasküler sistemi, BDZ’e göre fazla deprese ederler,

 • Akut intoksikasyon yapma ve ölüme neden olma riskleri BDZ’den belirgin derecede fazladır.HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BARBİTÜRATLAR-2

 • Hipnosedatif Olarak Kullanılan BRBT;

  • Uzun etki süreli BRBT,
  • Orta etki süreli BRBT,
  • Kısa etki süreli BRBT,
  • Çok kısa etki süreli BRBT.


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BARBİTÜRATLAR-3

  • Uzun etki süreli BRBT,
   • FENOBARBİTAL
   • BARBİTAL
  • Orta etki süreli BRBT
   • PENTOBARBİTAL
   • ALLOBARBİTAL
   • AMOBARBİTAL
   • BUTALBİTAL
   • SİKLOBARBİTAL
   • BUTABARBİTAL


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR: BARBİTÜRATLAR-3

 • FENOBARBİTAL

  • Sedatif dozu günde 3 kez 15-30mg
  • Hipnotik dozu gece yatarken tek doz 100-300mg
 • PENTOBARBİTAL

  • Sedatif dozu günde 3 kez 15-40mg
  • Hipnotik dozu gece yatarken tek doz 60-125mg


DİĞER HİPNOSEDATİFLER

 • KLORALHİDRAT

  • KC’de trikloretanol’e dönüşerek etkinliği artar,
  • Ağızdan, hipnotik
 • TRİKLOFOS SODYUM

 • KLORALBETAİN

 • PARALDEHİT

  • Sıvıdır, ağızdan ya da im
 • HİDROKSİZİN

  • Difenilmetan türevi
  • Sedatif/anksiyolitik
 • GLUTETİMİD ve METİPRİLON Piperidindion türeviHİPNOSEDATİF İLAÇLAR

 • Kaynaklar:

  • Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, Hacettepe Taş, 2002.
  • Bertram G. Katzung, Basic&Clinical Pharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.
  • Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, Neuroscience-Exploring The Brain, 2nd Edition, Lippincott, Williams&Wilkins, 2001.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə