HipnosedatiF İLAÇlarYüklə 14,31 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü14,31 Kb.
#9123

HİPNOSEDATİF İLAÇLARHİPNOSEDATİF İLAÇLARIN ETKİLERİ

 • (Analjezik etkileri yoktur. Barbitüratlar düşük dozda HİPERALJEZİ yaparlar.)

BENZODİAZEPİNLERİN ETKİ MEKANİZMASI

 • Benzodiazepinler nöron membranında

GABAA reseptörü, Benzodiazepin reseptörü ve

Cl- kanal komplexi ile etkileşerek ve

Cl- kanallarının açılma frekansını artırarak,

nöron inhibisyonuna neden olur.

BARBİTÜRATLARIN ETKİ MEKANIZMASI

 • Barbitüratlar GABAA reseptörünün GABA’ya affinitesini artırırlar.

 • Yüksek dozda Cl- kanallarını direkt açarlar.

 • Barbitüratlar Cl- kanallarının açık kalma süresini artırırlar.

 • Benzodiazepinlerin, benzodiazepin reseptörüne bağlanmasını potansiyilize ederler.

HİPNOSEDATİFLERİN ORTAK FARMAKOKİNETİKLERİ

 • 1. Ağızdan kullanılırlar.

 • 2. Beyinde eliminasyonları redistribsiyona bağlıdırlar.

 • 3. K.C. mikrozamal enzimlerle metabolize edilir. Yıkım süreleri uzun olanlar artık etki oluştururlar. Bu etki tolerans gelişimini frenler.

 • 4. Plasentadan FETUSA, Emzirenlerden SÜTE geçerler. Bebekte sedasyon yaparlar.

 • 5. Çoğu mikrozamal enzimi indükler.

BENZODİAZEPİNLERİN DİĞER HİPNOSEDATİFLERE ÜSTÜNLÜKLERİ

 • i) Terapotik indeksleri yüksektir.

 • ii) Akut zehirlenmelerde tek başına alınılırsa ölüme neden olmaz.

 • ii) K.C.’de oksidatif enzimleri indüklemezler.

 • iv) Anksiyolotik etkilerini belirgin sedasyon olmaksızın yaparlar.

 • v) Psişik bağımlılık potansiyelleri barbitüratlara göre azdır.

BENZODİAZEPİNLER ETKİ SÜRELERİNE GÖRE;

 • 1. Uzun etkili B.Z.’ler: Diazepam, klordiazepoksid, klorazepat, prazepam, halazepam, medazepam, flurazepam ve kuazepam'dır.

 • 2. Orta etkili B.Z.’ler: Oksazepam, alprazolam, lorazepam, temazepam, nitrazepam ve flunitrazepamdır.

 • 3. Kısa etkili B.Z.’ler: Midazolom, Triazolom.

BENZODİAZEPİNLERİN FARMAKOLOJİK ETKİLERİ

 • Belirgin sedasyon oluşturmaksızın ANKSİYOLOTİK etki

 • Doza bağımlı olarak sedasyon, hipnotik etki, motor kordinasyon, bellek bozukluğu, antikonvülzan, santral etkili kas gevşetici etki

 • Bu etkilerin çoğuna TOLERANS gelişir. Anksiyolitik etkiye tolerans gelişmez.

 • Gebeliğin ilk üç ayında TERATOJENİK etkileri nedeniyle kullanılmaz.

ANKSİYOLİTİK VE SEDATİF OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER

 • DİAZEPAM

 • KLORDİAZEPOKSİT

 • OKSAZEPAM

 • MEDAZEPAM

 • LORAZEPAM

 • KLORAZEPAT

 • ALPROZOLAM

HİPNOTİK OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER

 • Mide-Barsak kanalından absorbsiyonu hızlı olan: DİAZEPAM ve FLURAZEPAM

 • Gündüze sarkan sedasyon sorunu göstermeyen orta etkili üç B.Z.: NİTRAZEPAM, FLUNİTRAZEPAM ve TEMAZEPAM

 • Kısa etkili MİDAZOLAM ve TRİAZOLAM artık etki oluşturmaz, fakat rebound uykusuzluk yaparlar.

ANTİEPİLEPTİK OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER

 • DİAZEPAM

 • KLONAZEPAM

(Status epileptikus tedavisinde parenteral kullanılır.)

BENZODİAZEPİN ANTAGONİSTLERİ

 • FLUMAZENİL: Parsiyel antagonisttir.

Gerek benzodiazepin agonistlerinin ve gerekse ters agonistlerinin etkisini kompetitif bir şekilde antagonize eder.

BENZODİAZEPİNLERİN KULLANIŞ YERLERİ

 • Anksiyete bozuklukları

 • Uyku bozuklukları

 • Genel anestezi indüksiyonu: MİDAZOLOM

 • Anestezi premedikasyonu: DİAZEPAM…

 • Antiepileptik

 • Antikonvülzan

 • Çizgili kas rijiditesi ve spazmlarına karşı kullanılırlar.

BENZODİAZEPİNLERİN YAN TESİRLERİ-1

 • Anksiyolitik veya sedatif etki oluşturan dozlarda yan etkileri: Uyuşukluk, uyku eğilimi, mental ve psikomotor fonksiyonların bozulması, dezoriyantasyon…

BENZODİAZEPİNLERİN YAN TESİRLERİ-2

 • Hipnotik olarak kullanıldıklarında oluşan yan tesirleri:

 • i)Artık etki: Uzun etkili B.Z.’lerde görülür (Flurazepam, Diazepam…).

 • ii)Rebound uykusuzluk: Orta ve kısa etkili B.Z.’lerin birden kesilmesi sonucu ortaya çıkar (Triazolom…).

BUSPİRON

 • Yapısı ve etki mekanizması B.Z.’lere benzemez. Anksiyolitik etkisi LİMBİK sistemde 5HT1A alt tipi otoreseptörleri aktive ederek serotonerjik etkinliğinin azalmasına bağlıdır.

 • Reaktif anksiyetede kullanılmaz. Çünkü etkisi 1-3 haftada ortaya çıkar.

BUSPİRONUN BENZODİAZEPİNLERE ÜSTÜNLÜĞÜ

 • i) Anksiyolitik etkiye daha az psikomotor bozukluk eşlik eder.

 • ii) Sedasyon ve amnezi oluşturmaz veya azdır.

 • iii) Tolerans bağımlılık ve yoksunluk sendromu yapmaz.

 • iv) Alkol ve diğer sedatif-hipnotiklerle çapraz-tolerans yapmaz.

 • v) Antikonvülzan ve çizgili kas gevşetici etkisi yoktur.

ATİPİK BENZODİAZEPİN RESEPTÖR AGONİSTLERİ

 • Benzodiazepin reseptör kompleksine bağlanırlar, fakat bağlanma yerleri biraz farklıdır.

 • ZOPİKLON: Suistimal edilme ve bağımlılık yapma potansiyeli ve ertesi güne taşan artık-etkisi daha azdır.

 • ZOLPİDEM: Bağımlılık yapma potansiyeli, belleği bozması ve artık-etkisi zayıftır. Parsiyel agonisttir.
Yüklə 14,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə