Homo oeconomicus – człowiek – istota racjonalna ? Monika MroczekYüklə 445 b.
tarix26.09.2017
ölçüsü445 b.


Homo oeconomicus – człowiek – istota racjonalna ?

 • Monika Mroczek

 • Na podstawie:

 • M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN; rozdz. 15

 • Miklaszewska, Dylematy racjonalności


Wstęp – plan prezentacji

 • Część I - Założenie o racjonalności

  • Wprowadzenie pojęcia
  • Znaczenie racjonalności
  • Obrona racjonalizmu
  • Ograniczona racjonalność
  • Krytyka racjonalizmu
 • Część II - Różne podejścia do Homo oeconomicus

  • Ekonomia behawioralna
  • Teoria wyboru publicznego
  • Podejście Amartyja Sena
  • Podejście Philipa Pettita


Część I Założenie o racjonalnościRacjonalność – znaczenie terminu

 • Znaczenie potoczne:

  • działanie jednostek polegające na pełnym wykorzystaniu informacji i dostępnych środków aby osiągnąć dobrze określone cele;
 • Znaczenie ekonomiczne:

  • działanie jednostek, które maksymalizują swoją użyteczność, przy ograniczonych zasobach (bądź minimalizują nakłady, przy założonym poziomie efektów)


Znaczenie dla ekonomistów

 • Dla ekonomistów klasycznych racjonalność to preferowanie większej ilości w stosunku do mniejszej ilości,

 • zbiór preferencji jest uporządkowany dostęp do informacji jest bezpłatny, brak jest ryzykaRacjonalność cd.

 • Nie wszystkie teorie wyprowadzane są na podstawie założenia o racjonalności np:

  • wyprowadzenie popytu na pieniądz,
  • ekonomia marksistowska, radykalna,
  • amerykański instytucjonalizm


Obrona racjonalności

 • Prawdziwość twierdzenia o racjonalności – jest wynikiem pewnej konwencji

 • Jest prawdziwe w sposób tak oczywisty że wystarczy je sformułować aby zostało zaakceptowane

 • Racjonalność nie zawsze była uważana za analityczną tautologie, ale jako kantowskie twierdzenie „a priori”

 • Neoklasyczni ekonomiści przyjęli ze jest częścią lakatosiańskiego „twardego rdzenia” - PopperObrona racjonalności

 • Boland – krytyka racjonalności bezskuteczna (traktowana jako twierdzenie metafizyczne)

 • Sarget i Lucas – wprowadzenie do modelu parametrów które nie są motywowane dążeniem do indywidualnej optymalizacji – są traktowane jako „dostosowanie ad-hoc”

 • Caldwell –racjonalność nie poddaje się testowaniuOgraniczona racjonalność

 • Herbert Simon - Ograniczona racjonalność (bounded rationality)

  • Człowiek często podejmuje decyzję pod wpływem impulsu lub z nawyku a także kieruję się ciekawością czy posiada skłonności do zapominania
  • nie max użyteczności a zaspokaja potrzeby w zadawalającym go stopniu


Wnioski z obrony

 • Założenie o racjonalności odnosi się do motywacji jednostek, ale ekonomistów interesuje zachowanie się zbiorowości

 • Aby z hipotezy o racjonalności można wysnuć pewne wnioski trzeba uzupełnić koncepcję o założenia pomocnicze tj: jednorodność działających podmiotów, zał. o doskonałej zdolności przewidywania itp.Krytyka racjonalności

 • Eksperymenty wykazały ze jednostki nie zachowują się w sposób racjonalny

  • np. jednostki systematycznie zaniżają wielkość kosztów alternatywnych w porównaniu z kosztami ponoszonymi,
  • zyski na giełdzie pojawiające nie poprzedzające dni wolne od pracy, na przełomie lat, miesięcy - jeśli więc założenie załamuję się na rynkach finansowych to dlaczego ma się sprawdzać na innych rynkach ?
 • Obrona: argumentuje się że anomalie mają rozkład przypadkowy i w przypadku procesów masowych niwelują się wzajemnie lub są przez nich po prostu ignorowaneWnioski

 • Czy mamy odrzucić całą ekonomie neoklasyczną bo jest oparta na niepewnym założeniu?

 • Według autora „uczynić tak, oznaczałoby paść ofiarą naiwnego falsyfikacjonizmu”

 • Potencjalne źródło problemu – nasz sposób interpretowania kosztów informacji lub mechanizmu konkurencjiCzęść II Różne podejścia do Homo oeconomicusEkonomia behawioralna

 • Obecnie kwestionuje się koncepcję człowieka ekonomicznego

 • Ekonomia behawioralna poprzez badania indywidualnych i społecznych skłonności poznawczych i emocjonalnych stara się wyjaśnić decyzje ekonomiczne i ich wpływ na ceny rynkowe dochody i alokacje środków produkcjiTeoria wyboru publicznego

 • broni racjonalności jednostek

 • Becker, Caplan – pozorne irracjonalne działania są w istocie racjonalne i dają się w ten sposób wyjaśnić

 • Buchanan – homo oeconomicus jako uproszczenie a nie pełna koncepcja człowieka (lepiej założyć egoizm jednostek niż altruizm)Podejście Amartyja Sena

 • Sen zastanawia się nad tym dlaczego wybiera się założenie o racjonalności wiedząc ze jest błędne

 • nawiązuje do rozbieżności w teorii Adama Smitha – do dwoistości wizji człowieka , który na rynku zachowuję się egoistycznie a w swoich działaniach moralnych - altruistycznie

 • wprowadza wymiar etyczny i dodatkowe pojęcia: współodczuwanie i zobowiązaniePhilip Pettit

 • tworzy tezę o wirtualnej obecności umysłu ekonomicznego we wszelkich działaniach ludzkich

 • wszelkie ludzkie zachowania dają się opisać w sposób ekonomicznie racjonalny przez wydobycie z nich momentu skoncentrowania na sobieWnioski

 • Dotychczasowa tradycyjna wizja człowieka racjonalnego jest niewystarczająca i stąd konieczne są nowe postulaty i różne odmiany teorii, także nie oparte na założeniu o racjonalności, jednak żadna z alternatywnych teorii nie daje tak dokładnych wniosków jak te zakładające racjonalność

 • Na podstawie koncepcji zdrowego rozsądku nie da się zbudować metafizyki ani antropologii, jednak „ma walor metodologiczny” - można sprowadzić do niej i wytłumaczyć za jej pomocą wszelkie ludzie zachowaniaDziękuję za uwagę !

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə