I. Genel BilgilerYüklə 482,52 Kb.
səhifə1/5
tarix11.04.2018
ölçüsü482,52 Kb.
#37504
  1   2   3   4   5


İÇİNDEKİLER


Sayfa

Önsöz

3

I. Genel Bilgiler

4

1. Tarihçe

4

2. İdari, Akademik Yapılanma ve Mevzuat

5

3. Eğitim ve Öğretim Programı

9

3.1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

9

3.2. Çevre Mühendisliği Bölümü

9

3.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

10

3.4. Endüstri Mühendisliği Bölümü

11

3.5. Fizik Mühendisliği Bölümü

11

3.6. Gıda Mühendisliği Bölümü

12

3.7. İnşaat Mühendisliği Bölümü

13

3.8. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

13

3.9. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

13

3.10. Kimya Mühendisliği Bölümü

14

3.11. Maden Mühendisliği Bölümü

15

3.12. Makina Mühendisliği Bölümü – Otomotiv Mühendisliği Programı

16

3.13. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

16

II. Stratejik Planlama Süreci

18

1. Mevcut Durum Analizi

18

1.1. Personel ve Öğrencilerin Durumu

18

1.2. Akademik Faaliyetler ile İlgili Durum

24

1.3. Mühendislik Fakültelerinin Karşılaştırmalı Analizi

27

1.4. Fiziki Koşullar

28

2. İlişkide Olduğumuz Gerçek ve Tüzel Kişiler

29

3. GZFT Analizi

31

4. Varsayımlar

32

III. Stratejik Plan

33

1. Özgörev, Uzgörü ve Değerler

33

2. Stratejik Amaç ve Hedefler

35

3. Stratejik Göstergeler

44

ÖNSÖZ

Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde bir kurumun ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik yönetim esaslarını uygulaması bir zorunluluktur. Hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için uygulamaları gereken stratejileri belli olmayan kurumların başarılı olması mümkün değildir.


Geleceğimizi nasıl görmek istediğimizin ve bunu nasıl başaracağımızın bir yol haritası olarak değerlendirdiğimiz bu stratejik planımıza büyük önem veriyoruz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak üzere çabalarımızı verimli kılacağına inandığımız bu stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm Fakültemiz çalışanlarına ve özellikle önceki Dekanımız Prof.Dr.H.Selçuk Geçim’e teşekkür ederim.

Prof.Dr. H. Yılmaz KAPTAN

Dekan

Haziran 2008
I. GENEL BİLGİLER

1. Tarihçe

Mühendislik Fakültesi, Üniversitemiz bünyesinde daha önce bulunan Fen ve Mühendislik Fakültesi adlı birimin 23.08.1971 tarihinde üç yeni fakülteye bölünmesiyle doğmuştur. Jeoloji, Maden ve Fizik Mühendisliği bölümleri Mühendislik Fakültesi’nin ilk kurulan bölümleridir.
2809 sayılı Kanunla kabul edilen 41 sayılı Kanun Hükmündeki Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümlerini içeren ve 1967 yılında kurulmuş bulunan Kimya Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi birleştirilerek 10 bölüme sahip Mühendislik Fakültesi oluşturulmuştur.
Önceden Rektörlüğe bağlı olan tek bölümlü (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği) Teknoloji Meslek Yüksek Okulu da aynı kararname ile Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu olarak adlandırılıp Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Diğer taraftan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 2. maddesi f fıkrasına göre Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Rektörlüğe bağlanmıştır.
Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.08.1983 tarih ve 250/7165 sayılı yazısı ile Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Anabilim Dalı’na dönüştürülmüş ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne bağlanmıştır.
1992 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 27.04.1993 tarih ve 1467 sayılı yazısı ile Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Makina Mühendisliği Bölümü kurulmuş, Fakültemiz bünyesinde bulunan Kimya Bölümü ise Fen Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bu bölümlerden İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün faaliyete geçirilmesi şu an için düşünülmemektedir.

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.05.2005 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04-05/1134-010150 sayılı yazısıyla Makina Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak Otomotiv Mühendisliği Programı açılmıştır. Makina Mühendisliği Bölümü’nün Otomotiv Mühendisliği Programı’na 2005/2006 eğitim-öğretim yılı için biri yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 31 lisans öğrencisi alınmış olup bu öğrenciler halen İngilizce ve Almanca dillerinde yabancı dil hazırlık eğitimlerini sürdürmektedirler. Otomotiv Mühendisliği Programı’nda lisans derslerine, 2006/2007 ders yılından itibaren başlanacaktır.


Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.5.1995 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04-01/973-9980 sayılı yazısı ile Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.10.1995 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04-01/2179 sayılı yazısı ile Çevre Mühendisliği Bölümü ve yine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.06.2004 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04-01/779-010082 sayılı yazısıyla Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile Çevre Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü henüz yapılanma aşamasında olup bu bölümlerde şimdilik sadece lisansüstü düzeyde eğitim/öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerin kuruluş tarihleri topluca Çizelge 1’de verilmektedir.
2. İdari, Akademik Yapılanma ve Mevzuat

2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki kanunla kurulmuş olan H.Ü. Mühendislik Fakültesi’nde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkarılmış Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre yönetilmektedir.


Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitim, öğretim ve araştırmalar birlikte yürütülmektedir. Mühendislik Fakültesi’ne bağlı 13 bölüm ve bu bölümlere ait 45 adet anabilim dalı bulunmaktadır (Şekil 1). Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre oluşturulmuş fakülte yönetim kurulları mevcuttur. Fakültemizin idari yapılanması ise Şekil 2’de verilmektedir.
Çizelge 1. Fakültemizdeki bölümler ve kuruluş yılları

Bölüm Adı

Kuruluş Yılı

Fizik Mühendisliği

1968

Jeoloji Mühendisliği

1968

Kimya Mühendisliği

1968

Maden Mühendisliği

1968

Kimya Bölümü

1971 (1992 yılında Fen Fakültesine bağlandı.)

Mesleki Teknoloji Yük. Ok.

1973’te Rektörlüğe bağlı olarak kuruldu, 1982’de Fakültemize bağlandı, 1992’de tekrar Rektörlüğe bağlandı.

Elektrik ve Elektronik Müh.

1975

Bilgisayar Mühendisliği

1977

Gıda Mühendisliği

1977

Nükleer Enerji Mühendisliği

1982 (1978-1982 arası Fen Bil. Enstitüsüne bağlı.)

İnşaat Mühendisliği

1992

Makina Mühendisliği

1992

Çevre Mühendisliği

1995

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

1995

Endüstri Mühendisliği

2004


* Faal değil.Şekil 1. H.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin akademik yapılanması
* 1. Öğretim Üyelerinin “Kadroya Atanma” başvurularını değerlendirme komisyonu

2. Eğitim Komisyonu

3. Üniversitemiz ve diğer kurumların verdiği “Ödül”lere ilişkin başvuruları değerlendirme komisyonu

4. Burs Komisyonu


Şekil 2. H.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin idari yapılanması

3. Eğitim ve Öğretim Programı

3.1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği dalında Türkiye'de kurulan ilk iki bölümden biri olan bölümün amacı, bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanında uluslararası düzeyde mühendisler yetiştirmektir. Bölümde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek, Türkiye'nin gereksinimlerini de gözeten evrensel düzeyde çağdaş bir mühendislik eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Bölüm, Türkiye'deki en gelişmiş ve kapsamlı donanım ve hizmet altyapılarına sahip bilgisayar mühendisliği bölümlerinden birisi olup lisans, lisansüstü ve doktora eğitimleri vermektedir. Bölümün Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm mezunları iş hayatına atıldıklarında birçok seçeneğe sahip olup büyük bir çoğunluğu çok iyi koşullarda ve kısa zamanda iş bulabilmektedirler. Türkiye’nin bütün büyük kuruluşlarında mühendislikten yöneticiliğe kadar birçok alanda görev almaktadırlar. Ayrıca, yurt dışındaki uluslararası firmaların büyük araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışmaktadırlar.


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplumun yararına sunmaktır.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okuma ve çalışmanın her zaman tercih edilir olması, verdiği eğitim-öğretimin, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve evrensel kalkınmaya fark edilir katkılarda bulunmasıdır.
3.2. Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü, sağlıklı ve kaliteli insan yaşamı için çevresel koşulların iyileştirilmesi yönünde temel bilim ve mühendislik esaslarını uygulayabilecek, seviyeli bilgi ve becerilerle donanmış mühendislerin yetişmesini amaç edinmiştir. 1997 yılında Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm "Çevre Bilimleri" ve "Çevre Teknolojileri" adlı iki anabilim dalına sahip olup yüksek mühendislik, bilim uzmanlığı ve doktora eğitim programlarını sürdürmektedir. Bölümde lisans eğitimi yapılmamaktadır. Çevre Mühendisliği'nin çalışma alanları ana hatlarıyla; su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; havza yönetimi ve çevre düzeni planları; içme suyu temini, iletimi, arıtma tesislerinin projelendirilmesi; kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin projelendirilmesi ve işletilmesi; yeraltı ve yüzey suları kirliliği kontrolü; evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde sistem seçimi, biyolojik, kimyasal ve fiziksel arıtma yöntemleri; sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması; katı ve tehlikeli atıkların yönetimi; hava kirliliği yönetimi ve modellenmesi; risk yönetimi; gürültü kirliliğinin kontrolü, çevre kimyası ve mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir.


Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Türkiye’de ve dünyada çevre konularında ileri düzeyde “yüksek lisans” eğitimi veren, disiplinlerarası bilimsel araştırmalar yapan ve koordine eden bir bölüm olmaktır.
Çevre Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, hedeflerine, Türkiye Cumhuriyeti ve Hacettepe Üniversitesi’nin hedefleri ile uyumlu bir şekilde ulaşmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Uygulanacak eğitim/araştırma metotları uluslararası ve AB normları ile uyumlu olacaktır.
3.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölümümüzün amacı, elektrik ve elektronik mühendisliğinin her alanında çağdaş mühendislik bilgileri ile donatılmış, ileri seviyede çözümleme ve tasarım yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak araştırma etkinlikleri gerçekleştirmektir. Bölümümüzde Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga, Elektronik, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri ve Telekomünikasyon anabilim dalları bulunmaktadır. Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde eğitim ve öğretim; bilim ve teknoloji üretimi; araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında en iyi olmaktır.
3.4. Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü, hem akademik hem de idari kadro olarak henüz yapılanma aşamasında olduğundan bugün itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmamaktadır.


3.5. Fizik Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nün temeli, çoğunluğu aynı dönem mezunu olan bir grup fizikçinin, Prof. Dr. Numan Zengin önderliğinde Hacettepe Fizik Enstitüsü’nde toplanmalarına dayanır. 1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi’nin Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi içinde yer alması öngörülen Fizik Enstitüsü, 1982 yılında yürürlüğe giren YÖK yasası çerçevesinde bugün Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içinde 6 anabilim dalı içeren Fizik Mühendisliği Bölümü adıyla etkinliklerini sürdürmektedir. Bölüm, lisans düzeyinde Fizik Mühendisliği eğitim/öğretim programıyla, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü içinde lisansüstü düzeyde Fizik Yüksek Mühendisliği, Fizik Yüksek Lisans (Fizikte Bilim Uzmanlığı) ve Fizikte Doktora programlarını yürütmektedir.

Fizik Mühendisliği Bölümü, bir yandan yüksek lisans ve doktora çalışmaları çerçevesinde bilimsel araştırmalarını planlayıp yürütürken, bir yandan da deneysel ve uygulamalı fizik alanında toplumun gereksinimleri doğrultusunda önemli ekonomik etkinliklerde bulunan fizik mühendislerini yetiştirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nün üstlendiği bir başka görev de, Kayseri Erciyes, Sivas Cumhuriyet, Eskişehir Anadolu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin fizik bölümlerinin kuruluş aşamasında çekirdek öğretim elemanı kadrolarının yetiştirilmesini ve oluşturulmasını sağlamak olmuştur. Bölümün bugüne kadar yetiştirdiği 1100’ün üzerindeki Bilim Uzmanı/Fizik Mühendisi, 200’ün üzerindeki yüksek lisansiyeri ve 80 doktorantı aldıkları eğitimin kendilerine kazandırdığı donanımın bilincinde olarak, sahip oldukları diplomanın gururuyla hizmet vermektedirler. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü kuruluş aşamasında, üstlendiği görevin ve geleceğe yönelik hedefleri ile gelişim yönünün doğru tanımlanmış olması nedeniyle, yeryüzündeki bilimsel ve teknolojik gelişme doğrultusunda etkinliklerini sürdürmektedir.
Fizik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Çağdaş eğitim-öğretim programları ile meslek bilgilerini özümsemiş, sorunlara çözümler üretebilen, iletişim yetenekleri güçlü, etik ve toplumsal değerlere önem veren üstün nitelikli fizik mühendisleri ve araştırmacıları yetiştirmek; uluslararası düzeyde, günümüz ve geleceğin teknolojilerine yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçları toplum yararına dönüştürmektir.
Fizik Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Eğitim-öğretim ve araştırma programlarımızı teknolojik ve bilimsel gelişmelerle güncelleştirmek; yaşam ortamlarını ve çalışma koşullarını iyileştirerek eleman ve öğrencilerimizin verimliliğini artırmak; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yaparak bölümümüzün ve ülkemizin geleceğine yeni ufuklar açmaktır.
3.6. Gıda Mühendisliği Bölümü

1977 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz öğrencileri, üniversite giriş sınavında matematik puanına göre ilk %2-3'lük dilime girmiş başarılı gençlerdir. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği anabilim dalı programı çerçevesinde Bölümde yüksek mühendislik, bilim uzmanlığı ve doktora eğitim-öğretim uygulamaları yürütülmektedir. Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.


Gıda Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, aydın ve dürüst öğrenciler yetiştirmek; hem yetiştirdiği gıda mühendisleriyle hem de yapılan bilimsel araştırmalarla ülkemizde olduğu kadar, dünyadaki üniversitelerle de yarışacak akademik düzeyi yakalamaktır.
Gıda Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Öğrencilerine kazandırdığı akademik bilgi, teknik beceri ve araştırma alışkanlığı ile ülkemizde gıda mühendisliği alanında bilimsel çalışmaları evrensel düzeye çıkaracak ve Türk gıda endüstrisinin gelişmesini sağlayacak kadroları oluşturarak ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
3.7. İnşaat Mühendisliği Bölümü

1992 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 27.4.1993 tarih ve 1467 sayılı yazısı ile Fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün faaliyete geçirilmesi şu an için düşünülmemektedir.


3.8. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

H. Ü. Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1995 yılında kurulmuştur. Ülkemizde halen bu dalda Mühendis yetiştiren 5 adet bölüm bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Askeri Harita Genel Komutanlığı'na bağlı olarak eğitim yapan Harita Yüksek Teknik Okulu bulunmaktadır. Yeni kurulmuş bir bölüm olmasına rağmen, ülkemizde alet ve cihaz varlığı ve bu cihazların teknik yeterliliği bakımından en iyi durumda olan bölümlerin başında gelmektedir. Jeodezi ve fotogrametri faaliyetleri, toprağa ilişkin tüm mühendislik projelerinin planlama ve uygulama safhalarında gerek duyulan bir faaliyettir. Bölüm halen var olan öğretim elemanlarının bilgi ve deneyim birikimi ve iş piyasasında sağladığı güven nedeniyle bir çok proje teklifi almış olmasına karşın, özellikle eleman yetersizliği nedeniyle bunlar arasından uygun olanlar seçilerek yürütülmüştür


3.9. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölümün esas amacı; maden yataklarının araştırılması ve değerlendirilmesi, toprak mekaniğinin analizi ve su kaynaklarının araştırılması, meydana gelebilecek enerji problemlerinin ülkeden uzak tutulmasını sağlamak ve jeolojinin ekonomik değerlerinden faydalanabilecek mühendisler yetiştirmektir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü; Petrografi, İnce Kesit ve Parlatma, Jeofizik, Uzaktan Algılama, Mühendislik ve Hidrojeoloji laboratuvarlarıyla, öğrencilerine çağdaş eğitim sunmaktadır. Bölümde; Genel Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya, Mineraloji-Petrografi, Uygulamalı Jeoloji anabilim dalları bulunmaktadır.


Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Türkiye’de lider, uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmaktır.
3.10. Kimya Mühendisliği Bölümü

H. Ü. Mühendislik Fakültesi’nin en eski bölümlerinden biri olan Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 yılında kurulmuştur. Bölüm’ün son derece çeşitli ve zengin laboratuvar olanaklarında öğrencilerin iş başı eğitimi yapmaları hedef alınır. Lisans eğitiminin son yılı olan dördüncü yılda öğrencilerin bilgilerini sentezleyebileceği proje, plan ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilir. Bu yılda öğrencilerin teknik ve bilimsel rapor yazma becerilerini kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin bir proje ile kendi alt yapılarını geliştirmeleri ve bu projelerin ön deneylerini yapmaları teşvik edilir. H. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü’nün öğrencilerine sağladığı bir başka ayrıcalık, toplam kalite yönetimi, çevre ve güvenlik gibi çağdaş becerilerin yanında Biyoteknoloji (özellikle Biyoproses Endüstrileri), Polimer Bilim ve Teknolojisi (özellikle Plastik Mühendisliği) ve Seramikler Endüstrileri (özellikle Elektronik Seramikler) başlıkları altında üç ayrı pakette yan uzmanlık kazanmalarının sağlanmasıdır. Bölümün eğitim dili ingilizce olup hazırlık sınıfı vardır. Yabancı dil muafiyet sınavını başaran öğrenciler doğrudan eğitime başlarlar. Ayrıca, Bölüm Türkçe’ye de çok önem vermekte olup mezunların entellektüel düzeyde Türkçe’ye hakim olmalarını istemektedir.


Kimya Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Lisans ve lisansüstü programlarında üstün nitelikli eğitim-öğretim vermek ve (Bilgisayar destekli tasarım ve çok iyi yabancı dil gibi) artıları olan kimya mühendislerini yetiştirmek; üstün nitelikli bilimsel araştırmaların sürekli yapılabilmesi için fiziksel koşulları ve altyapıyı oluşturmak, yapılan araştırmalar ile kimya mühendisliği literatürüne temel katkılar yapmak; endüstri ile sürekli ve yakın işbirliği içinde olmak ve endüstriden gelen problemleri çözebilme yeteneğine sahip olmaktır.
Kimya Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Kimya mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir kurum olmak, İş yaşamında lider konumuna gelebilecek “proaktif” kimya mühendislerini yetiştirmek, özellikle “biyoteknoloji, ileri malzemeler (polimer dahil), nanoteknoloji ve proses mühendisliği” araştırmalarında yetkinliği tüm dünya tarafından “kabul edilir” konumda olmaktır.
3.11. Maden Mühendisliği Bölümü

Ülkemizdeki Maden Mühendisliği bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan Bölümümüz, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, bilgisayar kullanabilen ve sosyal niteliklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde, Cevher Hazırlama ve Maden İşletme anabilim dalları mevcuttur. Bölümümüzde lisans öğrencilerinin kullanımına sunulmuş olan tam donanımlı 19 adet PC'den oluşan bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Mezunlar, çeşitli kömür ve metal madenlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayiinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedir. Maden mühendislerinin ayrıca, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika gibi madencilik alanında gelişmiş ülkelerde iş bulmaları söz konusudur. Bölümde lisans eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans ve doktora programları ise Türkçe olarak yürütülmektedir.


Maden Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünün geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmektir.
Maden Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir maden mühendisliği bölümü olmaktır.
3.12. Makina Mühendisliği Bölümü - Otomotiv Mühendisliği Programı

Otomotiv endüstrisi, ülkemizde, lider sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Günümüzde, binek otomobillerin yanı sıra otobüs ve kamyon üretimi de yapılan ülkemizde, ihracatın önemli bir kısmı bu ürünlerle gerçekleştirilmektedir. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Türkiye’yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte, yatırımlarını gün geçtikçe artırmaktadırlar. Ülkemizde bu sektörün gereksinimlerini karşılayacak lisans seviyesinde mühendisleri yetiştiren bir eğitim kurumu yoktur. Sektörün teknik eleman ihtiyacı makina, elektrik, elektronik vb. mühendislerden karşılanmakta, ancak, bu mühendislerin eğitimi ve sektöre uyum sağlamaları zaman almaktadır. Hacettepe Üniversitesi, otomotiv sektörünün yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ülkemiz için yeni bir program başlatmıştır. Makina Mühendisliği Bölümü çatısı altında yer alacak Otomotiv Mühendisliği Programı’nda öğrenciler uygulama ağırlıklı olarak eğitileceklerdir. Bu programdan mezun olduğu gün sektörde çalışmaya başlayabilecek mühendislerin yetişmesi amaçlanmıştır. Bölümde eğitim dili İngilizce olup öğrenciler lisans eğitimlerine başlayabilmek için İngilizce ve Almanca hazırlık okuluna devam etmek veya muafiyet sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar.


3.13. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile, ülkemizde bu alanda lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren ilk ve tek üniversitedir. 1977 yılında kurulup lisansüstü düzeyde eğitim veren Bölümümüz, 1982 yılında lisans düzeyinde de eğitim vermeye başlamıştır. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde verilen eğitim, temel mühendislik konularında oldukça yüksek düzeyde olduğu için, mezunlarımız, genel enerji, kontrol, ısı, bilgisayar, sayısal yöntemler, modelleme ve simülasyon, malzeme gibi konularda nitelikli mühendis olarak yetişirler. Bunların yanısıra mezunlarımız, nükleer reaktör kor tasarımı, termal-hidrolik analizi, yakıt yönetimi, nükleer yakıt ve malzemeler, radyasyon güvenliği ve mühendisliği, zırhlama, enerji-çevre etkileşimi gibi konularda da yeterli bilgi birikimine sahiptirler. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri verilmekte ve projeler yapılmaktadır.


Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu. Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren tek nükleer mühendislik bölümü olmamız nedeniyle, doğal olarak, nükleer enerji alanında önder ve örnek olmak; nükleer teknolojiye sahip gelişmiş ülkelerle sürekli işbirliği içinde olmamız gerekliliğini dikkate alarak, eğitim/öğretim seviyemizi uluslararası standartların dahi üstünde tutmak ve araştırma faaliyetlerimizin dünyanın her yerinde kabul görür nitelikte olmasına özen göstermek; mezunlarımızın önemli bir bölümünün yurt dışına gidiyor oluşunu gözönünde bulundurarak, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde geçerli bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış olarak mezun olmaları konusunda azami gayreti ve dikkati göstermektir.
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu. Bilimin ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, beceri ve vizyona sahip bireyler yetiştirmek; gerekli bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip, evrensel değerlerle donatılmış, toplum yararına hizmet üretmeye hazır ve nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla gelişimine katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmektir.

II. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizi

1.1. Personel ve Öğrencilerin DurumuToplam akademik personel çizelgesi (Çizelge 2) ve akademik personelin bölümlere göre dağılım grafiğinden (Şekil 3) de görüldüğü gibi 2000-2005 yılları arasında yıllık bazda toplam personel sayısında önemli miktarda değişiklik olmamış, ancak 2004 ve 2005 yıllarında araştırma görevlisi sayısında diğer yıllara oranla yaklaşık %20’lik bir azalma olmuştur. 2001-2005 yılları arasındaki bölümlere göre yıllık idari personel sayısında (Çizelge 3) ise akademik personeldeki değişim oranına kıyasla hiç bir değişimin olmadığı görülebilmektedir.
Yüklə 482,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə