İfade tutanağIYüklə 19,81 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü19,81 Kb.T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG010012/0314

KONU:

11.03.2005* 04802

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

GENELGE


2005/ 39

09/02/2005 tarihli ve 25722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tedavi yardımına ilişkin 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4)’ nın “Özel Tetkik, Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Yapılacak Sevklerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 2.3. maddesinde; hangi ani acil hallerde, hastanın tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının bulunduğu özel merkeze sevk edilebileceğinin Bakanlığımızca belirleneceği ve yayınlanacak bir genelge ile duyurulacağı düzenlenmiştir.

Sağlık kurumlarının görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirlenen ani acil haller ve bu hallerin ortaya çıkması durumunda istenebilecek ileri tetkik işlemleri; “İLERİ TETKİK İŞLEMİ GEREKTİREN ANİ ACİL HALLER” başlığı altında hazırlanarak genelge ekine konulmuştur.

İleri Tetkik İşlemi Gerektiren Ani Acil Haller başlığı altında belirlenen esaslar yalnızca, Talimatın 2.3. maddesinde tanımlanan istisnai durumlarda ve tek özel merkezin bulunduğu yerlerde uygulanacaktır.

Bilgilerinizi, uygulamanın bu genelge doğrultusunda yürütülmesini, aksine uygulamaların tespiti halinde, başta sevki yapan tabipler olmak üzere ilgili kurum amirinin doğrudan sorumlu tutularak haklarında işlem yapılacağının ilgililere imza karşılığı tebliğini önemle arz ve rica ederim.
Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.


Müsteşar


Dağıtım:

81 İl Valiliğine

Maliye Bakanlığına

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne

Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne

YÖK Başkanlığına

İLERİ TETKİK İŞLEMİ GEREKTİREN ANİ ACİL HALLERE İLİŞKİN ESASLAR


 1. Hipertansiyon

a)Şiddetli hiper tansiyon ile beraber mental durum değişikliği,

b)Şiddetli akut baş ağrısı,

c)İlaca cevap vermeyen baş ağrıları,

d)Fokal nörolojik bozukluklar bulunduğunda,

KRANİAL BT, istenilebilir.
 1. Aort Afetleri ( en sık görülen aort diseksiyonudur.)

a) Aort diseksiyonunun olduğu durumlarda,

b)Abdominal aort anevrizması şüphesi olan hastalarda,

BT istenebilir.c)Ancak, aort diseksiyonunda MR’nın duyarlılık ve özgüllüğü yüksektir.


 1. Akciğer embolisi

a)Tanı yöntemi olarak, akciğer ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, MR veya Thorax BT, istenebilir.


 1. Koma ve mental durumun bozulması

a) İntrakranial kanama, infarkt, apse, ödem ya da tümörlerin saptanmasında Kranial BT ya da MR istenebilir.

b)Lomber ponksiyon, menenjit tanısı konulabilmesi için zorunludur; ancak, KİBA durumunda kontrendike olduğundan ponksiyon öncesi kranial BT çekilmelidir.


 1. Serebrovasküler hastalıklar

a)Hemorojik ve non-hemorojik hemiplejileri ayırt edilmesinde BT,

b)KİBA, subdural hematomlar, apseler, beyin tümörlerinin saptanmasında BT,

c)SVO tanı ve tedavisinde, arterio- venöz oluşum bozukluklarında ve karotis diseksiyonlarında MR,

d) Akut motor kayıp durumunda BT ve/veya MR

istenebilir.

.


 1. Başağrısı

a)Travmaya bağlı baş ağrılarında BT,

b)Kafa içi Basınç Artışı (KİBA)’da MR

istenebilir.
 1. Toksikoloji

a) Zehirlenmelerde tanıya yönelik incelemelerde, kranial BT endikedir


 1. Enfeksiyon hastalıkları

a)Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarındaki enfeksiyon şüphelerinde BT,

b)Kemik ve eklem enfeksiyonlarında BT ve MR,

c) Yumuşak doku ve kemik iliğinin görüntülenmesinde MR,

e) Sepsis durumlarında, apselerin saptanmasında

f)Mediastenitten şüphelenildiğinde

d)Septik artrik durumlarında BT, istenebilir.

 1. Üroloji

a)Olası bir obstrüksiyon, konjenital anomali ya da periferik apsenin belirlenebilmesi için USG’ye alternatif olarak,

b)Renal infarktüs durumlarında,

c) Makroskopik hematüride,

BT istenebilir.
 1. Hematoloji

a) MSS kanamasını dışlamak için BT gerekebilir.


 1. Oftalmoloji

a)Göz içi, kemik ve orbital yapılardaki hasarın görüntülenmesinde,

b)Gözdeki yabancı cisimlerin belirlenmesinde,

BT veya MR istenebilir.
 1. KBB

a)Akut vertigo şüphesinde MR veya BT,

b) Riskli hastalarda sinüzit tespitinde, metastazik durumları ortaya koymak için BT,c) Kafa tabanı ve yüz kırıklarında, Aksiyal ve Kronal Yüz BT,

istenebilir.
 1. Çevresel etmenlere bağlı acil durumlar

a)Soğuğa bağlı hastalıklar ve yaralanmalar olduğunda BT,

b) Humerus, calcaneus, femur başı, asetebulum kırıkları için BT,

c) Pelvis kırıklarında BT istenebilir.
14. TRAVMALAR
14.1.Omurga ve omurilik travması

a) Medulla spinalise basıdan şüpheleniliyorsa, BT ve MR istenebilir. 1. 2.Kafa travması

a)Akut kafa travmasında BT,

b)Serebral kontüzyon ve küçük kan kolleksiyonlarının tespitinde MR,

istenebilir.


14.3.Travmatik aort rüptürü

a) Tanıya yardımcı olmak amacıyla BT istenebilir.
14.4.Abdominal travma

a) Intra ve retroperitonal boşlukların değerlendirilmesinde BT,

b) Parankimal doku yaralanmalarının derecelendirilmesinde BT, istenebilir.
14.5.Toraks travmaları

a) Bu tür travmalarda BT istenebilir.
14.6.Akut karın ağrısı

a) Komplikasyonların saptanması amacıyla BT istenebilir.
14.7.Pelvik ve ürolojik travmalar

a) Bu tür travmalarda BT istenebilir.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə