İmar plani değİŞİKLİĞİ AÇiklama raporuYüklə 12,55 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü12,55 Kb.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İli : Balıkesir

İlçesi : Ayvalık

Mahallesi : Sakarya

Kadastro Pafta No : 21 N III

Ada No/Parsel No : 1493/325

: 1874/1

İmar Pafta No : 21 N III


Söz konusu parseller 01.09.2008 tarih,149 sayıyla onanlı Ayvalık İlave İmar Planı sınırları içinde yer almaktadır.Plan tadilatına konu olan 1493 ada 325 parsel ile 1874 ada 1 parsel 31750-31950 yatay,32300-32500 düşey koordinatları arasında konumlanmıştır.

Onanlı imar planına göre planlamaya konu 1493 ada 325 parsel ile 1874 ada 1 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır.Toplam yapı yoğunluğu E=0.60,maksimum yapı yüksekliği hmax=7.50 mt. olarak belirlenmiştir.1493 ada 325 parsel ile 1874 ada 1 parsel imar uygulaması görmüş olup aralarında yeşil alan planlıdır.1493 ada 325 parselin kuzeyinde parselin içine giren ve mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan 1493 ada 22 parsel bulunmaktadır.Onanlı imar planına göre 1493 ada 325 parselin kuzeyinde 17 metrelik taşıt yolu,yeşil alan ve ticaret alanı,doğusunda 25 metrelik taşıt yolu ve konut altı ticaret fonksiyonuna sahip gelişme konut alanı,güneyinde yaya yolu ve yeşil alan,batısında da 10 metrelik yaya yolu ve park alanı planlıdır.1874 ada 1 parselin kuzeyinde yaya yolu ve park alanı,doğusunda 25 metrelik ana taşıt yolu ve park alanı,güneyinde 12 metrelik taşıt yolu ve ticaret alanı,batısında da 12 metrelik taşıt yolu ve Belediye Hizmet Alanı,Sağlık ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı bulunan 1876 ada 1 parsel ve park alanı planlıdır.Bu bölge 1493 ada E=25 parselin imar uygulaması görmesi sonucunda oluşan bir bölgedir.Plan tadilatı 1493 ada 325 parsel ve 1874 ada 1 parsel olarak düşünülmesine rağmen plan bütünlüğünü korumak öncelikli hedef olduğuna göre söz konusu parsellerin çevresini kapsayan, kuzeyden ve batıdan 17 metrelik,güneybatıdan 12 metrelik taşıt yolları plan tadilatı onama sınırı kapsamı dahilinde yeniden irdelenmiştir.Plan tadilatına konu olan bu alanı kuzey yönünde 17 metrelik taşıt yolu,ticaret alanı ve park alanı,doğusunda 25 metrelik ana taşıt yolu,zemin kat ticari kullanımlı gelişme konut alanı ve park alanı,güneyinde 12 metrelik taşıt yolu ve ticaret alanı,batısında da 17 metrelik taşıt yolu,meskun konut alanı,gelişme konut alanı ve park alanı çevrelemektedir.Mevcut onanlı imar planında plan tadilatına konu olan alanın ortasında doğu-batı aksında uzanan enerji nakil hattı bulunduğundan bu alan yol ve park alanları olarak planlanmıştır.

Planlamaya konu olan alanın 25 metrelik ana taşıt yolu cephesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejantına sahip imar adaları planlanmıştır.Bu planlama mantığı,planlama alanında ana taşıt yolu olan 25 metrelik yol cephesindeki imar adalarının büyük bölümü için de geçerlidir. Ancak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejantı,imar planının onanmasından 5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hiçbir talebe konu olmamıştır. Aksine ilave imar planı sınırları içindeki gelişme konut alanlarının yaklaşık 2/3’ü yapılaşmasına rağmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejantına sahip alanlarda tek bir ruhsat dahi verilmemiştir.İlaveten Ayvalık ilçesinin artan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik imarlı arsa gereksinimi üst düzeydedir.Ayrıca plan tadilatına konu olan alanın doğusunda imar planında 25 ve 17 metrelik taşıt yollarının kesiştiği alanda kontrolsüz bir taşıt trafiği yaşanmakta olup bu durumun bir an önce çözüme kavuşması gereği vardır.

İmar planı tadilatı teklifi hazırlanırken yukarıda bahsedilen iki konu da irdelenmiş ve buna yönelik bir teklif hazırlanmıştır.Her şeyden önce Karayolları istikametinden gelip bu bölgede sonlanan çevre yolunun imar planında 25 metre olarak planlanan taşıt yoluna sağlıklı bir şekilde bağlanabilmesi amacıyla bu çevre yolu aynı genişlikte 17 metre olarak,enerji nakil hattının geçtiği güzergahta,alternatif toplayıcı taşıt yolu olarak önerilmiş ve bu yol 25 metrelik ana taşıt yoluna bağlanarak bu noktada bir kavşak düzenlemesi de yapılmıştır.Bu kavşak Ayvalık Yeni Şehirlerarası Terminali ve Küçük Sanayi Sitesinden gelip çevre yoluna devam edecek araçlar için önemli bir işlev üstlenecektir.Bu noktada refüj düzenlemesi de irdelenerek taşıt trafiğini mümkün olduğunca aksatmamak hedeflenmiştir.Mevcut imar planında park alanı olarak düzenlenen alanda 17 metrelik taşıt yolu önerisi yapıldığı için plan tadilatı onama sınırları dahilinde yeni bir planlama yapılmıştır.

Mevcut imar planında ticaret alanı olarak planlanmış ve halen Kipa Alışveriş Merkezi olarak hizmet veren alanın kuzeyinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı bulunan 1874 ada 1 parsele isabet eden yapı adasının ve bu parselin kuzeyinde yine Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı bulunan 1493 ada 325 parsel ve 1493 ada 22 parselin bir bölümünün yer aldığı yapı adalarının lejantı,konut altı zemin kat ticaret+gelişme konut alanı olarak değiştirilmiştir.Yapı yoğunluğu olarak planda belirlenen TAKS=0.25 KAKS=0.75,kat adedi 3 kat,ön bahçe çekme mesafesi 8 metre,yan bahçe çekme mesafesi 4 metre aynen korunmuştur.1874 ada 1 parselin bulunduğu yapı adası ile Belediye Hizmet Alanı,Sağlık ve Sosyal Tesis Alanı arasında 10 metrelik bir taşıt yolu önerilmiş ve bu öneri taşıt yolu plan tadilatı ile önerilmiş olan yeni 17 metrelik çevre yolu güzergahına bağlanmıştır.Mevcut enerji nakil hattı güzergahı yine park alanları ve taşıt yolu olarak planlanmış,yapılaşma alanları dışında tutulmuştur.Plan tadilatı teklifi ile önerilen yeni 17 metrelik taşıt yolunun kuzeyinde yer alan ve 1493 ada 325 ve 22 parselin oluşturduğu yapı adasının batısı ise lejant değişikliği sonrasında plana ilave edilmesi gereken yeşil alan ihtiyacı nedeniyle park alanı olarak genişletilmiştir.Plan tadilatı onama sınırı içinde yer alan 1876 ada 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı,Sağlık ve Sosyal Tesis Alanı konum olarak biraz değişmesine rağmen büyüklük olarak aynen korunmuştur.Mevcut imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı bulunan 1493 ada 325 parsel ve 1874 ada 1 parselin lejantının zemin kat ticaret+gelişme konut alanı olarak değiştirilmesi sonucunda planlama nüfusunda oluşacak artış hesaplanarak,artan nüfus başına ilave 10 m2 lik yeşil alan artışı sağlanmıştır.İmar planı tadilatı ile planlama alanında yaşanan taşıt trafiği sorununa düzen getirilmesi,ayrıca iki yapı adasının lejantının değiştirilerek planın daha dinamik ve uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

İmar planı tadilatı onama sınırları dahilinde planlama öncesinde ve sonrasında oluşan mekansal dağılım ve nüfus şu şekilde gerçekleşmiştir:


Kullanım şekli Mevcut plan Öneri plan Fark

BHA ve Sağlık-Sos. Tesis Al. 10.968 m2 10.968 m2 -

Konut Dışı Kentsel Çal. Al. 10.850 m2 - - 10.850 m2

Konut altı tic.+Gelişme Kon. Al. - 9.235 m2 + 9.235 m2

Park Alanları 14.720 m2 16.570 m2 + 1.850 m2

Nüfus - 185 kişi + 185 kişi


Bilgilerinize sunulur.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə