İnternetə qoşulan hər bir kompyuterin ünvanı necə adlanır?Yüklə 103,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.01.2018
ölçüsü103,6 Kb.
#20762


1

Şəbəkə  nədir? 

2

İnternetə  qoşulan  hər bir kompyuterin  ünvanı  necə  adlanır?                                          3

Veb-səhifənin  ünvanı  necə  adlanır?                                                                                 

4

Veb-səhifələrin   genişlənməsi  necə olur?                                                                                5

Başqa  faylla  əlaqəli  olan  və siçanın çıqqıltısına   reaksiya  verən    

seçdirilmiş  obyekt  necə adlanır?                                                          

6

Provayder  nədir?                                                                                                                                                                          7

Şəbəkə  istifadəçiləri  arasında  müəyyən  mövzu  üzrə mütəşəkkil  

informasiya  mübadiləsi  necə adlanır?                                                                                                                                   

8

İlk  veb-sayt  kim   tərəfindən  yaradılıb?                                                                                     9

Hansı  şəbəkə  topologiyasında    şəbəkədə olan  bütün kopyuterlər  güclü  

mərkəzi kompyuterə  qoşulur?                                                                                                                             

10

"On-line"   nədir?                                                                                                                                                           11

Şəbəkə resurslarından    istifadə    edən    kompüter    necə     adlanır?                                                                   

12

HTTP   nədir  ?                                                                                                                                         13

Ethernet   şəbəkəsinin  topoloiyası  nədir?                                                                                                                    

14

Lokal  şəbəkənin  proqram  təminatını   əsasını  təşkil  edir.Onun   əsas işi  şəbəkənin  ümumi  resurslarından   istifadədir.Söhbət  nədən  gedir?                                                                                                                             

15

Bu  şəbəkənin  çatışmayan  cəhəti  şəbəkənin  etibarlığının   mərkəzi  qovşağın  etibarlılığından  asılı  olmasıdır?                                                                                                                                                                         

16

Şəbəkədə  ümumi  istifadəyə  verilmiş  faylların  saxlanması  üçün  nəzərdə  tutulmuş  vasitə  necə  adlanır?                                                                                                                                            

17

Hansı    şəbəkə  topologiyasında  koaksial  kabeldən   istifadə  olunur?                                                          18

Kompyuter  şəbəkələrində   hansı  texnologiyadan  istifadə  olunur?                                                               

19

OSİ  modelinin  qonşu  səviyyələri  arasındakı  əlaqə   qaydasıdır:                                                             20

OSİ  modelinin  eyni    səviyyələri  arasındakı  əlaqə   qaydasıdır:                                                                

21

Biri  lokal   şəbəkələrin   texnologiyası   deyil :                                                                                                   22

Lokal  şəbəkənin   ən  sadə ,ucuz ,etibarlı  və  kifayət  qədər  qıvraq  

arxitekturasıdır.Söhbət  hansı  şəbəkədən  gedir?                                                                                                                                                  

23

Aşağıdakılardan   hansı  100 m  məsafədə   yerləşən  kompyuterləri  əlaqələndirən   şəbəkədir?                   

24

Mobil   istifadəçilərə  internetdən  və  korporativ  şəbəkədən  istifadəyə  imkan  verən   simsiz  əlaqə  hansıdır ?                                                                                                                                                                    

25

OSİ  modelinin   ən  aşağı  səviyyəsi  necə  adlanır?                                                                                           26

Bir  otaqda  yerləşdirilmiş   kompyuter  şəbəkəsi  necə  adlanır  ?                                                                        

27

Dövlətin  hər   hansı   bir   sahəsinə   xidmət  edən   şəbəkələr  necə  adlanır?                                                    

28

İnternetdə  baza  protokolu   hansıdır?                                                                                                                       29

Web   səhifələrin əsas fərqli  xüsusiyyətləri  nədir?                                                                                            

30

Müasir elektron  poçtlar qəbul  edə  bilir?                                                                                                              31

Aşağıdakılardan   hansı  internet  browser  deyil ?                                                                                               

32

İlk elektron  poçt  neçənci ildə  işlənib  hazırlanmışdır?                                                                                            33

İlk  internet    axtarış motoru hansıdır?                                                                                                                    

34

Axtarış  sistemində  söz  birləşməsinə  görə  axtarışı  təmin  etmək üçün  aşağıdakı  ifadələrdən  hansını  daxil etmək  lazımdır?                                                                                                                                                       

35

Aşağıdakılardan  hansı  domen  adı  ola bilər?                                                                                       36

Hansı  web  browser  tarixdə  ilk  hesab  olunur?                                                                                             

37

Hansı  protokoldan  məktubun istifadəçıdən  serverə göndərilməsi  üçün  istifadə olunur?                          

38

Hansı  protokoldan  məktubun   qəbulu    üçün  istifadə olunur?                                                                          39

İnternetdə  faylların  bir  kompyuterdən   digərinə ötürülməsini  təmin   

edir:                                                    40

Aşağıdakılardan  hansı  hərbi   müəssisələrə  məxsus  domendir?                                                                      

41

Spam nədir?                                                                                                                                                           42

PHP  nədir?                                                                                                                                                              

43

Mövcud  vaxt  ərzində  mesajların  mübadiləsi  üçün  nəzərdə  tutulmuş   proqram  hansıdır?                   

44

www.ndu.edu.az   saytı  hansı  beynəlxalq  birinci  səviyyəli  domenə  malikdir?                                       

45

Şəbəkədə   şlüz (Gateway)  nədir?                                                                                                                             46

FTP    prokolunun  təyinatı   hansıdır?                                                                                                                

47

Şlüzün   əsas  təyinatı  nədir?                                                                                                                                     48

İnternet  Explorer   nədir?                                                                                                                              

49

Lokal  kompyuter  şəbəkələri topologiyasına  görə hansı  topologiyalara  bölünür?                                          1)şinli                                                                                                                                                                     

2)budaqvari                                                                                                                                                                 

3)ulduzvari                                                                                                                                                                    

4)halqavari                                                                                                                                                                          

5)bir  ranqlı və  ayrılmış  serverli                                                                                                                                   

50

İnformasiyanın  ötürülmə  sürəti hansı vahidlə  ölçülür?                                                                                      51

Şin    topologiyalı  lokal  şəbəkələr    hansı  standartlar  üzrə   

qurulmuşdur?                              

52

Protokol   nədir?                                                                                                                                                       53

 OSİ  modelinin  neçə  səviyyəsi  var?                                                                                                                            

54

Lokal   şəbəkələrdə   kompyuterlərin  birləşdirilməsinin  ümumi  sxemi   nə  adlanır?                             

55

Hansı topologiyaya   malik  şəbəkələrdə  müxtəlif  düyün  nöqtələri    (kompyuteerlər)  koaksial  kabel   boyunca  birləşdirilir?                                                                                                                                                      

56

Lokal şəbəkənin kompüteri ayrılmış server adlanir, əgər57

Uyğunluğu müəyyən edin:

I Coğrafi kodlar hansilardir?

II fiziki domenlər hansilardir?

III yeni kommunikasiya (rabitə) imkanlari hansilardir?

1 - com


2 - faks

3 - az


15

4 - gov


5 - ru

6 - internet

7 - mobil telefon

8 - tr


9 - int

58

Uyğunluğu müəyyən edin:I - Şin topologiyası

II - Ulduzvari topöologiya

III - Halqavari topologiya

1 – Arcnet

2 – TokenRing

3 - Ethernet
59

Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Topologiyalar

II - İnternet xidmətləri

III - İnternetdə informasiya axtarış sistemləri

1 – Ulduzvari

2 – SNAP

3 – Rambler

4 – USENET

5 - Şin


60

Server nədir?

61

Uyğunluğu müəyyən edin:I - Internet xidmətləri

II - İnternet brauzerlər

III - OSİ modelinin səviyyəsi

1 – Elektron poçt

2 – Mozilla

3 – Telnet

4 – Nümayiş

5 – Nəqliyyat

62

İnternetdə axtarış sistemlərini seçin1 google. com

2 yahoo. com

3 index. com

4 resurs. com

63

Web səhifə aşağıdakı genişlənmələrə (tipə) malikdir.1 htm

2 tht


3 web

4 exe


5 html

64

Aşağıdakılardan hansı brauzer deyil.1 Euadora

2 Mozilla

3 Opera

4 MS DOS


5 Netscape Navigator

65

Kompüter şəbəkələrinə olan tələblər1 - Məhsuldarlıq

2 - Etibarlılıq və təhlükəsizlik

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Genişlənmə

5 - Aydınlıq

66

İnternetə bağlantı üsullarından biri yalnışdır.67

DNS serverin təyinatı:

68

Hansı OSİ modelinin səviyyəsi deyil
69

Şəbəkə səviyyəsinin əsas protokolu hansıdır?

70

İP ünvanının uzunluğu neçədir?71

Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Simsiz əlaqə

III - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

72

Aşağıdakı uyğunluğu göstərinI - Lokal şəbəkə

II - Qlobal şəbəkə

1 - Halqavari topologiya

2 - ULDUZVARİ (Radial) topologiya

3 - İnternet

4 - TCP/IP protokol

73

Aşağıdakı uyğunluğu göstərinI - Dövlət təşkilatı domeni

II - Müdafiə nazirliyi domeni

III - Kommersiya domeni

IV - Təhsil domeni

1 - MIL

2 - GOV


3 - EDU

4 - COM


74

Vebsaytlar – bu

75

Axtarış sistemi – bu76

Şəbəkə texnologiyalarını göstərin

1 - Dilmanc

2 - Office Microsoft Picture Manager

3 - Poliqlot

4 - Corel Draw

5 - FrontPage

6 - Corel PhotoPhaint

7 - HTML

8 - Adobe PhotoShop

9 - XML

77

Kabel tipləri hansıdır.1 - Koaksial,

2 - Optik lifli,

3 - Peyk,

4 - Burulmuş cüt,

5 - Radiokanal78

Aşağıdakı proqram vasitələrindən hansı kompüter şəbəkəsində 

informasiyanın

mühafizəsini təmin edir?

79

Dinamik kommutasiya rejimi saxlayan şəbəkələrə nümunə olaraq göstərmək

olar:


1 - internet

2 - Telefon şəbəkəri

3 - Lokal şəbəkələri

4 - İthernet

5 - TCP/İP

80

 Telekommunikasiya şəbəkəsi ümumiliklə aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

1 - Tətbiqi şəbəkələr

2 - Daxilolma şəbəkələri

3 - Magistrallar

4 - İnformasiya mərkəzləri

5 - Düzəltmə şəbəkələr

81

Ethernet şəbəkəsində verilənlərin ötürülməsinin keçiricilik qabiliyyəti?82

Baza texnologiyaları hansılardı?

1 - Ethernet

2 - İnternet

3 - Token Rinq

4 - FDDİ


83

 Hər hansı bir Web - səhifəyə keçmək üçün aşağıdakılardan nəyi daxil 

etmək

lazımdır?84

 URL –


85

Müasir İnternetin hansı ciddi problemi var?

86

Portallar neçə cür ola bilər? 87

Regional şəbəkə nədir?

88

 Məsafədən təlim89

 Müxtəlif İnternet saytları tərəfindən təqdim olunan xəbər, anons və s. 

məlumatları

bir mühitdən toplu olaraq izləmək imkanı verən, XML texnologiyasına 

əsaslanan

yeni bir metod

90

Səhifədən səhifəyə keçid üçün istifadə edilən element91

İnternet və ya lokal şəbəkədən kompüterə daxil olmağa cəhd edən 

ziyanverici

proqramların və hakerlərin vaxtında qarşısını alan texnologiya
92

Rabitə xətləri, xüsusi avadanlıqlar və proqramm təminatı ilə bir - birinə

əlaqəndirilmiş kompüterlər və periferik qurğular məcmusu

93

 İnternet bələdçisi proqramlarından biri94

Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

II - Protokol

II - Simsiz əlaqə

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

95

Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?1 - Qlobal

2 - Regional

3 - Lokal

4 - Birranlı

5 - İkiranqlı

96

Dövlət qurumları, təşkilatlar, ticarət təşkilatlar, hərbi qurumlar internetünvanlarında necə qısaldılmışdır?

1 - GOV


2 - ORG

3 - MIL


4 - K12

5 - EDU


6 - COM

97

Internetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?98

E - poçtun vəzifəsi nədir?

99

Internetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir.100

Hansı tip proqramlar HTML formatlı informasiyanı adi formaya çevirir.

101

Lokal şəbəkədə hansı əlaqə vasitələrindən istifadə edilir.102

 İnternetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir.

105

Təlim prosesində kommunikasiya şəbəkələrinin funksiyası nədir?106

Distant təhsilin hansı texnologiyaları var?

107

Distant təhsilin hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri var?108

Distant təhsil prosesində informasiya tələbələrə hansı formada təqdim 

edilə bilər?

109


Öyrədici kompüter proqramlarının hansı növləri var?

110


Aşağıdakılardan hansı İnternetdə hipermətnli sənədin formatıdır? 


111

Aşağıdakı vahidlərdən hansı şəbəkə trafikinin ölçüsünə aiddir? 

112

İnternetdə TCP protokolu hansı əməliyyatı yerinə yetirir? 113

Aşağıdakılardan hansı İP ünvanlanmasına uyğun gəlir?

114

İnternetdə elektron poçt xidmətinin protokolu hansıdır?115

İnternet Explorer proqramında Web- səhifənin HTML koduna baxmaq 

əmri hansı menyuda yerləşmişdir?  

116


Kompüter şəbəkələrində şəbəkə trafiki dedikdə nə başa düşülür? 

117


Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqə modelinin (OSİ) neçə səviyyəsi vardır? 

118


Kompüter şəbəkələrində lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkə arasında 

təhlükəsizliyi təmin etmək üçün nədən istifadə edirlər? 

119

Müxtəlif protokollar əsasında işləyən bir neçə lokal şəbəkə arasında rabitə yaratmaq üçün nədən istifadə edirlər? 

120


İntranet nədir?

121


İnternetin e- mail xidmətinin protokolu hansıdır?

122


İnternetlə göndərilən məlumatı paketlərə bölən protokol hansıdır?

123


Şəbəkə xəttinin ötürücülük qabiliyyəti necə adlanır? 

124


İnternetdə canlı video əlaqəni hansı xidmət növü həyata keçirir? 

125


İnternetə qoşulmuş kompüter ilk əvvəl malik olur:

126


İnternetin hansı xidmət növünün adı ilə onun protokolu eyni cür adlanır? 

127


Aşağıdakılardan hansı İnternet axtarış sistemi deyil?

128


Aşağıdakılardan hansı İnternetin əsas baza protokollarıdır?

129


Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin 

səviyələrinə aiddir?

130

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

131


Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin 

səviyələrinə aiddir?

132

28800bit/saniyə informasiyanı ötürən modem 2 səhifə mətni (3600 bayt) nə qədər vaxta ötürə bilər?

133


Fayl-server texnologiyasının mahiyyəti nədir?

134


Müştəri-server texnologiyasının əsas ideyası nədir?


135

Kompüter telekommunikasiyası nə deməkdir?

136

 Kompüter şəbəkəsini yaratmaq üçün əsas nələrin olması vacibdir?137

Lokal kompüter şəbəkələrindəki kompüterlərin bir-birindən uzaqlığı orta 

hesabla nə qədər ola bilər?

138


Qlobal şəbəkə nədir? 

139


 Lokal şəbəkədə hansı əlaqə vasitələrindən istifadə edilir. 

140


Aşağıdakılardan hansı təhsil təşkilatlarının domen adıdır? 

141


İnternetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir. 

142


Hansı tip şəbəkələr mövcuddur? 

143


Lokal şəbəkə dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

144


Qlobal şəbəkəyə hansı kompyuter qoşula bilər?        

145


Kompyuter şəbəkəsi nədir.

146


İnternet hansı növ şəbəkəyə aiddir? 

147


Virus nədir? 

148


Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

149


Qovluqda yerləşən faylın surətini (buferə) çıxarmaq üçün klaviaturanın 

hansı düymələrindən istifadə olunur? 

150

Elektrok poçt ünvanında "@" işarəsi nə məna daşıyır?151

Spam nədir? 

152

HTML nədir? 153

Domen nədir? 

154

Brauzer nədir? 155

WWW-nin açılması hansı mənanı verir? 

156

İnternet şəbəkəsində olan ən populyar onlayn pulsuz ensiklopediya hansıdır? 

157


Refresh əmrini klaviaturadan hansı funksional klaviş vasitəsilə yerinə 

yeirmək olar? 

158

Lokal şəbəkənin adının qısaldılması forması hansıdır? 159

Qlobal şəbəkənin adının qısaldılması forması hansıdır? 

160

Aşağıdakəlardan hansı internet browser deyil? 161

İlk internet axtarış motoru hansıdır? 

162

İnternet ünvanında WWW işarəsi nəyi bildirir? 163

İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur? 

164

Şəbəkədə verilənlərin ötürülməsində Fast Ethernet texnologiyasının istifadə etməklə və şəbəkənin səmərəliyini artırmaq olar?

165


Konsentrator müxtəlifliyinə görə neçə yerə ayrılır?

166


Konsentratorlar müxtəlifliyinə görə hansı növlərə ayrılır?

167


Çox giriş-çıxışlı konsentratorlar bir-biri ilə müxtəlif növlü kabel və naqillərlə 

birləşdirilə bilər?

168

. Kommutatsiya nə edə bilər?169

Kommutatorun körpüdən üstünlüyü nədir?

170

Şəbəkə kartının əsas funksiyası nədir?171

Trafik nədir?
172

Kadır nədir? 

173

Seqment nədir174

Trafiklərin şəbəkələr arası bölüşdürülməsi nə adlanır?

173

E5 xanasına =f3+f4 yazılıb. Aşağıdakı hansı xanaya bu düsturu köçürmək olmaz 

174


Layout menusunda yerləşən Autofit contents əmrindən nə üçün istifadə 

olunur? 


Yüklə 103,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə