İsam 22 Eylül Cuma 14: 00 KayıtYüklə 16,15 Kb.
tarix01.12.2017
ölçüsü16,15 Kb.
#13278

c:\users\lenovo\downloads\whatsapp image 2017-05-05 at 10.54.48.jpeg istanbul üniversitesi logo ile ilgili görsel sonucu

MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMA VE SELEFİLİK

Modern İslami Yorumlarda Metnin/Nassın Araçsallaştırılması

22-23-24 Eylül 2017

İstanbul, Türkiye

(İSAM)

22 Eylül Cuma

14:00 Kayıt

14:30 Selamlama Konuşmaları

 1. Oturum: Modernite ve Köklere Dönüş

Oturum Başkanı: Murteza Bedir

15:00-16:30

 1. Selefiliğin Çözümlenmesi için Bir Anahtar: Modern Bilimlerin Gelişiminde Kuram – Gözlem Bağıntısının Dönüşümü, Ayhan Çitil

 2. Seleficilik ve Modernizm, Tahsin Görgün

 3. Modernite ve Din: Metin mi, Din mi?, Recep Şentürk 1. Oturum: Ehl-i Kitapta Kutsal Metne Dönüş

Oturum Başkanı: Fuat Aydın

17:00-18:30

 1. Spinoza’nın Ahistorik Hermönetiği, Mahmut Salihoğlu

 2. Felsefi Hermeneutikte Sola Scriptura ve Gelenek, Selami Varlık

 3. Ad Fontes! Scriptural Hermeneutics and Epistemology at the dawn of the Protestant Reformation, Torrance Kirby

23 Eylül Cumartesi

 1. Oturum: Metnin Araçsallaştırılmasının Kökleri

Oturum Başkanı: Zekeriya Güler

09:00-10:30

 1. Selefî Düşüncenin Referanslarından Ahmed B. Hanbel’in Fıkıh Anlayışına Dair Bir Değerlendirme, Halil Efe

 2. Klasik ve Modern Dönemde Zâhirîliğin Sünnî Merkez Tarafından İlmî ve Siyâsî Konumlandırılışı, Oğuzhan Tan

 3. İbn Teymiyye’nin Fıkıh Düşüncesi, Soner Duman 1. Oturum: Nassa Yeni Yaklaşımların Doğuşu

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Büyükkara

11:00-12:30

 1. 12./18. Yüzyıl Medîne Şehrinde Hadis Merkezli Mezhep Eleştirisi: Ebu’l-Hasen es-Sindî El-Kebîr (ö. 1138), İlişkiler Ağı, İlmi Kişiliği, Mezhep Eleştirisi, İrfan İnce

 2. 18. Yüzyıl İhyâ Hareketleri: Şah Veliyyullah Dihlevî Örneği, Ahmet Aydın

 3. Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları ve Fıkıh Usûlü Anlayışını Dönüştürme Yönündeki Gayretleri, Nail Okuyucu 1. Oturum: Metin Odaklı Yaklaşımın İslami İlimlerdeki Yansımaları

Oturum Başkanı: Recep Şentürk

14:00-15:30

 1. Islamic Rationality and the Metamorphosis of Protestantism from Modernism to Post-Modernism: a Philosophical Critique, Ahmed Abdel Meguid

 2. Sunnis were Never Literalists: Interpretation within the Hadith Collections, Jonathan Brown

 3. Hadith Skepticism and Textual Positivism: The Modern Reevaluation of the Hadith Tradition and its Significance in Contemporary Islamic Thought, Ruggero Vimercati Sanseverino 1. Oturum: Modernleşmenin İslami İlimlere Etkileri ve Yeni Yöntem Arayışları

Oturum Başkanı: Ali Hakan Çavuşoğlu

16:00-17:30

 1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Fıkıh Düşüncesinde Modernleşmenin Geleneksel/Tarihsel Referansları: Laik Bir Usul-i Fıkıh Nasıl Kurulur?, Sami Erdem

 2. Reşid Rıza'nın Islah Anlayışı ve Davet ve İrşad Okulu Projesi, Özgür Kavak

 3. Hukuk-ı Aile Kararnamesinden Yarım Asır Önce Mezheplerarası Yaklaşımla Kanun Yapma Projesi: Cemiyet-i Fıkhiyye, Sümeyye Sarıtaş 1. Eylül Pazar 1. Oturum: Metnin Araçsallaştırılması ve Fıkıh Usulü

Oturum Başkanı: Şükrü Özen

10:00-11:30

 1. Interpreting Islam at the Turn of the 21st Century: The Wahhabi Case, Muhammed al-Atawne

 2. Selefilik: Rasyonel Zeminin İmhası, Yunus Apaydın

 3. Fıkıh Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılmasına İlişkin Bir İzah Denemesi, Murteza Bedir 1. Oturum: Usul Düşüncesinde Radikal Kırılma: Kur’aniyyun Ekolü

Oturum Başkanı: Suat Mertoğlu

12:00-13:30

 1. Kur’an Araştırmalarında Önemli Bir Kırılma: Nesih Meselesi, Davut İltaş

 2. Kur’an’ı Anlamadan Kur’an’ın Araçsallaştırılmasına: Hint Alt Kıtası Kur’aniyyûn Ekolü ve Etkileri, Necmettin Kızılkaya

 3. Kur’an İslam’ı Söyleminin Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi (Türkiye Örneği), Kâşif Hamdi Okur

 4. Çağdaş Durum ve Kur’an, Mehmet Paçacı

Yüklə 16,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə