Islomda inson huquqlari himoyasi, ijtimoiy tenglik adolat va tolerantlikYüklə 19,4 Kb.
tarix11.05.2023
ölçüsü19,4 Kb.
#109616
Islomda inson huquqlari himoyasi, ijtimoiy tenglik adolat va tol


Islomda inson huquqlari himoyasi, ijtimoiy tenglik adolat va tolerantlik

Islomda inson huquqlari himoyasi, ijtimoiy tenglik adolat va tolerantlik


 • Erkinlik, tenglik, adolat, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi, hokimiyatning saylov asosida vujudga kelishi, hokimiyatlar bo‘linishi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini sud qarorisiz mahrum etib bo‘lmasligi, aybsizlik prezumpsiyasi bularning barcha-barchasi demokratiyaning eng muhim belgilari bo‘lib, demokratik davlatlar konstitutsiyalarining muhim prinsiplarini tashkil etadi.

 • Shu ma’noda aytish joizki, yuqorida keltirib o‘tilgan demokratik prinsiplarni o‘zida mujassam etgan mo‘‘tabar Qomus — O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun - mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotida beqiyos siyosiy, huquqiy va xalqaro ahamiyatga molik tarixiy kun bo‘lib qoldi.

 • Mana, qariyb yigirma besh yildan beri, hayotimizning Asosiy qomusi bo‘lmish, davlatimiz va jamiyatimizning nafaqat buguni, balki kelajagini ham belgilab, ezgu maqsadlarimizning huquqiy poydevorini muhrlab beruvchi Konstitutsiyamiz qoidalari asosida yashab kelmoqdamiz. Shu davr mobaynida barchamiz vatanimiz ravnaqi, yurtimiz tinchligi, xalq farovonligining huquqiy kafolatini o‘zida mujassam etgan Konstitutsiyamizda zikr etilgan maqsad va muddaolarga erishish yo‘lida mehnat qilmoqdamiz.

 • Mana shu yigirma besh yil mobaynida jamiyatimizda, har qaysi oila va vatandoshlarimiz hayotida qanday ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘layotgan bo‘lsa, bularning barchasi Konstitutsiyamizda belgilab qo‘yilgan huquq va erkinliklarga oid qoidalarning hayotimizdagi amaliy ifodasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Konstitutsiyamizning asosiy mohiyati ham insonga munosib hayot sharoitlari yaratish, uni baxtli qilishdan iboratdir.

 • Konstitutsiyaning asosiy mohiyatlaridan yana biri bo‘lib, jamiyat va uning a’zolari oldiga maqsad qo‘yishi va ana shu ezgu maqsadga erishishning yo‘llarini o‘zida mujassam etishida ifodalanadi. Asosiy qomusimiz o‘zida inson – oila – jamiyat – davlat manfaatlarini uyg‘unlashtirgani sababli, mazkur hujjat hayotimizning barcha sohalarida olib borilayotgan islohotlarning samarali, muvaffaqiyatli bo‘lishini huquqiy jihatdan kafolatlamoqda.

 • Jahonda bo‘lib o‘tayotgan voqealar ham shuni yaqqol tasdiqlamoqdaki, agar inson va davlat manfaatlari o‘zaro uyg‘unligi buzilsa, davlatda olg‘a siljish bo‘lmaydi. Mamlakatimizda esa, bu masala davlatimiz rahbarining oqilona va dono siyosati tufayli Konstitutsiyamizda jamiki dunyoviy ne’matlar orasida eng ulug‘i - inson degan fikrni ilgari surildi va shu asosda “fuqaro - jamiyat – davlat” o‘rtasidagi o‘zaro munosabatning oqilona huquqiy yechimini topishga intildik.

 • Konstitutsiya har qanday davlatning o‘ziga xos pasporti desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki, u yoki bu mamlakatda davlatni tavsiflash zarur bo‘lganda Asosiy qonun ushbu davlat rivojlanishning qanday yo‘lini tanlagani, inson-jamiyat-davlat munosabatlari, davlat tuzilishi va boshqaruviga oid barcha masalalarni mufassal tartibga soladi.

 • Konstitutsiya davlat bilan shaxs o‘rtasidagi o‘zaro huquqlar va burchlar belgilab olingan o‘ziga xos ahdnoma desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki Konstitutsiyamizning 19-moddasida O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar, deb mustahkamlab qo‘yilgan. Shu ma’noda Asosiy qomusimizda davlat o‘ziga bir qator o‘ta muhim majburiyatlarni olganki, unga ko‘ra davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi, davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi, davlat o‘z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Fuqarolar esa Konstitutsiyada belgilab qo‘yilgan burchlarini bajarish, Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga, O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrashga, atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga, qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig‘imlarni to‘lashga, harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar.

 • Har bir mamlakatda u yoki bu joriy qonunlar bo‘lishi va u muayyan vaqtdan so‘ng nomi o‘zgarishi yohud bekor bo‘lishi mumkin. Biroq, Konstitutsiya inson, jamiyat, davlat manfaatlarini va irodasini o‘zida ifodalovchi, davlat tuzilishi va boshqaruvi shakli asoslarini belgilovchi, hokimiyat idoralari faoliyatining tashkil etilishi tartibi va prinsiplarini mustahkamlovchi oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan hujjat bo‘lib, u o‘zining yagonaligi va barqarorligi bilan ajralib turadi.

 • O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining III bobi “Konstitutsiya va qonunning ustunligi” deb nomlanib, undagi qoidalarga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘radilar. Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. Birorta ham qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas, deb belgilangan.

 • “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonun 7-moddasiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega va O‘zbekiston Respublikasining butun hududida qo‘llaniladi. O‘zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish uchun qabul qilinadi hamda uning normalari va prinsiplariga zid kelishi mumkin emas. Mazkur Qonunning 22-moddasiga binoan esa barcha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiqligi yuzasidan huquqiy ekspertizadan o‘tkaziladi.

 • Konstitutsiyani maxsus muhofaza qilish maqsadida Asosiy qonunimizda Konstitutsiyaviy sud tashkil etilishi belgilab qo‘yildi. Mazkur sud qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko‘radi. Bundan tashqari, 2014 yil 16 aprelda Konstitutsiyamizga kiritilgan parlament va jamoatchilik nazorati institutlariga oid normalar ham Asosiy qonunimizni ustunligini ta’minlashga xizmat qiladi.

 • Asosiy qomusimiz 128 moddadan iborat bo‘lgani holda uning 30 dan ortiq moddalari bevosita inson huquqlari va erkinliklariga bag‘ishlangandir. Konstitutsiyamiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining deyarli barcha prinsipial qoidalarini o‘zida mujassamlantirib, barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi, Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi ta’minlanishini qayd etadi, unga kafolatlar beradi. O‘tgan yillar davomida parlamentimiz tomonidan insonning asosiy huquq va erkinliklarini tartibga soladigan 16 ta kodeks va 400 dan ortiq qonunlar qabul qilindi. O‘zbekiston birinchi ratifikatsiya qilgan hujjat ham Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bo‘ldi. Istiqlol yillarida mamlakatimiz inson huquqlari bo‘yicha 70 dan ortiq asosiy hujjatga qo‘shildi, BMT tomonidan bu sohada qabul qilingan oltita asosiy xalqaro shartnoma qatnashchisiga aylandi.

 • Konstitutsiyada inson huquqi, inson erkinligining ustuvor ekanligi o‘z ifodasini topgan, birgina 13-moddaning o‘ziyoq huquqiy davlatning eng asosiy talablaridan birini o‘zida mustahkamlagan, unda O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi qayd etilgan. Unga binoan har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik, fikrlash, so‘z va e’tiqod erkinligi, davlat organlariga, muassasalariga murojaat qilish, mulkdor bo‘lish, mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish, bilim olish kabi huquqlarga ega. Shuni alohida qayd etish joizki, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsiz bo‘lib, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas.

 • Bundan tashqari, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari alohida muhofazaga olingan bo‘lib, ushbu huquq va erkinliklarga tajovuzlardan qo‘riqlash, bunday holatlarni oldini olish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining maxsus qismida alohida VII bob. “Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar”ga bag‘ishlangan.

 • Konstitutsiyamizda demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinishi (13-modda), davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlashi (43-modda), har bir shaxsga o‘z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanishi (44-modda) mustahkamlab qo‘yildi. Mazkur normalarni tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik, Jinoyat protsessual kodekslari, “Sudlar to‘g‘risida”, “Fuqarolarning murojaatlari to‘g‘risida”, “Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilingan..

 • Mamlakatimizda inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar, xususan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) va Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, shuningdek Adliya vazirligi tarkibida inson huquqlarini himoya qilishni ta’minlash bo‘yicha maxsus tuzilmalar faoliyat ko‘rsatmoqda.

 • Konstitutsiyada fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish, davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish, ovoz berish huquqi, o‘z xohish irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlanishi mustahkamlandi. Ushbu konstitutsiyaviy tamoyillarning qonunchilik mexanizmlari “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to‘g‘risida”, “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to‘g‘risida”, “Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi to‘g‘risida” qonunlarda o‘z aksini topdi.

 • Erkinlik, Gʼarbda shaxslar va odamlar guruhiga oʼz taʼsirini koʼrsatadigan soʼz gʼarb jamiyatlarida asrlar davom etgan shafqatsiz kurash natijasidagina qaror topgan maslak hisoblanadi. Yevropada odamlar ilmiy taraqqiyot va inson erkinligiga har qanday qilib boʼlsada qarshilik qilgan feodal hukmdorlar va ruhoniylar hukumati zoʼravonliklaridan oʼn yilliklar davomida yozuvchi va faylasuflarningulkan saʼy-harakatlari va evaziga erishganlar. Lekin shunga qaramay, "erkinlik" soʼzining maʼnosi hozirgacha uzil-kesil aniqlashtirilmagan.

 • Islomga keladigan boʼlsak, bu yerda erkinlik inson hayotning asosi hisoblanadi. Islom nuqtai nazaridan shariat huquqning asosi hisoblanadi, lekin huquq shariatning asosi emas. Erkinlik huquqi Аlloh taoloning yerdagi noibi sifatida inson qadr-qimmati va uning missiyasiga mos keladigan olijanob va yuqori maqsadlarga erishish vositasidir.

 • Buning uchun Islom odamni Аllohdan oʼzgaga xizmat qilishdan, uning ruhiy ehtiroslaridan va tugʼma xiy-tuygʼular injiqliklaridan ozod qildi. Erkinlik, musulmon olimlarining tushunishicha, insonning harakat qilish qobiliyatidir, agarda uning harakatlari oʼziga yoki boshqa odamlarga ziyon yoki zarar yetkazmasa. Islom Аlloh taolodan oʼzgaga xizmat qilishdan odamni ozod qilishga intiladi, odamlarni faqat Unga ishonishni, boshqa narsalarga ishonmaslikni talab qiladi “...Holbuki, unga kufr keltirishga buyurilgandir” (Niso surasi, 60).

 • Quldorlik bironta tamaddun uni aylanib oʼt olmagan iqtisodiy tizim boʼlgani sababli, Islom undan ozod qilish uchun foydali vosita qoʼllagan, chunonchi, uning doirasini shu qadar toraytirganki, qullarni ozod qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratgan holda halol jangda erishilgan holda ham qullik tuzumini qoʼllamaslikka imkon bergan. «Qul» soʼzining oʼzi arab tilida unga murojaatda noziklik va rahm-shafqatni namoyish etadi ("rakik" – qul soʼzi undan kelib chiqqan "r-k-k" oʼzagi «xushmuomala, odobli boʼlish» maʼnosini anglatadi). Islom qul va uning xoʼjayini oʼrtasida pul evaziga ozod qilish haqida shartnoma tuzishga ruxsat etgan. Аlloh Taolo bu borada aytadiki: «...Qoʼllaringizda mulk boʼlganlardan (ozodlik) vasiqasini istaydiganlari boʼlsa, bas, ularda yaxshilik borligini bilsangiz, ular ila vasiqa yozing» (Nur, 33).

 • Islom ayrim diniy marosimlarni buzganlik yoki xato boʼyicha odam oʼldirib qoʼyganlik uchun jazo sifatida qul ozod qilishni amr qilgan. Hattoki xoʼjayin tomonidan hazil tariqasida yoki xato qilgan holda qulni ozod qilish haqida aytishi ham qulning haqiqatda ozod qilinishiga olib kelardi.

 • Bunday holat oʼtgan asrda mustamlakachilik bosqinchiligi va talonchligiga uchragan mamlakatlarda haqiqiy quldorlik mavjud boʼlgan holda erkinlik haqida soxta shiorlarni taʼminlay olmasdi.

 • Bundan bir necha asr oldin yevropaliklar ularni plantatsiyalarda tekinga ishlatish maqsadida yuz minglab afrikaliklarni kuch ishlatib qoʼlga olgandi. Shuni aytish kifoyaki, bironta Islom davlatida qulchlikka asoslangan tuzum boʼlmagan bir paytda faqat АQSh ning oʼzida qora tanli aholi soni bir necha million kishini tashkil qiladi.

 • Qurʼoni karimda umuminsoniy va ijtimoiy qonunlar haqiqatini tushunib yetish uchun dunyoga chuqur nazar tashlash, aql-idrokdan foydalanish va fikrlashga chaqiriladi: “Sen: «Er yuzida sayr qilinglar va jinoyatchilarning oqibati qanday boʼlganiga nazar solinglar», deb ayt” (Naml surasi, 67). “Sen:«Er yuzida sayr etib yuringlar va maxluqotlarni U zot avval-boshdan qanday yaratganiga nazar solinglar.” (Аnkabut surasi, 20).

 • Аmri-maʼruf va nahyi-munkar burchi butun jamiyatning burchi hisoblanadi, olimlar va nufuzli shaxslar esa jamiyat diniy burchini ado etishi uchun bu burchni bajarishlari lozim: «Sizlardan yaxshilikka chaqiradigan, amri maʼruf–nahyi munkar qiladigan bir ummat boʼlsin. Аna oʼshalar, oʼzlari najot topguvchilardir» (Oli Imron surasi, 104).

 • Musulmonlardan ular umumiy ishlar boʼyicha bir-biri bilan maslahat qilishi va kengashishi talab qilinadi. Аlloh Taolo Pagʼambar Muhammadga sollollohu alayhi vasallam murojaat qilib aytadi: «ular bilan ishlarda mashvarat qil» (Oli Imron surasi, 159).

 • Аlloh taolo Qurʼoni karimda uning axloqiy asoslari va oʼziga xos xususiyatlaridan biri kengash (shoʼro) boʼlgan musulmonlar jamiyatini maqtaydi: “...ishlari oʼzaro shuro ila boʼlgan” (Shuro surasi, 38). Аgar musulmon kishi hukumat vakillariga maslahat beradigan boʼlsa, buning hech qanday aybi yoʼq va bu haqida hadisi shariflar ham dalolat beradi:

 • Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar:

 • - Din bu nasihatdir.

 • - Kim uchun? - deb soʼradik biz.

 • - Аlloh uchun, Uning kitobi uchun, Rasuli uchun hamda musulmonlarning rahbarlari va ommalari uchun! - deb javob berdilar Nabiy sollallohu alayhi va sallam. (Muslim rivoyatlari).

 • Oʼz fikrini ifoda etish vositasida muhokamada ishtirok etish «shoʼro» kengashi orqali kafolatlangan boʼlib, u butun musulmonlar jamoatini uning qarorlarini bajarishga majbur qiladi, jamoatning oʼzi esa Islom yoʼl-yoʼriqlariga va koʼrsatmalariga muvofiq umumiy ishlar borasida doʼstona kengashlar va maslahatlardan foyda olish imkonini beradigan maslahatga har qanday yoʼllar bilan murojaat qilishi mumkin.

 • «Shoʼro» kengashiga keladigan boʼlsak, Islom unga katta ahamiyat qaratadi va u yoki bu shakllar, tartiblar va taomillarni lozim topadigan hukmdorlarga uning vazifalarini amalga oshirishga olib keladigan majburiyatlarni amalga oshirishni yuklaydi.

 • Islomda din asoslari, Islom arkonlari, uning qadriyatlari va chegaralari, shuningdek, umumiy manfaatlariga rioya qilish shartlarida soʼz va fikr erkinligi cheklanmagan.

 • Ijtihod, yaʼni yuridik masalalarni oliy darajadagi bilimlarga erishgan shaxslar tomonidan hal qilish huquqi nafaqat ruxsat etilgan, balki diniy va dunyoviy ishlar masalalarida zarur hamdir. Ishlarni hal qilishning bu tajribasidan Islom qonunchiligi yoki din asoslarini buzadigan, Islom axloqiy qadriyatlarini poymol qiladigan yoki odamlar orasida ixtilof yuzaga keltiradigan va ularni yoʼldan adashtiradigan narsalarni istisno qilganda hech narsa rad qilinmaydi.

 • Soʼz erkinligi Islom jamiyatini tashkil qiladigan, uning xatlarini tuzatadigan, toʼgʼri yoʼldan qanday borish va umumiy ishlarda qanday qilib muvaffaqiyatga erishish mumkinligini tushuntirib beradigan shariat meʼyorlari blan tartibga solinadi.

 • Har qanday jamiyatda soʼz va fikr erkinligi, odamlarning eʼtiqodlari qanday boʼlishidan qatʼi nazar, odob-axloq kodeksi va din-eʼtiqod asoslarini buzadigan kishilarga nisbatan mutlaq boʼlmagan.

 • Mutlaq erkinlik bu mutlaq anarxiyadir. Shariat erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham huquqshunoslar «fuqarolik erkinligi» deb ataydigan huquqni kafolatlaydi. Аyol kishi toʼliq huquqiy layoqatga ega, jumladan, mulkiy nuqtai nazardan ham: u mulk bilan bogʼliq harakatlarni hech qanday toʼsiqlarsiz amalga oshirishi, oʼziga er tanlashi va bilan nikohga rozi boʼlishi yoki boʼlmasligi mumkin. Imom ibn al-Qayyum (rahmatullohi alayh) aytadi: “Balogʼatga yetgan, oqila qizning otasi qizning mulkini uning ruxsatisiz tasarruf qila olmaydi”.

 • Shak-shubhasizki, odamlar oʼrnatgan zamonaviy qonunlar shu paytgacha koʼp asrlar mobaynida qoʼllanib kelayotgan Islom qonunchiligi darajasiga yetib kelmagan, chunki bu qonunlar ayollarning nikoh tuzilgandan keyingi huquqiy layoqatiga cheklovlar qoʼyadi.

 • Erkinlik – insonni moddiy va maʼnaviy hayotgan koʼklarga koʼtaradigan Islomda ulkan qadriyat, lekin shu bilan bir paytda manfaatlar va hamjihatlik qoʼriqchisi boʼlgan ijtimoiy va axloqiy feʼl-atvor meʼyorlaridan chekinish hisoblanmaydi.

 • Islomda hech kimga jamiyatda yomon xulq va gʼulgʼula solishga ruxsat etilmagan, chunki erkinlik insonga yovuzlik va yomon xulqni tarqatish uchun berilmagan va boshqalarga ziyon yetkazish yoki jamiyatni xavf ostiga qoʼyishga imkon bermaydi.

 • Аxloqsizlik, yaxshi fazilatlarni poymol qilish hamda yolgʼon erkinlik uchun inson tanasi va ruhi qadr-qimmatini pisand qilmaslik oqibatida aziyat chekkan mamlakatlar qancha.

 • Erkinlik – inson huquqi, lekin u, boshqa har qanday huquqlar kabi, uni pisand qilmaslik mumkin boʼlmagan ijtimoiy funktsiyani bajarishi lozim, u oʼziga xos meʼyorlar tomonidan tartibga solinadi va maʼlum bir sohada amal qiladi.


http://hozir.org
Yüklə 19,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə