İsmayıllı şəhər 7nömrəli tam orta məktəb VI siNİf həyat biLGİSİNDƏn I yarimiL ÜZRƏ BÖYÜk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏYüklə 19,84 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü19,84 Kb.
növüQaydalar

İsmayıllı şəhər 7nömrəli tam orta məktəb

VI SİNİF HƏYAT BİLGİSİNDƏN I YARIMİL ÜZRƏ BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ


Məktəbin direktoru : E. Abdulov

Şagirdin adı və soyadı

______________________________________________________________

Sinif_________Tarix_______________
1.Münaqişə zamanı düzgün davranış qaydaları hansılardır?

1)əməkdaşlıq 2)uzaqlaşma 3)yaxınlaşma 4)çox danışma 5)kompromis 6)uyğunlaşma 7)konfliktəgirmə

a)1,2,5,4 b)3,4,5,7 c)4,5,6,7

d)1,2,5,6 e)2,5,6,72.Əxlaq haqqında elm necə adlanır?

a) estetika b) etika c) əxlaq qaydaları

d) ekologiya e) hüquqşünaslıq

3.Vətənpərvərlik ________________ başlayır, ___________________ formalaşır, _______________ reallaşır!

4.Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzgün cavabdır?

a) Müsəlmanlarda oruc pəhriz şəklndədir.

b) Xristianlar oruc tutmur.

c) Xristianlar sinaqoqda ibadət edirlər.

ç) Yəhudilər Pasxa bayramında matsu bişirir.

d) Müsəlmanlar oruc zamanı gündüz qida qəbul etmirlər5. Dövlətin idarə forması hansılardır?

a) icra hakimiyyəti,monarxiya

b) monarxiya, məhkəmə hakimiyyəti

c) monarxiya, demokratiya

d) monarxiya, respublika

e) Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyəti6.Hansılar prezidentin səlahiyyətlərinə aiddir?

1.qanunlar imzalayır 2.direktorlar təyin edir 3.mühakimələr edir 4.Ali Baş komandandır 5.dövləti təmsil edir

a) 1,2,3 b) 2,3,4 c) 3,4,5 d) 1,4.5 e) 2,4.5

7.Dövlət hakimiyyəti neçə yerə bölünür?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) bölünmür8.Dövlətin funksiyalarının uyğunluğunu müəyyən edin.

1. Sosial funksiya___________ 2. Hüquqi funksiya___________3. Ekoloji funksiya________4. Təhsil funksiyası_______

a) İnsanların hüquqlarını qoruyur,hüquq normalarını müəyyən edir.

b) Təhsil almaq üçün şərait yaradır.

c) Təbiətdən düzgün istifadə etmənin müəyyənləşdirilməsi və insaıların sağlam ətraf mühitdə yaşamalarının təmin olunmasını həyata keçirir.

d) Əməkqabiliyyətli insanların işlə təmin olunmasına şərait yaradır.9.İstehsal vasitələrini seçin.

1.yollar 2.işçi qüvvəsi 3.maşınlar 4.meşələr 5.qiymətli metallar 6.yanacaq 7.əmək alətləri

a)1,3,4,5 b)1,3,6,7 c)3,4,5,6 d)2,3,4,5 e)4,5,6,7

10.Hansılar maddənin fiziki xassələridir?

a) digər maddələrlə birləşmə qabilyyəti , iyi, dadı

b) rəngi, dadı, aqreqat halı, iyi, suda həll olma qabiliyyəti

c) dadı, digər maddəyə çevrilmə qabiliyyəti ,iyi

d) rəngi,digər maddələrlə birləşmə qabiliyyəti, iyi

e) digər maddələrə çevrilməsi, suda həll olma qabiliyəti, dadı11.Hansılar elastik maddədir?

a) rezin,polad yay b) mum,plastilin c) mum,rezin

d) polad yay,plastilin e) polad yay,mum

12. Hansılar metaldır?

a) yod, fosfor b) azot, fosfor c) mis, karbon d) azot , karbon e) gümüş, mis13.Hansında kimyəvi çevrilmə baş verər?

a) qəndi əzsək b) kağızı doğrasaq

c) kağızı yandırsaq d) qəndi suda həll etsək

e) metal yayı uzatsaq14.Atom sözünün mənası:

a) bölünməz b) bölünən c) ayrılmaz d) elastik e) plastik15.Kiçik şardakı havanı böyuk balona vurduqda həcmi necə dəyişər?

a) dəyişməz b) balonun tam həcmini tutar

c) balonun həcminin yarısını tutar

d) hava şarın həcmi qədər həcm tutar16. Bərk cisim,maye və qazların xassələrini cədvəlin müvafiq hissələrinə yazın.

a) molekullar arasında cazibə qüvvəsi güclüdür

b) molekular arasında qarşılıqlı təsir zəifdir

c) formasını və həcmini saxlayır

d) molekullar nizamlı düzülüşə malikdir

e) formasını dəyişir,lakin həcmini saxlayır

f) formasını və həcmini saxlamır

t) qızdırıldıqda genişlənir

v)qızdırıldıqda əriyir

z)qızdırıldıqda buxar,soyutduqda bərk hala keçirBərk cisim

Maye

Qaz


17.Suyun tərkibindəki elementləri göstərin.

a) hidrogen,oksigen b) karbon,hidrogen

c) karbon,oksigen d) azot,oksigen

e) natrium,xlor18.Eyni atomdan təşkil olunan maddələri dairəyə al.

1. su 2. oksigen 3. xörək duzu 4. hidrogen 5. qızıl 6. karbon qazı 7. dəmir 8. almaz 9. qənd19.Azərbaycan Respublikasınin Konstitusiyası neçənci ild , hansı ayda qəbul edilmişdir?

a) 12 noyabr 1995 ci il b) 18 oktyabr 1995 ci i

c) 28 may 1992 ci il d) 12 oktyabr 1995 ci il

e) 9 noyabr 2013 cü il20. O hansı metaldır ki, adı halda maye halındadır?

a) şüşə b) civə c) qurğuşun d) dəmir e) suDüz cavab ________

Səhv cavab ________

Qiymət ___________

Müəllim: S.İsmayılova

D/h müdiri: N.Məhərrəmova

Metodbirləşmə sədri : N. Şıxalıyeva


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə