İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılanYüklə 106,55 Kb.

tarix18.06.2018
ölçüsü106,55 Kb.


1

 İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır?  A) "Ayrılan 

yollar" B) "Məni qınamayın" C) "Namərd gülləsi" D) "Məni itirməyin" 

E) "Daim axtarışda"

2

İsmayıl Şıxlının ilk mətbuat əsəri hansı olub?  A) "Kerç sularında" B) "Quşlar" şeiri  C) "Dəli Kür" romanı D) "Mənim rəqibim" E) 

"Daşkəsən" oçerki

3

İsmayıl Şıxlı nə zaman dünyaya gəlib?  A) 1909-cu ildə B) 1929-cu ildə  C) 1919-cu ildə D) 1939-cu ildə E) 1899-cu ildə

4

 İ.Şıxlı neçənci ildə orduya çağırılır?  A) 1942-ci ildə B) 1937-ci ildə C) 1945-ci ildə D) 1935-ci ildə E) 1938-ci ildə

5

 Vətənin, milli dövlətin müstəqilliyinin yeganə yolunun şəhidlik zirvəsindən keçməli olduğu B.Vahabzadənin hansı əsərinin əsas 

motividir?A) "Şəhid məzarları" B) "Gülüstan" C) "Özümüzü kəsən 

qılınc" D) "Vətəndaş"E) "Şəhidlər"

6

 Müəllifi Bəxtiyar Vahabzadə olan və nəzmlə yazılan dram əsəri hansıdır?  A) "Vicdan"  B) "Yollara iz düşür" C) "Uçurum"D) "Xanlar"  

E) "Fəryad"

7

" Ey doğma dilində danışmağı ar bilən, fasonlu ədəbazlar, Qəlbinizi oxşamır qoşmalar , telli sazlar? Bunlar qoy mənim olsun, Ancaq vətən 

çörəyi silərə qənim olsun". Bu parça B.Vahabzadənin hansı 

şeirindəndir? A) " Bəsdir"  B) "Vətən var" C) "Ana dili" D) "Cavab"  E) 

"Şəhid məzarları"

8

 B.Vahabzadənin hansı pyesi QƏDİM TÜRK TARİXİNDƏN BƏHS EDİR motivləri əsasında yazılmışdır? A) "İkinci səs"  B) "Özümüzü 

kəsən qılınc"  C) "Yağışdan sonra"  D) " Vicdan" E) "Yollara iz düşür"

9

 Bəxtiyar Vahabzadənin ilk şeiri hansıdır və nə vaxt dərc olunmuşdur? A) "Ana və şəkil", 1943-cü ildə B) "Mənim dostlarım", 1943-cü ildə C) 

"Ana və şəkil", 1949-cu ildə D) "Anamın kitabı", 1943-cü ildə E) 

"Mənim dostlarım", 1949-cu ildə

10

"Gülüstan" poeması neçənci ildə yazılmışdır?  A) 1939   B) 1949  C) 1990  D) 1943  E) 1959

11

51. B.Vahabzadə "Əbədi heykəl” kitabını neçənci ildə yazıb? A) 1949-cu ildə B) 1947-ci ildə  C) 1953-cü ildə

D) 1957-ci ildə E) 1942-ci ildə

12

 B.Vahabzadə neçənci ildə universiteti bitirmiş və aspiranturaya daxil olmuşdur? A) 1950-ci ildə B) 1942-ci ildə C) 1964-cü ildə D) 1947-ci 

ildə E) 1934-cü ildə

13

Bəxtiyar Vahabzadə neçənci ildə anadan olmuşdur?  A) 1921-ci ildə B) 1925-ci ildə C) 1927-ci ildə  D) 1923-cü ildə E) 1930

14

 B.Vahabzadə hansı poemasını M.Ə.Sabirə həsr edib?  A) "Qiymət"  B) "Şəbi-hicran"   C) "Mənim dostlarım" D) "İstiqlal"  E) "Ağlar-güləyən"


15

B.Vahabzadə hansı poemasını M.Hadiyə həsr edib?  A) "Ana və şəkil" 

B) "Xəzan bülbülü"   C) "Sadə adamlar"   D) "İki qorxu"  E) 

"Atılmışlar"

16

 B.Vahabzadənin yaradıcılığında kimin təsiri güclüdür?  A) Mir Cəlalın  B) İlyas Əfəndiyevin C) S.Vurğunun  D) R.Rzanın  E) C.Cabbarlı

17

 B.Vahabzadənin nəzmlə yazılan dram əsəri hansıdır?  A) "Uçurum" B) "Vicdan"  C) "Fəryad" D) "Xanlar" E) "Gülüstan"

18

B.Vahabzadənin hansı poeması süjetsiz poeamadır?  A) "Gülüstan"  B) "İki qorxu"  C) "Muğam"   D) "Təzadlar" E) "Atılmışlar"

19

 B.Vahabzadə ilk poemasını neçənci ildə yazmışdır?  A) 1942-ci ildə B) 1949-cu ildə C) 1940-cı ildə D) 1947-ci ildə E) 1945

20

 B.Vahabzadənin "Gülüstan” poeması hansı şairdən gətirilən bəndlərlə bitir? A) Səhənddən  B) S.Vurğundan C) Vaqifdən D) Ş.İ.Xətaidən    E) 

Şəhriyardan

21

 Ismayıl Şıxlı "Dəli Kür" romanını hansı illərdə yazıb?  A) 1976-1979  B) 1957-1966  C) 1965-1967  D) 1954-1957  E) 1965-1975

22

 İ.Şıxlı "Namərd gülləsi” kitabını neçənci ildə yazmışdır? A) 1966-cı ildə B) 1991-ci ildə  C) 1995-ci ildə D) 1957-ci ildə E) 1975-ci ildə

23

İsmayıl Şıxlı harada dünyasını dəyişib?  A) Qazaxda  B) Şuşada  C) Bakıda D) Şəkidə  E) Naxçıvanda

24

İsmayıl Şıxlı nə zaman dünyasını dəyişib?  A) 1985-ci ildə  B) 1995-ci ildə C) 2005-ci ildə D) 1927-ci ildə E) 1895-ci ildə

25

İsmayıl Şıxlı harada dünyaya gəlib?   A) Qazaxda  B) Şuşada  C) Bakıda D) Naxçıvanda  E) Füzulidə

26

 İ.Şıxlı "Namərd gülləsi” kitabını neçənci ildə yazmışdır?  A) 1966-cı ildə B) 1995-ci ildə C) 1991-ci ildə D) 1957-ci ildə E) 1975-ci ildə

27

İ.Şıxlının hansı hekayəsi müharibə mövzusundadır?  A) "Kerç sularında" B) "Mənim rəqibim" C) "Məleykə xala"  D) "Sapı 

özümüzdəndir"  E) "Həkimin nağılı

28

İ.Şıxlı "Ayrılan yollar” romanını neçənci ildə yazmışdır?  A) 1966-cı ildə B) 1942-ci ildə C) 1957-ci ildə D) 1975-ci ildə  E) 1970-ci ildə

29

 İ.Şıxlı "Dəli Kür” romanını neçənci ildə tamamlamışdır?  A) 1957-ci ildə B) 1947-ci ildə C) 1942-ci ildə  D) 1966-cı ildə E) 1945-ci ildə

30

 Bu surətlərdən biri İ.Şıxlının "Dəli Kür"romanında yoxdur?  A) Allahyar B) Əşrəf  C) Əhməd  D) Salatın  E) Ərşad

31

 Bu kitablardan biri İ.Şıxlıya aid deyil?  A) "Vicdan susanda" B) "Daim axtarışda" C) "Dəli Kür" D) "Məni itirməyin" E) "Namərd gülləsi"

32

İ.Şıxlının ilk romanı hansıdır?  A) "Ölən dünyam" B) "Ayrılan yollar" C) "Məni itirməyin" D) "Daim axtarışda" E) "Dəli Kür"

33

İ.Şıxlını məşhurlaşdıran əsas əsər hansıdır?  A) "Cəbhə gündəlikləri" B) hekayələri C) "Dəli Kür” romanı  D) "Ayrılan yollar” romanı E) "Ölən 

dünyam"34

 "Dəli Kür"romanında fitnəkar ruhani obrazı:  A) Axund Səməd  B) 

Molla Sadıq C) Molla Qasım  D) Molla Şərif  E) Allahyar

35

 Bu qadın obrazlarından biri "Dəli Kür"romanında yoxdur?  A) Şahnigar  B) Şərəfnisə C) Zərnigar D) Salatın E) Güləsər 

36

 İ.Şıxlı ilk hekayələrini kimə oxuyurdu?  A) M.Hüseynə B) Ə.Vəliyevə C) S.Rəhmana  D) Mir Cəlala E) S.Vurğuna

37

 Cahandar ağa həlak oldu:  A) həbsxanada  B) kazaklarla vuruşmada C) Allahyar ilə atışmada D) sürgündə E) yatağında

38

İ.Şıxlının mətbuatda çap olunan ilk əsərinin janrı nədir?  A) hekayə  B) oçerk C) povest D) roman E) şeir

39

 İ.Şıxlının yaradıcılığının yüksəliş illəri:  A) 80-cı illərin sonu  B) 70-ci illərin əvvəli C) 40-cı illərin sonu D) 50-ci illərin ikinci yarısı E) 60-cı 

illərin əvvəli

40

İsmayıl Şıxlı neçənci ildə anadan olmuşdur?  A) 1919-cu ildə B) 1916-cı ildə  C) 1920-ci ildə  D) 1917-ci ildə E) 1918-ci ildə

41

 Anarın romanı: A) “Mahmud və Məryəm” B) “Qətl günü” C) “Ağ liman” D) “Vicdan susanda” E) "Yanar ürək"

42

 “Yanar ürək” povestinin müəllifi kimdir? A) Ə.Əylisli B) N.Həsənzadə C) B.Vahabzadə  D) İ.Hüseynov E) Anar

43

 “Yolda”, “Dilqəm” poemaları kimindir? A) M.Araz  B) N.Xəzri  C) H.Arif   D) Qabil  E) C.Novruz

44

 İlyas Əfəndiyevin  avtobioqrafik romanı hansıdır?  A) “Üç atılan” B) “Dağlar arxasında üç dost” C) “Söyüdlü arx” D) “Körpüsalanlar” E) 

"Sarıköynəklə Valehin nağılı"

45

Verilmiş şeirlərdən biri gənc R.Rzanın yaradıcılıq manifesti hesab olunurdu? A) “Bolşevik yazı”  B) “Çapey” C) “Bu gün” D) “Bəxtiyar”   

E) “Çinar”

46

“Qızılgül olmayaydı” poemasında hansı qadının adı çəkilir?  A) Nigar Rəfibəyli  B) Dürrə C) Tamara D) Dilbər   E) Afət 

47

 Bu yazıçı özü yazdığı əsərin qəhrəmanının prototipidir : A) Cəfər Cabbarlı  B) Hüseyn Cavid C) Səməd Vurğun  D) İlyas Əfəndiyev  E) 

Bəxtiyar Vahabzadə

48

 B. Vahabzadənin tərcümə əsəri: A) “Xəzan bülbülü”B) “Abidos gəlini”   C) “Sevdim,  bildim ki, ... D) “Bəsdir”  E) “Vicdan”

49

İsmayıl Şıxlının ilk mətbuat əsəri hansı olub?  A) "Quşlar" şeiri B) "Mənim rəqibim" C) "Kerç sularında" D) "Daşkəsən" oçerki E) "Dəli 

Kür" romanı

50

Aşağıdakı əsərlərdən biri Nəriman Həsənzadənin əsəri deyil: A)Yolda B)Atabəylər  C)Nəriman  D)Kimin sualı var?  E)Zümrüd quşu 

51

“Məşhər”,  “Ideal”  və  “Əbədiyyat” romanları  hansı yazıçının əsərləridi? A)Cabir Novruz  B)Məmməd Araz  C)Yusif Səmədoğlu  

D)İsa Hüseynov 

E)Sabir Əhmədli 52

”Alicənabov dedi”,”Mığmığalar”, “Yaman qonşu” və “Xanım”  satirik 

şeirləri hansı  şairin yaradıcılığına  aiddir? A)Nəbi Xəzri  B)Mirzə 

İbrahimov  C)İlyas Əfəndiyev  D)İsmayıl Şıxlı  E)Rəsul Rza

53

Aşağıdakı əsərlərdən biri Mirzə İbrahimovun povestidir? A)Güləbətin  B)Madrid  C)Bəxtiyar  D)Qarı dağı  E)Söyüdlü arx

54

İlyas Əfəndiyev “Körpü salanlar” romanını neçənci ildə qələmə almışdır? A)1963  B)1960  C)1980  D)1981  E)1970 

55

İlk dəfə müstəqilliyimiz dövründə “Şöhrət ordeni” alan şairimiz kimdir? A)İlyas Əfəndiyev  B)Rəsul Rza  C)Mirzə İbrahimov  D)Bəxtiyar 

Vahabzadə E)İsmayıl Şıxlı

56

Zərnigar,Mələk və Şamxal sürətləri hansı əsərdəndir? A)Böyük dayaq  B)Dəli Kür  C)Ayrılan yollar  D)Cəbhə gündəlikləri  E)Xurşidbanu 

Natəvan


57

Ey kağız parçası, əvvəl heç ikən Yazılıb, qollanıb yoxdan var oldun 

Böyük bir millətin başını kəsən, Qolunu bağlayan hökmdar oldun.  Şeir 

parçası hansı əsərdəndir? A)Gülüstan   B)Dəli Kür  C)Xurşidbanu 

Natəvan  D)Böyük dayaq  E)Qızılgül olmayaydı

58

”Ağ liman”, “Macal”,  “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” kimi əsərlərin 

müəllifi hansı yazıçıdır? A) Elçin  B)Anar  C)Vidadi Babanlı  

D)Hüseynbala Mirələmov  E)İsa Hüseynov

59

Ən yeni dövrün I mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? A)1918-1920  B)1900-1918   C)1920-ci illərin əvvəlləri  D)1918-ci ildən 50-ci illərə 

qədər  E)1919-cu il

60

Yaziçi Seyfəddin Dağlı “Bahar oğlu”romanında kimin obrazını yaratmışdır: A) C.Cabbarlı  B) H.Cavid  C) Ə.Cavad  D) S.Vurğun  E) 

C.Məmmədquluzadə

61

Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasını kimə həsr etmişdir? A)Cəfər Cabbarlıya   B)Süleyman Rüstəmə  C)Səməd Vurğuna   D)Əhməd 

Cavada   E)Mikayıl Müşfiqə

62

”Araz” romanı və “Türk ədəbiyyatı” dərsliyinin müəllifi: A)Abdulla Şaiq  B)Süleyman Rüstəm  C)Səməd Vurğun   D)Əhməd Cavad   

E)Mikayıl Müşfiq

63

 Bu şeirlərdən birini Rəsul Rza heca vəznində yazmışdır: A)Mən torpağam  B)Çinar  C)Rüşvətxorlar mərsiyəsi  D)Rənglər  E)Bolşevik 

yazı


64

İlyas Əfəndiyevin bu pyesi ilə dramaturgiyamıza lirik-psixoloji üslub 

gəldi: A)İşıqlı yollar  B)Bahar suları  C)Atayevlər ailəsi  D)Sən həmişə 

mənimləsən E)İntizar

65

Biri “Xurşidbanu Natəvan”pyesinin qəhrəmanı deyil: A) Şeyx Məhəmməd  B)Natəvan  C)Knyaz Xasay  D)Qafqaz canişini E)Seyid 

Hüseyn


66

”Gənc qızıl qələmlər ittifaqı”nın rəhbəri: A)Süleyman Rüstəm  

B)Səməd Vurğun  C)Cəfər Cabbarlı  D)Rəsul Rza E)Mikayıl Müşfiq67

Hansı İ.Əfəndiyevin əsəridir? A) Yanar Ürək B) Mahmud və Məryəm 

C) "Körpüsalanlar" D) "Həsrət" E) "Macal"

68

”Gənc qızıl qələmlər ittifaqı”nın rəhbəri: A)Süleyman Rüstəm  B)Səməd Vurğun  C) Cəfər Cabbarlı  D)Rəsul Rza E)Mikayıl Müşfiq

69

Aşağıdakı əsərlərdən biri B.Azəroğluna həsr edilib: A) Təbrizim Mənim  B)Atabəylər  C)Nəriman  D)Kimin sualı var?  E)Zümrüd quşu 

70

M.İbrahimovun romanlarına aiddir? A)"Qara daşlar" B)"Pərvanə" C)"Kin"  D)"Ana abidəsi"  E)"Ceyran"

71

Yaradıcılığının ilk dövrlərində şeirlərini “ Behçət ” təxəllüsü ilə yazmışdır: A)Bəxtiyar Vahabzadə B)Məhəmmədhüseyn Şəhriyar   

C)Mir Cəlal D)Məhəmməd Hadi  E)H.Cavid

72

1930-40-cı illərdə R.Rzanın poeziyasında üstün mövqeyə malik idi A)məhəbbət lirikası B)siyasi lirika C)peyzaj lirikası D)müstəqillik 

haqqında düşüncələr E)insan və onunn düşüncələri 

73

B.Vahabzadə neçənci ildə "Xalq şairi" adını almışdır? A)1900 B)1984 C)1970 D)1940 E)1920

74

B.Vahabzadə neçənci ildə "Səməd Vurğunun yaradıcılıq yolu" adlı doktorluq disertasiyasını müdafiə etmişdir? A)1940 B)1950 C)1960 

D)1964 E)1970

75

B.Vahabzadənin ilk şeiri hansıdır? A)"Ana və şəkil" B)"Gəncliyin səsi" C)"Gənclik töhfəsi" D)"İnsan və zaman" E)"Sadə adamlar"

76

 B.Vahabzadənin ilk kitabı aşağıdakılardan hansıdır? A)"Ana və şəkil" B)"Mənim dostlarim" C)"Ceyran" D)"Ədəbi heykəl" E)"Gənclik 

töhfəsi"


77

 B.Vahabzadənin əsgər məktubuna həsr olunmuş şeiri hansıdır? 

A)"Gülüstan" B)"Sadə adamlar" C)"Ana və şəkil" D)"Xəzan bülbülü" 

E)"Ceyran"

78

B.Vahabzadənin M.Ə.Sabirə həsr olunmuş əsəri hansıdır? A)"Gülüstan" B)"Muğan" C)"Ağlar-güləyən" D)"Xəzan bülbülü" E)"Ceyran"

79

 B.Vahabzadənin el muğamlarına həsr olunmuş əsəri hansıdır? A)"Gülüstan" B)"Muğam" C)"Ağlar-güləyən" D)"Xəzan bülbülü" 

E)"Şəbi hicran"

80

 B.Vahabzadənin Füzuliyə həsr olunmuş əsəri aşağidaklardan hansıdır? A)"Şəbi-hicran" B)"Gülüstan" C)"Xəzan bülbülü" D)"Muğam" 

E)"Ağlar-güləyən" 

81

B.Vahabzadə "Şəhid məzarları" adlı şeirini neçənci ildə yazmışdır? A)1975 B)1960 C)1970 D)1980 E)1950

82

 B.Vahabzadə neçənci ildə vəfat etmişdir? A)2011 B)2014 C)2009 D)2012 E)2010


83

B.Vahabzadə ibtidai təhsilə hansı şəhərdə başlamişdır? A)Gəncə B)Şəkı 

C)Bakı D)Naxçıvan E)Şamaxı

84

Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatıın banisi kimdir? A)M.Ə.Sabir B)R.Rza C)S.Vurğun D)C.Cabbarlı E)Mir Cəlal

85

8687

88

Heydərbabaya salam” poeması neçə hissədən ibarətdir? A)3 B)5 C)1 D)2 E)4

89

M.Şəhriyar şeirlərini hansı təxəllüslə yazmışdır? A)Gülçin B)Nizədar C)Çuvalduz D)Vurğun E)Behcət

90

Hansı poema M.Şəhriyar yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur? A)”Səhəndiyyə “ B) ”Haqqın səsi” C)”Şeir və hikmət”  

D)”Heydərbabaya salam” E)”Gecənin əfsanəsi”

91

M.Şəhriyar neçənci ildə vəfat etmişdir? A)1970 B)1972 C)1977 D)1979 E)1988

92

M.Şəhriyarın ilk şeir kitabının adı  nədir? A)”İtmiş Yusif” B)”Həkiməcan” C)”Sədaye-xuda” D)”Dəli Pəri” E)”Nişapurda gün 

batarkən”

93

M.Şəhriyarın ilk şeir kitabı neçənci ildə çap olunmuşdur? A)1926  B)1930 C)1931 D)1932 E)1935

94

“Ələmdən nəşəyə” kitabında yaradıcılıq manifestini elan edən şair: A) S.Rüstəm B) S.Vurğun C) M.Rahim D) M.Müşfiq  E) N.Rəfibəyli

95

Biri R.Rzanın əsərlərini tərcümə etdiyi sənətkarlar sırasına daxil deyil A)V.Mayakovski B)A.Puşkin C)M.Lermotov D)N.Gəncəvi 

E)Ş.Rustavelı

96

R.Rzanın bu əsərlərindən biri janr baxımından digərlərindən fərqlənir A)"Bəxtıyar" B)"Çinar" C)"min dörd yüz on səkkiz" D)Bu gün" 

E)"Bolşevik yazı"

97

R.Rzanın faşizm üzərində qələbəsinin 30 illiyi münasibətilə yazdığı poema A)"Bəxtiyar" B)"Almanıya" C)"Vətən" D)"Min dörd yüz on 

səkkiz" E)"Cəlladları durdurun"

98

R.Rzanın ilk şeir kitabı: A)"Çınar" B)"Qanadlar" C)"Çapey" D)"Vətən" E)"Qəzəb və məhəbbət"

99

R.Rzanın bu kitablarından biri nəsrlə yazılmış oçerk, hekayə və povestdən ibarətdir A)"Vətən" B)"Bəxtiyar" C)"İntiqam..! İntiqam..!" 

D)"Qanadlar" E)"Qəzəb və məhəbbət"

100

B.Vahabzadənin ilk kitabı aşağıdakılardan hansıdır? A)"Ana və şəkil" B)"Mənim dostlarim" C)"Ceyran" D)"Ədəbi heykəl" E)"Gənclik 

töhfəsi"


101

Məmmədhüseyn Şəhriyarın poemalarını göstərin: 1.”Qaçaq Nəbi” 

2.”Nişapurda günəş batarkən” 3.“Dəli Pəri” 4.”Şeir və hikmət” 

5.”Səhəndiyə”  A)2,4.5. B)1,2,5 C)1,3,5 D) 2,3,4 E)1,3,2

”Heydərbabaya salam” poeması neçənci ildə yazılmışdır? A)1954 

B)1965 C)1968 D)1966 E)1969
102

Bu əsərdə hadisələr daha çox baş qəhrəmanın-Səriyyənin dili ilə verilir.  

A)"Söyüdlü arx"  B)Valehlə sarıköynəyin nağılı" C)"Körpüsalanlar" 

D)"Geriyə baxma, qoca"  E)"Üçatılan"

103

104


105

"Mahmud və Məryəm", "Ağdərə" əsərlərinin müəllifidir:  A)Anar  

B)İ.Hüseynov  C)Elçin  D)S.Vurğun  E)R.Rza

106


Bu surətlərdən biri "Dəli Kür" romanında yoxdur:  A)Əşrəf  B) Əhməd  

C)Allahyar  D)Ərşad  E)Salatın

107

B.Vahabzadənin Füzuliyə həsr olunmuş əsəri aşağidaklardan hansıdır? A)"Şəbi-hicran" B)"Gülüstan" C)"Xəzan bülbülü" D)"Muğam" 

E)"Ağlar-güləyən" 

108

Bu əsərlərdən hansı Anarın əsəridir? A) "Atılmışlar"  B) "Yanar Ürək"  C) "Macal" D) "Vicdan susanda"  E) "Həsrət"

109


"Atılmışlar əsərinin müəllifi kimdir? A) N.Xəzri B) R.Rza C) Elçin D) 

Anar E) B.Vahabzadə

110

"Söyüdlü arx" romanının müəllifi kimdir? A) Məmmədəli Məhzun  B) İlyas Əfəndiyev C) Mirzə İbrahimov  D) Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev 

E) Bəxtiyar Vahabzadə

111

 "Nəsimi" poeması kimin yaradıcılığının zirvəsi sayılır? A) Qabilin B) Hüseyn Arifin C) Nəriman HəsənzadəninD) Məmməd Arazın E) 

B.Vahabzadənin

112

 "Ömür kitabı": A) poemadır B) povestdir C) romandır D) publisistik əsərdir E) hekayədir

113


Aşağıdakı əsərlərdən hansı Mirzə İbrahimov tərəfindən yazılmış 

oçerklər kitabıdır? A) "Giqantlar ölkəsində" B) "Zəhra" C) "Cənub 

hekayələri" D) "Qazılan buruq" E) "Həyat"

114


 Verilmiş şeirlərdən biri gənc R.Rzanın yaradıcılıq manifesti hesab 

olunurdu?  A) "Çinar" B) "Bolşevik yazı" C) "Capey" D) "Bu gün"E) 

"Bəxtiyar"

115


İ.Əfəndiyevin "Kənddən məktublar" adlı kitabında neçə hekayə 

toplanmışdır?  A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

116

İ.Əfəndiyevin hansı əsərində əsas qəhrəman yazıçının prototipidir?  A) "Söyüdlü arx" B) "Dağlar arxasında üç dost" C) "Körpüsalanlar" D) 

"Geriyə baxma qoca" E) "Sən həmişə mənimləsən"

117

 İ.Əfəndiyevin hansı əsəri avtobioqrafik xarakter daşıyır?  A) "Söyüdlü arx" B) "Üçatılan" C) "İntizar" D) "İşıqlı yollar"

118


"Xurşidbanu Natavan" əsəri neçənci ildə yazılıb? A) 1985 B) 1975 C) 

1980 D) 1981 E) 1979

119

 İ.Əfəndiyevin verilən əsərlərindən biri tarixi mövzudadır?  A) "Büllur sarayda" B) "Mahnı dağlarda qaldı" C) "Atayevlər ailəsi" D) "Dağlar 

arxasında üç dost" E) "Mənim günahım"

Bu kitablardan biri İsmayıl Şıxlıya aid deyil:  A)"Məni itirməyin"  

B)"Daim axtarışda"  C) "Vicdan susanda"  D)"Dəli Kür"  E) "Namərd 

gülləsi"120

 İ.Əfəndiyevin bu əsərində hadisələr daha çox baş qəhrəmanın-

Səriyyənin dili ilə verilir?  A) "Üçatılan" B) "Geriyə baxma qoca" C) 

"Söyüdlü arx" D) "Körpüsalanlar" E) "Sən həmişə mənimləsən"

121

 İlyas Əfəndiyevin qadın qəhrəmanları xatırladır:  A) N. Gəncəvinin qadın qəhrəmanlarını B) C.Cabbarlının qadın obrazlarını C) 

S.Vurğunun qadın qəhrəmanlarını D) Klassik poemalardakı qadın 

qəhrəmanlarını E) M.Füzulinin qadın obrazlarını

122


 Hekayələrdən birinin müəllifi İ.Əfəndiyev deyil?  A) "Pir" B) 

"Durnanın günahı" C) "Qəhrəman ilə bülbülün nağılı" D) "Qarı dağı" E) 

"Şəhərdən gələn ovçu"

123


 İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı üçün əlamətdar deyil?  A) bədbinlik və 

küskünlük B) realistcəsinə təsvir C) həyatilik və konkretlik D) tarixi 

mövzulara müraciət E) nikbinlik və ümid

124


İ.Əfəndiyevin hansı əsəri Azərbaycan xalqının birliyi probleminə həsr 

olunub?  A) "Xurşidbanu Natavan" B) "Şeyx Xiyabani" C) "Sən həmişə 

mənimləsən" D) "Unuda bilmirəm" E) "Körpüsalanlar"

125


 İ.Əfəndiyevin hansı əsərində Xosrov və İldırım adlı qəhrəmanlar var?  

A) "Söyüdlü arx" B) "Atayevlər ailəsi" C) "Körpüsalanlar" D) 

"Üçatılan" E) "Unuda bilmirəm"

126


Dramaturgiyamızda lirik-psixoloji dram janrının ilk nümunəsini kim 

yaradıb?  A) İsmayıl Şıxlı B) Mir Cəlal C) İlyas Əfəndiyev D) Rəsul 

Rza E) Elçin

127


 İ.Əfəndiyevin ilk romanı hansıdır?  A) "Üçatılan" B) "Körpüsalanlar" 

C) "Söyüdlü arx" D) "Geriyə baxma qoca" E) "Sən həmişə mənimləsən"

128

 İ.Əfəndiyevin hansı romanında folklordan bəhrələndiyi qabarıq görünür?  A) "Geriyə baxma qoca" B) "Körpüsalanlar" C) "Söyüdlü 

arx" D) "Valehlə Sarıköynəyin nağılı" E) "Üçatılan"

129

İ.Əfəndiyevin "Xurşidbanu Natavan" əsəri neçə hissədən ibarətdir?  A) 5 B) 2 C) 6 D) 3E) 4

130


 İ.Əfəndiyevin hansı əsərində meşşan qadın obrazı var?  A) "Bahar 

suları" B) "Söyüdlü arx" C) "Körpüsalanlar" D) "Atayevlər ailəsi" E) 

"Mənim günahım"

131


İ.Əfəndiyevin hansı dramı Azərbaycan ədəbiyyatı və teatrı üçün 

önəmlidir?  A) "Sən həmişə mənimləsən" B) "Mənim günahım" C) 

"Məhv olmuş gündəliklər" D) "Tənha iydə ağacı" E) "Atayevlər ailəsi"

132


 İ.Əfəndiyevin "Söyüdlü arx" romanı neçənci ildə yazılıb və əsərin baş 

qəhrəmanı kimdir? A) 1958-ci ildə; Nuriyyə B) 1960-cı ildə; Nuriyyə 

C) 1958-ci ildə Səriyyə D) 1958-ci ildə; Adil E) 1960-cı ildə, Səriyyə133

İ.Əfəndiyevin hansı əsərinin qəhrəmanları Nargilə və Həsənzadədir?  A) 

"Sən həmişə mənimləsən" B) "Mənim günahım" C) "Məhv olmuş 

gündəliklər" D) "Tənha iydə ağacı" E) "Mahnı dağlarada qaldı"

134

İlyas Əfəndiyevin folklor poetikasına müraciət etdiyi roman hansıdır?  A) "Dağlar arxasında üç dost" B) "Söyüdlü arx" C) "Geriyə baxma, 

qoca" D) "Körpüsalanlar" E) "Valehlə Sarıköynəyin nağılı"

135

 "Bülbülün nağılı" kimin əsəridir?  A) Elçinin B) Səməd Vurğunun C) Abbas Səhhətin D) Mikayıl Müşfiqin E) İlyas Əfəndiyevin

136


 Elçin  ədəbi yaradıcılığa neçənci ildə çap etdirdiyi  hekayə ilə 

başlamışdır?  A) 1937 B) 1961 C) 1959 D) 1953 E) 1960

137

 Bülbülün nağılı hekayəsi haqqında məlumat? A) fikir B) məlumat C) anlayış D) savad E) cavab

138


 ''Bülbülün nağılı'' əsərində bülbülün axırı necə olur?  A) yaşayır B) 

vəfat edir C) mahnı oxuyur D) uçub gedir E) qəfəsdə qalır

139

 Elçin neçənci ildə anadan olub:  A) 1954 B) 1958 C) 1955 D) 1943 E) 1956

140


Cəfər Cabbarlının ilk şeiri hansıdır?  A) "Boranlı qış gecəsi" B) 

"Azərbaycan bayrağı" C) "Qürub çağı bir yetim" D) "Bahar" E) 

"Üstünə"

141


Cəfər Cabbarlının ilk yazdığı şeir hansıdır?  A) "Üstünə" B) "Boranlı 

qış gecəsi" C) "Azərbaycan bayrağına" D) "Ana" E) "Bahar"

142

 Cəfər Cabbarlı hansı ali məktəbdə təhsil almışdır? A) Azərbaycan Dövlət Universitetində B) Qazax Müəllimlər Seminariyasında  C) 

Gəncə Ruhani Seminariyasında D) Moskva Dövlət Universitetində e) 

Azərbaycan Pedaqoji İnistitutunda

143


 Səməd Vurğun Tərtər çayının gurultulu axınına baxa-baxa hansı şeirini 

yazmışdır?  A) "Azərbaycan" B) "Fanar" C) "Muğan" D) "Məni"E) 

"Şairin andı"

144


"Mən tələsmirəm" şerinin müəllifi: A) Süleyman Rüstəm B) Aşıq 

Ələsgər C) Hüseyn Cavid D) Səməd VurğunE) Qətran Təbrizi

145

Səməd Vurğunun Komsomol poeması hansı filmə çəkilib?  A) Yeddi oğul istərəm B) Qaçaq Nəbi C) Yol əhvalatı  D) Bizim Cəbiş 

MüəllimE) Axırıncı Aşırım

146

Səməd Vurğun neçənci ildə anadan olmuşdur?  A) 1914 B) 1906 C) 1899D) 1956E) 1905

147


 Səməd Vurğunun “Kamsomol” poemasına aid hansı Azərbaycan filmi 

çəkilib?  A) "Bizim Cəbiş müəllim" B) "Yol əhvalatı" C) "Yeddi oğul 

istərəm" D) "Qaçaq Nəbi" E) "Dəli Kür"148

 Səməd Vurğunun ilk şeir kitabı hansıdır?  A) "Azad ilham" B) "Şairin 

andı" C) "İstiqbal təranəsi" D) "Fanar"E) "Şeirlər"

149


Səməd Vurğun 1918-ci ildə harada təhsil almışdır?  A) Moskva Dövlət 

Universitetində B) ADU-da C) Qazax Müəllimlər Seminariyasında  D) 

APİ-də E) 5 sinifli rus-tatar məktəbində

150


 S.Vurğunun romantik fəlsəfi dramı hansıdır?  A) “Vaqif” B) “Həsrət” 

C) “Xanlar” D) “Fərhad və Şirin” E) “İnsan”

151

 Səməd Vurğunun ilk pyesi hansıdır?  A) “Vaqif” B) “26lar” C) “İnsan” D) “Xanlar” E) “ Fərhad və Şirin”

152


 Səməd Vurğunun "Muğam" poeması neçə nəğmədən ibarətdir? A) 19 

B) 12 C) 15 D) 17 E) 10

153

 Səməd Vurğunla eyni kənddə anadan olmuş şair?  A) Əhməd Cavad B) Cəfər Cabbarlı C) Qasım Bəy Zakir D) Molla Vəli Vidadi E) Molla 

Pənah Vaqif

154

 Bunlardan biri Səməd Vurğunun mənzum dramlarına aid deyil?  A) "Vaqif" B) "Xanlar" C) "Fərhad və Şirin" D) "İnsan" E) "Aygün"

155


Səməd Vurğunun qoşmalarına aid deyil:  A) “ Azərbaycan ” B) “ 

Yadıma düşdü ” C) “ Ceyran ” D) “ Dağlar ”  E) "Məni"

156

 Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən!  O ellər qızını ayırma bizdən!  Bu misralar şairin hansı şeirindəndir? Xəta bildir A) “ Ceyran ” B) “ Məni ” 

C) “ Azərbaycan ” D) “ Dağlar ” E) "Yadıma düşdü"

157

 Şair apardığı müşahidələr nəticəsində hansı poemanı yazdı?  A) “ Muğan ” B) “ Aygün ” C) “ Komsomol" poeması D) “ Vaqif ” E) 

"Zəncinin arzuları"

158

“ Əh! A Firidun bəy, sən nə bilirsən bu ürəkdə nə var? ” sözləri aiddir:  A) Hüseyn Cavidə B) Cəfər Cabbarlıya C) Mikayıl Müşfiqə D) Səməd 

Vurğuna E) Əhməd Cavad

160

 Almas İldırım anadan olub:  A) 1907 B) 1923 C) 1906 D) 1952 E) 1964

161


Almas İldırım neçənci ildə vəfat edib?  A) 1956 B) 1952 C) 1986 D) 

1953 E) 1907

162

 Almas İldırım Qafqaz dağlarına xitabən hansı şeiri yazmışdır?  A) "A dağlar" B) "Qara dastan" C) "Dağlar səslənirkən" D) "Boğulmayan bir 

səs" E) Heç biri
163

 Almas İldırım anadan olub:  A) Xızıda  B) Çəmbərəkənddə C) Bakı 

şəhərində D) Naxçıvanda E) Gəncədə

164


Almas İldırım neçənci ildə anadan olmuşdur?  A) 1908 B) 1904 C) 

1909 D) 1905 E) 1907

165

 A.İldırımın Türkiyədə çap olunmuş kitabı:  A) "Əsir Azərbaycanım" B) "Azərbaycan mahnıları" C) Heç biri D) "A dağlar" E) "Dağların səsi"

166


 Almas ildırım vəfat etmişdir:  A) 1954-cü il Bakıda B) 1957-ci il 

Bakıda C) 1952-ci il Türkiyədə D) 1952-ci il Dağıstanda E) 1950-ci ildə 

Şamaxıda

167


 Almas İldırım neçənci ildə anadan olmuşdur?  A) 1906 B) 1910 C) 

1927 D) 1907 E) 1911

168

 Almas İldırım ömrünün son 17-ilini harada mühacir olaraq yaşamışdır? A) Qazaxıstan B) İngiltərə C) Almaniya D) Türkmənistan E) Türkiyə

169


 Almas İldırım ömrünün son 17 ilini yaşamışdır:  A) Dağıstanda B) 

Türküstanda ( Aşqabadda ) C) İranda D) Türkiyədə E) Azərbaycanda 

170

 Bu kitaba daxil edilmiş şeirlər yasaq edilmiş və nüsxələri toplanmışdır:  A) “ Dalğa ” B) “ Azərbaycan mahnıları ” C) “ Boğulmayan bir səs ” D) 

“ Dağlar səslənirkən ”

171

 “ A dağlar ” şeiri nəşr edilmişdir:  A) “ Molla Nəsrəddin ” jurnalında B) “ Həyat ” jurnalında C) “ Füyuzat ” jurnalında D) “ Şərqi – Rus ” 

qəzetində E) "İrşad"

172

 Qürbət lirikası öz zirvəsinə çatmışdır:  A) Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı ilə B) Hüseyn Cavidin yaradıcılığı ilə C) Almas İldırımın 

yaradıcılığı ilə. D) Əhməd Cavadın yaradıcılığı ilə E) Xəlil Rzanın 

yaradıcılığı ilə

173


 Əhməd Cavad vəfat edib:  A) 1899 B) 1898 C) 1893 D) 1892 E) 1937

174


Azərbaycanın Qırmızı Ordu tərəfindən işğalına qədər şairin hansı kitabı 

nəşr olunmuşdur?  A) Dan ulduzu B) Dalğa C) Dağlar D) "Səsli qız"
175

 "Göy göl" şeiri kimə məxsusdur?  A) Ilyas Əfəndiyev B) Anar C) 

Səməd Vurğun D) Əhməd Cavad E) Süleyman Rüstəm

176


 Əhməd Cavad neçənci ildə anadan olub? A) heç biri B) 1892 C) 1937 

D) 1932 E) 1936

177

 Əhməd Cavad hansı əsərə görə həbs olunmuşdur?  A) "Dalğa" B) "Səsli qız" C) "Kür" D) "Göy göl" E) "Qaldı"

178


  Ə. Cavadın şeirlərinə aid deyil:  A) “ Dan ulduzu ” B) “ Əsir 

Azərbaycanım ” C) “ Gəncəm, hey ” D) “ Yol ver türkün bayrağına ” E) 

"Qızlar"

179


 Bu şeirdə şair sanki öz gələcək faciəsini əvvəlcədən duymuş, acı 

taleyini qələmə almışdır:  A) “ Azərbaycan, Azərbaycan ” B) “ Qaldı ” 

C) “ Göy göl ” D) “ Dağlar ”

180


Ə. Cavadın poemaları:  A) “ Kür ”, “ Çırpınırdı Qara dəniz ” B) “ 

Dağlar ”, “ Dalğa ” C) “ Səsli qız ”, “ Göy göl ” D) “ Pambıq dastanı ”, 

“ Səsli qız ”  E) "Dalğa", "Göy göl"

181


Əhməd Cavadın poeması:  A) “ Qaldı ” B) “ Dan ulduzu ” C) “ Kür ” 

D) “ Göy göl ” E) "Səsli qız"

182

 Əhməd Cavad anadan olmuşdur:  A) 1898 – ci ildə Bakıda B) 1890 – cı ildə Şamaxıda C) 1892 – ci ildə Şəmkirdə D) 1901 – ci ildə Şəmkirdə 

E) 1891 -ci ildə Gəncədə

183

 "Yun şal" "Qırçı və Qırmızı çiçək", "Padşah qızı Gülsənübarla Tərzan Sadıqcanın nağılı" bu əsərlər kimə aiddir?  A) Hüseyn Cavidə B) İsa 

Hüseyinova C) Mirzə İbrahimova D) İlyas Əfəndiyevə E) Səməd 

Vurğuna

184


 Hüseyn Cavid öz əsərlərini daha çox hansı mövzuda yazmışdır?  A) 

təbiət B) məişət C) türkçülük, humanizm ideyaları, insan obrazları D) 

sevgi E) vətən

185


 Hüseyn Cavidin "Knyaz " əsəri neçənci ildə yazılıb?  A) 1934 B) 1929 

C) 1926 D) 1913 E) 1920

186

Hüseyn Cavid harada anadan olub?  A) Türkiyədə B) Təbrizdə C) Bakıda D) Naxçıvanda E) Qazaxda

187


 "Keçmiş günlər" adlı ilk şeir kitaı nəşr olunub:  A) 1972 B) 1913 C) 

1973 D) 1900 E) 1922
188

 Hüseyn Cavidin I və II kitabları hansılardır?  A) "Keçmiş günlər", 

"Bahar şəbnəmləri" B) "Maral", "Bahar şəbnəmləri" C) "Küləklər", 

"Bahar şəbnəmləri", D) "Keçmiş günlər", "Vuruşmalar" E) "Maral" , 

"Küləklər"

189


 "Ana"dramı məxsusdur:  A) C. Kazımlı B) hamısı C) C. Hüseyn D) heç 

biri E) C. Cabbarlı

190

H.Cavidin nə poeması,nə də dramı deyil:  A) "Səyavuş" B) "Ana" C) "Maral" D) "Keçmiş günlər" E) "Peyğəmbər"

191


 Hüseyn Cavid neçənci ildə vəfat edib?  A) 1942 B) 1941 C) 1943 D) 

1944 E) 1945

192

 Hüseyn Cavid harada oxuyarkən "Gülçin" təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır?  A) Təbrizdə B) İstanbul Universitetində C) Mollaxanada D) 

"Məktəbi-tərbiyə"də E) Bakıda

193

Hüseyn Cavidin ilk mənzum pyesi(dramı) hansıdır?   A) ”İblis” B) ”Xəyyam” C) ”Ana” D) Uçurum” E) "Topal Teymur"

E) ”Peyğəmbər”

194

 Hüseyn Cavidin hansı əsəri səhnə əsəri deyil?  A) ”Peyğəmbər” B) Xəyyam” C) ”Ana” D) ”Uçurum" E) İblis"

E) ”İblis”

195

 H. Cavidin yazmış olduğu faciələr:  A) “ İblis ”, “ Xəyyam ” B) “ Şeyx Sənan ”, “ Azər ” C) “ İblis ”, “ Topal Teymur ” D) “ Şeyx Sənan ”, “ 

İblis ” E) "Azər", "Şeyx Sənan"

196

H. Cavidin dram əsərləri:  A) “ Peyğəmbər ”, “ Azər ” B) “ Ana ”, “ Peyğəmbər ” C) “ Topal Teymur ”, “Azər ” D) “ Maral ”, “ Səyavuş ” 

E) ""Ana", "Maral"

197

 H. Cavidin ilk şeir kitabı:  A) “ İlk bahar ” B) “ Keçmiş günlər ” C) “ Ana ” D) “ Bahar şəbnəmləri ” E) "Seçilmiş əsərləri"

198


“ Gülçin ” təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır:  A) Almas İldırım B) Hüseyn 

Cavid C) Mikayıl Müşfiq D) Əhməd Cavad E) X.Rza

199

Hüseyn Cavid anadan olmuşdur:  A) 1886 – cı ildə Bakıda B) 1882 – ci ildə Naxçıvanda C) 1883 – cü ildə Şəmkirdə D) 1888 – ci ildə Gəncədə 

E) 1884-cü ildə Şamaxıda

200

Səlma Muradı ələ vermədi:  A) Bilirdi ki, Qanpoladı Murad öldürməyib B) Murad onun evinə sığınmışdı və Səlma onu heç kəsə verməyəcəyinə 

söz vermişdi. C) Oğluna söz vermişdi D) Ana ürəyi razı olmadı E) Xəyanət etmək istəmədi

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə