İxtisasın adı: Kənd təsərrüfatı Modulun adı: Torpaqşünaslıq Modulun nömrəsiYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/19
tarix27.04.2018
ölçüsü0,58 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyiİxtisasın adı: Kənd təsərrüfatı

Modulun adı: Torpaqşünaslıq

Modulun nömrəsi: 3.0.0.2.1.2.13Bakı 2016

Modul dərs vəsaiti müvafiq tədris proqramları üzrə bilik, bacarıq və səriştələrin verilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müvafiq modulların tədrisi üçün tövsiyyə edilir. Modul dərs vəsaitinin istifadəsi ödənişsizdir və kommersiya məqsədi ilə satışı qadağandır.


Müəllif: Elməddin Namazov

Dizayn: Tural...


Şəkillər:

Rəyçilər: ad\soyad

© Bakı – 2016

Modul dərs vəsaiti MA Services şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.

Modul üzrə dərs vəsaiti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının "Böyük Qafqaz Landşaftında Torpaq və meşələrin davamlı idarəolunması" (Qlobal Ətrafı Mühit Fondunun maliyyə dəstəyi ilə) və “ İqlim dəyişmələrinə ekosistem əsaslı yanaşma” (Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə) layihələri çərçivəsində hazırlanmışdır.Əlaqə üçün:
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Xətai prospekti, 49

AZ1008, Bakı, AzərbaycanTel: (+ 99412) 599-11-55
Fax: (+ 99412) 496-06-47

İnternet səhifə: www.edu.gov.az
Bu modulda ifadə olunan fikirlər müəllifə aiddir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının mövqeyini əks etdirmir.

Mündəricat


Mündəricat 3

1.Modulun spesifikasiysı 6

2.Giriş 7

3.TƏLIM NƏTICƏSI I. 8

3.1. Əsas geoloji komponentlər (torpaq əmələgətirən süxurlar). 8

3.1.1 Əsas torpaqəmələgətirən süxurlar 9

3.1.2 Pedosfer 11

3.1.3 Planetin torpaq fondu 11

3.2 Torpağın yaranma prosesi: Süxurların aşınması 11

3.2.1 Aşınmanın formaları - fiziki, kimyəvi və bioloji. 12

3.2.3 Sedimentasiya prosesi 13

3.2.4 Sürüşmə prosesi 13

3.2.5 Torf əmələgəlməsi 13

3.3 Torpağın genetik horizontu 14

3.3.1 Torpaq profilinin quruluşu – torpaq genetik qatları 14

3.4 Respubikanın mövcud torpaq örtüyü və torpaq tipləri 15

3.4.1 Torpaqların aqroistehsal qruplaşması 17

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 19

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 19

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 19

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 20

4.TƏLİM NƏTİCƏSİ II. 21

4.1 Torpaq və torpaqəmələgətirən süxurların qranulometrik tərkibi 21

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 25

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 25

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 25

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 26

5.TƏLIMIN NƏTICƏSI III. 27

5.1 Minerallar 27

5.1.1 İlkin minerallar. 28

5.1.2 Törəmə minerallar 28

5.2 Humus (Torpağın üzvi hissəsi) 28

5.3 Torpağın strukturu 29

5.3.1 Struktur növləri 29

5.4 Torpağın su saxlama qabiliyyəti 30

5.5 Torpağın su ötürmə qabiliyyəti 30

5.6 Torpağın hava keçiriciliyi 31

5.7 Torpağın istilik tutumu 31

5.7.1 Torpağın istilik keçiriciliyi 31

5.8 Torpağın turşuluq dərəcəsi 31

5.9 Torpağın bioloji fəallığı 32

5.10 Mikroorqanizmlər. 32

5.11 Torpaq həyatı və tərkibi. 32

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 34

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 34

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 34

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 35

6.TƏLIMIN NƏTICƏSI IV. 36

6.1 Torpağın münbitliyi 36

6.2 Əkin qatının dərinləşdirilməsi 37

6.3 Alaq bitkiləri və onlarla mübarizə 38

6.3.1 Alaqlar haqqında anlayış 38

6.3.2 Alaq bitkilərinin təsnifatı 38

6.3.3 Qalıqların işlənməsi/idarəedilməsi 39

6.3.4 Əkin üçün ləklərin və cərgələrin hazırlanması 39

6.3.5 Alaq bitkilərinə qarşi mübarizə tədbirləri 39

6.4 Becərmənin əsasları 41

6.4.1 Torpağın fiziki-mexaniki xassələri və onların becərmənin keyfiyyətinə təsiri 41

6.4.2 Torpaq becərməsi üçün uyğun vaxtın seçilməsi 42

6.4.3 Muxtəlif torpaq tiplərində əkin qatının dərinləşdirilmə qaydaları və usulları 43

6.4.3.1 Plantaj şumu 44

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 44

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 45

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 45

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 45

7.TƏLIMIN NƏTICƏSI V. 46

7.1 Torpağın deqredasiyasi 47

7.1.1 Torpağın duzlaşmasi (şorlaşmasi) 47

7.1.2 Yandırma 48

7.2 Denudasiya 48

7.2.1 Eroziya 48

7.2.1.1 Antropogen eroziya 49

7.2.1.2 Külək eroziyasi (deflyasiya) 49

7.3 Torpağın çirklənməsi 49

7.4 Torpağın gücdən düşməsi( torpağın yorulması) 50

7.5 Quraqlıq 50

7.6 Torpağın meliorasiyasi 50

7.7 Rekultivasiya 51

7.8 Mulçalamaq 51

7.9 Növbəli əkin 52

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 53

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 53

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 53

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 53

8.TƏLİMİN NƏTİCƏSİ VI. 54

8.1 Torpağın qida maddələri ilə təminatının öyrənilməsinin vacibliyi 54

8.2 Torpaq tədqiqatı üçün kəsimlərin qoyulması. 55

8.3Aqrokimyəvi tədqiqatlar üçün nümunələrin götürülməsi 55

8.3.1 Haradan nümunə götürülə bilməz 56

8.4 Əldə olunmuş analiz nəticələrinə uyğun torpaqların qiymətləndirilməsi 57

PRAKTIKI TAPŞIRIQ VƏ FƏALLIYYƏTLƏR 58

TƏLIM NƏTICƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 58

a.Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 58

b.Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 58

ƏLAVƏLƏR 59

MODULUN QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÇƏRÇİVƏSİ 62

CAVABLAR 63

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 64  1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə