Jeremy Bentham (1748- 1832) angielski prawnik, filozof I ekonomista. Jego główne zainteresowania związane były z prawem, ale pojmowane szeroko, doprowadziły go do zagadnień etycznych. Miał ambicje praktyczne, polityczne I reformatorskieYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#686

Jeremy Bentham (1748- 1832) angielski prawnik, filozof i ekonomista. Jego główne zainteresowania związane były z prawem, ale pojmowane szeroko, doprowadziły go do zagadnień etycznych. Miał ambicje praktyczne, polityczne i reformatorskie. Chciał wprowadzić w życie idee liberalne, reformować prawo, zwłaszcza karne i więziennictwo.

 • Jeremy Bentham (1748- 1832) angielski prawnik, filozof i ekonomista. Jego główne zainteresowania związane były z prawem, ale pojmowane szeroko, doprowadziły go do zagadnień etycznych. Miał ambicje praktyczne, polityczne i reformatorskie. Chciał wprowadzić w życie idee liberalne, reformować prawo, zwłaszcza karne i więziennictwo.

 • Wymyślił nawet nowy typ budynków więziennych, które nazwał „Panopticon" i które miały być tak zbudowane, że dozorca mógł z jednego miejsca widzieć, co dzieje się we wszystkich celach.

 • Panoptikon nie został nigdy zbudowany, ale projekt Benthama miał wpływ na kształt m.in. więzienia Pentonville w Londynie, Armagh Gaol w Północnej Irlandii itp.Ważnym wydarzeniem w życiu Benthama była znajomość z Jamesem Millem, która doprowadziła do utworzenia grupy „radykałów filozoficznych".

 • Ważnym wydarzeniem w życiu Benthama była znajomość z Jamesem Millem, która doprowadziła do utworzenia grupy „radykałów filozoficznych".

 • Bentham, Mill i ich towarzysze rozwinęli system asocjacjonizmu w teorii poznania i utylitaryzmu w teorii działania.Bentham ujął w prostą teorię oceny ludzkie. Wykorzystał prastarą teorię hedonistyczną, że dobrem jest wyłącznie przyjemność, a złem cierpienie. Poza nimi nic nie jest ani dobre, ani złe, wszystko jest obojętne. Poza nimi nic nie wiemy o dobru i złu, podobnie jak poza wrażeniami nie wiemy nic o bycie.

 • Bentham ujął w prostą teorię oceny ludzkie. Wykorzystał prastarą teorię hedonistyczną, że dobrem jest wyłącznie przyjemność, a złem cierpienie. Poza nimi nic nie jest ani dobre, ani złe, wszystko jest obojętne. Poza nimi nic nie wiemy o dobru i złu, podobnie jak poza wrażeniami nie wiemy nic o bycie.

 • Pogląd ten miał oparcie w fakcie, że wszyscy pragną przyjemności i unikają cierpienia. Czyli hedonizm etyczny, że przyjemność jest dobrem opierał na psychologicznym, że wszyscy pragną przyjemności.Hedonizm Benthama miał charakter wyłącznie ilościowy:

 • Hedonizm Benthama miał charakter wyłącznie ilościowy:

 • o wartości rzeczy i postępków stanowi

 • jedynie ilość dostarczanej przez nie przyjemności,

 • rodzaj przyjemności jest obojętny.

 • Jeśli gra towarzyska daje tyle przyjemności,

 • co poezja, to jest warta tyle, co ona.

 • Bentham opracował ilościową stronę życia

 • uczuciowego, wyróżniając 7 wymiarów przyjemności:

 • 1) intensywność,

 • 2) trwanie,

 • 3) pewność,

 • 4) bliskość,

 • 5) płodność,

 • 6) czystość,

 • 7) zasięg.Sądził, że przyjemności jest tym więcej, im jest

 • Sądził, że przyjemności jest tym więcej, im jest

 • 1) intensywniejsza,

 • 2) dłuższa,

 • 3) ,4) im pewniej i prędzej nastąpi,

 • 5) im prawdopodobniejsze jest, że będą jej towarzyszyć inne przyjemności,

 • 6) że nie będą jej towarzyszyć przykrości,

 • 7) im więcej ludzi jej doznaje.O wartości rzeczy i postępków stanowi nie tylko ta przyjemność, jaką sprawiają od razu, ale także ta, jaką pociągają za sobą w bliższych, a nawet dalszych konsekwencjach.

 • O wartości rzeczy i postępków stanowi nie tylko ta przyjemność, jaką sprawiają od razu, ale także ta, jaką pociągają za sobą w bliższych, a nawet dalszych konsekwencjach.

 • Powodowało to, że hedonizm Benthama nie był doktryną impulsów, lecz rozsądku. Daleki był od hasła carpe diem, jego hasłem była trzeźwa kalkulacja, dokładny „rachunek przyjemności".

 • Nie intuicja, lecz rachunek pozwala trafnie oceniać rzeczy i postępki.Znamy jedynie własną przyjemność i tylko dzięki niej wiemy, że przyjemność jest dobrem. Ale skoro inni odczuwają takie same przyjemności, to i one muszą być uznane za takie same dobra.

 • Znamy jedynie własną przyjemność i tylko dzięki niej wiemy, że przyjemność jest dobrem. Ale skoro inni odczuwają takie same przyjemności, to i one muszą być uznane za takie same dobra.

 • Przekonanie to powodowało, że hedonizm Benthama nie był związany z egoizmem.

 • Dobrem jest każda przyjemność, czyjakolwiek jest, a nie tylko własna.Ten nieegoistyczny hedonizm etyczny łączył z egoistycznym hedonizmem psychologicznym.

 • Ten nieegoistyczny hedonizm etyczny łączył z egoistycznym hedonizmem psychologicznym.

 • Każdy dąży do własnej przyjemności, czyli że dla każdego jest dobrem tylko jego własna przyjemność, jednak tezą jego filozofii było, że każda przyjemność jest dobrem.

 • Te dwa twierdzenia trudne do uzgodnienia usiłował godzić za pomocą trzeciego, że przyjemności ogółu są środkiem do przyjemności własnych.

 • Albo też traktował ogół ludzi jako jednostkę zbiorową, do której stosuje się również twierdzenie, że jej przyjemność jest dobrem dla niej, czyli że przyjemność wszystkich jest dobrem dla wszystkich.Swój kalkulacyjny i powszechny hedonizm zawarł w formule:

 • Swój kalkulacyjny i powszechny hedonizm zawarł w formule:

 • że największym dobrem jest

 • „największa ilość przyjemności największej ilości istot".

 • Aby wyrazić, że chodzi tu o przyjemność dostarczaną przez rzeczy nie tylko od razu, ale i w dalszych konsekwencjach, mówił o „pożytku" rzeczy, obejmując tą nazwą całokształt przyjemności, jakie można z rzeczy wyciągnąć.

 • Określał najwyższe dobro także jako - „pożytek dla największej ilości istot".

 • Swoją naczelną zasadę etyczną nazywał „zasadą największego szczęścia" lub „największego pożytku".

 • „Przez zasadę użyteczności rozumie się zasadę,

 • która uznaje lub potępia postępki wedle tego,

 • czy zdają się zwiększać,

 • czy też zmniejszać szczęście osób zainteresowanych".

 • Teoria ta znana jest pod nazwą utylitaryzmu.Pogląd radykałów filozoficznych, w tym też Benthama, na naturę ludzką daje się streścić w czterech punktach:

 • Pogląd radykałów filozoficznych, w tym też Benthama, na naturę ludzką daje się streścić w czterech punktach:

 • Wszyscy ludzie są z natury podobni, bo wszyscy formują swe umysły z tego samego materiału: z wrażeń i ich kojarzeń. Nie ma też żadnej podstawy, by ich nie uważać za równych.

 • Wszyscy z natury dążą do tego samego, by osiągnąć to, w czym leży ich interes, czyli, by doznać jak najwięcej przyjemności. Jest to jedyna sprężyna ich działania.

 • Do natury człowieka należy, że posiada rozum, a rozum pozwala mu sądzić, gdzie jest jego prawdziwy interes.

 • Natura ludzi nie jest niezmienna: można ją ukształtować tak lub inaczej. Jest to rzecz wychowania - wychowawca może pomóc człowiekowi w rozumieniu jego własnego interesu.Rzeczą prawników i polityków jest interesy wszystkich doprowadzić do harmonii.

 • Rzeczą prawników i polityków jest interesy wszystkich doprowadzić do harmonii.

 • J. Bentham przez całe życie był przekonany o słuszności utylitaryzmu, w jego filozoficznych podstawach nigdy nie zaszła przemiana, zaszła w zastosowaniach politycznych.

 • Zaczął jako konserwatysta, skończył jako radykalny liberał. Przełomowy był rok 1808, gdy poznał Milla, który nawrócił go na liberalizm.

 • W Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku wyraźną przewagę miał w etyce utylitaryzm, a w polityce konserwatyzm, i początkowo Bentham był zarazem utylitarystą i konserwatystą.Sława i przeświadczenie o zasługach i mądrości Benthama były tak wielkie, że francuskie Zgromadzenie Narodowe nadało mu godność obywatela francuskiego, car Aleksander I prosił go o zredagowanie dla Rosji kodeksu, a rząd portugalski, Hiszpania, Wenezuela, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Grecja, szukały u niego rady w prawach konstytucyjnych.

 • Sława i przeświadczenie o zasługach i mądrości Benthama były tak wielkie, że francuskie Zgromadzenie Narodowe nadało mu godność obywatela francuskiego, car Aleksander I prosił go o zredagowanie dla Rosji kodeksu, a rząd portugalski, Hiszpania, Wenezuela, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Grecja, szukały u niego rady w prawach konstytucyjnych.

 • Cały świat chciał uczyć się od niego sztuki prawa i administracji, a wraz z nią przesiąkał jego empiryzm, utylitaryzm, radykalizm.Wypełniając ostatnią wolę Benthama, zmumifikowano jego zwłoki, są eksponowane w University College Londynie. Jego życzeniem było być obecnym przy ważniejszych czynnościach akademickich w przyszłości, jego mumia jest wnoszona na uroczyste posiedzenia senatu.

 • Wypełniając ostatnią wolę Benthama, zmumifikowano jego zwłoki, są eksponowane w University College Londynie. Jego życzeniem było być obecnym przy ważniejszych czynnościach akademickich w przyszłości, jego mumia jest wnoszona na uroczyste posiedzenia senatu.

 • Podczas sprawdzania kworum przed głosowaniami senatu uczelni odczytywana jest formuła "Jeremy Bentham, obecny, bez prawa głosu".Bentham jest autorem wielu, często cytowanych aforyzmów, np.:

 • Bentham jest autorem wielu, często cytowanych aforyzmów, np.:

 • Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.

 • Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.

 • Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. /był wegetarianinem/

 • Cnota jest tym, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość.

 • Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna.

 • Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. • Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa,

 • Warszawa 1961.

 • Churyssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu,

  • Warszawa 1999.
 • MacIntire A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX w., Warszawa 2000.

 • Piorunek M., Człowiek w kontekście pracy. Teoria – empiria – praktyka,

 • Poznań 2009.

 • Singer P., Przewodnik po etyce, Warszawa 2000.

 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2002.     Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə