Kelime anlamı = canlı varlıkların güvenliğiYüklə 445 b.
tarix04.11.2017
ölçüsü445 b.
#8530Kelime anlamı = canlı varlıkların güvenliği

 • Kelime anlamı = canlı varlıkların güvenliği

 • Bütün doğal kaynakların biyolojik istila ve tehditlerden korunması

 • Hayvan sürülerine bulaşıcı hastalık etkenlerinin bulaşma riskini azaltmak için alınan önlemler

 • Hastalığı bir çiftlikten uzak tutmak ve enfekte olmuş bir çiftlikten komşu çiftliklere hastalık bulaşmasına engel olmak için alınabilecek veya alınması gereken tüm önlemler

 • = Hayvanları korumakBulaşıcı maddelere maruz kalmaya karşı emniyet

 • Bulaşıcı maddelere maruz kalmaya karşı emniyet

 • Kişi veya çevreye bağlı olarak bulaşıcı maddelere veya biyolojik tehlikelere maruz kalmayı bilgi, teknik ve malzemelerle önlemek

 • = kendini korumakKanatlı hayvan çiftliklerine hastalık etkenlerinin bulaşma riskini azaltmak

 • Kanatlı hayvan çiftliklerine hastalık etkenlerinin bulaşma riskini azaltmakSulama ve besleme noktalarını çit veya ağlarla koruyarak evcil kanatlı hayvanların yabani kuşlarla temasından kaçınılması,

 • Sulama ve besleme noktalarını çit veya ağlarla koruyarak evcil kanatlı hayvanların yabani kuşlarla temasından kaçınılması,

 • Çiftlikte yetiştirilen farklı türlerin birbirlerinden ayrılması,

 • Diğer hayvanlarla, özellikle köpekler, kediler ve kemirgenlerle temastan kaçınılması,

 • Yeni alınan veya kümese yeniden tekrar konulacak kanatlıların ( pazarda satılmamış hayvanlar gibi) sürüye karıştırılmadan önce karantinaya alınması (3 haftalık tecrit)

 • Çiftlikte hastalık kontrolünü kolaylaştırmak için “ hepsi içeri-hepsi dışarı ” yaklaşımının benimsenmesi.Çiftlikte çalışmayan insanların kanatlı hayvanların tutulduğu binalara girmeleri önlenmeli; çünkü bu kişilerin kıyafetleri, ayakkabıları veya kirlenmiş elleri ile hayvanlara hastalık bulaştırma ihtimalleri vardır.

 • Çiftlikte çalışmayan insanların kanatlı hayvanların tutulduğu binalara girmeleri önlenmeli; çünkü bu kişilerin kıyafetleri, ayakkabıları veya kirlenmiş elleri ile hayvanlara hastalık bulaştırma ihtimalleri vardır.

 • Binalara girmesi gereken insanlar için koruyucu kıyafet ve girişlerinden önce ve sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon imkanı olmalıdır.

 • Kümeslerde çalışan personel daimi olarak kümeste kalan özel bir kıyafet giymeli (ayakkabı, iş önlüğü) ve bu kıyafet sık sık temizlenmelidir.

 • Ayak yıkama yerleri her binanın girişine yerleştirilmelidir ve etkili olmalıdır (En fazla 2 günde bir dezenfektanlar değiştirilmelidir aksi takdirde faydası olmaz.)

 • Eller binaya girmeden önce ve binadan ayrıldıktan sonra yıkanmalıdır.Çiftliğe kirli hiçbir malzeme, ekipman veya araç girmemelidir.

 • Çiftliğe kirli hiçbir malzeme, ekipman veya araç girmemelidir.

 • Çiftlikte kullanılan malzeme ve ekipmanlar sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu yüzden dezenfekte edilmesi zor olan malzemelerden kaçınılmalıdır. (tahta, lifli ve gözenekli malzeme, vb.)

 • Bulaşma nedeni olabilecek su ve yem kaynağı hakkında gerekli tedbirler alınmalıdır.

Genel olarak:

 • Genel olarak:

  • İyi temizlik sağlanmasında ellerin sabunla yıkanması ve ayakkabıların temizlenerek dezenfekte edilmesi en önemli husustur.
  • Ölü olarak bulanan kanatlı hayvan veya yabani kuşlara asla çıplak elle dokunulmaması veya toplanmaması.
  • Kuş gribi vakalarının bildirildiği bölgelerde özellikle dikkatli olunmalıdır.
 • Avcılar için:

  • Ölü yabani kuşların çıplak elle tutulmaması konusunda (eldiven) önlem alınmalıdır.
 • Mutfakta:

  • Kanatlıların tüylerini yolarken, içlerini temizlerken ve keserken eldiven takılmalıdır.
  • Kanatlı karkasları ile uğraşmadan önce ve sonra sabunla eller yıkanmalıdır.
  • Kanatlı hayvan etinin tüketilmesi için yeterince pişirilmesi gerektirmektedir (> 70°C) (aynı prensip yumurta için de geçerlidir)


Ellerin Sabunla YıkanmasıKanatlılardaki hastalığın kontrol edilmesi.

 • Kanatlılardaki hastalığın kontrol edilmesi.

 • Muhtemel olarak etkene maruz kalacak insan sayısını en aza indirmek.

 • Teknik önlemler

 • Örgütsel önlemler

 • Kişisel koruyucu ekipmanların düzenli kullanımı ve teknik ve örgütsel önlemlerin hasta hayvanlarla ilgili çalışmalara direk olarak katılanlar için uyarlanması.

 • Antiviral ilaçların doğru fakat kontrollü ve sınırlı kullanılması.

 • Özellikle mevsimsel gribin dolaştığı zamanlarda insanlarda mevsimsel grip aşılaması yapılması.

 • Hastalığa maruz kalanlar arasında dikkatli hastalık gözetimi.Hasta/ölü kanatlıları veya bulaşık malzemeler ile çalışılması sırasında toz veya duman oluşumundan kaçınmak veya oluşumu azaltmak için muhtemel önlemler:

 • Hasta/ölü kanatlıları veya bulaşık malzemeler ile çalışılması sırasında toz veya duman oluşumundan kaçınmak veya oluşumu azaltmak için muhtemel önlemler:

  • Kanatlıları uygun bir yöntemle itlaf etmek,
  • Ölü kanatlıları saf su buharı ile nemlendirmek,
  • Yüzeyleri temizlik için nemlendirmek,
  • Karkas toplanması ve imhasını mümkünse makineleştirmek,
  • Ölü kanatlıları ve kirli/hastalık bulaşmış malzemeleri sıkıca kapatılmış konteynerler (kaplar) içinde taşımak.


Tek kullanımlık eldivenler veya ağır iş için dezenfekte edilebilir lastik eldivenler. Eldivenler kullanıldıktan hemen sonra kontamine olmamış maddelere dokunulmadan önce çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde imha edilmelidirler.

 • Tek kullanımlık eldivenler veya ağır iş için dezenfekte edilebilir lastik eldivenler. Eldivenler kullanıldıktan hemen sonra kontamine olmamış maddelere dokunulmadan önce çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde imha edilmelidirler.

 • En az PP3 filtre sınıfında bir solunum koruyucu cihaz. Bu tür bir ekipmanın olmadığı durumlarda burun ve ağzı kapatacak herhangi bir koruyucu.

 • Saçları tamamen kapatan başlığı da içeren koruyucu kıyafet: tercihen tek kullanımlık iş tulumu ve sızdırmaz önlük.

 • Yanları kapalı koruyucu gözlük

 • Tek kullanımlık ayakkabı galoşu yada temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen lastik çizme

 • Kullanım sonrası güvenli temizlik veya imha imkanları olmalı. Tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipman düzgün bir şekilde imha edilmeli ve tek kullanımlık olmayan koruyucu ekipman standart dezenfeksiyon işlemlerini uygulayarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

 • Koruyucu ekipmanlar çıkarıldıktan sonra el yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yerine getirilmelidir.1) İş tulumu

 • 1) İş tulumu

 • 2) Başlık

 • 3) Plastik önlük

 • 4) Ayak galoşu

 • 5) Maske – özellikle burun çevresi olmak üzere yüzünüze iyice oturduğuna emin olun

 • 6) Koruyucu gözlük

 • 7) Eldiven

 • 8) Tercihen iki çift eldiven giyin (dıştaki eldivenin kol ağzından ve iş tulumunuzdan yukarıya doğru çıkacak şekilde olmasına dikkat edin)

Kendinizi ve diğerlerini potansiyel olarak bulaşıcı maddeye maruz bırakmamak için koruyucu ekipmanı görev tamamlanır tamamlanmaz çıkarmak önemlidir. Kullanmak için çöp torbanızı önceden hazır edin..

 • Kendinizi ve diğerlerini potansiyel olarak bulaşıcı maddeye maruz bırakmamak için koruyucu ekipmanı görev tamamlanır tamamlanmaz çıkarmak önemlidir. Kullanmak için çöp torbanızı önceden hazır edin..

 • Koruyucu ekipmanı aşağıdaki sıraya göre çıkarın:

  • Dıştaki eldiven, gözlük (bunlar yeniden kullanılabilir ve dezenfeksiyon için ayrı bir torbaya konulmalıdır)
  • Ayak galoşları,
  • Tulum (aşağıya doğru dikkatli bir biçimde indirmek),
  • Maske (maskenizin ön tarafına dokunmayın; başınızın arkasındaki bantlardan tutarak kaldırın, önce alttaki bandı ve sonra da üstteki bandı kaldırıp ve başınızın üzerinden geçirerek maskeyi yüzünüzden çıkarın ve çöp torbasına atın)
  • Başlık
  • İçteki eldiven
  • Ellerinizi yıkayın
Kuş ve insan gribi virüsleri ile insanların aynı zamanda hastalanmalarını azaltmak için = viral eşleşme ve insandan insana bulaşan yeni bir virüsün nihai olarak ortaya çıkması ihtimallerini azaltmak için.

 • Kuş ve insan gribi virüsleri ile insanların aynı zamanda hastalanmalarını azaltmak için = viral eşleşme ve insandan insana bulaşan yeni bir virüsün nihai olarak ortaya çıkması ihtimallerini azaltmak için.

 • Bu aşılama kuş gribi hastalığına karşı koruyucu değildir.

 • Genel hedef gruplarına ek olarak :

  • Potansiyel olarak HPAI’dan etkilenmiş kanatlı hayvanlarla temas eden herkes , özellikle itlaf yapanlar
  • Günlük insan hastalık vakalarına bakan sağlık personeli.
  • HPAI’nın kanatlılardaki varlığının teyit edildiği bölgelerdeki acil servislerde çalışan sağlık personeli.
  • HPAI insan vakaları ile yakın temasta bulunanlar


Hasta kanatlılar ile temas eden herkes yakın gözlem altında olmalıdır.

 • Hasta kanatlılar ile temas eden herkes yakın gözlem altında olmalıdır.

 • Hayvanların öldürülmesinde ve yok edilmesinde görev alan personel, kanatlılarla son temastan itibaren 14 gün boyunca günde iki kez ateşini kontrol etmelidir.

 • Kendilerinde veya ailelerinde ortaya çıkan herhangi bir hastalık (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve ayrıca mide –barsak iltihabı) derhal sağlık yetkililerine bildirilmelidir.

 • Grip teşhisi ihtimali bulunan kişiler

  • tıbbi müdahaleye başvurmalı,
  • kendi kendini ilaçla tedaviye kalkışmamalı,
  • sosyal etkileşimlerini kısıtlamalı
  • ateşinin düşmesinden en az 24 saat geçene kadar evde kalmalı.
 • Hayvanların öldürülmesinde ve yok edilmesinde görev alan personelin kayıtları tutulmalıdır.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə