KendiMİZ. KendiMİZYüklə 445 b.
tarix23.09.2017
ölçüsü445 b.
#1381KENDİMİZ.

 • KENDİMİZ.

 • Kendimizle ilişkimiz çarpıksa:

 • MUTSUZUZ! • Ruh sağlığı ve hastalıklarını ve başlıca sorun alanlarını tanıtarak konunun öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, ruh hastalıkları hakkındaki ön yargıları azaltmak ve bu bilgilerin ışığında halkın ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.Ruh sağlığı tanımı ve önemini açıklayabilme

 • Ruh sağlığı tanımı ve önemini açıklayabilme

 • Ruh sağlığı iyi olan bireyin genel özelliklerini sayabilme

 • Ruh hastalıklarında, damgalama sorununu kavrayabilme

 • Ruh hastalıkları ile ilgili yanlış inançları sayabilme

 • Ruhsal hastalıkların önemini ve başlıca ruhsal hastalıkları söyleyebilme

SEVMEK ve ÇALIŞMAKTIR.

 • SEVMEK ve ÇALIŞMAKTIR.1. Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde algılayabilen, gerçekçi olarak değerlendirebilen, kendine güvenen, kendine saygı duyan, kendini seven, kendisi ile barışık olan,

 • 1. Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde algılayabilen, gerçekçi olarak değerlendirebilen, kendine güvenen, kendine saygı duyan, kendini seven, kendisi ile barışık olan,

 • 2. Aynı şekilde başkalarını da anlayabilen, seven ve sayan, çevresine gerçekçi bir biçimde güvenen, kişiler arası ilişkilerden doyum sağlayabilen, gerektiğinde onlara ilişkin sorumluluklar yüklenebilen,

 • 3.Yaşadığı toplumun kültürel, sosyal, ekonomik normlarına uyabilen, uymadığında çevreyi rahatsız etmeden, bunu çözmeyi başarabilen,

 • 4.Yaşama hevesi ile yaratıcı olabilen, kendisi için uygun planlamalar yapan, uygun amaçlar belirleyen, olaylara esnek olarak eğilebilen,Başka bir ifadeyle kavrayışta, sevgide, çalışmada, başarmada ve eğlenmede yeterli olan kişi, ruh sağlığı iyi olan birisi kabul edilebilir.

 • Başka bir ifadeyle kavrayışta, sevgide, çalışmada, başarmada ve eğlenmede yeterli olan kişi, ruh sağlığı iyi olan birisi kabul edilebilir.

 • Ruh sağlığını, ideal durumdan ağır ruh hastalıklarına kadar varan geniş bir yelpaze içinde değerlendirmek gerekir.

 • İnsanların çoğu ne ideal ruh sağlığı durumunda ne de ruh hastası denecek durumdadır.

 •  Herhangi bir toplumda ruh sağlığı sorunlarını yalnızca bir tıp dalı olan psikiyatrinin dar sınırları içinde ele alamayız. Bedensel ve ruhsal bozukluğun bulunmaması insan sağlığını tanımlamaya yetmemektedir. Bu nedenle sosyal uyum, iş verimi, yaşam kalitesi gibi kavramlar da sağlığın tanımına girmiştir. Ruh sağlığının, toplumun sosyokültürel, ekonomik, siyasal yönleri ve genel sağlık sorunlarıyla kesinlikle bağlantılı olduğunu önceden vurgulamak gerekir.

 • Herhangi bir toplumda ruh sağlığı sorunlarını yalnızca bir tıp dalı olan psikiyatrinin dar sınırları içinde ele alamayız. Bedensel ve ruhsal bozukluğun bulunmaması insan sağlığını tanımlamaya yetmemektedir. Bu nedenle sosyal uyum, iş verimi, yaşam kalitesi gibi kavramlar da sağlığın tanımına girmiştir. Ruh sağlığının, toplumun sosyokültürel, ekonomik, siyasal yönleri ve genel sağlık sorunlarıyla kesinlikle bağlantılı olduğunu önceden vurgulamak gerekir.Ruh hastalıklarının sebep, araz, çeşitleri ve tedavisiyle uğraşan bilim dalına “psikiyatri” denir. Başka bir anlatımla psikiyatri kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukları inceleyen bir tıp dalıdır. Ruhsal problemleri oluşmadan önleme yollarını gösteren bilgi koluna da “koruyucu ruh sağlığı” diyoruz

 • Ruh hastalıklarının sebep, araz, çeşitleri ve tedavisiyle uğraşan bilim dalına “psikiyatri” denir. Başka bir anlatımla psikiyatri kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukları inceleyen bir tıp dalıdır. Ruhsal problemleri oluşmadan önleme yollarını gösteren bilgi koluna da “koruyucu ruh sağlığı” diyoruz • “Sizce ailesinde ruh sağlığı bozulan biri olsa bu durumu toplum içinde kolayca paylaşır mı?”

 • Damgalama bir kişiyi gerçeğe dayanmaksızın adını kötüye çıkaran utanç verici bir özellik yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır. “Stigma” sözcüğü eski Yunancadan köken alan bir sözcük olup anlamı bir suçlunun suçluluğunu ya da bir kölenin köleliğini tanınır kılmak ve toplum içinde alçaltmak için kızgın demirle dağlamaktır.İnsanoğlu yüzyıllar boyunca, yeterince tanımadığı ya da bilgi sahibi olmadığı olgu ya da kişiler karşısında tedirgin olmuş, ürkmüş ve söz konusu olgu veya kişiye olumsuzluk atfederek onu dışlama, damgalama ve ayırdetme eğilimi göstermiştir.

 • İnsanoğlu yüzyıllar boyunca, yeterince tanımadığı ya da bilgi sahibi olmadığı olgu ya da kişiler karşısında tedirgin olmuş, ürkmüş ve söz konusu olgu veya kişiye olumsuzluk atfederek onu dışlama, damgalama ve ayırdetme eğilimi göstermiştir.

 • Ruhsal bozukluklar, damgalanmaya ilişkin tüm olumsuzluklara en üst düzeyde maruz kalınan rahatsızlıklardırDamgalamanın hasta ve ailesi üzerinde oluşturduğu yükler, başarılı bir ruhsal hastalık tedavisi önündeki en önemli engelleri oluşturur.

 • Damgalamanın hasta ve ailesi üzerinde oluşturduğu yükler, başarılı bir ruhsal hastalık tedavisi önündeki en önemli engelleri oluşturur.

 • Bu engel kimi kez hastalığın kabul edilmesi ve tedaviye başlanmasını geciktiren ya da tedavi uyumunu bozan bir faktör olarak rol oynayabilir.

 • Kimi kez de, hastanın kendi kendisini yaftalamasıyla birlikte, hastalığı kabul eden ama aynı zamanda hastalıkla baş etme yetisini yitirmiş, kendini değersiz gören, özürlü rolünü benimseyip teslim olan bir davranış biçiminde ortaya çıkabilir.Ruhsal bozukluklar, genel sağlık çerçevesi içinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en başta gelen sağlık sorunlarından biridir.

 • Ruhsal bozukluklar, genel sağlık çerçevesi içinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en başta gelen sağlık sorunlarından biridir.

 • Toplumda her dört kişiden birinde ruhsal sıkıntı belirtileri olduğu, ruhsal hastalıkların da toplumda en az %15 oranında bulunduğu bildirilmektedir.

 • Bireye, aile ve topluma en çok acı veren rahatsızlıkları kapsar (şizofreni, depresyon, alkol ve madde bağımlılığı, zeka geriliği gibi).

 • İnsan yetisini ve gücünü ağır derecede ve uzun süre azaltması nedeniyle büyük ekonomik kayıplara neden olur.

 • Bilgisizlik, korku ve ön yargıların en çok görüldüğü ve bu yüzden hastaların tanı ve tedavisinin güçleştiği rahatsızlıklardır.DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI (AFFEKTİF BOZUKLUKLAR)

 • DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI (AFFEKTİF BOZUKLUKLAR)

 • Depresyon: Moral bozukluğu, ümitsizlik, çaresizlik, değersizlik, suçluluk duyguları, uyku, iştah değişiklikleri, ölüm veya intihar düşüncelerinin eşlik ettiği oldukça sık görülen bir bozukluktur.

 • İki uçlu duygudurum bozukluğu (manik-depresif bozukluk): Ya sadece manik ataklarla seyreden ya da manik ataklarla depresif atakların ardı ardına seyrettiği bir bozukluktur. Manik atak: Kişi genellikle çok neşeli veya sinirlidir. Kendisini çok güçlü hisseder, her şeyi yapabilecek gibi görür. Yaşamsal ve toplumsal riskleri algılaması yani yargılaması bozulmuştur. Uykusuzluk, çok konuşma, çok para harcama, cinsel istek ve davranışlarda artış sık görülür. Büyüklük sanrıları (hezeyanları) duruma eşlik edebilir.Yaygın Kaygı Bozukluğu: En az 6 aydır süregelen,belirgin ve somut olumsuz bir neden olmaksızın ya da bir neden olsa bile beklenenin çok üzerinde kaygı duyma, kötü şeyler olacağından aşırı kaygılanma ile belirli bir hastalıktır. İrkilme tepkisi ve panik atak düzeyinde olmasa da kaygıya ikincil birçok bedensel belirti eşlik eder.

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu: En az 6 aydır süregelen,belirgin ve somut olumsuz bir neden olmaksızın ya da bir neden olsa bile beklenenin çok üzerinde kaygı duyma, kötü şeyler olacağından aşırı kaygılanma ile belirli bir hastalıktır. İrkilme tepkisi ve panik atak düzeyinde olmasa da kaygıya ikincil birçok bedensel belirti eşlik eder.

 • Panik Bozukluğu: Gerçekte bir neden olmaksızın aniden öleceğinden ya da delireceğinden korkma, aniden tehlikeli ve ölümcül bir hastalık geçirmekte olduğunu sanma ve bunun gibi ileri derecede kaygılara eşlik eden çarpıntı, terleme, titreme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi his ve belirtilerle giden panik atakların tekrarlandığı ve kişiyi ileri derecede zorlayan bir bozukluktur.Sosyal fobi: Toplum içinde hata yapmaktan aşırı korkma ve rezil olma kaygılarıyla bir çok toplumsal davranıştan kaçınma veya aşırı kaygıyla yapma durumlarıyla belirli ruhsal bir bozukluktur.

 • Sosyal fobi: Toplum içinde hata yapmaktan aşırı korkma ve rezil olma kaygılarıyla bir çok toplumsal davranıştan kaçınma veya aşırı kaygıyla yapma durumlarıyla belirli ruhsal bir bozukluktur.

 • Fobiler: Yükseklik, kapalı yer, kan, hayvan gibi belirli nesnelere ya da durumlara karşı aşırı kaygı duyma ve kaçınma davranışlarıyla belirli bozukluklardır.Saplantı-zorlantı bozukluğu (obsesif-kompulsif bozukluk): Genellikle mantıksız olduğunu bilmesine karşın kişinin zihninden bazı düşünceleri uzaklaştıramaması ve (bu düşünceleri etkisiz duruma getirebilmek amacıyla) çeşitli tekrarlayıcı davranışlar yapma veya düşünceler oluşturma zorunda hissetme. Aşırı temizlik, titizlik, simetri, sürekli sayı sayma ve benzeri gibi belirtiler görülür.

 • Saplantı-zorlantı bozukluğu (obsesif-kompulsif bozukluk): Genellikle mantıksız olduğunu bilmesine karşın kişinin zihninden bazı düşünceleri uzaklaştıramaması ve (bu düşünceleri etkisiz duruma getirebilmek amacıyla) çeşitli tekrarlayıcı davranışlar yapma veya düşünceler oluşturma zorunda hissetme. Aşırı temizlik, titizlik, simetri, sürekli sayı sayma ve benzeri gibi belirtiler görülür.Şizofreni: İçine kapanma, sosyal ortamlardan geri çekilme, düşünce içeriğinde fakirleşme durumlarından, çeşitli sanrıların (hezeyan da denen mantıksız ve esnek olamayan inanışlar) ve varsanıların (hallusinasyon da denilen gerçekte olmayan sesler duyulması, görüntüler görülmesi, dokunuşlar hissedilmesi gibi yanlış duyusal algılamalar) olmasına, mantıksız tuhaf davranışlara, tuhaf çağrışım ve konuşmalara kadar uzanan ruhsal bozukluklardır.

 • Şizofreni: İçine kapanma, sosyal ortamlardan geri çekilme, düşünce içeriğinde fakirleşme durumlarından, çeşitli sanrıların (hezeyan da denen mantıksız ve esnek olamayan inanışlar) ve varsanıların (hallusinasyon da denilen gerçekte olmayan sesler duyulması, görüntüler görülmesi, dokunuşlar hissedilmesi gibi yanlış duyusal algılamalar) olmasına, mantıksız tuhaf davranışlara, tuhaf çağrışım ve konuşmalara kadar uzanan ruhsal bozukluklardır.Sanrıların içinde genellikle dağınık ve dünya gerçeklerine uygun olmayan yönler bulunur. Gerçeği değerlendirme ruhsal yapının birçok alanında bozulmuştur. Topluma oldukça iyi uyum sağlama durumundan ağır akıl hastalığı durumlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alır. Başka bir deyişle tek bir hastalıktan çok yukarıda sayılan özelliklerin değişik şiddetteki tiplerini ve birlikteliklerini içeren farklı hastalık görünümlerinin ortak adına şizofreni adı verilir. Tedaviyle genellikle hastanın tam iyileşmesinden çok toplum içinde mümkün olabildiği kadar uyum sağlayabilmesi beklenir.

 • Sanrıların içinde genellikle dağınık ve dünya gerçeklerine uygun olmayan yönler bulunur. Gerçeği değerlendirme ruhsal yapının birçok alanında bozulmuştur. Topluma oldukça iyi uyum sağlama durumundan ağır akıl hastalığı durumlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alır. Başka bir deyişle tek bir hastalıktan çok yukarıda sayılan özelliklerin değişik şiddetteki tiplerini ve birlikteliklerini içeren farklı hastalık görünümlerinin ortak adına şizofreni adı verilir. Tedaviyle genellikle hastanın tam iyileşmesinden çok toplum içinde mümkün olabildiği kadar uyum sağlayabilmesi beklenir.Sanrısal (Paranoid) Bozukluk: Şizofrenideki kadar dağınık, tuhaf olmayıp oldukça sistemli bir biçimde mantıksız inançların (sanrıların) bulunmasının ana özellik olduğu bozukluklardır. Gerçeği değerlendirme yalnızca sanrılarda yani daha dar bir alanda bozulmuştur.

 • Sanrısal (Paranoid) Bozukluk: Şizofrenideki kadar dağınık, tuhaf olmayıp oldukça sistemli bir biçimde mantıksız inançların (sanrıların) bulunmasının ana özellik olduğu bozukluklardır. Gerçeği değerlendirme yalnızca sanrılarda yani daha dar bir alanda bozulmuştur.Konversiyon: Organik bir neden bulunmadığı halde kasılma, güç kaybı, hissizlik, uyuşma, ağrı, körlük, konuşamama gibi nörolojik hastalıkları taklit eden bozukluklardır. Ülkemizde çok görülür.

 • Konversiyon: Organik bir neden bulunmadığı halde kasılma, güç kaybı, hissizlik, uyuşma, ağrı, körlük, konuşamama gibi nörolojik hastalıkları taklit eden bozukluklardır. Ülkemizde çok görülür.

 • Bedenselleştirme (somatizasyon) bozukluğu: Organik nedenler olmadığı halde vücudun birçok yerinde ağrılar, yanmalar uyuşmalar gibi belirtiler hissetme. Ameliyat ve ilaç kullanma önerilerini memnuniyetle kabul eder. Doktorunu bedensel hastalığı olduğuna ikna ederek bazen gereksiz yere ameliyat da olabilir. Sıklıkla bir torba ilaçla doktor doktor dolaşır. Hiç bir ilaçtan uzun süre memnun olmaz. Tedavisinde ilaçtan çok psikoterapi yaklaşımları yararlı olur.Hipokondriyazis (hastalık hastalığı): Daha sistemli bedensel yakınmalar vardır. Hissettiği bedensel duyumları ciddi bir hastalığı olduğu biçiminde yorumlar ancak gerçekte altta yatan bedensel bir hastalık yoktur ya da mevcut belirtileri açıklayacak nitelikte değildir. Vücuduna daha fazla zarar vermemek ve kontrolü elinde tutmak için tıbbi önerilere ve özellikle ilaç kullanmaya sıcak bakmaz. Gerçekten hissettiği bedensel yakınmalarına neden olan ancak teşhis konulamadığını düşündüğü hastalığına çözüm bulmak için sıklıkla her kağıdının özenle saklanmış olduğu bir dosya dolusu tetkikle doktor doktor dolaşır. Sıklıkla mükemmelliyetçi bir yapıları vardır. Tedavilerinde psikoterapi ve ilaç tedavileri birlikte uygulanır.

 • Hipokondriyazis (hastalık hastalığı): Daha sistemli bedensel yakınmalar vardır. Hissettiği bedensel duyumları ciddi bir hastalığı olduğu biçiminde yorumlar ancak gerçekte altta yatan bedensel bir hastalık yoktur ya da mevcut belirtileri açıklayacak nitelikte değildir. Vücuduna daha fazla zarar vermemek ve kontrolü elinde tutmak için tıbbi önerilere ve özellikle ilaç kullanmaya sıcak bakmaz. Gerçekten hissettiği bedensel yakınmalarına neden olan ancak teşhis konulamadığını düşündüğü hastalığına çözüm bulmak için sıklıkla her kağıdının özenle saklanmış olduğu bir dosya dolusu tetkikle doktor doktor dolaşır. Sıklıkla mükemmelliyetçi bir yapıları vardır. Tedavilerinde psikoterapi ve ilaç tedavileri birlikte uygulanır.Deliryum: Akut beyin yetmezliği tablosudur. Beynin beslenmesini bozan ilaç zehirlenmesi, elektrolit düzensizliği, mikrop kapma, ani dolaşım yetersizlikleri, beyin ödemi gibi durumlarda ortaya çıkar. Zarar veren etkenler hızlıca giderilirse tablo düzelir.

 • Deliryum: Akut beyin yetmezliği tablosudur. Beynin beslenmesini bozan ilaç zehirlenmesi, elektrolit düzensizliği, mikrop kapma, ani dolaşım yetersizlikleri, beyin ödemi gibi durumlarda ortaya çıkar. Zarar veren etkenler hızlıca giderilirse tablo düzelir. • Demans (bunama): Kronik beyin yetmezliği tablosudur. Unutkanlık, özellikle yeni bilgileri öğrenememe, plan, program, organizasyon yapabilme, inisiyatif kullanabilme, yargılama, soyutlama gibi üst düzey yetilerde hafiften ağıra kadar olan derecelerde bozulma vardır. Düzelme ancak zarar veren etkenlerin çok zaman geçmeden giderilebildiği durumlarda nadiren olabilir. Genellikle ilerleyicidir. En sık görülen nedeni Alzheimer hastalığıdır.Bağımlılık: Bireyin beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş durumunu bozacak derecede sık ve fazla madde kullanma, madde kullanma isteğini durduramama ile ilgili bozukluklardır.

 • Bağımlılık: Bireyin beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş durumunu bozacak derecede sık ve fazla madde kullanma, madde kullanma isteğini durduramama ile ilgili bozukluklardır.İnsan eliyle ya da doğa koşulları nedeniyle oluşan zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamada zorlanmayla ortaya çıkan durumlardır. Mevcut başa çıkma yöntemleriyle halledilemediğinde yaşanan sıkıntılı duruma kriz denir. Çeşitli destek sistemlerinin ve iç uyumun yetersiz kaldığı durumlarda ruhsal hastalığa dönüşür.

 • İnsan eliyle ya da doğa koşulları nedeniyle oluşan zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamada zorlanmayla ortaya çıkan durumlardır. Mevcut başa çıkma yöntemleriyle halledilemediğinde yaşanan sıkıntılı duruma kriz denir. Çeşitli destek sistemlerinin ve iç uyumun yetersiz kaldığı durumlarda ruhsal hastalığa dönüşür.

 • Uyum Bozuklukları: Kişi için zorlayıcı yaşantısal durumların ardından başlayan ve ruhsal ve bedensel çeşitli yakınmaların eşlik ettiği ruhsal bozukluklardır. Belirtiler çok şiddetli olmasa da uzun süreli ve rahatsız edicidirler.Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Deprem, sel gibi doğal nedenlerle ya da savaş, işkence, tecavüz gibi insan eliyle meydana gelen ve herkes için ağır stres sayılacak durumların ardından ortaya çıkan bir bozukluktur. Şiddetli sıkıntı, tekrarlayıcı hayaller ve kabuslar görülür. Genellikle şaşkınlık, huzursuzluk ve tedirginlik bir arada görülür. Travmayı hatırlatan durumlardan şiddetli kaçınma çabaları vardır. Yaşam kalitesini çok düşüren çok zorlayıcı nitelikte rahatsızlıklardır. Tedavide ilaç ve psikoterapi teknikleri birlikte kullanılır.

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Deprem, sel gibi doğal nedenlerle ya da savaş, işkence, tecavüz gibi insan eliyle meydana gelen ve herkes için ağır stres sayılacak durumların ardından ortaya çıkan bir bozukluktur. Şiddetli sıkıntı, tekrarlayıcı hayaller ve kabuslar görülür. Genellikle şaşkınlık, huzursuzluk ve tedirginlik bir arada görülür. Travmayı hatırlatan durumlardan şiddetli kaçınma çabaları vardır. Yaşam kalitesini çok düşüren çok zorlayıcı nitelikte rahatsızlıklardır. Tedavide ilaç ve psikoterapi teknikleri birlikte kullanılır.Organik bir nedeni olmayan vajinismus (vajinanın dış üçte birinin çevresindeki kasların, birleşme korkusuyla refleks benzeri kasılıp cinsel birleşmeyi olanaksızlaştırması) , erken boşalma, sertleşme güçlüğü, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, ağrılı birleşme gibi psikolojik kökenli rahatsızlıklardır. Tedavisinde cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli psikiyatri uzmanlarına başvurulması gerekir.

 • Organik bir nedeni olmayan vajinismus (vajinanın dış üçte birinin çevresindeki kasların, birleşme korkusuyla refleks benzeri kasılıp cinsel birleşmeyi olanaksızlaştırması) , erken boşalma, sertleşme güçlüğü, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, ağrılı birleşme gibi psikolojik kökenli rahatsızlıklardır. Tedavisinde cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli psikiyatri uzmanlarına başvurulması gerekir.Anoreksiya Nervoza: Şişmanlama korkusuyla aşırı ve yaşamı tehdit eden boyutlarda zayıflama

 • Anoreksiya Nervoza: Şişmanlama korkusuyla aşırı ve yaşamı tehdit eden boyutlarda zayıflama

 • Bulimiya Nervoza: Tıkanırcasına yeme atakları ve şişmanlamaktan kaçınmak için kusmayla ve rejim yapmayla belirli bir bozukluktur.Uykusuzluk (İnsomni): Kişinin uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte güçlük çekmesi veya yeterince uyuyamamasıdır.

 • Uykusuzluk (İnsomni): Kişinin uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte güçlük çekmesi veya yeterince uyuyamamasıdır.

 • Ayrıca fazla uyuma (hipersomni), narkolepsi (gündüz aniden uyuyakalma, hareketsiz kalma nöbetleri), uykuda kabuslar, korku nöbetleri, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları da vardır.Paranoid, şizoid, şizotipal, sınırda (borderline), antisosyal, histriyonik, narsisistik, kaçınan(çekingen), bağımlı, obsesif kompulsif, pasif agresif kişilik bozukluğu tipleri vardır.

 • Paranoid, şizoid, şizotipal, sınırda (borderline), antisosyal, histriyonik, narsisistik, kaçınan(çekingen), bağımlı, obsesif kompulsif, pasif agresif kişilik bozukluğu tipleri vardır.

 • Çocukluktan itibaren süregelen, esnek davranmayı engelleyen ve toplumla ileri derecede uyum sorunları yaratan kökleşmiş rahatsızlıklardır. 

 •  

 •  Transseksüellik ( karşıtcinsellik)

 • Transvestizm (karşıt-giyimcilik) gibi cinsel kimlik bozuklukları vb.

 • Gösterimcilik, fetişizm, sadizm, mazoşizm vb. cinsel sapmaları içerir.

 •  Öfke kontrol bozukluğu: Engellenme, incinme ya da gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisinin kontrol edilememesi ve bu nedenle kişinin toplumsal uyumunun belirgin derecede bozulmasıdır. 

 • Öfke kontrol bozukluğu: Engellenme, incinme ya da gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisinin kontrol edilememesi ve bu nedenle kişinin toplumsal uyumunun belirgin derecede bozulmasıdır. 

 • Kumar oynama hastalığı: Tüm zararlarına karşın kumar oynama dürtüsünün kontrol edilememesidir. 

 • Çalma hastalığı: Hiçbir nesnel gereksinme söz konusu olmadığı hâlde kişinin çalma zorunluluğu duymasıdır. 

 • Zorlantılı cinsellik: Göreceli olarak yeni kavramlaşmaya başlamıştır. Kişinin zamanının önemli bölümünü cinsel düşüncelere, davranışlara ayırması, zarar görme riskinin büyüklüğüne karşın, tehlikeli cinsel eylemlerde bulunmasıdır. • Dikkat eksikliği /hiperaktivite bozukluğu

 • Ayrılık kaygısı

 • Tikler

 • Okul korkusu vb. rahatsızlıklardır.Ruh sağlığı ve sosyal iyilik hâli de beden sağlığı kadar önemlidir.

 • Ruh sağlığı ve sosyal iyilik hâli de beden sağlığı kadar önemlidir.

 • Ruh sağlığını korumak psikiyatriden başka birçok alanı ilgilendiren çok geniş bir kavramdır.

 • Ruh hastalıkları tıbbın diğer hastalıklarından farklı değildir.

 • Ruh hastalıkları beden hastalıklarına benzer biçimde birbirinden çok farklı ve çeşitli rahatsızlık gruplarını içerir.

 • Ruh hastalığının olması, kişiliğin zayıf olduğu anlamına gelmez.Ruhumuzdaki zayıf alanların tedavisi en azından bedenimizdeki zayıf alanların tedavisi kadar başarılıdır.

 • Ruhumuzdaki zayıf alanların tedavisi en azından bedenimizdeki zayıf alanların tedavisi kadar başarılıdır.

 • Ruh hastalıklarında da tıbbi destek alınması son derece doğaldır.

 • Ruhsal yönden rahatsızlık hissettiğinizde veya çevreniz tarafından uyarıldığınızda ya da ruh sağlığınızı koruma hatta geliştirme amacıyla sağlık ocaklarından psikiyatri merkezleri ve hastanelere kadar uzanan birimlere başvurabilirsiniz. 

 • SAĞLIĞINIZ TAM OLSUN!


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə