kg massali jism gorizontal sirtda turibdi. Jismga 2,5 m/sYüklə 47,31 Kb.
tarix06.04.2022
ölçüsü47,31 Kb.
#85093
Mexanika va molekulyarning oxrigicha


1. 5 kg massali jism gorizontal sirtda turibdi. Jismga 2,5 m/s2 tezlansh berish uchun unga gorizontal yo’nalishda qancha kuch bilan tasir etish kerak? (N) sirt bilan jism orasidagi ishqalansh koifsenti 0,15 ga teng.

A) 15 B) 5 C) 20 D) 12,5

2. Bir atomli idial gaz temperaturasi 10 k oshirilganda uning molekulalari o’rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 280 m/s gacha ortganda temperatura ganchaga ortadi?

A) 91,5 K B) 83,2 K C) 90,9 K D) 87,3 K

3. Richagning uzun yelkasi 3 m, qisqa yelkasi 1 m. Uzun yelkasiga 10 N kuch tasir qilsa, qisqa tomoni uchi bilan qanday yukni ko’tarish mumkun. (N) da

A) 40 B) 20 C) 25 D) 30

4. daryo suvining tezligini o’lchash maqsadida oqayotgan daryo suviga 900 ga egilgan turba tushirilganda, suv turbada daryo suvining erkin sirtiga qaraganda 30 sm ga ko’tarildi. Daryo suvining tezligi qancha (m/s) bo’lgan? g= 10 m/s2 A) 2 B) 6 C) 3 D)

5. Bir xil bosim va temperaturada quruq havoning zichligi kattaroqmi yoki nam havonikimi?

A) Quruq havo B) buni aniqlash qiyin C) nam havo D) aralash havo

6. Besh mol bir atomli idial gazni adiabatik siqishda 0,249 kj ish bajarilgan bo’lsa, gaz temperaturasi necha gradusga o’zgargan?

A) 15 B) 10 C) 2 D) 4

7. jismning tezligi 0 dan gacha va dan 3 gacha oshirish uchun bajarilishi kerak bo’lgan A1 va A2 ishlarni taqqoslang.

A) A1=A2 B) A2=8A1 C) A2=9A1 D) A2=6A1

8. Jismning harakat trayektoriyasi qanday shakldan iborat bo`lsa,uning ko’chish moduli bosib o’tilgan yo’ldan katta bo’ladi? A ) To’g’ri chiziq B) egri chiziq

C) aylana yoyi D) ko’chish hech qachon yo’ldan katta bo’lmaydi.


A) 612 B) 486

C) 565 D) 648


9. Massasi 20 kg bo’lgan bir jinsli g’ildirakni h balandlikka rasmga ko’rsatilgandek chiqarish uchun qanday kuch kerak (N)? h=40 sm R=60 sm

10. Tebranish tenglamasi X= bo’lgan jismga tasir etadigan kuchning eng katta qiymati 36N bo’lsa, massani aniqlang. A) 18 kg B) 2 kg C) 3 kg D) 6kg

11. Berk idishdagi idial gazning molekulalari o’rtacha kvadratik tezligini 20 ga ko’paytirilsa gazning bosimi necha foizga o’zgaradi? A) 22 ga kamayadi B) 22 ga ortadi

C) 44 ga ortadi D)44% ga kamayadi

12.Uzunligi 0,5m va balandligi 0,1m bo’lgan qiya tekislikda massasi 2 kg bo’lgan brusok tinch turibdi. Tekislikka parallel joylashgan dinomometr yordamida brusok qiya tekislik bo’ylab dastlab yuqoriga , so’ngra pastga tekis harakatlantirildi dinamametr ko’rsatishlarini farqini aniqlang. (N) A) 9 B) 6 C) 7 D) 8

13. 0,6 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan 10 tonnali vagon 0,4 tezlikda harakatlanayotgan 15 tonnali vagonni quvib yetdi. Ular ulanib qolganlaridan keying tezligi (sm/c) qanday bo’ladi. A) 0,48 B) 480 C) 48 D) 4,8

14. Yer radiusining yarmiga teng balandlikda erkin tushish tezlanishi (m/s2) qanday bo’ladi?

A) 4 B) 5 C) 4,4 D) 3,4

15. Bir atomli idial gaz izobarik kengayib 120 kj ish bajaradi. Bunda unga qancha miqdorda (kj) issiqlik uzatilganini aniqlang.

A) 300 B) 200 C) 240 D) 360

16. uzunligi 2m bo’lgan matematik mayatnik 8 m/s2 tezlansh bilan pastga harakatlanayotgan bo’lsa, uning tebransh davri (s) qanday bo’ladi?

A) 8,2 B) 9,2 C) 4,3 D) 6,6

17. Dastlab tinch turgan 4 kg jism 3 N doimiy kuch tasirida tezlashmoqda. 2 minut vaqt davomida kuchning bajargan ishini aniqlang (kj) da A) 22,3 B) 28,6 C) 30,5 D) 16,2

18. Hajmi 5x4x3,5 m3 bo’lgan xonadagi havo 105 paskal o’zgarmas bosimda 7 dan 27 gacha isitilgan bo’lsa, havoning kengayishida bajarilgan ishni (kj) toping.

A) 14 B) 406 C) 75 D) 500

19. Quyidagi vektorlarning natijalovchisini aniqlang. (N) A) 9 B) 8 C) 10 D) 1120. Silindrik idishda teng massali simob va kerosin quyildi. Ularning umimiy balandligi 18 sm bo’lsa, idish tubidan 1 sm yuqoridagi bosimni aniqlang. (Pa) simob zichligi 13600 kg/m3 kerosin zichligi 800 kg/m3 ga teng

A) 2700 B) 680 C) 1224 D) 1360

21. Elastik metal simdagi mexanik zo’riqish 20 kN/sm2 bo’lgan vaqtda uning nisbiy uzayishi 0,4 ga teng bo’ldi. Sim tayorlangan metalning elastiklik modulini toping.

A) 40 Mpa B) 500 Mpa C) 240 Mpa D) 250 Mpa

22. Idial issiqlik mashinasining FIK ti 60 . Isitgichning harorati necha foizga ortirilsa, mashinaning FIK ti 80 ga teng bo’ladi?

A) 100 B) 40 C) 20 D) 80

23. Jism radiusi 1 m bo’lgan aylana bo’ylab harakatlanmoqda. Harakat boshlanganidan keyin t=2T/3 vaqt o’tgach jismning ko’chishi qanchaga teng bo’ladi? T-aylansh davri

A) 2m B) 1,41m C) 1,45m D) 1,73m

24. Jism gorizontga 53 burchak ostida 50 m/s boshlang’ich tezlikda otildi. Harakatning 7- sekuntda trayektoriyaning egrilik radiusi qanday bo’ladi?

A) 150 m B) 200

C) 150m D) 180 m

25. Radiusi 4 sm bo’lgan sovunli pufakchaning hajmi 64 marta kamayganida uning sirt energiyasi qanchaga kamayadi? Sirt taranglik koifsenti 24 mN/m

A) 113 mkj B) 256,2mkj C) 452,2mkj D) 512mkj

26. 4 kg massali jismni qiyalik burchagi 370 bo’lgan tekislikda yuqoriga teks harakatlantirish uchun 40 N kuch kerak jism shu qiya tekislikda qanday harakatlanib tushgan bo’lar edi?

A) 2 m/s2 B) 3,2 m/s2 C) 5 m/s2 D) 4 m/s2

27. Agar idial gaz bosimi 2,5 marta kamayib,hajmi 5 marta ortsa, uning ichki energiyasi necha marta o’zgaradi.

A) 2 marta ortadi B) 2,5 marta ortadi C) 3 marta ortadi D) 2 marta kamayadi

28. Gaz molekulasining o’rtacha kvadratik tezligi 4 marta ortishi uchun, uning harorati qanday o’zgarishi kerak.

A) 2 marta or B) 4 marta or C) 16 marta or D) 4 marta kamayadi

29. Quydagilardan qaysi biri kuch momentining birligi bo’la oladi

A) kg · m3 ·s2 B) kg2 ·m3·s1 C) kg·m2·s -2 D)kg·m·s2

30. Har qavatining balandligi 3 m bo’lgan ko’p qavaatli binoning tomida barometr 700 mm. Hg ni ko’rsatsa bino necha qavatlik?

A) 240 B) 241 C) 60 D) 61Yüklə 47,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə