Kierunek: teologia Specjalność: kapłańska PoziomYüklə 10,49 Kb.
tarix03.10.2017
ölçüsü10,49 Kb.


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w TarnowieKierunek: teologia

Specjalność: kapłańska

Poziom: jednolite studia magisterskie

Rok akademicki: 2016/2017

Nazwa przedmiotu:

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ

Forma zajęć: wykład

Rok studiów: I

Semestr: letni

Wymiar: 30 godzin

Punkty ETCS: 5

Forma zaliczenia: egzamin

Prowadzący: ks. dr hab. Tadeusz Pabjan

Koordynator sylabusa: ks. dr. hab. Tadeusz Pabjan

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności osiągnięte po zaliczeniu przedmiotów filozoficznych wykładanych w I semestrze; zwłaszcza przedmiotu „Historia filozofii: Starożytność i średniowiecze”

Cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i koncepcjami filozofii nowożytnej

Treści kształcenia: Podczas wykładu zostaną w sposób systematyczny (z zachowaniem chronologii) zaprezentowane najważniejsze kierunki filozoficzne Odrodzenia, Okresu Systemów (wiek XVII), Oświecenia, pozytywizmu oraz wybrane koncepcje filozofów współczesnych.

T_1. Filozofia Odrodzenia

- Giordano Bruno

- Franciszek Bacon

- Suarez i modernizacja scholastyki

T_2. Wiek XVII – okres systemów

- Galileusz

- Kartezjusz

- Pascal

- Mallebranche

- Hobbes

- Spinoza

- Leibniz

- Newton


T_3. Filozofia Oświecenia

- racjonalizm Locke’e

- idealizm subiektywny Berkeley’a

- sceptycyzm Hume’e

- Wolter

- La Mettrie – materializm

- sensualizm Condillaca

- D’Alambert i pozytywizm

- Helvetius i etyka oświecenia

- Rousseau

- Kant

T_4. Początek XIX wieku – nowy okres systemów- radykalizm filozoficzny

- idealizm niemiecki (Fichte, Schelling, Hegel, Schopenchauer)

- spirytualizm francuski

- mesjanizm polski

T_5. Filozofia wieku XIX

- pozytywizm (Comte)

- empiriokrytycyzm (Mach, Avenarius)

- neopozytywizm (von Neurath, Schlick, Carnap)

- empiryzm Milla

- ewolucjonizm Spencera

- scjentyzm Pearsona

- filozofia analityczno-lingwistyczna (Moore, Russel, Wittgenstein)

- behawioryzm Watsona

- materializm dialektyczny

- filozofia wiary (Newman, Kierkegaard)

- NietzscheEfekty kształcenia:

E_1. Student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim

(TMA_W03)

E_2. Potrafi zdefiniować i opisać główne kierunki i stanowiska w filozofii nowożytnej

(TMA_W09)

E_3. Trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów klasycznych i współczesnych (TMA_W12)

E_4. Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (TMA_W18)

E_5. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury; zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą i rozumem (TMA_W20)Metody i narzędzia dydaktyczne:

M_1. Wykład

M_2. Dyskusja

M_3. Wspólna lektura wybranych tekstówSposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:

W_1. Ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć

W_2. Egzamin ustny

Udział w wykładach jest obowiązkowy; dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru, każda kolejna powinna zostać usprawiedliwiona. Wykład kończy się egzaminem ustnym; przed egzaminem studenci otrzymują wykaz zagadnień (tezy) obowiązujących na egzaminie.Literatura:

  1. Copleston F., Historia filozofii, t. IV- VII, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2005.

  2. Gilson E., Langan T., Maurer A.A., Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1977

  3. Kenny A., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1999

  4. Solomon R.C., Higgins K.M., Krótka historia filozofii, Warszawa 1997

  5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2003

  6. Wawro E. (red.), Antologia tekstów filozoficznych, wybór M. Kapias, G. Polok, W. Wawro, Katowice 2005Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə