Kimyavi əsaslar Modulun nömrəsi: 12 Bakı 2016Yüklə 0,66 Mb.
səhifə1/19
tarix25.05.2018
ölçüsü0,66 Mb.
#45868
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İxtisasın adı: Heyvandarlıq mütəxəssisi

Modulun adı: Kimyavi əsaslar

Modulun nömrəsi: 3.0.0.2.1.2.12

Bakı - 2016

Modul dərs vəsaiti müvafiq tədris proqramları üzrə bilik, bacarıq və səriştələrin verilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müvafiq modulların tədrisi üçün tövsiyyə edilir. Modul dərs vəsaitinin istifadəsi ödənişsizdir və kommersiya məqsədi ilə satışı qadağandır.


Müəllif: Hikmət Camalov

Dizayn: Tural...


Şəkillər:

Rəyçilər: ad\soyad

© Bakı – 2016

Modul dərs vəsaiti MA Services şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.

Modul üzrə dərs vəsaiti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının "Böyük Qafqaz Landşaftında Torpaq və meşələrin davamlı idarəolunması" (Qlobal Ətrafı Mühit Fondunun maliyyə dəstəyi ilə) və “ İqlim dəyişmələrinə ekosistem əsaslı yanaşma” (Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə) layihələri çərçivəsində hazırlanmışdır.Əlaqə üçün:
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Xətai prospekti, 49

AZ1008, Bakı, AzərbaycanTel: (+ 99412) 599-11-55
Fax: (+ 99412) 496-06-47

İnternet səhifə: www.edu.gov.az
Bu modulda ifadə olunan fikirlər müəllifə aiddir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının mövqeyini əks etdirmir.

MündəricatModul spesifikasiyası 5

Giriş 7


Təlim nəticəsi 1 – Əsas kimyavi termin və anlayışlar, elementlərin dövrü sistemi 8

1. Əsas kimyavi termin və anlayışlar 8

1.1 Atom və molekullar 8

1.2 İonlar və izotplar 9

2 Elementlərin dövrü sisteminin qanunauyğunluqları 10

2.1 Elementlərin dövri cədvəlinin quruluşu 10

2.2 Kimyavi elementlər 12

2.3 Kimyavi reaksiyalar və formullar 13

Təlim nəticələrinin qiymətləndirməsi 14

Təlim nəticəsi 2 – Mühüm kimyavi birləşmələrin xüsusiyyətləri 16

3. Kimyəvi birləşmələr haqda ümumi məlumat 16

3.1 Məhlullar 16

3.2 Oksidlər 17

3.3 Əsaslar 18

3.4 Turşular 19

3.5 Duzlar 20

Praktiki tapşırıqlar 22

Praktik tapşırıq 3.1 – Bulanıq sudan qarışıqların ayrılması 22

Praktik tapşırıq 3.2 – Kerosin və su qarışığının ayrılması 23

Praktik tapşırıq 3.3 – Su və spirt qarışığının ayrılması 24

Praktik tapşırıq 3.4 – Rəngsiz mayelərdən çöküntünün əmələ gəlməsi 26

Praktik tapşırıq 3.5 – Suyun analizi 27

Praktik tapşırıq 3.6 - Suyun sintezi 29

Praktik tapşırıq 3.7 - Bərk maddələrin suda həll olunmasının müxtəlifliyi 32

Praktik tapşırıq 3.8 – Suyun kimyavi xasələri 34

Praktik tapşırıq 3.9 – Kristalhidratın formulunun təyini 36

Praktik tapşırıq 3.10 – Kalium-nitratın həll olmasının temperaturdan asıllığı 38

Praktik tapşırıq 3.11 – Mis 2-sulfidin formulunun təyini 40

Təlim nəticələrinin qiymətləndirməsi 42

Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 42

Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 45

Təlim nəticəsi 3 – Qida maddələrinin qəbulu və parçalanma prosesləri 52

4.1 Heyvan yemlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirləri 52

4.2 Yemlərin kimyavi və fizioloji xarakteritikası 53

4.3 Qida maddələrinin qəbulu və parçalanma prosesi 55

4.4 Həzmin biokimyası və həzm kanalından maddələrin sorulması 56

4.5 Heyvanların saxlanması 56

Təlim nəticələrinin qiymətləndirməsi 58

Praktik tapşırıqlar 58

Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 64

Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 65

Təlim nəticəsi 4 – Üzvi maddələrin quruluşu və xüsusiyyətləri 68

5.1 Üzvü maddələr haqda ümumi məlumat 68

5.3 Üzvi turşular 70

5.4 Spirtə qıcqırma 71

4.5 Süd tuşusuna qıcqırma 71

Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi 73

Praktiki tapşırıqlar 73

Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 77

Praktiki bacarıqların qiymətləndirilməsi 78

Düzgün cavablar 82

Ədəbiyyat siyahısı 84
Modul spesifikasiyası


Kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə baza modulları

Modul (təhsil sahəsi): Kimyəvi əsaslar

Modulun nömrəsi: 3.0.0.2.1.2.12

Dərs saatı (nəzərdə tutulan): İxtisas üzrə nəzəri dərslər: 20saat

İxtisas üzrə praktiki dərslər: 20 saat

Məqsəd:

„Kimyəvi əsaslar“ modulunda torpaqda gedən prosesləri, gübrələmə, bitkilərdə qida maddələrinin qəbulu və parçalanması, heyvanların saxlanmasını dərk etmək üçün lazım olan kimyəvi biliklər aşılanacaqdır. Bu biliklər təhsilalana kompleks əlaqələri başa düşmək və praktiki iş üçün müəyyən nəticələrə gələ bilmək imkanı verməlidir.Tədrisin məqsədi

Tədrisin məzmunu (nəzəri)

Dərs saatları (nəzəri)

Tədrisin məzmunu (praktiki məşğələlər)

Dərs saatları (praktiki məşğələlər)

Əsas kimyəvi termin və anlayışlar, elementlərin dövri cədvəlində qanunauyğunluqlar haqqında təsəvvürə malikdir.

Atom, molekul, ion, elementlərin dövri cədvəlinin quruluşu, kimyəvi işarələr və formullar.

5


Cədvəl və əyani vəsaitlərdən istifadə etməyi bacarır.
Mühüm kimyəvi birləşmələrin xüsusiyyətləri haqqında təsəvvürə malikdir.

Kimyəvi birləşmələr: məhlullar, oksidlər, əsaslar (qələvilər), turşular, duzlar. Turşuluq dərəcəsi.

5


Kristallaşma, çökmə.

11

Qida maddələri, onların qəbulu və parçalanma prosesləri haqqında təsəvvürə malikdir.

Maddələrin mübadiləsi, həllolma

5


Suda və turşuda həll olma.

5

Üzvi maddələrin quruluşu və xüsusiyyətləri haqqında anlayışa malikdir.

Şəkər molekulu, nişasta molekulu, üzvi turşular. Spirtə qıcqırma, süd turşusuna qıcqırma.

5


Şəkərin həll olması

4

Bu modul 12-15-ci modullardan (Torpaq, Botanika, Bitkilərin qidalanması, Gübrələmə) əvvəl tədris olunmalıdır.


Yüklə 0,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə