Konya büYÜKŞEHİr belediye başkanliğindan ilanYüklə 42,5 Kb.
tarix06.10.2018
ölçüsü42,5 Kb.
#72536

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT

SEYYİD HARUN VELİ İŞ MERKEZİ YIKIM İŞİ İHALE İLANI

1-İhalenin Konusu: Seyyid Harun Veli İş merkezi Yıkım işi; tapunun, Konya İli, Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 218 ada, 2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerin üzerinde bulunan Bodrum + Zemin + 3 Kattan oluşan binanın yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının ilgili Belediyesince gösterilecek alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.2-Muhammen bedel ve Geçici Teminat: İhale konusu seyid Harun Veli İş Merkezi yıkım işinin muhammen bedeli 60.000,00 TL+KDV geçici teminatı 1.800,00 TL’dir.

3-İhalenin Usulü, Yeri ve Zamanı:

3.1 İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

3.2 İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Binasının 6. katındaki Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4.3 İhale Tarihi: 07.11.2017, Salı günü

4.4 İhale Saati: 15.00

5-İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar:

5.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

 1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

 2. Tebligat için adres beyanı,

 3. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

 5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

5.2 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ihaleye iştirak edemezler.

6- İstenen belgelerin verileceği yer ve başvuru süresi ile şartnamenin temin edileceği yer:

6.1 İsteklilerin en geç 07.11.2017 Salı günü saat 12.30’ a kadar istenen belgeleri, Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı 5. Kat No: 513 adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6.2-Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

7-İdarenin Yetkisi: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte belediye encümeni tamamen serbesttir.

İlan olunur.
Yüklə 42,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə