Kullanma talimati human albumin grifols 20 50 ml I. V. infüzyon çözeltisi içeren flakonYüklə 37,93 Kb.
tarix02.06.2018
ölçüsü37,93 Kb.

KULLANMA TALİMATI

HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 50 mL I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon
İntravenöz (damar içi) enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Etkin madde: Her şişe, human albumin proteini en az % 95 olan 200 g plazma proteini/L içeren bir çözeltidir.
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum kaprilat, sodyum N-asetiltriptofanat ve enjeksiyonluk su.Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında;
1. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 nedir ve ne için kullanılır?

2. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin saklanması
Başlıkları yer almaktadır.


  1. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 nedir ve ne için kullanılır?


HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20, kanın sıvı bölümü olan insan plazmasından seçilip çıkartılan proteinleri içeren intravenöz infüzyon için bir çözeltidir. Her şişe, human albumin proteini en az % 95 olan 200 g plazma proteini/litre’nin bir çözeltisidir.

Bu tıbbi ürün, plazma yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonu olarak bilinen bir ilaç grubundandır.

HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20, hacim eksikliği gösterilmiş ve kolloid kullanımı uygun olan dolaşımdaki kan hacminin düzeltilmesi ve korunması ile plazma yerine kullanımının uygun olduğu durumlarda kullanılır. Yasal önerilere göre, yapay plazma ikamesi yerine albumin seçimi, her hastanın klinik durumuna bağlı olacaktır.

HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin kullanımı hakkında sorularınız için lütfen doktorunuza danışınız.  1. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Human albumin proteinine veya diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin yardımcı maddeleri hakkındaki özel uyarılar için bu bölümün sonuna bakınız).
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ


  • Nefes almada güçlük, güçsüz hissetme veya diğer belirtilerle bir allerjik reaksiyon geçirdiğinizi düşünüyorsanız, infüzyon hemen durdurulmalıdır.

  • Aşağıdaki koşullardan herhangi biri nedeniyle sıkıntınız olduğu taktirde doktorunuza söyleyiniz:


-Kalp yetmezliği

-Yüksek kan basıncı

-Özofagus varisleri (özofagusda iltihaplanmış damarlar)

-Akciğer ödemi (akciğerlerde sıvı birikmesi)

-Kanama veya kan pıhtılaşma rahatsızlıkları)

-Ağır anemi (alyuvarların eksikliği)

-İdrar üretim problemleri
Bu koşullar, tedavinizde HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 kullanımını durdurabilir veya komplikasyonları önlemek için doktorunuzun dozaj/infüzyon hızını değiştirmesine neden olabilir.
İnsan kanı ve plazmadan hazırlanan ilaçlarda, hastalara geçebilecek enfeksiyonlardan korumak için birtakım önlemler alınır. Bunlara; enfeksiyonların taşınma riskinin dışlandığından emin olmak için kanın ve plazma vericilerinin seçimi ve bağışı yapanların ve virüslerin/enfeksiyonların spesifik işaretleri için plazma havuzlarının test edilmeleri dahildir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca kan plazması işlemi içerisine virüslerin inaktivasyonu ve/veya ortadan kaldırılması basamaklarını dahil etmektedirler. Bu önlemlere rağmen, insan kanından ya da plazmasından elde edilen tıbbi ürünler uygulandığında, enfeksiyon bulaşma olasılığı tümüyle ortadan kaldırılamamaktadır. Bu, yapısı bilinmeyen veya gelişen virüsler ve diğer enfeksiyon tipleri için de geçerlidir.
Onaylanmış işlemlerle Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilen albuminle hiçbir virüs enfeksiyonu bildirilmemiştir.
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 bir hastaya uygulandığı zaman, hasta ve ürünün seri numarası arasındaki bağı oluşturmak için, ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi önemle tavsiye edilmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Şayet hamileyseniz, HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceği için bunu doktorunuza söylemelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Şayet emziriyorsanız, HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceği için bunu doktorunuza söylemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin, araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün 50 mL’lik flakon başına 7.3 mmol (166.8 mg) sodyum içermekte olup, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar bunu dikkate almalıdırlar.

Bu tıbbi ürün çok düşük düzeyde potasyum içerir ve esasen potasyum ihtiva etmediği kabul edilebilir.Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Human albuminin diğer ilaçlarla özel bir etkileşmesi bilinmemektedir.3. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Uygulama yolu ve metodu:
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20, sadece hastane kullanımı için tasarlanmış bir üründür. Tıbbi personel tarafından intravenöz infüzyon yoluyla tatbik edilmeli ve kendi kendine uygulanmamalıdır.
Eğer HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 kullandıysanız:
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi kullanmayı unutursanız:
Hemen doktor veya eczacı ile konuşunuz ve onların talimatlarına göre hareket ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz söyleyinceye kadar HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 ile tedaviyi durdurmayınız.4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20 herkeste olmasa bile yan etkilere neden olabilir.
Seyrek olarak; kızarma, kurdeşen, ateş ve bulantı gibi hafif reaksiyonlar oluşabilir.
Çok seyrek olarak gibi ciddi allerjik reaksiyonlar (anafilaktik şok) ortaya çıkabilir.
Klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası deneyime göre, yan etkilerin sıklığı konusunda sağlıklı veri bulunmamaktadır.

Virüs güvenliği üzerinde bilgilenmek için bölüm 2’ye bakınız.


Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’nin saklanması
HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
2°-8ºC arasında saklayınız. Dondurmayınız.
Şişe etiketi ve karton kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi kullanmayınız.
Işıktan korunması için şişeyi dış karton kutu içinde saklayınız.
Çözelti berrak ya da hafif opelesan olmalıdır. Çözeltide bulanıklık veya çökelti fark ederseniz HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi kullanmayınız.
Kap bir defa açıldıktan sonra içeriği hemen kullanılmalıdır.
Çevreyi korumak amacıyla kullanılmayan HUMAN ALBUMİN GRIFOLS % 20’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınız danışınız.
Ruhsat sahibi:

Dem Medikal ve Ecza Deposu San. ve Tic. Ltd. Şti

Acıbadem Cad. No.56 Kadıköy-İstanbul

Tlf: 0216.4284029

Faks: 0216.4284086

Web:http://www.demilac.com.trÜretim yeri:

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasch, 2-Parets del Valles

08150 Barselona-İspanya


Bu kullanma talimatı …….. tarihinde onaylanmıştır.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə