##Kurs IV ##Qrup 401 ##Fənn: Yeni tarixYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/33
tarix14.03.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


##book_id=252//book_name= Yeni tarix // 
##fk=134//ks=04//fn=252// sumalltest= 556 // 
##Fakultə - Tarix və coğrafiya
##İxtisas: Tariv və coğrafiya müəllimliyi
##Kurs - IV 
##Qrup - 401 
##Fənn: Yeni tarix 
##Müəllim : Ş.Qurbanova 
##Kafedra müdiri: Prof. V. Əliyev 
##İşçi qrupun üzvləri : 
##1. Dos.S. Mustafayeva 
##2. Dos.Ə. Əhmədov 
##3. B\m. İ.Musayev 
##num=1// level= 1// sumtest=40 // name= İngiltərə burjua inqilabı // 
1. Yeni tarixin başlanğıcı: 
A) Almaniyada kəndli müharibəsi
B) Niderland burjua inqilabı 
C) İngiltərə burjua inqilabı 
D) Almaniyada reformasiya 
E) Böyük Fransa burjua inqilabı 
2. İngiltərədə kapitalizmin inkiaşf xüsusiyyəti: 
A) Sənaye çevrilişi 
B) Şəhərlərdə inkişaf 
C) Kəndlərin sürətli inkişafı 
D) Fabrik - zavodların meydana gəlməsi 
E) Kapitalist manufakturaları 
3. İngiltərə burjua inqilabının özünəməxsus xüsusiyyəti: 
A) Müxalifətin mövcudluğu 
B) Cərəyanların mövcud olması 
C) Dini pərdə altında olması  
D) Çəpərəmələr 
E) Mahudçuluğun inkiaşfı 
4. İnqilab ərəfəsində İngiltərədə ilk güclü kəndli çıxışı: 
A) 1639
B) 1603 
C) 1607 
D) 1640 
E) 1642 
5. İngiltərədə xristianlığın saflaşmasını tələb edən cərəyan: 
A) levellerlər 
B) puritanlar 
C) Yeni zadəganlar 
D) fermerlər 
E) kəndlilər 
6. Puritanizm. 
A) İnqilabi hərekat deməkdir 
B) Temizləmə uğrunda mubarizə deməkdir 
C) Xristianliqda bir cərəyandir 
D) Siyasi partiyadir 
E) İqtisadiyyatin inkisafi uğrunda mübarizə 
7. Puritanlar icərisində ən radikal dəstə olmuslar. 
A) Presveterianlar 
B) İndependetlər
1


C) Levellerlər 
D) Diggerlər 
E) Çartistlər 
8. İngiltərədə 1640ci il 13aprel tarixində parlamenti cağirmaqda kralin məqsədi 
A) Yepiskop kilsəsinin yenidən bərpasinin təsdiqini 
B) Xəzinəni doldurmaq meqsədi ilə yeni vergilərin tədbiqi və borc alinmasi üçün icazə 
almaq 
C) Qiyamçilara qarşi hərbi mübarizə üçün icazə almaq 
D) Xarici dövletlərlə diplomatik siyasi əlaqələrin qurulmasi üçün icazə almaq 
E) Yeni zadeganlara qarşı mübarizəni gücləndirmk üçün icaze almaq 
9. İngiltərədə qisa muddətli parlament buraxilmişdir 
A) 1642ci il 10 may tarixində
B) 1640ci il 13aprel tarixində 
C) 1640ci il 13 noyabr tarixində 
D) 1640ci il 6 may tarixində 
E) 1641ci il 13 noyabr tarixin 
10. Kavalerlər adlanırdı 
A) Hərbiçilərin bir qrupu 
B) Yeni zadəganlar və burjaziya 
C) Parlament tərəfdarlari olan zadəganlar 
D) Kral tərəfdarlari olan feodal zadəganlar 
E) Kral tərəfdarlatı olan şotlandiyalılar 
11. Uzunmüddətli parlament bölünmüşdür 
A) Presveteryaanlara və puritanlara 
B) İndependentlərə və puritanlara 
C) Levellerlərə və independentlərə 
D) İnqilab tərəfdarlarına və loyalistlərə 
E) Diggerlərə və presveteryanlara 
12. Monarxiyaya münasibətdə independetlərlə presveteryanlarin fərqi 
A) Presveterianlar inqilabi sona çatdirmaq istədikləri halda independentlər inqilabi sona 
çatmiş hesab edirdilər 
B) İndeopendetlər kompromis tərəfdari olduğu halda presveteryanlar kralı sonadək əzmək 
istəyirdilər 
C) Presveterianlar konstitusiyali monarxiya tərəfdari olduğu halda independetlər mütləq 
monarxiyani qoruyurdu 
D) İndependetlər parlament düşməni olduqlari halda presveterianlar parlamenti 
dəstəkləyirdilər 
E) Presveteryanlar kompromis tərəfdari olduğu halda independetlər krali sonadək əzmək 
istəyirdilər 
13. İndependetləri təşkil edirdilər 
A) Yeni zadəganlarla iri burjaziyanin nümayəndələri 
B) Keçmiş zadəganlar və iri burjaziyanın nümayəndələri 
C) İri burjaziya ilə kəndlilərin nümayəndələri 
D) Şəhər əhalisinin yuxari təbəqəsi və zadəganlarin nümayəndələri 
E) Yeni zadəganlar, burjaziyanın aşağı təbəqəsi və kəndlilərin nümayəndələri 
14. 1645ci il fevral ayinda O. Kromvelin təklifi ilə parlament akt qəbul etmişdir 
A) Kromveli hakimiyyətə gətirmek haqda 
B) Kralin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması haqqinda 
C) Kral ordusu ilə parlament ordusunun birləşməsi haqqinda 
D) İndependetlərin müxalifet düşərgəsindən uzaqlaşdırılması haqqında 
E) Ordunun yenidən qurulması haqqında 
15. Prayd temizlənməsi adlanırdı 
A) Parlamentden presveterianların qovulması 
2


B) Ordudan levellerlərin uzaqlaşdirilmasi 
C) Parlament ordusunun buraxılması 
D) İndependentlerin parlamentden qovulması 
E) Kral ordusunun yenileşdirilmesi 
16. Monarxiya ləğv olduqdan sonra İngiltərənin ilk hərbi müdaxiləsi olmuşdur 
A) İrlandiyaya 
B) Şotlandiyaya 
C) hollandiya 
D) yeni Zellandiya 
E) Niderlanda 
17. İngiltərə krali II Karl parlamentdən asılı olmamaq üçün hansı tədbiri gördü 
A) 1670ci ilde borc pul almaq üçün Fransa ilə gizli müqavilə bağladi 
B) Çəpərləmələri genişlendirmek üçün akt qebul edildi 
C) Hollandiya ile gizli müqavile bağladi 
D) Konstitusiya qebul edilmesi haqda qerar qebul edildi 
E) Kralliq taxtina oturarken verdiyi sözlərə əməl etdi 
18. XVIII əsrin birinci onilliyində Ingiltərədə baş vermiş hadisələrdir. 
1 - O. Vilhelmin ölümü 
2 - Ost - Hind şirkətinin yaranması 
3 - Ingilis müstəmləkəçilərinin Kəlküttədən fransızlar tərəfindən qovulması 
4 – Parlamentdə Şotlandiya ilə birləşmək haqqında uniya aktının qəbulu 
5 - Anna Stüartın hakimiyyətə gəlməsi 
6 - Çəpərləmələr haqqında qanunun ləğv edilməsi 
A) 1, 4, 5 
B) 2, 3, 6 
C) 4, 5, 6 
D) 3, 5, 6 
E) 1, 2, 3 
19. Ingiltərədə sənaye inqilabının ilk dövrlərinə aid olan tarixi hadisələri müəyyən 
edin. 
1 - Buxarla işləyən ilk gəminin istifadəyə verilməsi 
2 - Su ilə işləyən mexaniki əyrici maşının ixtirası 
3 - Buxarla işləyən mühərrikin ixtira edilməsi 
4 - Liverpul - Mançestr dəmir yolu xəttinin çəkilməsi 
5 - Təkrar istehsal sahəsində ilk Böhranın baş verməsi 
6 - Cenni cəhrəsinin ixtira olunması 
A) 1, 5, 6  
B) 1, 2, 5 
C) 3, 4, 5 
D) 2, 3, 6
E) 4, 5, 6 
20. Ingiltərə burjua inqilabında inqilabçı qruplar idilər 
1 - Independentlər 
2 - Royalistlər 
3 - uitra royalistlər 
4 - monarxistlər 
5 - presberiterianlar 
6 - diggerlər 
A) 3, 5 
B) 4, 6 
C) 2, 3 
D) 1, 6 
E) 1, 4 
3
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə