M. İ. MƏMMƏdov m.Ü. OrucovaYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/24
tarix08.04.2018
ölçüsü0,67 Mb.
#36590
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Аzərbаycаn Respublikаsı Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyi Аzərbаycаn Dövlət Aqrar Universiteti


M. İ. MƏMMƏDOV M.Ü.ORUCOVA


N.M.BAYRAMOVA

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ

Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.33 maddəsini və “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”-nin 8.10-cu və 13.5-ci bəndlərini rəhbər tutaraq dərs vəsaitinə nəşr hüququ (qrif) verilmişdir (22.07.2014-cü il əmr

837 )

GƏNCƏ – 2014

L – 104

Аz – 2014
Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi 22.07.2014-ci il tarixli 837 saylı əmri ilə nəşrinə icazə (qrif) verilmişdir.
M.İ.MƏMMƏDOV, M.Ü.ORUCOVA, N.M.BAYRAMOVA

Kompüter şəbəkələri. (Dərs vəsaiti). ADAU nəşr., 2014. -136 səh.


Rəy verənlər:

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin İnformatika və telekom- munikasiya kafedrasının müdiri, prof., fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

  1. Q.Verdiyev


Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasının müdiri dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Ə.Ə. Aslanov
Dərs vəsaitindən ali təhsil müəssisələrinin informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri, informatika və riyaziyyat ixtisaslarının tələbələri, müəllimlər və mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.

Rəy və təkliflərini bildirən oxuçularımıza təşəkkürümüzü bildiririk. mahilmi@rambler.ru
Dərs vəsaitinin 2 və 3 bölmələri (45%) M.İ.Məmmədov; 4 və 5 bölmələri (35%) M.Ü.Orucova; 1 və 6 bölmələri (20%) N.M.Bayramova tərəfindən yazılmışdır.�� 3701000000−48

�� 043−2014-qrifli nəşr

© “Araz-M poliqrafiya” MMC, 2014
Səhifə 2 / 136

©. M.İ.MƏMMƏDOV, M.Ü.ORUCOVA, N.M.BAYRAMOVA


    1. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ GİRİŞ
    1. Kompüter şəbəkələrinin inkişaf mərhələləri

İnsan cəmiyyətinin tarixində müəyyən elmi kəşflər və ixtiralar nəinki onun gedişatına güclü təsir göstərmiş hətta sivilizasiyanın inkişafına (köklü dəyişməsinə) səbəb olmuşdur. Bunlara misal ola- raq ilk mühərrikin ixtirasını, elektrikləşmənin kəşfini, atom ener- jisinin əldə edilməsini, radionun ixtirasını və s. göstərmək olar. Belə elmi kəşflərin və ixtiraların nəticəsində istehsal prosesinin xarakterində və məişətdə baş verən kəskin dəyişiriklər prosesi elmi-texniki inqilab kimi qiymətləndirilir.

XX əsrin ikinci yarısında kompüter texnikasının yaranması və sürətli inkişafı elmi-texniki inqilabın mühüm faktorarından biridir. Bu prosesi şərti olaraq üc mərhələyə bölmək olar.

Birinci mərhələ (1950-1960). 1945-ci ildə ilk elektron hesablama maşınının yaradılması ilə başlayır. Təqribən 30 il ərzində (1970-ci illərədək) kompüterlər məhdud sayda insanlar tərəfindən əsasən elmi və istehsalat sahələrində istifadə edilmişdir. Çəkisinin ağırlığı, enerji tutumluluğuu və bahalığı ilk Elektron Hesablama Maşınlarından demək olar ki, yalnız paket rejimdə isti- fadə etməyə imkan verirdi (Şəkil 1.1.) alınması ilə məlumatların verilməsi proqramının hazırlanmasını nəzərdə tuturdu.

Bu rejim informasiya daşıyıcısında məsələnin həlli proqra- mının hazırlığını nəzərdə tuturdu, EHM-ə proqram və verilənlər daşıyıcıdan daxil edilirdi və nəticələr də daşıyıcılara çıxarılırdı.

Bu isə EHM-lə istifadəçilərin inkeraktiv rejimininin praktik olaraq reallaşmasına imkan vermirdi. Yəni istifadəçi öz əmrlərinə EHM-in reaksiyalarını görmürdü, və proqramın işinin son nəticəsi cavab şəklində daşıyıcıda alınırdı.

Şəkil 1.1. Birinci EHM-lə ünsiyyətin paket rejimi1Ikinci mərhələ (1960-1970). Bu mərhələdə EHM-in və giriş çıxış terminallarının ucuzlaşması həmçinin interaktiv rejimdə istifadəçilərin EHM-lə istifadəsinə imkanların yaradılması baş verdi. Hər bir istifadəçi öz əmrlərini dialoq qurğusu – terminal vasitəsi ilə daxil edir, terminalda uyğun cavab ala bilirdi, yəni EHM-lə ünsiyyət saxlaya bilirdi. Mərkəzi EHM-in daxili və xarici yaddaşı bütün istifadəçilərə hesablama resurslarından paralel istifadə etməyə imkan verirdi. Bu isə 1970-ci illərdən fərdi kom- puterərin yaradılması ilə əlaqədardır. Bu mərhələdə kompeterlər daha geniş tətbiq sahəsi qazandı. Belə ki, kompüterlərdən nəinki elm və istehsalatda, həmçinin xidmət və məişət sahəsində də geniş istifadə edilməyə başladı. Artıq kompüterlər adi məişət cihazları- radio, televizya, maqnitafon və s. kimi evlərə daxi oldu (şəkil 1.2.).

Səkil 1.2. Böyük EHM-lə ünsiyyətin terminal rejimi2Ücüncü mərhələ (1960....). Bu mərhələ - uzaq məsafələrdə (yüzlərə və minlərlə kilometrə mümkündür.) kompüterlərin birləş- məsi mərhələsidir. Belə birləşməyə təkan vermək üçün kifayət qə- dər uzaqda yerləşən terminallar ilə böyük EHM-ləri birləşdirmək lazım idi. Həmin vaxt telefon şəbəkəsinin sürətlə inkişaf edən bu cür məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuşdur. İlkin olaraq məlu- matların ötürülməsi sürəti ötürülməsinin analoq texnologiyadan istifadə etməklə kifayətlənirdi, lakin artıq 60-ci illərin sonlarından başlayaraq rəqəmsal məlumatların ötürülməsi kanallarını geniş tətbiq olunmağa başlayıb.

Məhz bu zaman qurulan əlaqələri ilkin şəbəkələrin təşəkkü- lündə əsas mərhələ hesab etmək olar. Rəqəmsal kanalların ötürmə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların yaranması və məlumatların ötürülməsinin inkişafı indiyədək davam edir. Beləliklə, tarixən məhz ilk dəfə WAN (Wide Area Network)


qlobal şəbəkəsinin tərkib yaranıb. Müasir dünyada GAN (Global Area Network) termini göstərmək üçün, ərazicə paylanmış şəbəkələrini (WAN) birləşdirən ümumdünya şəbəkəsinin geniş tətbiq edilir Şəkil .1.3).


Şəkil.1.3. Qlobal şəbəkələrin qurulması nümunələriDördüncü mərhələ (1970-ci illər - bizim günlər). Bu mər- hələ - 70-cı illərdə baş verən lokal şəbəkələrin LAN (Local Area Network), eyni zamanda texnoloji sıçrayış olan mikroprosessor- ların yaranması ilə əlaqədardır. CBİS-in kəskin ucuzlaşması kom- püterlərin, onların enerji tutumunu və qabaritlərinin azalmasına gətirib çıxardı. Meydana çoxlu sayda müəssisə və təşkilatlarda ümumi məsələlərin həlli üçün öz aralarında birləşməsi zərurəti yaranan kompüterlərin istifadəsi çıxdı.Şəkil 1.4. lokal şəbəkələrin qurulması nümunələri

Ardıcıl olaraq 1980-ci illərin ortalarına qədər şəbəkə aparat tə- minatına və verilənlərin ötürülmə protokollarına müəyyən dərə- cədə stabil olan standartlar işlənilmişdir (Ethernet, Arcnet, Tocken Ring, FDDI və s.). 1990-cı illərin axırında Ethernet texnologiyası yeganə bir lider kimi formalaşmışdır. İndiki zamandada Ethernet lokal şəbəkələrin ən geniş yayılmış texnologiyasıdır.

İlkin mərhələdə kompüter və bəzi periferiya qurğuları arasın- da məlumat mübadiləsinə ehtiyac var idi. Bunada şəbəkə əlaqələ- rinin sadə növünün prototipinə kimi baxmaq olar. Sonra isə kom- püter-kompüter əlaqəsində ehtiyac meydana çıxdı. Bu məqsədlə praktiki olaraq bütün məlum olan interfeyslər istifadə olundu (Centronics, RS232, PS/2 və s.). proqram protokolların və aparat interfeyslərin tez-tez uzlaşmamağı səbəbindən hər cür qoşulma qurğularından istifadə edilirdi. Və yalnız ixtiyari miqdarda kom- püterlərin vahid mühitə birləşdirilməsi səbəbindən Ethernet, TockenRing, Arcnet və s. kimi texnologiyalar meydana gəldilər.    1. Yüklə 0,67 Mb.

      Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə