Makine tayfa sinifi gemiadamlari eğİTİmleri asgari gerekleriYüklə 33,45 Kb.
tarix28.08.2018
ölçüsü33,45 Kb.
#65027


EK-6

MAKİNE TAYFA SINIFI GEMİADAMLARI EĞİTİMLERİ ASGARİ GEREKLERİ
 1. MÜFREDAT

a) Yağcı EğitimiYAĞCI EĞİTİM MÜFREDATIMAKİNE BİLGİSİ

 1. GENEL MAKİNE BİLGİSİ

 1. Gemi Dizel Makinesinin Hazırlanması, Çalıştırılması ve Yönetilmesi

 2. Denetim aygıtları ve gereçlerinin (briçgeyç, kompratör, plastigeyç, termometre, payrometre, basınç göstergesi, vakum göstergesi, kampaunt geyç, basınç ölçer, indikatör vb.) görevleri ile kullanımları

 3. Gemi devrelerine ilişkin genel bilgiler

 4. Gemi makine dairelerinde bulunan çeşitli devrelere ilişkin genel bilgiler

 1. MAKİNA DAİRESİ VARDİYASININ PARÇASINI OLUŞTURAN TAYFALARIN GÖREVLERİNE UYGUN OLARAK GÜNLÜK VARDİYANIN TUTULMASI, TALİMATLARI ANLAMAK VE VARDİYA GÖREVLERİ İLE İLGİLİ KONULARIN ANLAŞILMASI

 1. Makine Dairesinde Kullanılan Terimler ile makine ve teçhizatının isimleri

 2. Makine dairesi vardiya tutma usulleri

 3. Makine dairesindeki çalışmalarla ilgili olarak emniyetli çalışma uygulamaları

 4. Temel çevre koruma usulleri

 5. Uygun dahili iletişim sistemlerinin kullanılması

 6. Makine dairesi alarm sistemleri ve özellikle yangın söndürme gazı alarmları göz önüne alınarak, değişik alarmlar arasındaki farkı teşhis etmek

 7. Makine vardiyası düzenlemeleri ve yöntemleri

 8. Güvenli Makine Vardiyası Tutma

 9. Limanda Makine Vardiyası Tutma

 1. KAZAN VARDİYASI TUTMAK İÇİN; DOĞRU SU SEVİYESİ VE BUHAR BASINÇLARININ KORUNMASI

 1. Kazanların emniyetli işletimi

 2. Buhar kazanlarının türleri, bölümleri ve görevlerine ilişkin bilgiler

 3. Buhar kazanlarının fayrap edilmesi ve devreden çıkarılması

 4. Buhar kazanlarının temizliği, bakım ve onarım işleri

 1. ACİL DURUM TEÇHİZATININ KULLANILMASI VE ACİL DURUM USULLERİNİN UYGULANMASI

 1. Acil durum görevleri ile ilgili bilgi

 2. Makine dairesinden kaçış güzergahları

 3. Makine dairesindeki yangın söndürme teçhizatının konumu ve kullanımına aşinalık


ELEKTRİK BİLGİSİ

 1. Doğru akım motor ve jeneratörlerinin bakımları

 2. Alternatif akım motor ve jeneratörlerine ilişkin genel bilgiler

 3. Akım jeneratörlerine ilişkin genel bilgiler

 4. Dağıtım tabloları, görevleri ve üzerlerindeki ölçü ve denetim gereçleri

 5. Elektrik jeneratörleri ve motorları, şalterler, dağıtım tablolarının bakım ve onarımında alınacak önlemler

 6. Kabloların bakımı

 7. Akümülatörler, kullanıldıkları yerler, bakımları, şarj edilmeleri


DENİZDE EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Bu Yönergenin 21. Maddesinde belirtilen eğitimler ile 22 nci maddesinde belirtilen Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi, Güvenlik Farkındalık Eğitimi ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi müfredatlarını içerecektir
MESLEK BİLGİSİ

 1. Eğe, keski ve raspa kullanımı

 2. Mekanik el aygıtlarının tanıtımı ve kullanımı

 3. Sac markalama, kesme, bağlama ve delme işlemleri

 4. Elektrik ark kaynağı, oksi-asetilen kaynağı kullanımı

 5. Yumuşak ve sert lehim yapımı

 6. Vida dişi çekme, havşa açma, kerye yapımı

(1) Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 256 saat ve 6 haftadan az verilemez.

(2) Temel Deniz Emniyeti Eğitimleri ve Deniz güvenlik eğitimini daha önceden İdare tarafından onaylanmış bir eğitim kurumunda başarıyla tamamlamış olan gemiadamları, bu müfredat içerisindeki deniz güvenlik eğitiminden muaf tutulur.

b) Usta Makine Tayfası EğitimiUSTA MAKİNE TAYFASI EĞİTİM MÜDREDATI

GEMİ MAKİNELERİ

 1. EMNİYETLİ MAKİNE VARDİYASINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Vardiya tutma görevleriyle ilgili hususlarda emirleri anlama ve vardiyadaki zabitle iletişim kurma becerisi

 2. Vardiyanın teslim alınması, sürdürülmesi ve devredilmesi ile ilgili usuller

 3. Emniyetli bir vardiyayı sürdürmek için gerekli bilgiler

 1. MAKİNE DAİRESİ VARDİYASININ İZLENMESİ VE KONTROL EDİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK

 1. Ana ve yardımcı makinelerin işlevi ve çalışması ile ilgili temel bilgiler

 2. Ana ve yardımcı makinelerin basınçları, sıcaklıkları ve seviyeleri ile ilgili temel bilgiler

 1. YAKIT /YAĞLAMA YAĞI TRANSFER FAALİYETLERİNE KATKIDA BULUNMAK

 1. İkmal ve transfer faaliyetleri için hazırlıklar.

 2. İkmal ve transfer hortumlarını bağlama ve sökme yöntemleri

 3. İkmal ve transfer faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda uygulanacak usul ve yöntemler

 4. İkmal ve transfer faaliyetlerinin emniyete alınması

 5. Tank seviyelerini doğru şekilde ölçme ve rapor etme becerisi

 1. SİNTİNE VE BALAST FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAMAK

 1. Sintine ve balast sistemlerinin emniyetli işlev, çalışma ve bakım tutum bilgisi

 2. Transfer faaliyetleri ile ilgili olayların rapor edilmesi

 3. Sintine ve Balast Tank seviyelerini doğru şekilde ölçme ve rapor etme

 1. DONANIM VE MAKİNELERİN ÇALIŞMASINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Valflar ve pompaların emniyetli çalıştırılma usulleri

 2. Asansörler ve kaldırma donanımlarının emniyetli çalıştırılma usulleri

 3. Kapaklar, su geçirmez kapılar, açıklıklar (lumbarlar) ve ilgili donanımların emniyetli çalıştırılma usulleri

 4. Vinç, kreyn ve asansör standart işaretlerini anlama ve kullanma

 1. ELEKTRİKLİ DONANIMLARIN EMNİYETLİ ÇALIŞTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Çalışma veya onarıma başlamadan önce alınması gereken emniyet tedbirleri

 2. Yalıtım usul ve yöntemleri

 3. Acil durum (emercensi) usul ve yöntemleri

 4. Gemide mevcut farklı voltajlar ve kullanım yerleri

 5. Elektrik çarpmasının nedenleri ve elektrik çarpmasını önlemek için uyulması gereken önlemler

BAKIM VE ONARIM

 1. GEMİDEKİ BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAMAK

 1. Boyama, yağlama ve temizlik malzemelerini ile donanımlarını kullanma becerisi

 2. Rutin bakım ve onarım yöntemlerini anlama ve uygulama becerisi

 3. Yüzey hazırlama teknikleri

 4. Atık maddelerin emniyetli şekilde bertaraf edilmesi usul ve yöntemleri

 5. Emniyet kılavuzlarını ve gemi talimatlarını anlama ve uygulama

 6. El aletlerini, ölçüm cihazlarını ve makine aletlerini kullanma, bakım/tutum usul ve yöntemleri

 7. Metaller üzerinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleriDENİZDE EMNİYET, PERSONEL SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK

 1. MALZEMELERİN KULLANILMASINA KATKI SAĞLAMAK

Malzemelerin emniyetli şekilde kullanılması, istiflenmesi ve emniyete alınma usul ve yöntemleri

 1. DENİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Deniz çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler

 2. Kirlilik önleme donanımını çalıştırma ve kullanma

 3. Deniz kirleticilerinden kurtulmak için onaylanmış usul ve yöntemler

 1. İŞ SAĞLIĞI VE EMNİYET YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

 1. Emniyetli iş uygulamaları ve kişisel güverte emniyeti

 2. Elektrik devreleri üzerinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 3. Kilitleme/etiketleme usul ve yöntemleri

 4. Mekanik sistemler üzerinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 5. Sistemlerin çalışmasına müsaade etmek

 6. Gemi direğinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 7. Kapalı alanlarda emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 8. Kaldırma teknikleri ve sırt incinmesi önleme metotları

 9. Kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı alınması gereken emniyet tedbirleri

 10. Kişisel emniyet donanımı ve kullanımı

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; günde 8 saati geçmemek üzere, toplam 80 saat verilir.

c) Elektro-Teknik Tayfası EğitimiELEKTRO TEKNİK TAYFASI EĞİTİM

ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE KONTROL SİSTEMLERİ

 1. ELEKTRİKLİ DONANIMLARIN EMNİYETLİ KULLANIMI

 1. Çalışma veya onarıma başlamadan önce alınması gereken emniyet tedbirleri

 2. Yalıtım usul ve yöntemleri

 3. Acil durum usul ve yöntemleri

 4. Gemide kullanılan farklı gerilimler ve kullanım yerleri

 5. Elektrik çarpmasının nedenleri ve elektrik çarpmasını önlemek için uyulması gereken önlemler

 1. ELEKTRİKLİ SİSTEMLER VE MAKİNELERİN ÇALIŞMASININ İZLENMESİNE KATKI SAĞLAMAK

 1. Ana makineler dahil ana tahrik sisteminin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 2. Makine dairesinde bulunan yardımcı makinelerin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 3. Dümen sistemlerinin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 4. Yükleme boşaltma sistemlerinin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 5. Irgatlar, vinçler ve kreynlerin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 6. Personel ve yolcu yaşam mahalleri sistemlerinin çalışması ile ilgili temel bilgiler

 7. Elektro-teknoloji ve elektriksel makine teorisi ile ilgili temel bilgiler

 8. Elektrikli güç dağıtım tablosu ve elektrikli donanımlar ile ilgili temel bilgiler

 9. Otomasyon, otomatik kontrol sistemleri ve teknoloji ile ilgili temel bilgiler

 10. Alarm ve izleme sistemleri ve kullanılması ile ilgili temel bilgiler

 11. Elektrikli tahrik (ana motorlar) sistemleri ile ilgili temel bilgiler

 12. Elektro-hidrolik ve elektro-pnömatik kontrol sistemleri ile ilgili temel bilgiler

 13. Elektrikli yapılandırmada kavrama (kuplaj), yük paylaşımı ve jeneratörlerin devreye alınması ve değişimi ile ilgili temel bilgiler

 1. ARIZA TESPİT, BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNDE EL ALETLERİ İLE ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ÖLÇÜM DONANIMLARININ KULLANILMASI

 1. Gemi üzerinde bulunan elektrik sistemleri üzerinde emniyetli çalışma gerekleri

 2. Emniyetli çalışma ile ilgili uygulamalar

 3. Gemi AC ve DC sistemleri ve donanımlarının yapım ve çalışma özellikleri ile ilgili temel bilgiler

 4. Ölçüm aletleri, makine aletleri ve tüm el aletlerinin kullanılması ile ilgili temel bilgiler

BAKIM VE ONARIM

 1. GEMİ BAKIM VE ONARIMINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Yağlama ve temizlik cihaz ve donanımlarını kullanma becerisi

 2. Atık maddelerin emniyetli şekilde bertaraf edilmesi usul ve yöntemleri

 3. Rutin bakım ve onarım yöntemlerini anlama ve uygulama becerisi

 4. Emniyet kılavuzlarını ve gemi talimatlarını anlama ve uygulama

 1. GEMİDEKİ ELEKTRİKLİ SİSTEMLER VE MAKİNELERİN BAKIM VE ONARIMINA KATKI

 1. Gemiadamının elektro-teknik sistemlerde çalışmaya başlamadan önce gerekli olan cihaz ve elektrikli sistemlerin elektro-teknik çizimleri ve emniyetli yalıtımıyla ilgili temel bilgi

 2. İşletme sırasında elektrikli kontrol cihaz ve makinelerin test edilmesi, arızalarının tespit edilmesi, tamirinin yapılması ve çalışmasının sürdürülmesi

 3. Alev oluşabilen (tutuşabilir) alanlarda çalışan elektrikli ve elektronik donanımlar ile ilgi işlemler hakkında bilgi

 4. Geminin yangın tespit sistemiyle ilgili temel bilgiler

  1. Emniyetli bakım ve onarım yöntemlerinin yürütülmesi

  2. Makine arızaları, arızaların tespiti, arızaların konumu ve arızadan dolayı meydana gelebilecek hasarı önlemek için yapılması gerekenler

  3. Aydınlatma donanımları ve ikmal/tedarik sistemlerinin bakımı ve onarımı

DENİZDE EMNİYET, PERSONEL SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK

 1. MALZEMELERİN KULLANILMASINA KATKI SAĞLAMAK

Malzemelerin emniyetli şekilde kullanılması, istiflenmesi ve emniyete alınma usul ve yöntemleri

 1. DENİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASINA KATKI SAĞLAMAK

 1. Deniz çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler

 2. Kirlilik önleme donanımını çalıştırma ve kullanma

 3. Deniz kirleticilerinin bertaraf edilmesi ile ilgili onaylanmış usul ve yöntemler

 1. İŞ SAĞLIĞI VE EMNİYET YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

 1. Emniyetli iş uygulamaları ve kişisel güverte emniyeti

 2. Elektrik devreleri üzerinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 3. Kilitleme/etiketleme usul ve yöntemleri

 4. Mekanik sistemler üzerinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 5. Sistemlerin çalışmasına müsaade etmek

 6. Gemi direğinde emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 7. Kapalı alanlarda emniyetli çalışma usul ve yöntemleri

 8. Kaldırma teknikleri ve sırt incinmesi önleme metotları

 9. Kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı alınması gereken emniyet tedbirleri

 10. Kişisel emniyet donanımı ve kullanımı

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; günde 8 saati geçmemek üzere, toplam 120 saat verilir.

2 ARAÇ GEREÇ

Bu eğitimlerin verilebilmesi için Makine Sınırlı İşletim düzeyinde belirtilen araç gereç donanıma sahip olunması gereklidir.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)

Yüklə 33,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə