Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiYüklə 0,72 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix12.06.2023
ölçüsü0,72 Mb.
#116740
maktabgacha-yoshdagi-bolalarning-aqliy-rivojlanishi (1)Ученый XXI века • 2022 • № 3 (84) 
56 
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHI 
M.O. Teshayeva
1
, G.A. Temirova
2
Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi haqida ma’lumot 
berilgan. 
Kalit so`zlar
: maktabgacha ta’lim, tarbiya, aqliy rivojlanish, aqliy tarbiya, aqliy mehnat, 
kitob, bilim, malaka, ko`nikma. 
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi dastlab muomalada bo`lish, 
narsalar bilan bajariladigan faoliyat natijasida keyin esa o`quv mehnat, samarali 
faoliyatlar jarayonida [rasm chizish, loy) amalga oshirib boriladi. Hozirgi
zamon pedagogika fani bilimlar sistemasini o`zlashtirib olish, ularni jamg`arish, 
ijodiy tafakkurni rivojiantirish hamda yangi bilimlar hosil qilish uchun zarur bo`lgan 
bilish faoliyati usullarini egallab olish aqliy rivojlanishning asosiy ko`rsatkichlari 
hisoblanadi. Aqliy tarbiyaning vazifasi uning mazmuni, metodi va tashkil etilishiga 
qarab belgilanadi. 
Keyingi yillarda olib borilgan psixologik-pedagogik tadqiqotlarning natijalari 
maktabgacha ta’lim yoshi davrida bolalarning aqliy rivojlanishida juda katta 
imkoniyatlar mavjudligini ko`rsatadi. Bularning hammasi maktabgacha ta’lim 
yoshidagi bolalarga beriladigan bilim, malaka va ko`nikmalarini yanada 
chuqurlashtirish, hajmini kengaytirish maqsadga muvofiq. 
Maktabgacha ta’im yoshining oxiriga kelib bolalar tevarak atrof to`g`risida 
kattagina hajmdagi eng oddiy bilim va tushunchalarga ega bo`lib qoladilar, asosiy 
fikrlash jarayonini egallab oladilar, narsa va buyumlardagi voqealardagi muhim va 
muhim bo`lmagan tomonlarini ajrata oladigan ba’zi bir sabab natijali bog`lanishlarni 
bilib oladigan bo`lib qoladilar. Ularda o`quv faoliyatining dastlabki ko`rsatkichlari 
shakllanadi. Shuning uchun bog`cha yoshidan boshlab rivojlantirib borish katta 
ahamiyatga ega. 
Maktabgacha ta’lim yoshining dastlabki bosqichlarida bolalarda tasavvur ta’limi 
bo`ladi. Hayotiy tajribaning ortib borishi va tafakkurning rivojlanishi bilan ijodiy xayol 
tarkib topadi. Kichik maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar uchun ko`rgazmali-
harakatli, ko`rgazmali obrazli tafakkur xosdir. Buning asosida so`z, mantiqiy tafakkur, 
tushunchali tafakkur rivojlantiriladi. Tarbiyachi bolalarda analitik-sintetik tafakkur 
faoliyati tarkib toptiriladi bu hodisalarni, voqealarni, chuqur anglab olish, ularni muhim 
bo`lgan va muhim bo`lmagan tomonlarini ajratishga o`rgatish lozim. 
Qiziquvchanlik bolaga xos xususiyatdir. U bolani tevarak-atrofdagi voqea-
hodisalarga, narsa va buyumlarga qiziqish bilan qarashga, hamma narsani ushlab his 
qilib, diqqat bilan tomosha qilishni ktizatishda namoyon bo`ladi. Tarbiyachi kuzatishlar 
tashkil etib, bolalarda paydo bo`lgan savollarga o`z vaqtida javob berishga harakat 
qiladi, ularni fikrini mustaqil javob qidirishga yo`llab, maktabgacha ta’lim yoshidagi 
bolalarda qiziquvchanlikning susayishiga yo`l qo`ymaydi. Aqliy tarbiyaning vazifasi 
bolalar qiziquvchanligini ular aqlining sinchkovligini rivojlantirish va shular asosida 
bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat. 
Bolalar bog`chasi oldida bolalarning aqliy qobiliyatini rivojlantirish vazifasi 
turibdi. Qobiliyatlar tegishli faoliyat jarayonida namoyon bo`ladi va rivojlanadi. 
Insonning aqliy qobiliyati aqlining ziyraklik - fahm-farosatlilik, tanqidiy ko`z bilan 
qarash, sermulohazalik kabi sifatlari bilan ajralib turishi mumkin. Aqliy ko`nikma va 
malakalarni rivojlantirish, ya’ni eng oddiy faoliyat usullari, predmetlarni tekshirish, 
ulardagi muhim va muhim bo`lmagan belgilarni ajratib ko`rsatish boshqa predmetlar 
bilan taqqoslash va hokazolarni tarkib toptirish maktabgacha ta’lim yoshidagi 
bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir. Bu ko`nikma va malakalar bilish 
faoliyatining tarkibiy qismlari bo`lib, bolaning bilimlarini muvaffaqiyatli egallab olishga 
yordam beradi. Masalan: o`simliklar va hayvonlar bilan tanishtirish bo`yicha sistemali 
1
Teshayeva Mahliyo Ortiqovna
- Shofirkon tuman 30-son davlat maktabgacha ta’lim 
tashkiloti tarbiyachisi (Buxoro, O`zbekiston). 
2
Temirova Gulnora Avezmurotovna
- Shofirkon tuman 30-son davlat maktabgacha ta’lim 
tashkiloti tarbiyachisi (Buxoro, O`zbekiston). 


Ученый XXI века • 2022 • № 3 (84)
57 
mashg`ulotlar olib borilgandan keyin bolalar ayrim konkret o`simliklar yoki hayvonlar 
to`g`risida ma’lum bir tasavvurga ega bo`ladilar. 
Ilk va bog`cha yoshi davrida bolalarda tevarak-atrofga bo`lgan qiziqish juda tez 
o`sadi. Qiziqish bolaning aqliy rivojlanishini harakatga keltiruvchi qudratli kuchdir. 
Kattalar bolaning qiziquvchanligini, bilishga bo`lgan har qanday xohishini sezishlari va 
rag`batlantirib borishlari kerak. 
Aqliy tarbiya vazifalari bolani maktab ta’limiga tayyorlashda aqliy tarbiyaning 
ahamiyati kattadir. Bolani bilimlarini egallab olishlari ularni aqliy faolligini 
rivojlantirish aqliy malaka va ko`nikmalarini egallab olishlari ularni maktabda 
muvaffaqqiyatli o`qishlari uchun bo`lajak mehnat faoliyatiga tayyorlanishida manba 
bo`lib xizmat qiladi. 
Odamning aqliy faoliyati - bu umumiy ham maxsus aqliy harakatlar xilma-xil 
sistemalarining katta miqdoridir. Ko`pgina vazifalarni hal etishda qo`llaniladigan keng 
ko`lamdagi aqliy harakatlarni shakllantirish ayniqsa, muhimdir. Bunday harakatlarga 
tahlil, qiyoslash, umumlashtirish kiradi. 
Ham umumiy, ham maxsus aqliy harakatlarni egallash aqliy faollik va 
mustaqillikning rivojlanishini ta’minlaydi. Aqliy faoliyatning moslashuvchanligi va 
jo`shqinligini, hodisalarni xilma-xil aloqalar va munosabatlarda ko`ra bilishni 
shakllantirishga yordam beradi. «Aqliy mehnat madaniyati» tushunchasiga aqliy 
faoliyatning umumiy tartibliligi, rejaliligi, vazifani qabul qilish va o`rtaga qo`yish, uni 
hal etish usullarini tanlash, ishlab chiqilgan harakat rejasini izchil amalga oshirish 
natijalarini baholash mahorati kiradi. 
Aqliy mehnat madaniyati aqliy faoliyatning maxsus malakalari va 
ko`nikmalarini, kitob bilan ishlash ko`nikmalarini egallash darajasi, ilmiy bilish usullari 
va metodlarini, turli yordamchi vositalardan foydalanish bilan ham bog`liqdir. Aqliy 
tarbiya vazifalaridan har biri maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashni tashkil 
etishda hisobga olish lozim bo`lgan bir qancha vazifalarni o`z ichiga oladi. Boladagi 
qiziquvchanlik va aqliy faollikning qay darajada rivojlanganligini bolaning aqliy 
ko`rsatkichining yuqoriligida ko`rish mumkin. 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1.
Hasanboyeva O. va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi. - Т.: O`zbekiston, 2010. 
2.
Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Работа с криптовалютой//UNIVERSUM: 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. №10(91), 2021. С. 18-21.
© 
M.O. Teshayeva, G.A. Temirova
, 2022. 
 
 

Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə