MateriALŞÜnasliq 0101 Metal nədir?Yüklə 353,43 Kb.

səhifə1/11
tarix22.05.2018
ölçüsü353,43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


                                              MATERİALŞÜNASLIQ 

 

1.  0101   Metal nədir? A) ağır maddədir 

B)) metallik parlaqlığa malik , döyülməsi mümkün olan bərk cisimdir 

C) kimyəvi elementdir 

D) dəmirdir 

E) bərk cisimdir 

 

 2. 0101  əlvan metallar hansı qruplara bölünürlər? 

A) yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar 

B)) yüngül metallar , nəcib metallar , tezəriyən metallar 

C) yüngül metallar , nəcib metallar , nadir metallar ,çətinəriyən metallar 

D) ) yüngül metallar , nəcib metallar 

E) ) yüngül metallar , nəcib metallar, çətinəriyən metallar 

 

3.  0101 metallar hansı əsas qruplara bölünürlər? A) qara metallar ,  nəcib metallar , nadir metallar 

B) qara metallar ,  yüngül metallar , nəcib  metallar 

C)) qara metallar , əlvan metallar 

D) yüngül , nəcib və  nadir metallar 

E) qara , əlvan və nəcib metallar 

 

4.  0101 qara  metallar hansı qruplara bölünürlər? A) dəmir grupu metalları, nadir metallar 

B) dəmir grupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları 

C) dəmir grupu metalları, nadir torpaq  metalları , uran metalları , asan əriyən metallar 

D) dəmir grupu metalları , çətinəriyən metallar 

D)) dəmir grupu metalları , çətinəriyən metallar , uran metalları , nadir torpaq və 

qələvi torpaq  metalları 

  

5. 0102  metallar qeyri-metaldan nə ilə fərqlənirlər ? A) plastiklik xassələrinə görə 

B) metallik parlaqlığna və plastiklik xassələrinə görə 

C) yüksək elektrik və istilik keçirməsinə görə 

D)) yüksək elektrik, istilik keçirmə, metallik parlaqlığna və plastiklik xassələrinə görə 

E) yüksək plastiki və mexaniki xasəələrinə görə 

 6.  0102 polad kündələrini hazırlana üsulu: 

A) presləmə 

B) yayma 

 

C) tökmə D) çəkmə 

E))döymə 

 

7.  2101 reislərin hazırlanma üsulu A) tökmə 

B)) yayma 

 

C) presləmə D) döymə 

E)çəkmə 


 

 

8.  2101 yastıq diyircəklərinin hazırlanma üsulu A) tökmə 

B)) ştamplama 

 

C) döymə D) presləmə 

E)yayma 


 

 

9.2101 avtomaşınların təbəqəli ırtüklərinin hazırlanma üsulu A) yayma 

B)) ştamplama 

 

C) döymə D) tökmə 

E) çəkmə   

 

10.21.02 boruları birləşdirən bücaqlı və c. Formalı fitinglərin hazırlanma üsulu : A) ştamplama   

B)) tökmə 

C) yayma 

D) presləmə 

E)qaynaq 

 

11 . 21.02 neft-mədən vışkalarının hazırlanma üsulu: A) pərçimləmə 


B) presləmə 

 

C) lehimləmə D))qaynaq 

E)tökmə 


 

12. 21.02 

Dirsəkli valın balansirinin oxa birləşdirilməsi üsulu: 

A) yapışqan 

B)) qaynaq 

C) yayma 

D) presləmə 

E) tökmə 

 

13.2101 diametri 10mm qədər olan məftillər hansı üsulla alınır ? A) yayma 

B) presləmə 

C)) çəkmə 

D) ştamplama   

E) döymə 

 

14.  21.01 boltlar, vintlər, şuruplar və s. hissələr hansı üsulla alınır ? A) yayma 

B)) presləmə 

C) çəkmə 

D) tıkmə 

E) qaynaq 

 

15.  0102  kristallik quruluş ilk dəfə kim tərəfindən və hansı ildə ıyrənilmişdir? A) P.P. Anosov tərəfindən 1831- ci ildə 

B)) D.K. Çernov tərəfindən 1878-ci ildə 

C) N.S.Kurnakov tərəfindən 1930 –cu ildə 

D) M . Laue tərəfindən  1912 –ci ildə 

E) A.M. Boşvar tərəfindən 1950-ci ildə 

 

16. 0102  metallarda xarici elektronların sayı: A)) 1-2 

B) 6-7 


C) 4-5 

D) 5-6 E) 7-8 

 

17.0102 qeyri-metallarda xarici elektronların sayı: A) 5-6 

B) 1-2 


C) 3-4 

D) 4-5 


E)) 5-8 

 

18. 0101 metallarda xarici elektronların nüvə ilə əlaqəsi: A)) möhkəm deyil 

B) möhkəmdir 

C) yoxdur 

D) dözümlüdür 

E) dözümsüzdür 

 

19. 0102  dəmir , kobalt, nikelin daxil olduğu grup: A)yüngül metal 

B) uran 


C) az tapılan metal 

D)) dəmir 

E) nəcib metal 

 

20.  0101 yüngül metala aiddir: A)) maqnezium  

B) dəmir 

C) volfram 

D) xrom 


E) nikel 

 

21.  0103 tez əriyən metal : A) vanadium 

B) nikel 

C) mis 

D)) galay E) alüminium 

 

22.0201 metallarda əsas kristallik qəfəslər hansılardır ? A) həcmi mərkəzləşmiş, üzləri mərkəzləşmiş kub 


B)) həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal sıx yerləşmiş 

C) həcmi mərkəzləşmiş, üzləri mərkəzləşmiş kub, triklin, monoklin 

D) həcmi mərkəzləşmiş kub, tetraqonal və heksaqonal 

E) həcmi mərkəzləşmiş kub, üzləri mərkəzləşmiş kub, heksaqonal, tetraqonal 

 

23.  0202 atomları sıx düzülmüş heksaqonal qəfəsi necə müəyyən etmək olar ? A) yiğcamlıq əmsalına görə 

B) s/a =1 olduqda 

C) koordinasiya ədədinə görə 

D) qəfəsin formasina görə 

E)) s/a =1,633 olduqda 

 

24.0202 vakansiya nədir ? A)Dənələr arasındakı submikroçatlardır 

B)) kristallik qəfəsin bəzi qovşalarında atomların olmaması ilə yaranan nöqtəvi 

qüsurdur 

C) atom müstəvilərinin yaranması ilə əmələ gələn xətti qüsurdur 

D) kristallarda əmələ gələn səthi qüsurdur 

E) kristallarda əmələ gələn həcmi qüsurdur 

 

25.  0301 öz-özünə diffuziya nədir? A) atomların hərəkətidir 

B) atomların bir qəfəsdən o birinə keçməsidir 

C)) metal atomlarının öz atom krisstallik qəfəsində yerdəyişməsidir 

D) atomun müvazinətdən çıxmasıdır 

E) atomların toplanmasıdır 

 

26.  0302  müxtəlif işarəli dislokasiyaların bir-birini yox etməsi necə adlanır ? A) anizatropiya  

B)) anniqilyasiya  

C) qovuşma 

D) əvəz olunma 

E) kənara çıxma 

 

27. 0301 vakansiyanın olması diffuziya prosesinə necə təsir göstərir ? A)onu zəiflədir 

B) təsir etmir 

C) zəif təsir edir 

D)) diffuzuyanı intensivləşdirir  


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə