Microsoft Word Asiya V Afrika lk L rinin tarixi 2015. docYüklə 251,67 Kb.

səhifə1/9
tarix29.01.2018
ölçüsü251,67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L 

NAZ RL Y  

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD 

UN VERS TET  

 

 

 

 

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası 

 

 

 

Bakalavr  pilləsi üçün 

 

 

AS YA VƏ AFR KA 

ÖLKƏLƏR  TAR X  

 

fənninin 

 

 

P R O Q R A M I 

 

 

 

BAKI-2015 


   Програм  Азярбайжан  Дювлят  Игтисад 

Университетинин 

«Бейнялхалг 

мцнасибятляр» 

кафедрасында щазырланмышдыр. 

 

 

       

 

Tərtibçilər:  

prof.B.M.Abdullayev 

                                     t.ü.f.d  S. Budaqova  

   

    

 

 

 

  

Redaktor:                        b/m T.Ə.Şirvanova   

 

Rəyçilər:  

 

          prof.H.F.Cəfərov

  

 

 

 

                       

prof.V.S.Həsənov

 

   


 

   

 

 

 

 

 


   

 

  

Asiya  və  Afrika  ölkələrinin  tarixi  ümumdünya 

tarixinin  tərkib  hissəsidir.  Asiya  və  Afrika  ölkələrinin  tarix 

kursu  orta  əsrləri,  yeni  və  ən  yeni  dövrü  əhatə  etməklə  bu 

regionda  yaşayan  xalqların  tarixini  III  əsrdən  başlayaraq 

bu günə kimi izləyir. 

 

Kursun 

ə

sas məqsədi 

adı 

çəkilə

qitələrdə 

ümumdünya tarixi proseslərin ümumi qanunauyğunluqlarını 

göstərməkdir.  Kursun  tədrisi  tələbələrin  ümumtəhsil  və 

dünyagörüşlərinin  hazırlığında  əhəmiyyətli  rol  oynamaqla 

bərabər,  onların  intellektual  inkişafına  da  əsaslı  təsir 

göstərir.  

 

  Giriş 

 

Asiya  və  Afrika  ölkələrinin  dövrlərə  bölünməsi.  Asiya  və Afrika  xalqlarının  ümumdünya  tarixi  prosesdə  yeri  və  rolu. 

Kursun tədrisinin əsas vəzifələri.   

 

 

ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ 

 

Orta  əsrlərdə  Asiya  və  Afrika  ölkələrinin  tarixi  inkişafının xüsusiyyətləri.  Orta  əsrlər  tarixinin  dövrləşməsi.  Feodal 

münasibətlərin regionlar üzrə fərqləri. Feodal dövlətlərin siyasi 

quruluşunun  xüsusiyyətləri.  cmalar  və  onların  xarakterik 

cəhətləri.  Xüsusi  torpaq  mülkiyyətinin  formaları.  Şəhərlər, 

cəmiyyətdə  onların  rolu.  Köçəri  xalqlar.  Oturaq  əhali  ilə 

köçərilərin  qarşılıqlı  əlaqəsi.  Kənddə  və  şəhərdə  üsyanlar 

problemi.  Dinin  sosial-siyasi  rolu.  Asiya  və  Afrika  xalqlarının 

orta əsrlərdə dünya mədəniyyətində oynadığı rol.  

 

Ç N.  

 

Xan  imperiyasının  süqutundan  sonra  ölkədəki  vəziyyət. Üçşahlıq  dövrü.  IV-V  əsrlərdə  köçərilərin  hücumları.  Şimalda 

və Cənubda dövlətlərin yaradılması. Yan Szyan tərəfindən Suy 

dövlətinin  əsasının  qoyulması.  Aqrar  münasibətlərin  formaları. 

Buddizmin yayılması və daosizm dini. Çin etnosunun yaranması 

problemi. 

Çinin  birləşməsi.  VI-VII  əsrlərdə  iqtisadi  yüksəliş.  Suy 

imperiyasının daxili və xarici siyasəti. Suy imperiyasının süqutu 

və Tan sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Mədəniyyətin inkişafı. 

Kitab çapı. Təhsil sistemi.  

Tan  imperiyasının  iqtisadiyyatının  inkişafı.  IX  əsrdə  kəndli 

müharibəsi.  Mərkəzi  hakimiyyətin  zəifləməsi.  X  əsrdə  Sun 

imperiyasının  yaranması.  Aqrar  münasibətlərin  inkişafı. 
 

Şəhərlərin  iqtisadi  və  mənəvi    əhəmiyyəti.  Şəhərlərin  sosial 

quruluşunun  xüsusiyyətləri.  Şəhərdə  hökumət  əleyhinə 

üsyanlar. Sun imperiyasının tanqutlar, jurjenlərlə əlaqələri. Tsin 

dövləti və cənubda Sun dövləti (XII əsr). 

 

deoloji 


sahədə 

mübarizə. 

Buddizmin 

zəifləməsi, 

neokonfusiçiliyin təsdiqi.  

 

Çinin  monqollar  tərəfindən  işğalı  (XIII  əsr).  Yuan imperiyasının yaranması. 

 

Çin  xalqının  monqollara  qarşı  mübarizəsi.  Gizli  “Ağ zanbaq” cəmiyyəti və “Qırmızı qoşun” dəstələri. 

 

Min dövlətinin 

təşkili 


(XIV 

ə

sr). Monqolların 

hakimiyyətindən qurtulduqdan sonra ölkədə iqtisadi və mədəni 

yüksəliş.  Şəhərlərin  rolu.  Şəhərlərin  sosial  quruluşu.  Çinin 

işğalçılıq siyasəti (XV əsr). Avropalıların Çinə gəlişi (XVI əsr).  

 

XVII  əsrin  əvvəllərində  ölkədə  daxili  ziddiyyətlərin kəskinləşməsi.  Kəndli  üsyanları.  Min  imperiyasının  süqutu 

(1644). 


 

YAPONIYA.   

 

 

btidai-icma  quruluşunun  dağılması  və  ümumi  tayfa ittifaqının yaranması. Dövlətin yaranma prosesi. Soqa tayfasının 

hakimiyyəti. Buddizmin gəlməsi (VI əsr).  

 

Tayka  çevrilişi  (VII  əsr).  VII-VIII  əsrlərdə  dövlət quruluşunun  xüsusiyyətləri.  Hakimiyyətin    Fudzivara  evi 

tərəfindən zəbt edilməsi. Çin və Koreya ilə əlaqələr.  

Ə

dəbiyyat və incəsənətin inkişafı.   

IX-XII  əsrlərdə  inkişaf  etmiş  feodal  cəmiyyətinin 

yaranması.  Samuraylar  təbəqəsi.  Minamoto  sequnluğu  (1192-

1335). Şəhərlərin, sənətkarlığın, ticarətin inkişafı.  

Monqollara qarşı ölkənin müdafiəsinin təşkili.   

 

Asikaqa  sequnluğu  (1335-1573).  Ölkədaxili  müharibələr. “Döyüşən  vilayətlər”  dövrü.  Avropalıların  ölkəyə  gəlişi. 

Ölkənin  birləşdirilməsi  uğrunda  mübarizə.  Nobunaqa  (1573-

1582)  və  Xudeyesinin  (1582-1598)  fəaliyyətləri.  Tokuqava 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə