Microsoft Word bank yeni2013. docYüklə 314,98 Kb.

səhifə1/11
tarix31.08.2018
ölçüsü314,98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 

AZƏRBAYCAB RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET    

«BANK  Ş » KAFEDRASI  

 

 

     ALI MƏKTƏBLƏRIN  «MALIYYƏ»    XT SASI ÜZRƏ ÜZRƏ «BAKALAVR»  

PILLƏSINDƏ TƏHSIL ALAN TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN 

 

«BANK  Ş » FƏNN N N  TƏDR S  PROQRAMI  

 

 Elmi məsləhətçı: i.e.d., professor Məmmədov Z.F. 

 

            Tərtib edənlər : i.e.d., professor Məmmədov Z.F.                              i.e.n., dos. Bəşirov R.A. 

                                    i.e.d., professor Abdullayev Ş. 

                      dos.  brahimov Z. H. 

                         B/M Qəmişayeva Ş.U. 

 

                     

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 01.02.2002- ci il   №109 əmri və 13.12.2002. 

ə

mri və 10.07.2009 № 891 əmri ilə təsdiq olunmuş  “Bank işi” fənninin  proqramları əsasında  yenidən hazırlanmışdır.  

 

 

 

 

Bakı- 2013  

 

 


 

 

2

 «BANK IŞI » FƏNNININ SAATLAR ŞƏBƏKƏSI 

  

Mövzularin Adı 

Auditoriya dərsləri 

Mühazirə 

Məşğələ 

Bank sistemi 

Mərkəzi Bank  fəaliyyətinın təşkili Bank   fəaliyyəti təşkilinin əsasları  

Ödəniş sistemi  Banklarin kapitali və öhdəlikləri 

Bankların aktiv əməliyyatları Bankların  investisiya siyasəti  

Bankların  valyuta əməliyyatları  10 

Bankların pul və kapital bazarında fəaliyyəti  11 Bank menedcmenti və marketinqi  

 12 


Banklarda mühasibat uçotu işinin təşkili  13 

Bank  fəliyyətinin    maliyyə  nəticələrinin  

təhlili 14 

Bankçılıq  fəaliyyətində risklər 15 Banklarda korporativ idarəetmə sistemi  Cəmi 

30 


30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3

 

TƏDRIS PROSESINDƏ ISTIFADƏ OLUNAN ƏSAS ANLAYIŞLAR 

 

Azərbaycan  Respublikasının  bank  sistemi  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi Bankından  və kredit təşkilatlarından ibarətdir.  

Bank  -  fiziki  və  hüquqi  şəxslərdən  depozitlərin  və  ya  digər  qaytarılan  vəsaitlərin  cəlb 

edilməsi,  öz  adından  və  öz  hesabına  kreditlərin  verilməsini,  habelə  müştərilərin  tapşırığı  ilə 

köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirən hüquqi şəxsdir.  

  «Azərbaycan Respublikasının milli valyutası» :  tədavüldə olan, eləcə də tədavüldən 

çıxarılan,  lakin  tədavüldə  olan  pul  nişanlarına  dəyişdirilə  bilən  Azərbaycan  Respublikası  MB 

buraxdığı kağız və metal pul nişanları;  Azərbaycan Respublikasında banklarda və digər kredit 

təşkilatlarında  hesablarda  olan  manat  vəsaiti;    Azərbaycan  Respublikasından  kənarda  yerləşən 

banklarda və digər kredit təşkilatlarında hesablarda olan manat vəsaiti.  Faiz  dəhlizi  –  Mərkəzi    Bank,  2  aprel  2007-ci  il  tarixindən  başlayaraq  “faiz  dərəcəsi 

dəhlizi”  yanaşmasını  tətbiq  edir.  Belə  ki,  Mərkəzi  Bankın  pul  bazarında  əməliyyatları  iki 

istiqamətdə - çərçivə alətləri və açıq bazarda əməliyyatlar vasıtəsilə - aparılır.  

Çərçivə  alətləri.  Çərçivə  alətləri  vəsaitlərin  qısamüddətli  cəlb  olunması  və 

yerləşdirilməsi  alətlərindən  ibarət  olaraq  bankların  qısamüddətli  likvidliyinin  idarə  olunması 

məqsədilə  istifadə  olunur.  MB  çərçivə  alətləri  kimi  bir  günlük  repo  (vəsaitlərin  cəlb  olunması 

aləti) və bir günlük əks-reponun (vəsaitlərin yerləşdirmə aləti) istifadəsi nəzərdə tutulur.  Açıq  bazar  əməliyyatları.  Açıq  bazar  əməliyyatları  pul  siyasətinin  əməliyyat 

hədəflərinin  reallaşdırılması  məqsədilə  dövriyyədə  olan  pul  kütləsinin  tənzimlənməsi  və 

banklararası pul bazarında faiz dərəcələrinə təsir vasitəsi kimi istifadə olunur.  

Bank  holdinq  şirkəti  -  bank  lisenziyasına  malik  bir  və  ya  bir  neçə  törəmə  bankı  olan, 

fəaliyyəti baş ofisinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi orqanları tərəfindən tənzimlənən və 

nəzarət olunan şirkətdir.  

Törəmə  bank  -  nizamnamə  kapitalında  səsvermə  hüququ  verən  səhmlərin  əllidən  çox 

faizi  təsisçi  banka  və  ya  bank  holdinq  şirkətinə  məxsus  olan  bankdır,  yaxud  elə  bankdır  ki, 

onunla  təsisçi  bank  və  ya  bank  holdinq  şirkəti  arasında  bağlanmış  müqaviləyə  əsasən  təsisçi 

banka və  ya bank holdinq şirkətinə onun qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərmək 

imkanı verilir.  

Bankın filialı - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri 

üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya 

bir hissəsini həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.  

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə