Microsoft Word Chamenzemli hekayalar 1-cild+. docYüklə 4,51 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/103
tarix14.06.2018
ölçüsü4,51 Kb.
#48876
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103


Yusif  Vəzir  
Çəmənzəmli 
 
 
 
 
HEKAYƏLƏR 
 
 
 
Birinci  cild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKI - 2004


 

Yusif  Vəzir  
Çəmənzəmli 
 
 
 
 
ƏSƏRLƏRİ 
 
 
 
Üç cilddə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKI - 2004


 

 
 
 
 
 
 
 
Tərtib edənlər: 
 
Professor, filologiya elmləri doktoru Tofiq Hüseynoğlu 
Orxan Vəzirov, Fikrət Vəzirov 
 
 
 
Redaktor: professor, filologiya elmləri doktoru  
 Tofiq Hüseynoğlu 
 

ŞAQQULUNUN  XEYİR   İŞİ 
 
Payız günü idi. Balaca şəhərin küçələrini duman 
bürümüşdü. Xırdaca evlər duman kimi görünürdü. Səs – küy 
yox idi; elə bil şəhər qəmə batmış idi. Bircə uzaqdan azan səsi 
gəlirdi. Bir az keçib qaranlıq düşdü; küçədən gedən adamların 
da ayağının  şappıltısı  kəsildi: xalq evlərinə  çəkildi. Nalbənd 
Kərbəlayı Qurban da dükanını bağlayıb, «halva bazar»dan evə 
gəldi. Küçə qapısını yumruq ilə döyüb deyirdi: 
- Köpək oğlunun yerində elə bil tufan qopub! 
Və  bərk – bərk kürkə bürünürdü. Kərbəlayının arvadı 
Nənəxanım səsə qapının dalına gəlib soruşdu: 
- Kimsən? 
Kərbəlayı acıqlı səslə cavab verdi: 
- Hələ kimsən də deyir, axmağın qızı axmaq! Tez ol qapını 
aç, soyuq məni kəsdi!.. 
Nənəxanım qapını açıb, qayıtdı evə. Kərbəlayı Qurban da 
içəridə başmaqlarını  çıxardıb, sitildəyə – sitildəyə qaçıb, evin 
ortasındakı ocağın qırağında oturdu və başladı  əllərini  qayna-
yan pitinin buğunda qızdırmağa. Soyuq kişini elə vurmuşdu ki, 
heç oğlu  Şaqqulunun evdə olmadığını anlamırdı. Kərbəlayı  
Qurban əllərini qızdırıb, ayaqlarını da ocağın qırağına uzatdı və 
pitini iki qılçasının arasına aldı. Görünürdü ki, kərbəlayı bir 
balaca qızışmışdı; çünki isti vurduqca burnunun suyu dayan-
mırdı, kişini təngə gətirirdi. Axırda başını əyib, ocağın qırağına 
burnunu belə  bərk sildi ki, kül duman kimi qalxıb, 
Nənəxanımın başına töküldü. 
- A kişi, dəli olmamısan, nə qayırırsan? 
- Eh! Axmaq qızı axmaq! Məgər çöldən xəbərin yoxdur? 
Köpək oğlunun yerində elə bil tufan qopub! 
Bir azdan sonra Kərbəlayı  dəstəmazdan ötrü su istədi. 
Nənəxanım soyuğa baxmayıb, getdi həyətə quyudan su 
çəkməyə. Kərbəlayı Qurban bir az bikar qalıb, sonra başladı 
köynəyinin qoltuqlarındakı və ətəklərindəki cücülərdən daşıyıb 


 

ocağın qırağında qırmağa. Biçarə heyvanlar ocağın qırağında 
pərakəndə olub hər tərəfə qaçışırdılarsa da, yenə  kərbəlayının 
dırnağına rast gəlib, zəif canlarını ona qurban edirdilər. 
Nənəxanım suyu gətirib, aftafada küncə qoydu və palazları 
geri qatladı. Kərbəlayı durub küncdə dəstəmaz aldı və cəld na-
maz qılıb, arvada tapşırdı bozbaşı çəksin. Arvad dedi: 
- A kişi, bircə səbir elə, qoy oğlun da  gəlsin, bir yerdə ye-
yək, cümə axşamıdır, elə ölülərimizin də ruhu şad gedər. 
Nənəxanımın sözü kişinin ağlına batdı; sakit gəldi ocağın 
qırağında oturub, fikrə getdi və bir – iki dəqiqə  də başını 
tərpədib üzünü arvada çevirib, başladı: 
- Belə olmaz, gecənin yarısına kimi gəzməzlər, niyə 
demirsən oğul, vaxtında evə gəl?! 
- Niyə  gəlsin, a kişi? Evdə  nə var? Qoy cahıldır, gəzsin! 
Evə gətirib ev toyuğu qayırmayacaqsan ki? 
- Qandı da, qandı da! Axmaq qızı axmaq! Mən sənə 
demirəm ki, gətir ev toyuğu qayır. Deyirəm ki, gündüz bikar – 
bikar dükanlar qabağında gəzdiyi bəsdir: gündüz qumarx-
analarda küllənib, evin şeylərini aparıb uduzduğu kifayət elər. 
Barı gecə olanda xarabaya tez qayıtsın… 
- Uduzmağının sənə dəxli yoxdur! Sənin şeyini aparmır ki, 
öz atam evindən gətirdiyim şeylərdir. Özüm verirəm ki, aparıb 
nə eləyir eləsin, təki qəm yeyib, ürəyinə xal salmasın. Bircə 
ondan savayı kimim var: elə əkib biçdiyim odur dayna! Bu da 
məktəbə qoymaq oldu ki, başını böyüdəsən… 
- Heç bilirsən, Nənəxanım, mənim başıma nə  gətirdin? 
İstəmişəm məktəbə qoyam qaradan başı  çıxsın, demisən: vay, 
bircədir, oxuyar, ürəyi qısılar, ölər, - məktəbdən çıxarmışam. 
İstəmişəm sənətə qoyam ki, avara qalmasın, demisən ki, o 
neynir sənəti, cavan uşaqdı, qoy böyüsün. İndi də belə, 
Nənəxanım?  İndi də belə?.. Qoyarsan ki, mürtəd qızı mürtəd, 
oğlum mənim sözümə baxsın; onu eləmisən mənə düşmən!.. 
- Yaxşı eləmişəm! Bir də yaxşı eləmişəm, əlimin də içindən 
gəlib. Ağzını təmiz saxla! 
 

Kərbəlayı Qurban durub, «köpək qızının cavabına bax» 
deyə – deyə  Nənəxanımın başına bir neçə yumruq vurdu və 
istədi belinə  də bir iki təpik salsın, ayağı pitiyə ilişib bozbaşı 
ocağa tökdü. Bir dəqiqədə kül və tüstü otağı bürüdü… 
*** 
Sabah Kərbəlayı Qurban tezdən durub, namaz da qılmamış 
istədi bazara getsin, arvad onu tutub dedi: 
- A kişi, evdə çay, qənd yoxdur. Pul ver aldırım. 
Kərbəlayı arvadı geri itələyib, söyə – söyə evdən çıxdı. 
Nənəxanım bir az fikrə gedib, pəncərənin qabağına yeridi, - gün 
çıxıb ağacların başına şəfəq salmışdı; hava təmiz və çox soyuq 
idi. Bir də geri qayıtdı, əsnəyə – əsnəyə dalına bir çirkli və cırıq 
yorğan salıb oturdu. Ocağın halına baxdıqca gecəki işlər 
Nənəxanımın yadına düşürdü və  öz - özünə deyirdi:  
-  Şaqqulunun gəzməyinin üstə  mənim başıma çox iş 
gələcək… Bir yana da baxanda kişi pis demir: «Gəzən ayağa 
daş dəyər». Gərək yavaş – yavaş onun ipini çəkəm. Özünün də 
avara gəzdiyi bəsdir; gedim bir tanrı bəndəsinin qızını gətirim, 
bəlkə küçələrdən daşına. Onun başına cilov keçəndən sonra 
mən də rahat olaram; daha kişinin kötəyini yemərəm. Həmi də 
gəlini olmaq da elə bir yaxşı işdir. Dünya da ölüm – itim dün-
yasıdır; bəlkə azarladım, bəlkə başıma bir iş gəldi; onda mənə 
kim qulaq asar. Gəlinim olmasa, damın altında qalasıyam ki, 
qalasıyam!.. 
Bu halda qapı açılıb, Şaqqulu içəri girdi. Şaqqulu iyirmi üç 
yaşında bir oğlan idi. Uzun burnu soyuqdan qızarmışdı və xırda 
gözləri yorğun baxırdı. Nənəxanım oğlunu görəndə yerindən 
atılıb başladı: 
- Bıy, ay balam, haradasan? Niyə bikefsən, qurban olum? 
Şaqqulu evi görəndə mat qaldı: bir tərəfdə çirkli mütəkkələr 
tökülüb, bir tərəfdə palazlar qovzanmışdı  və ocağın ortasında 
piti dağılıb, bozbaşın ətləri külə tökülmüşdü. 
- Yenə yoxsa kişi ilə dava – dalaş eləmisiniz, ay nənə! Nə 
üstə oldu, de görüm. 


Yüklə 4,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə