Microsoft Word dissertasiya-b?zi qida m?hsul ekoloji t?hluk t?dqiqi docYüklə 0,58 Mb.

səhifə1/21
tarix26.03.2018
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

MAG STRATURA  MƏRKƏZ  

Ə

lyazması hüququnda 

 

 

HƏSƏNOVA VÜSALƏ RÜFƏT QIZI   (Magistrantın a.s.a.) 

 

“BƏZ  ƏRZAQ MƏHSULLARININ EKOLOJ  TƏHLÜKƏS ZL K GÖSTƏR C LƏR N N TƏDQ Q ” mövzusunda 

 

  

 

MAG STR  D SSERTAS YASI  

xtisasın şifri və adı:              “Metrologiya, standartlaşdırma və  

         sertifikasiya mühəndisliyi”  

xtisaslaşmanın şifri və adı:  060647 – “Metrologiya, standartlaşdırma və  

         sertifikasiya mühəndisliyi”  

 

 

Elmi rəhbər: 

Magistr proqramının rəhbəri: 

t.e.n., dos. Rəhimov Namiq Kərim oğlu 

t.e.n., dos.Rəhimov Namiq Kərim oğlu 

                   

 

Kafedra müdiri:   t.e.n., dos. Aslanov Zabit Yunus 

  

                               

 

  

 

BAKI – 2016 


MÜNDƏR CAT 

səh. 

Giriş ..............................................................................................................  3 

I. ƏDƏB YYAT  CMALI ..........................................................................  8 

I FƏSIL. 

Ekoloji təmiz qida məhsulları və onların qida 

zəhərlənmələri və qarşılıqlı əlaqəsi ....................................  8 

1.1. 


Ekoloji təmiz qida məhsulları ................................................  8 

1.2. 


Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin ekoloji aspektləri .........  11 

1.3.  


Qida məhsullarının ekoloji sertifikatlaşdırılması ..................  17 

1.4. 


Ə

rzaq xammalının və qida məhsullarının bioloji və kimyəvi 

təbiətli maddələrlə çirklənməsi .............................................  24 

1.5. 


Qida məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin 

idarəetmə sistemləri ...............................................................  30 

1.6. 

Yeyinti qatqıları və onların qida məhsulları istehsalında istifadəsinin elmi-nəzəri əsasları ...........................................  34 

 

  

II. EKSPER MENTAL H SSƏ .................................................................  45 

II FƏSIL.  Tədqiqatların materialları və metodları ............................  45 

2.1. 


Tədqiqat obyekti .....................................................................  45 

2.1.1. 


Tədqiqat metodları .................................................................  45 

2.2. 


Süd və kəsmik kimi qida məhsullarının fiziki-kimyəvi və 

mikrobioloji üsullarla tərkib və keyfiyyətinin tədqiqi ...........  46 

 

 

 III. NƏT CƏLƏR N MÜZAK RƏS  .......................................................  58 

III FƏSIL.  Ekoloji təmiz süd və süd məhsullarının keyfiyyətinin 

təmini yolları ........................................................................  58 

3.1. 


Kəsmiyin istehsal prosesi .......................................................  58 

3.2. 


Keyfiyyət sisteminin müəssisədə tədqiqinin alqoritmi ..........  62 

3.3. 


Böhranlı nəzarət nöqtələrinin monitorinq sistemi .................  66 

Nəticə və təkliflər ........................................................................................  68 

stifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı ..............................................................  69 

Xülasə ............................................................................................................   

Резюме


 ……………………………………………………………………..   

Summary …………………………………………………………………..   

 

  

 
Giriş 

 

Qidalanma əhalinin sağlamlığını təmin edən əsas amillərdən biridir. Düzgün 

qidalanma insanların normal inkişafını, sağlamlığının təmin olunmasını və insanın 

ə

traf  mühitə  alışmasına  şərait  yaradır.  Qidalanmada  ən  əsas  amil  qida  məhsulları istehsalında sağlam qidalanma konsepsiyasına müvafiq olaraq ölkəmizdə son illər 

yüksək  keyfiyyətli  qida  məhsulları  istehsalına  xüsusi  diqqət  verilməklə  istehsal 

olunan  məhsulların  keyfiyyəti  bütün  ölkələrdə  olduğu  kimi  dövlət  standartlaşma 

sisteminə  daxil  edilən  standartlara  uyğun  nizamlanır.  Bu  standartlar  qanun 

daxilində  xammal,  materiallara,  yarımfabrikatlara  və  hazır  məhsullara  göstərilən 

vahid texniki tələbləri müəyyənləşdirir. 

Müasir  dövrdə  istehsal  edilən  qida  məhsullarının  ekoloji  təhlükəsizliyiğ  də 

mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Müasir  dünya  okeanı  çoxsaylı  axarla  mövcud 

olmaqla  müxtəlif  yüksək  toksiki  kimyəvi  maddələr  və  neft  məhsullarla  zəngin 

olub, fitoplanktonları məhv etməklə planetimizdə oksigenin miqdarının azalmasına 

gətirib  çıxarır.  Bu  isə  öz  növbəsində  flora  və  faunanın,  meşələrin,  çayların,  yaşıl 

örtüyün çirklənməsinə və ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olur. 

Atmosferin  sənaye  tullantıları  ilə  çirklənməsi  turşulu  yağışların  yağmasına, 

kənd  təsərrüfatı  kulturalarının  məhsuldarlığının  aşağı  düşməsinə  səbəb  olmaqla 

ə

rzaq  xammalının  mineral  gübrələrin  istifadə  edilməsi  hesabına  yüksək  toksiki suda həll olan metal üzvi birləşmələri, o cümlədən ağır metallar bütövlükdə bir çox 

hallarda bitkilərin məhv olmasına gətirib çıxarır. 

Kənd təsərrüfatı  istehsalında hər  yerdə  uzun  müddət  ərzində pestisidlərin və 

mineral  gübrələrin,  xüsusilə  tərkibində  azotlu  maddələrin  olması  litosferanı, 

hidrosfera və atmosferi ərzaq xammalını və qida məhsullarını isə ksenobiotiklərlə, 

superekototoksikantlarla çirkləndirir. Su kəmərindəki su qida məhsullarının böyük 

bir hissəsinin başlıca inqrediyenti olması məhsullarda yad cins kimyəvi maddələrlə 

zənginləşməsinə gətirib çıxarır. 

Çirklənmiş  qida  məhsullarının  istifadə  edilməsi  nəticəsində  insan 

orqanizminin  bioloji  immun  müdafiəsi  zəifləməklə  insanın  sağlamlığına  mənfi 
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə