Microsoft Word Dissertasiya-Mirkamal 2 Alizade Mirkamal docxYüklə 0,76 Mb.

səhifə1/32
tarix17.09.2018
ölçüsü0,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


 

AZƏRBAYCAN  RESPUBL KASI  TƏHS L  NAZ RL Y

 

 

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT   QT SAD  UN VERS TET 

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ

 

 

Əlyazması hüququnda 

 

  

 

Mir Kamal Əli-zadə Qabil oğlu  

 

 “Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun 

stimullaşdırılması yolları” mövzusunda 

 

 

  

MAG STR D SSERTASIYASI

 

  

 

  

xtisasın şifri vəadı 

060401 Dünya iqtisadiyyatı

 

 

 xtisaslaşma

 

 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

  

 

  

Elmi rəhbər:

 

Magistr proqramının rəhbəri:

 

 

i.e.d., prof. Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu            i.ü.f.d., dos. Cəmilov Məhəmməd                                                                                                             Rüstəm oğlu 

 

  

 

Kafedra müdiri i.e.d., prof. Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu

 

 

  

 

BAKI - 2015

  

MÜNDƏR CAT  

 

Giriş.................................................................................................................................3 

Fəsil 1. Müasir dünya iqtisadiyyatında investisiya axınları və investisiya 

qoyuluşlarının stimulaşdırılmasının nəzəri-metodoloji əsasları 

1.1.


  nvestisiyaların milli iqtisadiyyatın inkişafında yeri və rolu.........................7 

1.2.


  Qlobal investisiya axınlarının müasir meyilləri............................................15 

1.3.


  nvestisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması prosesi: metodları və 

dünyatəcrübəsi.............................................................................................30 Fəsil 2. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun investisiya obyekti kimi inkişafının 

müasir vəziyyəti 

2.1. Qeyri-neft sektorunun əsas sahələri və onların müasir inkişaf 

xüsusiyyətləri................................................................................................42 

2.2. Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşlarının kompleks tədqiqi................55 Fəsil 3. Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun 

stimullaşdırılması strategiyası 

3.1.Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri və investisiya qoyuluşunun 

stimullaşdıfrılması strategiyasının əsas hədəfləri..........................................68 

3.2. Qeyri-neft sektorunda investisiya mühitinin əlverişliyi və onun yüksəldilməsi 

yolları......................................................................................77 

3.3. Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.........................................85 

 

Nəticə və təkliflər...........................................................................................................91 stifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı................................................................................97 

Резюме


/Resume.............................................................................................................98 

 

 

 


 

G R Ş Mövzunun aktuallığı. Hazırdadünya iqtisadiyyatı qeyri-müəyyənliklərin artması, zəif 

iqtisadi artım, məzənnələrin qeyri-sabitliyi, enerji qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi, dünya 

maliyyə sistemində struktur çatışmamazlıqları, investorlar üçün həlledici olan makroiqtisadi 

mühitin pisləşməsi, ciddi siyasi qeyri-müəyyənlik və s. ilə səciyyəvi olmuşdur.  Təbiidir ki, 

bu proseslərin neqativ təsirləri dünyanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatından 

da  yan  keçməmişdir.  Son  dövrlərdə  dünya  bazarlarında  neft  qiymətlərinin  4  dəfədən  çox 

aşağı  düşməsi  ixracının  əsas  hissəsini  neft  və  neft  məhsulları  təşkil  edən  Azərbaycanda  

valyuta daxilolmalarının xeyli azalmasına, bir il ərzində ölkənin milli valyutasının təqribən 

98,0  faiz  devalvasiyasına,  dövlət  büdcəsinin  gəlirlərinin  azalmasına  və  s.  səbəb  olmuşdur. 

Belə bir şəraitdə yeni çağırışlara cavab olaraq keçid dövrünü artıq başa çatdırmış Azərbaycan 

Respublikasının  qarşısında  dayanan  strateji  vəzifələrdən  biri  neftdən  asılılığın  minimuma 

endirilməsi,  daha  şaxələndirilmiş,  yüksək  rəqabət  qabiliyyətliliyə,  məhsuldarlığa  və 

səmərəliliyə  malik  ixrac  yönümlü  iqtisadiyyata  transformasiyanın  sürətləndirilməsindən 

ibarətdir.Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, elm tutumlu iqtisadiyyatın 

formalaşdırılması, makroiqtisadi  sabitliyin qorunması, biznes və investisiya  mühitinin daha 

da  yaxşılaşdırılması,  özəl  sektorun  dəstəklənməsi,  qabaqcıl  texnologiyaların  və  təcrübənin 

tətbiqi, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təşviqini nəzərdə 

tutur. 


Göründüyü kimi, dünyada iqtisadiyyatında formalaşmış şəraitin özü də Azərbaycanın 

dövlətimizin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqaməti kimi qeyri-neft sektorunun daha sürətlə və 

təxirə  salmadan  inkişaf  etdirilməsini  tələb  edirvə  aktuallığını  artırır.Şübhəsizdir  ki, 

Azərbaycanın  gələcək  iqtisadi  tərəqqisi,  xüsusən  də  qeyri-neft  sektorunun  inkişafı   özəl 

bölmənin fəaliyyətindən və investisiya fəallığından çox asılıdır. 

 

Dünyanın  bütün  ölkələrində  investisiya  qoyuluşu  iqtisadi  inkişafın  təmin  edilməsində ə

sas amillərdən biridir. Bu baxımdan, müasir dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətində investisiya 

siyasəti prioritet istiqamətə çevrilib. Keçən əsrin 60-сı illərində ABŞ, Yaponiya, Almaniya, 

Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrin iqtisadi inkişafının əsasını investisiya  fəallığı təşkil 
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə