Microsoft Word elilliyin-ve-usaqlarin-saglamliq-imkanlari-mehdudlugunun-qarsisinin-alinmasi-elillerin-ve-saglamliq-imkanlariYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix26.03.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#34295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, 

əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi 

haqqında

[1]

 

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

[2]

 

 

 

Bu  Qanun  Azərbaycan  Respublikasında  əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqlar barəsində  dövlət  siyasətini  müəyyən  edir, əlilliyi  və  uşaqların  sağlamlıq  imkanları 

məhdudluğunu  doğuran  səbəblərin  aradan  qaldırmasına,  əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları 

məhdud  uşaqlar  reabilitasiyasına,  ictimai  həyatın  bütün sahələrində  iştirak  etmək  üçün 

əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlarbütün  başqa  vətəndaşlarla  bərabər  imkanlar 

almasına,  öz  fərdi  qabiliyyətlərinə  və  maraqlarına  müvafiq  surətdə  dolğun  həyat  sürməsinə 

kömək göstərən lazımi şəraitin yaradılmasına təminat verir.

 

[3]

 

 

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

 

 

Maddə  1. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların hüquqi  vəziyyətinin əsasları

 

 

 

Azərbaycan  Respublikasında  əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar BMT  Baş Məclisinin  qəbul  etdiyi  əlillərin  hüquq  bəyannaməsində,  Azərbaycan  Respublikasının 

Konstitusiyasında, bu Qanunda və başqa qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş bütün sosial-

iqtisadi, siyasi, şəxsi hüquq və azadlıqlara malikdirlər.

 

Əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar barəsində  ayrı-seçkilik  qadağandır  və qanunla təqib edilir.

 

[4]

 

 

 

Maddə 2. Əsas anlayışlar 

 

 

Əlil –  anadangəlmə,  xəstəlikdən  və  ya  xəsarətdən  doğan  əqli  və  ya  fiziki  qüsurlar 

nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxsdir.

 

Sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  uşaq —  orqanizmin  ümumi  inkişafının 

pozulmasına  səbəb  olan  müxtəlif  əqli,  ruhi,  fiziki  qüsurlar  və  xəstəliklər  nəticəsində  həyat 

fəaliyyəti  məhdudlaşan,  sosial  yardıma  və  müdafiəyə ehtiyacı  olan  uşaqdır  (bundan  sonra — 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaq (18 yaşınadək şəxs).

 

Şəxsin  həyat  fəaliyyətinin  məhdudlaşması  əlilin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın özünəxidmət, hərəkət, səmtlənmək, ünsiyyət, öz davranışına nəzarət, habelə təhsil almaq, əmək 

fəaliyyəti  ilə  məşğul  olmaq  qabiliyyətini  və  ya  imkanlarını  tamamilə,  yaxud  qismən 

itirilməsində təzahür edir.

 

Əlilliyin, uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması – əlilliyin, 

uşaqların  sağlamlıq  imkanları  məhdudluğunun  baş  verməsi  və  ağırlaşması  hallarına  qarşı 

yönəldilmiş tibbi, ekoloji, gigiyenik, texniki təhlükəsizlik, idman və digər tədbirlər sistemidir.

 

Əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  reabilitasiyası  – orqanizmin 

funksiyasının davamlı pozulması nəticəsində baş verən həyat fəaliyyətinin məhdudlaşmasının 

aradan  qaldırılmasına,  yaxud  kompensasiyasına  yönəldilmiş  tibbi,  psixoloji,  pedaqoji,  idman, 

sosial-iqtisadi  və  digər  tədbirlər  sistemidir.  Reabilitasiyanın  başlıca  məqsədi  əlillərin  və 

sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  sosial  adaptasiyası  və  sosial  statusunun  reabilitasiya 

olunmasıdır.

 Tibbi reabilitasiya – orqanizmdə anadangəlmə, yaxud sonradan baş verən xəstəlik və ya 

zədələr  nəticəsində  pozulmuş  funksional  qabiliyyətlərin  tibbi  və  digər  metodlara 

reabilitasiyasına və kompensasiyasına yönəldilmiş tədbirlər sistemidir.

 

Peşə-əmək  reabilitasiyası –  əlilin  əvvəlki,  yaxud  yeni  peşədə  əmək  qabiliyyətinin 

qaytarılması  məqsədi  ilə  zəifləmiş,  yaxud  itirilmiş  funksiyasının  reabilitasiyasına,  peşə 

seçilməsinə,  işə  düzəldilməsinə  və  ya  onun  yeni  peşəyə  uyğunlaşdırılmasına  yönəldilmiş 

tədbirlər sistemidir.

 

Sosial  reabilitasiya –  əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  həyat 

səviyyəsinin  yaxşılaşdırılmasını,  onlara  cəmiyyətin  həyatında  iştirak  etmək  üçün  digər 

vətəndaşlarla bərabər imkanlar yaradılmasını təmin edən tədbirlər sistemidir.

 

Əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  sosial  müdafiəsi  – əlillərin  və 

sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  həyat  fəaliyyətinin  məhdudlaşdırılmasının  aradan 

qaldırılmasını,  kompensasiya  edilməsini,  cəmiyyətin  həyatında  onlara  digər  vətəndaşlarla 

bərabər  imkanlar  yaradılmasını  nəzərdə  tutan  iqtisadi,  sosial  və  hüquqi  dövlət  təminatları 

sistemidir.

 [5]

 

 

 

Maddə 3. Tibbi-sosial ekspertiza [6]

 

 

 

Tibbi-sosial ekspertiza orqanizmin funksiyalarının davamlı pozulmaları nəticəsində həyat fəaliyyətinin  məhdudlaşdırılmasının  qiymətləndirilməsi  əsasında  vətəndaşın  sosial  müdafiə 

tədbirlərinə olan ehtiyaclarının müəyyən edilməsidir.

 

Tibbi-sosial  ekspertiza  müayinə  olunan  şəxsin  klinik,  funksional,  sosial,  məişət,  peşə, əmək,  psixoloji  imkanlarının  kompleks qiymətləndirilməsi  yolu  ilə  əlillik,  uşaqların  sağlamlıq 

imkanlarının məhdudluğu meyarlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

 

Tibbi-sosial ekspertiza tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. 

Tibbi-sosial  ekspert  komissiyaları  haqqında  və  əlilliyin,  uşaqların  sağlamlıq  imkanları 

məhdudluğunun  müəyyən  olunması  meyarlarına  dair  əsasnamələr  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 

[7]

 

 

 

Maddə 3-1. Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya 

 

 Uşaqlarda  fiziki  çatışmazlıqların,  əqli  və  (və  ya)  psixi  ləngimələrin  diaqnostikasının 

aparılmasını,  bunun  əsasında  onların  xüsusi  təhsilə  cəlb  olunması  barədə  qərar  qəbul 

edilməsini,  valideynlərinə  və  ya  digər  qanuni  nümayəndələrinə  müvafiq  məsləhətlər 

verilməsini,  mübahisəli  məsələlərə  baxılmasını  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 

yaradılan və daimi fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya həyata keçirir.

 

Sağlamlıq  imkanları  məhdud  şəxslərin  valideynlərinin  və  ya  digər  qanuni nümayəndələrinin  psixoloji-tibbi-pedaqoji  komissiya  tərəfindən  aparılan  müayinədə  və 

müayinə nəticələrinin müzakirəsində iştirak etmək hüquqları vardır.

 

[8]

 

 

 

Maddə  4. Əlilliklə və  uşaqların  sağlamlıq  imkanları  məhdudluğu  ilə bağlı  tələbatın müəyyənləşdirilməsi 

[9]

 

 

 

Əlilliklə və uşaqların 

sağlamlıq 

imkanları 

məhdudluğu 

ilə bağlı 

tələbatın 

müəyyənləşdirilməsi  qaydası  və  şərtləri tibbi-sosial  ekspert  komissiyasının rəyinə  əsasən  və 

əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın peşə  və  məişət  fəaliyyəti,  təhsil  alma qabiliyyəti 

nəzərə  alınmaqla  təyin  edilir.  Əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın zəruri  sosial 

müdafiəsinin  növləri  və  həcmləri  tibbi,  sosial-əməkreabilitasiyasına və  uyğunlaşmasına  dair 

fərdi proqram şəklində təqdim olunur.

 

[10]

 
Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə