Microsoft Word içindekiler docYüklə 5,27 Kb.

səhifə1/110
tarix28.08.2018
ölçüsü5,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110


 
 
ISSN: 1301-2045 
 
 
 
EGE ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ 
Journal of Turkish World Studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cilt/
Volume
: VII                                                                                  Sayı/
Issue
: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaz / 
Summer
 - 2007 
 
Bornova - İZMİR 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 
10/01/2008 tarih ve 1/1 no’lu 
kararı ile basılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baskı  : Ege Üniversitesi Basımevi 
  Bornova- İZMİR 
 
  Telefon: 0.232.3881022 
  E-posta: bsmmd@rektorluk.ege.edu.tr 
 
 
 


 
 
 
TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ 
Journal of Turkish World Studies 
 
SAHİBİ-SORUMLU MÜDÜR / Owner 
Ege Üniversitesi 
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü adına  
Enstitü Müdürü 
 
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN 
 
 
 
 
EDİTÖR / Editor 
 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
 
 
 
YAZI İŞLERİ / Editorial Secretary 
 
Dr. Özgür AY 
 
 
 
 
YAZIŞMA ADRESİ / Correspondence 
Ege Üniversitesi 
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
35100 Bornova – İZMİR 
 
Telefon  / telephone : 0.232.3880110 / 2958 
Belgegeçer / fax        : 0.232.3427496 
Elmek / e-mail          : egetdid@gmail.com 
 
 
Dizgi / CompositionDr. Özgür AY 
 
Baskı / Print: Ege Üniversitesi Basımevi 
                       Bornova - İZMİR 
 
Bornova – İZMİR 
2007 
 
 
YAYIN KURULU 
Editorial Board 
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
Prof. Dr. Alimcan İNAYET 
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ 
Doç. Dr. Turan GÖKÇE 
Doç. Dr. Yüksel SAYAN 
Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN 
Yrd. Doç. Dr. Ali EROL 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN 
Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN 
 
 
 
 
BU SAYININ 
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 
Advisory Board 
 
Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU (Ege Üniv.) 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniv.) 
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniv.) 
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniv.) 
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniv.) 
Prof. Dr. O. Fikri SERTKAYA (İstanbul Üniv.) 
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Ege Üniv.) 
Prof. Dr. Kemal YÜCE (Çanakkale Üniv.) 
Doç. Dr. Erdoğan BOZ (Afyon Kocatepe Üniv.) 
Doç. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Dokuz Eylül Üniv.) 
Doç. Dr. Turan GÖKÇE (Ege Üniv.) 
Doç. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniv.) 
Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN (Ege Üniv.) 
Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN (Ege Üniv.) 
Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Üniv.) 
Yrd. Doç. Dr. Ali EROL (Ege Üniv.) 
Dr. Özgür AY (Uşak Üniv.) 
 
 
E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 
 
 
DERGİMİZİN YURT DIŞI HABERLEŞME  ÜYELERİ 
ABD - Uli Şamiloğlu; ALMANYA - Mark Kirchner; ALTAY - Napir Bailkan; AZERBAYCAN - Kemal Abdullayev; 
BULGARİSTAN - Cengiz Hakov; ÇİN-Turup Barat; FİNLANDİYA - Okan Daher; FRANSA - Remy Dor; GÜRCİSTAN 
- Elisabet Bjalava; HAKASYA - Viktor Yakovleviç Butanayev; HOLLANDA - F. De Jong; IRAK - Çoban Hıdır Uluhan; 
İNGİLTERE - Arthur Hatto; İRAN - Cevat Heyet; JAPONYA - Tadashi Suzuki; KAZAKİSTAN - Seyit Kaskabasov; 
KIBRIS - Mahmut İslamoğlu; KIRGIZİSTAN - Abdıldacan Akmataliyev; MACARİSTAN - Georgy Hazai; 
MAKEDONYA - Oktay Ahmed; MOLDOVA - Lubov Çimpoeş; ÖZBEKİSTAN - Töre Mirzayev; ROMANYA - Tahsin 
Cemil; RUSYA - Dimitry Vasilyev; TATARİSTAN – Mirfatih Zekiyev; TÜRKMENİSTAN - Gurbandurdu Geldiyev; 
UKRAYNA - İsmet Zat; ÜSKÜP - Sevim Piličkova; YUNANİSTAN – Mücahit Mümin 


 
İÇİNDEKİLER / CONTENTS 
 
 
MAKALELER 
Erdoğan ALTINKAYNAK, Cengiznâme Hakkında Bazı Değerlendirmeler / 
Some Evaluations on Genghisname………………………………………  1-20 
Биктагирова  Зубайда  Альбертовна,  Образ  Ребенка  В  Английской  И 
Турецкой  Паремиологии  (На  Материале  Пословиц  С 
Семантическим  Компонентом  Родства) / İngiliz ve Türk 
Paremiyolojisinde Çocuk Tipi (Akrabalık  İçerikli Atasözleri 
Materyalinde)……………………………………………………… 
21-26 
Celal DEMİR, Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve 
Bir Tasnif Denemesi / The Problem of Adjective  in Turkish: An 
Attempt of Classification…………………………………………………...  27-54 
Muvaffak DURANLI, Modern Saha Türk Şiirinin Kurucusu A. E. 
Kulakovskiy ve Onun Eleştirel Eseri “Nehrin Hediyeleri” / A. E. 
Kulakovskij, The Founder of Modern Sakha Poetry and His Critical 
Product is "Gifts of The River"……………………………………………  55-65 
Minahanım ESEDLİ, Ahund Yusif Ziya Talibzadenin Türkiyedeki Dini, 
Siyasi ve Herbi Fealiyyetleri (1906-1918) / Religious, Political and 
Military Activity of Akhund Yusif Ziya Talibzade in Turkey (1906-
1918)………………………………………………………………………….  67-78 
Adem ÖGER, Uygur Efsanelerinde Lokman Hekim / “Lokman Hekim” in 
Uighur Turks………………………………………………………………..  79-95 
Sadettin ÖZÇELİK, Dede Korkut Metinleri Üzerinde Yeni Düzeltmeler (2) / 
The New Corrections On Dede Korkut Manuscripties………………..  97-109 
Jale ÖZTÜRK, Dilimizde -mAyA (–mAğA) Başlamak Yapısında Bir Birleşik 
Fiilden Söz Edilebilir mi? / Can a Compound Verb in the Stucture 
of “-mAyA (–mAğA) Başlamak” be Mentioned in Our Language?....  111-120 
Döölötbek SAPARALİYEV (Aktaran: Ulanbek ALİMOV), 
Tarihî 
Kaynaklarda  Şabdan Baatır Cantay Oğlu’nun Devlet 
Faaliyetleri / Şabdan Baatır Cantay Oğlu’s Governmental 
Activities in the Historical Documents………………………………….  121-128 
Nesrin SİS, Türkmen Türkçesinde Bağlama Edatlarıyla Kurulan Cümleler / 
Sentences Constructed with Conjunctive Prepositions in Turkmen 
Turkish……………………………………………………………………….  129-136 
Mübariz SÜLEYMANLI,  İslamin Elm və  Mədəniyyət Dini Kimi Şərhində 
Əhməd Ağaoğlunun Mövqeyi / Ahmed Agayev’s Position in the 
Explanation of Islam Religion of Science and Culture………………..  137-141 
Suat ÜNLÜ,  İlk Türkçe Kur’an Tercümelerinde Geçen Bazı Özel Adlar 
Üzerine / On Some Specific Names Mentioned in the First Quran 
Translations…………………………………………………………………  143-182 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə