Microsoft Word Insan huquqlari II kitab docYüklə 2,86 Kb.

səhifə1/56
tarix02.12.2017
ölçüsü2,86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56 
İ
nsan hüquqları və fəlsəfə seriyasından 
 
ELŞƏN MİSİR OĞLU NƏSİBOV 
 
 
 
 
 
 
“İnsan hüquqları” anlayışının  
dərk olunmasında fəlsəfi–məntiqi  
(formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) 
metodlar 
 
 
 
Dərketmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları 
 
 
II KİTAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı -2014 
 
  
Elmi redaktoru:  
Turab Qurbanov 
siyasi elmlər doktoru 
 
Rəyçiləri:  
 
Aygün Əsgərzadə 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
 
Zamiq Aslanov 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru  
  
E.M. 
Nəsibov. 
“İnsan 
hüquqları” 
anlayışının 
dərk 
olunmasında fəlsəfi–məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik 
məntiq)  metodlar.  Dərketmənin  ontoloji  və  qnoseoloji  əsasları.  II 
kitab. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı- 2014, 184 səh.  
 
Kitabda  bir  fəlsəfi-elmi  obyekt  kimi  “insan  hüquqları”  anlayışının 
fəlsəfi-məntiqi  metodlarla  dərk  olunmasının  bəzi  aspektləri  öz  əksini  tapır. 
İnsan  hüquqları  anlayışının  tərkib  və  bütöv  halda  öyrənilməsinin  əsasları 
müəyyən olunur. İnsan hüquqları anlayışına ontoloji və qnoseoloji nöqteyi-
nəzərdən  izahlar  verilir,  hər  iki  aspektdə  ümumiləşdirilmələr  aparılır.  Belə 
qərara  gəlinir  ki,  insan  özü  təbii  bir  varlıqdır.  Onun  hüquqları  da  ontoloji 
əsaslara,  yəni  təbii  əsaslara  malikdir.  Eyni  zamanda  insan  hüquqları 
qnoseoloji  baxımdan  da  dərk  olunur.  Belə  ki,  qərara  gəlinir  ki,  insan 
hüquqları nəzəri fikirlərdən ibarətdir, bu fikirlər epistemoloji (kifayət qədər 
əsaslandırılmış  həqiqi,  faktiki  elmi  biliklər  (gerçək  biliklər)  nöqteyi-
nəzərdən) olaraq, sistemli əsaslarla təhlil olunur. İnsan hüquqları anlayışının 
dialektik vəhdətdə dərk olunması haqqında bəzi fikirlər yer alır.  
Həmçinin  kitabda  insan  hüquqlarının  fəlsəfi  kateqoriyalarla  dərk 
olunmasının  da  əsasları  öz  əksini  tapır.  Burada  fəlsəfi  kateqoriyalar 
hüquqların  sistemli  olaraq  inkişafının  dərk  olunmasını  meydana  gətirir. 
Əlavələr  hissəsində obyektlərin predmet kimi öyrənilməsində istifadə edilə 
biləcək elmi-metodoloji aspektlər izah olunur.  
Kitabda  əksini  tapan  fikirlər  hüquq  fəlsəfəsinin  tərkib  hissəsi 
olduğundan,  əsər  hüquqşünaslar,  fəlsəfə  ilə  maraqlananlar,  siyasətşünaslar 
və humanitar elmin digər sahələri üzrə araşdırma aparanlar üçün faydalı ola 
bilər.  
 
ISBN 978-9952-809-86-2 
2014
-
N098
42
-
4804000000
 qrifli nəşr  
 © Nəsibov E.M., 2014 
  
MÜNDƏRİCAT:  
 
GİRİŞ ........................................................................................... 4  
“İnsan hüquqları” anlayışının dərk olunmasında məntiqi 
metodlar....................................................................................... 25 
Təbiət, fövqəltəbiət, insan və hüquq haqqında bəzi  
mühakimələr ............................................................................... 27 
Hüququn ontoloji əsaslarla dərk olunması .............................. 75  
Hüququn qnoseoloji əsaslarla dərk olunması .......................... 80  
Hüququn dialektikası ................................................................. 83 
Obyektivlik və subyektivliyin zamanı (əqli nəticələrə  
gəlmək kontekstində) .................................................................. 90  
Obyektiv və subyektiv hüququn vəhdəti və zaman anlayışı ... 94  
Formal məntiq və hüququn dərk olunması  
(sillogizmlər yolu ilə) .................................................................. 99 
Dialektik məntiqin əsasları və mürəkkəb məzmunlu  
hüquq ........................................................................................... 102 
Dialektik təfəkkürün inkişaf əsasları və hüququn  
inkişafı ......................................................................................... 103  
İ
nsan hüquqları anlayışının dərk olunmasında dialektik 
məntiqin əhəmiyyəti ................................................................... 106 
İ
nsan hüquqlarının fəlsəfi kateqoriyalarla dərk olunması ..... 108  
İ
nsan hüquqlarının dərk olunması məsələsində zaman 
kateqoriyası ................................................................................. 112 
İ
nsan hüquqlarının məkan kateqoriyası ilə dərk olunması  
İ
nsan hüquqlarının tək, cəm, xüsusi və ümumi  
kateqoriyalarla dərk olunması .................................................. 115 
İ
nsan hüquqları anlayışının tərkib və bütöv kateqoriyası  
ilə dərk olunmasının əsasları ..................................................... 121  
Insan hüquqlarının mürəkkəb məzmununun dərk  
olunması və sinergetika .............................................................. 123  
“Dövlət siyasəti” və “insan hüquqları” anlayışlarının  
vəhdət təşkil edən fəlsəfi məzmunları ....................................... 127  
Qrafiklər bölməsi ........................................................................ 136 
NƏTİCƏ ...................................................................................... 146 
Ə
LAVƏ: Elmi -tədqiqatın metodoloji əsasları ........................ 150  
Qrafiklər bölməsi ........................................................................ 171 
İ
STİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ VƏ ƏDƏBİYYAT ............. 182  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə