Microsoft Word ki telimati newYüklə 0,63 Mb.

səhifə1/22
tarix20.09.2018
ölçüsü0,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


KREDİT İTTİFAQLARINA KREDİT VERİLMƏSİNƏ DAİR 

KREDİT TƏLİMATI 

İCRAÇI KREDİT AGENTLİYİ 

Səhifə: 

1

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

KREDIT İTTIFAQLARINA KREDIT VERILMƏSINƏ 

DAİR 

KREDIT TƏLIMATI

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Bakı - Yanvar 2008  

 

  

 

  

 

  

 

  

 KREDİT İTTİFAQLARINA KREDİT VERİLMƏSİNƏ DAİR 

KREDİT TƏLİMATI 

İCRAÇI KREDİT AGENTLİYİ 

Səhifə: 

2

 

 

 

  

İxtisarlar 

 

İH  

 

  

İdarə Heyəti 

KK 

 

  

 

Kredit Komitəsi KX 

 

  

  

Kredit Xətti  

 

  

 

Kİ  

 

  

Kredit İttifaqı 

ÜY                                                      Ümumi Yığıncaq 

AH 


 

 

  

Azərbaycan Hökuməti 

İKA 

 

  

 

İcraçı Kredit Agentliyi AMB   

 

  

Azərbaycan Milli Bankı  

M/Z                                                     Mənfəət və Zərər Hesabatı 

RN 


 

 

  

Regional Nömayəndəlik 

MŞ                                                      Müşahidə Şurası KREDİT İTTİFAQLARINA KREDİT VERİLMƏSİNƏ DAİR 

KREDİT TƏLİMATI 

İCRAÇI KREDİT AGENTLİYİ 

Səhifə: 

3

 

 

Mündəricat  1. 

GIRIŞ ................................................................................................................................................ 7 

1.1 

T

ƏRIFLƏR

 ................................................................................................................................. 7 

1.1.İcraçı Kredit Agentliyi ............................................................................................................... 7 

1.1.2.Kredit ittifaqı anlayışı ............................................................................................................. 7 

1.1.3.Sub Borclular ........................................................................................................................... 7 

1.1.4.Sub kredit ................................................................................................................................. 7 

1.1.5.Kİ-nin Dayanıqlılığı ................................................................................................................ 7 

1.1.6.Prudensial normalar................................................................................................................. 7 

1.1.7.İKA tərəfindən yaradılmış normalar ...................................................................................... 7 

1.1.8.Kredit İttifaqları haqqında Qanun .......................................................................................... 8 

1.1.9.Ümumi gəlir ............................................................................................................................. 8 1.2 

T

ƏLIMATIN TƏRKIB HISSƏLƏRI

 .............................................................................................. 8 

1.3 

T

ƏLIMATIN MƏQSƏDLƏRI

 ....................................................................................................... 8 

1.3.1.Təlimatın istifadəçiləri ............................................................................................................ 8 

1.3.2.Təlimatda dəyişikliklər ........................................................................................................... 8 

2. 

KREDIT İTTIFAQLARINA BORCVERMƏ ÜZRƏ İKA-NIN KREDIT SIYASƏTI ...... 9 

2.1 

Kİ-

LƏRIN 

İKA-

DAN KREDIT ALMAQ ÜÇÜN MÜVAFIQLIK MEYARLARI

 ............................... 9 

2.1.1Hüquqi Meyarlar ...................................................................................................................... 9 

2.1.2AMB-nin müəyyən etdiyi prudensial normalar ...................................................................... 9 

2.1.3Kredit almaq üçün İKA-nın əlavə meyarları .......................................................................... 9 2.2 

Kİ-

YƏ KREDIT VERILMƏSI ÜZRƏ ƏSAS ŞƏRTLƏR

 .................................................................. 9 

2.2.1.Kreditin təyinatı ....................................................................................................................... 9 

2.2.2.Məbləğ və valyuta ................................................................................................................. 10 

2.2.3.Müddət ................................................................................................................................... 10 

2.2.4.Faiz məzənnəsi ...................................................................................................................... 10 

2.2.5.Cərimələr................................................................................................................................ 11 

2.2.6.Kreditin təminatı .................................................................................................................... 11 

2.2.7Kredit təminatının növü ......................................................................................................... 11 

2.2.7.1Girovun  qiymətləndirilməsi ............................................................................................... 11

 

        2.2.7.2     Girovun sığortası........................................................................................................11         2.2.7.3     Girovdan azad edilmə.................................................................................................11  

2.3 

K

REDITIN QAYTARILMAMASI

 ............................................................................................... 11 

2.4 

İKA-

NIN 

Kİ-

YƏ KREDIT VERMƏSINƏ DAIR QOVLUQLARIN SAXLANMASI

......................... 12 

2.5 

Kİ-

YƏ KREDIT VERILMƏSI PROSESINDƏ 

İKA

 ÜZRƏ IMZALAMA HÜQUQLARI

 .................. 12 

3. 

Kİ-LƏRIN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ...................................................................................... 13 

4. 

RISKIN IDARƏ OLUNMASI .................................................................................................... 16 

4.1 

L

AYIHƏ RISKI

 ......................................................................................................................... 16 

4.2 

B

AZAR VƏ KOMMERSIYA RISKI

 ............................................................................................. 16 

4.3 

İ

STEHSAL VƏ TƏCHIZAT RISKI

 .............................................................................................. 16 

4.4 

İ

DARƏETMƏ RISKI

 .................................................................................................................. 16 

4.5 

M

ALIYYƏ RISKI

 ...................................................................................................................... 16 

4.6 

K

REDIT RISKI

 ......................................................................................................................... 16 

4.7 

K

REDIT SƏNƏDLƏRI TƏHLIL OLUNARKƏN XÜSUSI DIQQƏT VERILƏCƏK ASPEKTLƏR

: .... 17 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə