Microsoft Word Market strat v?r?qab?tli movqel?sdirm?docYüklə 7,84 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/345
tarix14.12.2017
ölçüsü7,84 Mb.
#15684
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   345


                                                                    Qrem Huley, Con Sonders, Naycel Pirsi  MARKET NQ STRATEG YASI  

VƏ RƏQABƏTL  

MÖVQELƏŞD RMƏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QREM HULEY 

CON SONDERS 

NAYCEL P RS  


Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə 

1

MARKET NQ STRATEG YASI  

VƏ  RƏQABƏTL   

 MÖVQELƏŞD RMƏ 

 

QREM HULEY 

Aston Biznes Məktəbi 

Aston Universiteti 

 

CON SONDERS 

Aston Biznes Məktəbi 

Aston Universiteti 

 

 

NAYCEL P RS  

Uorvik Biznes Məktəbi 

Uorvik Universiteti 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                    Qrem Huley, Con Sonders, Naycel Pirsi  UОТ 339.138 

К

BТ 65.050 

      H 90 

 

Китабы  рus  dilindən  Azərbaycan  Dövlət qtisad 

Universitetinin  “Marketinq”  kafedrasının  мцдири  и.е.н., 

дос. Иманов Телман Иман оьлу вя  кафедранын мцяллими  

Kərimli Xalid Sabir oğlu tərcümə etmişляр. 

 

Тяржцмянин елми редактору:  и.е.н., дос. Т.И.Иманов  

 

  Huley Qrem, Sonders Con, Pirsi Naycel 

Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə /  

Rus  dilindən  tərcümə  -  Бакы:  «Игтисад  Университети» 

няшриййаты, 2008 

 

 

  

 

SBN 0-273-65516-7 (ing.)  

 

SBN 966-8644-16-6 (рус)  

Bu  kitab  –  bazar  şəraitində  üstünlük  əldə  etmək  və  onu  saxlamaqdan 

bəhs  edən  strateji  marketinqə  həsr  edilmiş  ən  müasir  nəşrdir.  Burada 

ə

sas diqqət marketinq strategiyasının müəyyən edilməsinin iki mərkəzi məsələsinə  yönəldilir  –  məqsəd  bazarlarının  seçilməsi    və  rəqabətli 

üstünlüyün  yaradılması.  Kitabda  xidmətin  keyfiyyəti  və  əlaqələr 

marketinqi,  şəbəkə  və  birliklər,  yenilikçilik,  daxili  marketinq  və  bazar 

proqnozlarının  verilməsi,  marketinq  sahəsində  müasir  baxışlar  və 

tədqiqatlar, beynəlxalq marketinqdən nümunələr, hər bir fəslin sonunda 

baxılmış məsələlərə dair praktikadan misallar əks olunub. 

 

УОТ 339.138 К

BТ 65.050 

 

  

SBN 0-273-65516-7 (ing.)               ©Prentice Hall  nternational (UK) Ltd, 1993, 1998  

                                                           © Pearson Education Limited, 2004 

SBN 966-8644-16-6  

(рус)

             © Balans Biznes Buks, 2005                                                            © «Игтисад Университети», 2008

 

 
Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə 

3

QREM Cekə, Toma və Keytə 

həsr edir 

 

 

 

CON  

Veronikaya, Kerolayna və Pola 

həsr edir 

 

 

 

NAYCEL 

Nikolyaya həsr edir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                    Qrem Huley, Con Sonders, Naycel Pirsi  
Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə 

5

Mündəricat  

Giriş 

Minnətdarlıq 

Abbreviaturalar 

11 

14 

17  

1-ci.  H SSƏ MARKET NQ STRATEG YASI 

 

19 

1. Bazarla tənzimlənən strateji idarəetmə 

21 

Giriş 


21 

1.1 Marketinq konsepsiyası və bazara istiqamətlənmə 25 

1.2 Resurslar baxımından marketinqə yanaşma 31 

1.3 Təşkilatda maraqlı olan iştirakçılar (tərəflər) 37 

1.4 Marketinqin əsasları 44 

1.5 Strateji idarətetməyə rəhbərlikdə marketiqin rolu 50 

1.6 Nəticə 52 

Təcrübədən misal:  Psion 52 

Müzakirə üçün suallar 54 

 

2. Marketinqin strateji planlaşdırılması  

55 

Giriş 


55 

 

2.1 Təşkilatın məqsədi və ya missiyasının müəyyənləşdirilməsi 57 

 

2.2 Marketinq strategiyasının hazırlanması prosesi 61 

 

2.3 Baza strategiyasının müəyyənləşdirilməsi 63 

 

2.4 Rəqabətli mövqeləşdirmənin yaradılması 73 

 

2.5 Strategiyanın tətbiqi 77 

 

2.6 Nəticə 83 

Təcrübədən: Playboy 83 

Müzakirə üçün suallar 84 

 

3. Portfelin təhlili  

85 

Giriş 


85 

3.1 Portfelin planlaşdırılması 88 

3.2 


Artım 

matrisi 


Boston 

Konsaltinq 

Qrupunun 

-bazar        

dövriyyəsində xüsusi çəki  

 

92 

3.3 Portfelin modelləşdirilməsinə çoxamilli yanaşma 103 

3.4 Portfelin planlaşdırılması prosesi 110 

3.5 Portfelin təhlilinin maliyyə nəzəriyyəsi 115 

3.6 Resurslar portfeli 118 

3.7 Nəticə 120 

Təcrübədən misal: Heinz 

Müzakirə üçün suallar 

122 

124 

 

  

 

 

Yüklə 7,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   345
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə